• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Географія
  • ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 «ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ПЛАНІВ ТА КАРТ ЗА ДАНИМИ ПРО ВІДСТАНІ НА МІСЦЕВОСТІ ТА ВІДРІЗКАМИ НА КАРТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВІДСТАНЯМ»

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 «ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ПЛАНІВ ТА КАРТ ЗА ДАНИМИ ПРО ВІДСТАНІ НА МІСЦЕВОСТІ ТА ВІДРІЗКАМИ НА КАРТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВІДСТАНЯМ»

Опис документу:
Мета: ознайомити з класифікацією карт за масштабом, змістом та просто-ровим охопленням; з’ясувати необхідність розподілу карт на певні групи; про-слідкувати динаміку розвитку карт від давніх часів до сьогодення; сприяти розу-мінню практичної значущості географічних карт; розвивати просторове уявлен-ня, самостійність, впевненість; сприяти прагненню проводити самостійні дослі-дження за географічними картами. джерело: інтернет-ресурси

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас

Урок №17

Дата:

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2

«ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ПЛАНІВ ТА КАРТ ЗА ДАНИМИ

ПРО ВІДСТАНІ НА МІСЦЕВОСТІ ТА ВІДРІЗКАМИ НА КАРТІ,

ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВІДСТАНЯМ»

Мета: ознайомити з класифікацією карт за масштабом, змістом та просторовим охопленням; з’ясувати необхідність розподілу карт на певні групи; прослідкувати динаміку розвитку карт від давніх часів до сьогодення; сприяти розумінню практичної значущості географічних карт; розвивати просторове уявлення, самостійність, впевненість; сприяти прагненню проводити самостійні дослідження за географічними картами.

Обладнання: підручники, атласи, зошити, настінні карти півкуль та України, комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація «Від примітивних карт до геоінформаційних систем».

Тип уроку: комбінований.

Очікувані результати: учні зможуть розрізняти карти за видами та наводити приклади, пояснювати практичне значення карт, порівнювати ознаки географічної карти та плану місцевості.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Прийом «Географічний крос»

Зменшене, побудоване за математичними законами зображення земної поверхні на площині за допомогою умовних позначень —... (географічна карта).

Сукупність умовних знаків, що розкривають зміст карти... (легенда).

Умовний знак населеного пункту на географічній карті належить до виду... (позамасштабних).

Умовний знак «річка» на географічній карті належить до виду... (лінійних).

Умовний знак «озеро» на географічній карті належить до виду... (масштабних).

Прийом «Порівняйка» (робота в парах)

Порівняйте план місцевості та географічну карту. Назвіть спільні ознаки та розбіжності.

IIІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Складний і тривалий розвиток пройшла наука картографія до сучасних карт, які ви бачите перед собою. Однак учені й сьогодні перебувають у постійному пошуку найбільш точних та інформативних способів відбиття особливостей земної поверхні. На допомогу їм приходить космічна та електронна техніка. Яких лишень карт вони не створили! Є навіть карти поверхні Марсу! Можливо, через деякий час вони знадобляться вам. Але перш ніж вирушати до Марсу або просто в далеку подорож, потрібно навчитися обирати карти відповідно до мети досліджень, правильно їх «читати», вміти аналізувати інформацію, яку містить карта.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Географічні карти минулого та сучасності

Перегляд презентації «Від примітивних карт до геоінформаційних систем».

Прийом «Творча лабораторія»

Установіть зв’язок між розвитком географічних знань людства та картографічними зображеннями.

Висновок 1. Картографічні зображення є віддзеркаленням розвитку географічних знань людства. З часом картографічна наука накопичувала все нові знання: були закладені математичні основи побудови та художні прийоми оформлення карт, розроблена теорія картографії. У наші часи картографічні досягнення використовують не лише в географії, а в багатьох науках та галузях господарства.

2. Класифікація карт

Класифікація карт — розподіл географічних карт на певні групи за різними ознаками.

Прийом «Проблемне запитання»

Навіщо класифікують географічні карти?

Прийом «Географічний практикум» (робота з текстом та рисунками підручника, заповнення таблиці)

Прийом «Власні приклади»

Перегляньте карти атласу та наведіть приклади карт за охопленням території, за масштабом, за змістом.

Висновок 2. Велике розмаїття карт вимагає їх класифікації — розподілу за певними групами.

3. Практичне значення карт

Призначення карт різноманітне, як різноманітні сфери людської діяльності. Розрізняють навчальні, туристичні, науково-довідкові, військові, навігаційні тощо.

Запитання

Які атласи є у вас вдома? Яке їхнє призначення?

Атлас — систематизоване зібрання географічних карт, виконаних за єдиною програмою як цілісний твір. Атлас містить систему карт, органічно пов’язаних між собою. Атласи вміщують, окрім карт, таблиці, тексти, фото, описи, малюнки, довідковостатистичні дані.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. «ВИЗНАЧЕННЯ МАСШТАБІВ ПЛАНІВ ТА КАРТ ЗА ДАНИМИ ПРО ВІДСТАНІ НА МІСЦЕВОСТІ ТА ВІДРІЗКАМИ НА КАРТІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ ЦИМ ВІДСТАНЯМ»

1. Від околиці села джерело розташоване на відстані 750 м. На плані ця відстань дорівнює 3 см. Обчисліть масштаб плану.

750 : 3 = 250 м, тобто в 1 см — 250 м, отже: масштаб 1 : 25 000.

2. Відстань між Києвом та Житомиром на географічній карті дорівнює 4 см. У якому масштабі виконана карта, якщо реальна відстань між містами становить приблизно 140 км.

140 : 4 = 35 км, тобто в 1 см — 35 км, отже, масштаб 1: 3 500 000.

3. За картою України, користуючись масштабом, визначте відстань від вашого обласного центру до Києва.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Формулюють учні за допомогою питань:

Чим відрізняються географічні карти минулого та сучасності?

За якими ознаками розрізняють карти?

Для чого потрібні атласи?

Яке значення мають карти у вашому житті?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний текст підручника.

2. Написати невеличкий твір-роздум за темою «Географічні карти у моєму житті».

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

Першою збіркою, яка може бути названа атласом, була складена Клавдієм Птолемеєм, географом з Олександрії, приблизно в 150 р. нашої ери. Перше його видання було опубліковано в Болоньї 1477 року і містило 27 карт.

Абрахам Ортеліус видав свій атлас 20 травня 1570 р. Основною особливістю цього атласу є те, що він найбільш схожий на сучасний, 78 Усі уроки географії. 6 клас на відміну від його попередників. Видовище кулі земної (Theatrum Orbis Terrarum) містило 53 карти-сторінки, що відображають різні країни світу. Це була перша книга, що містить найбільш гарні карти уніфікованого розміру, що було дуже важливо для торговельних подорожей.

Термін «атлас» ввійшов у вживання разом з атласом Герарда Меркатора, який називався «Atlas, Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica Mundi et Fabricati Figura». Уперше Атлас Меркатора вийшов у світ у 1595 р., уже після смерті свого творця. Атлас містив трактат про створення світу та 107 карт з географічними описами.

Ще у XVIII сторіччі картограф Луї-Олександр Бертьє (Франція) для показу переміщення військ став накладати на топографічну карту схеми, нанесені на прозору плівку. Такий спосіб спільного відображення даних про місцевість та явища і події, що на ній відбуваються, має назву комплексування даних і використовується всіма ГІС для відображення різних за змістом та походженням даних, що відносяться до певної території.

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»