Бібліотека

Позакласний захід з математики «Математична кмітливість»

Опис документу:
Забезпечити повторення, закріплення та узагальнення основних понять з математики , розвивати інтерес до математики, вміння виділяти основне, логічно викладати свої думки, виховувати наполегливість, цілеспрямованість у досягненні мети.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Інтелектуальна гра «Найрозумніший»

Математика. 6 клас

Мета: забезпечити повторення, закріплення та узагальнення основних понять з математики 6 класу, розвивати інтерес до математики, вміння виділяти основне, логічно викладати свої думки, виховувати наполегливість, цілеспрямованість у досягненні мети.

Обладнання: роздавальний матеріал, мультимедійна система: комп’ютер-проектор-екран.

Девіз: „Мудрим ніхто не вродився, а навчився”.

Хід заходу

І. Вступ

Ведучий знайомить гостей з компетентним журі, лічильною комісією, запрошує п’ятьох учасників гри.

Для організації гри проводиться жеребкування. Право першої відповіді отримає той учень, який на листочку за 1 хвилину запише найбільшу кількість прізвищ вчених математиків.

ІІ. Конкурс „Улюблена тема з математики ”(слайди)

1. Відсотки

1-ий учасник

1.Що називається відсотком? (Одна сота частина)

2.Як знайти відсоток від даного числа? (Помножити на відсоток )

3.Друга назва відсотка. (Процент)

4.Як записати 13% у вигляді десяткового дробу? (0,13)

5. Як записати 0,43 у вигляді відсотків? (43%)

6. Скільки відсотків становить частина числа?( 25%)

7. Скільки відсотків становить 7 від 14? (50%)

8. Що більше 2,1 чи 21% ?(2,1)

9. Знайти 25% від числа 16.(4)

10.Скільки відсотків становить 1.(100%)

2. Подільність натуральних чисел

2 –ий учасник

1. Чи є 8 дільником 12?( Ні )

2. Чи є 36 кратним 2?(Так)

3. Чи ділиться число 21080 на 5?(Так)

4. Як називається число, яке ділиться не тільки на 1 і самого себе, але ще й на інші числа? (Складене)

5. До простих чи складених чисел відноситься 1? (Ні просте, ні складене)

6. Скільки є простих парних чисел? (1)

7. Чи ділиться число 2079 на 9? (Так)

8. Назвати парні цифри . (0,2,4,6,8)

9. Скільки різних дільників мають прості числа? (2)

10. Як називається відомий спосіб складання таблиці простих чисел?

(„Решето Ератосфена”)

3. Дії із звичайними дробами

3 – ий учасник

1. Чи правильна рівність ? (Так)

2. Що більше 1 чи ? (1)

3. Що менше 1 чи ? ( )

4. Обчислити 9 - .(8 )

5. Назвати обернене число до 2 .( )

6. Перетворити в неправильний дріб 3 . ( )

7. Перетворити у мішане число . (4 )

8. Обчислити 16: .(32)

9. Як подати 1 через дріб? ( )

10. Обчислити + . ( )

4. Відношення і пропорції

4-ий учасник

1. Як називається рівність двох часток ? (Пропорція)

2. Які бувають члени пропорції? (Середні і крайні)

3. Як називають процес ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник ? (Скорочення дробів)

4. Чи істинна пропорція 5: = 10:1. (Так)

5. Чи прямо пропорційні величини: кількість робітників і час виконання певної роботи ? (Ні)

6. Чи обернено пропорційні величини: множники при сталому добутку ? (Так)

7. Знайти невідоме число у пропорції = . (6)

8. Замінити відношення : відношенням цілих чисел. (6:5)

9. Як записати числовий масштаб 100 км в 1 см?(1: 10 000 000)

10. Як ще називають частку двох чисел? (Відношенням)

5. Раціональні числа

5-й учасник

1. Чи протилежні числа 2 і ? (Ні)

2. Як називають числа -3; -2; -7; -6; -3,5? (Від’ємні)

3. Яке з чисел -8 і -15 менше? (-15)

4. Яке число не має протилежного? (0)

5. Яку множину чисел утворюють цілі і дробові числа (додатні і від´ємні )? (Раціональні числа)

6. Від чого залежить знак суми при додаванні двох чисел з різними знаками?

(Від знаку числа з більшим модулем)

7. Чому дорівнює сума двох протилежних чисел? (Від’ємному числу)

8. Як розміщене на координатній прямій більше з двох чисел? (Правіше)

9. Чому дорівнює 2 - (- )? ( 2 )

10. Який знак („+” чи „-”) має добуток , якщо він складається з трьох від´ємних і двох додатних множників ? („ - ”)

Підвести підсумок 1– го конкурсу.


ІІІ. Конкурс „Підказка”

Кожному гравцеві роздано в конвертах по 10 карток, на яких написані слова, що стосуються математики. Треба, не називаючи, вдало описати слово, щоб всі присутні змогли відгадати його. На цей конкурс дається 2 хвилини.

І.

1.Прямокутник

2. Знак додавання

3. Транспортир

4. Калькулятор

5. Точка

6. Прямокутний паралелепіпед

7. П’ять

8. Від’ємне число

9. Тонна

10. Мільйон

ІІ.

1.Квадрат

2.Сума

3. Циркуль

4. Кут

5. Куля

6. Метр

7.Знак віднімання

8.Один

9.Корінь квадратний

10.Об’єм

ІІІ.

1.Коло

2.Різниця

3.Комп’ютер

4.Олівець

5.Остача

6.Відрізок

7.Знак множення

8.Десять

9.Циліндр

10. Година

ІV.

1.Круг

2.Натуральні числа

3.Рік

4.Площа

5.Добуток

6.Знак ділення

7.Пряма

8.Рівняння

9.Нуль

10.Книжка „Математика”

V.

1.Трикутник

2. Дріб

3. м2

4. Лінійка

5. Периметр

6. Дужки

7. Промінь

8. Дванадцять

10. Еліпс

Підвести підсумок 2– го конкурсу.

ІV. Конкурс „Цікава геометрія”

Гравцям буде поставлено 10 запитань. У кожного з них є сигнальна картка , яку вони повинні підняти у тому разі, якщо знають відповідь на питання. Якщо гравець дає неправильну відповідь, то інший учасник має можливість відповісти.

  1. Як називаються прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються? (Паралельними)

  2. Назвати прямокутного паралелепіпеда, у якого всі ребра рівні. (Куб)

  3. Площа якої фігури обчислюється за формулою S = πR2? (Круга)

  4. Як називається кут, градусна міра якого дорівнює 180°? (Розгорнутий)

  5. Об’єм якої фігури обчислюється за формулою V = abc? (Прямокутного паралелепіпеда )

  6. Прямокутник, в якого всі сторони рівні? (Квадрат)

  7. Скільки становить число π? (3,14)

  8. Форму якої геометричної фігури має Земля? (Кулі)

  9. Якою геометричною фігурою є розгортка конуса? (Сектор)

  10. Чи можна накреслити розгортку кулі? (Ні)

Підвести підсумок 3– го конкурсу.


V. Конкурс „Віриш – не віриш”

Кожному по черзі будуть запроновані питання , на які ви повинні дати відповідь „вірю” чи „не вірю”.

1.Чи віриш ти, що у трикутнику може бути два прямих кути? (Ні)

2. Чи віриш ти, що частина теореми, в якій говориться , що дано, називається умовою? (Так)

3. Чи віриш ти, що 1% дорівнює 1? (Ні)

4. Чи віриш ти, що у пропорції добуток крайніх членів дорівнює сумі середніх членів? (Ні)

5. Чи віриш ти, що протилежні сторони прямокутника рівні? (Так)

6. Чи віриш ти, що найменше просте число 1? (Ні)

7. Чи віриш ти, що сумою дробів і є дріб ? (Ні)

8. Чи віриш ти, що 1 і взаємно обернені числа?(Так)

9. Чи віриш ти, що модуль від’ємного числа число від’ємне? (Ні)

10. Чи віриш ти, що сума двох протилежних чисел дорівнює 0? (Так)

11. Чи віриш ти, що відношення довжини кола до його діаметра дорівнює числу π ?(Так)

12. Чи віриш ти, що число π можна замінити дробом ? (Так)

13. Чи віриш ти, що при діленні будь – якого числа на нуль, дістанемо нуль? (Ні)

14. Чи віриш ти, що при перетворенні звичайного дробу у десятковий, потрібно поділити чисельник звичайного дробу на його знаменник? (Так)

15. Чи віриш ти, що на 3 ділиться тільки ті числа, у яких сума цифр ділиться на 3? (Так)

Підвести підсумок 4– го конкурсу.

VІ. Конкурс „Веселий рахунок” (слайд)


Записано числа від 1 до 30. Виграє той, хто швидше порахує по порядку числа.29

2

25

9

15

6

10

20

13

27

22

3

12

24

5

30

8

17

4

28

18

11

26

23

21

7

14

19

16

1
Підвести підсумок 5– го конкурсу.


VІІ. Конкурс „Відкрий фігуру”

На плакаті геометрична фігура (п’ятикутник) закрита 10 многокутниками з прикладами. Правильна відповідь дає право відкрити 1 елемент. Виграє той хто першим вгадає геометричну фігуру.

1) 44:4 (11);

2) 44,044:44 (1,001) ;

3) 4,444:44 (0,101);

4) 44,4444:44 (1,0101);

5) 44,0044:44 (1,0001);

6) 0,44044:44 (0,1001);

7) 4,40044:44 (0,10001);

8) 440,044:44 (10,001);

9) 444,444:44 (10,101);

10) 4444044:44 (101 001).

VІІ. Підведення підсумків

Нагородження переможця та учасників гри.Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.