Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Освіта в умовах воєнного часу: виклики, рішення, реалізація
»
Взяти участь Всі події

Позакласний захід "Турнір кмітливих"

Математика

Для кого: 6 Клас, 7 Клас

22.08.2020

307

6

1

Опис документу:
Позакласний захід об'єднує два предмети: математику і інформатику. Метою його є пробудження і підтримка в учнів інтересу до вивчення цих предметів, показати близькість цих наук. Розвивати активність, винахідливість кмітливість, вміння вболівати за команду.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Турнір кмітливих

(математика та інформатика)

(6 -7 класи)

І тур. Далі-далі

Правила

Кожна команда отримує 10 запитань. Відповідати слід негайно, або

пропускати – казати “далі”. За правильну відповідь –1 бал.

1-ша команда

1.Операція, обернена до операції множення.(Ділення).

2.Числа, які використовуються для лічби. (Натуральні).

3.Число, що дорівнює відношенню довжини кола до довжини його діаметра.( Пі).

4. Яке число має 2 натуральні дільники: одиницю і саме це число ?( Просте ).

5. Чому дорівнює 1 пуд ? ( 16 кг ).

6. Рівняння, що мають одну і ту саму множину розвязків. ( Рівносильні ).

7. Наука про числа, їх властивості та дії над ними. ( Арифметика ).

8. Як називається одна триста шістдесята частина кола? ( Градус ).

9. Одне яйце варять 4 хвилини, а скільки хвилин треба варити шість яєць?( 4 хвилини ).

10. Найменша одиниця вимірювання об’єму інформації. ( Біт ).

11. Скільки кілограмів в одному центнері? ( 100 кг ).

12. Трійка коней пробігла 15 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь? ( 15 км ).

13. Скільки нулів у числі “мільйон”? ( Шість ).

14. Сота частина числа. ( Відсоток ).

15. Найбільша хорда у колі. ( Діаметр ).

16. Лазерний диск, на який інформацію можна записати тільки один раз. (CD-R).

17. Твердження, яке приймається без доведення. ( Аксіома ).

18. Скільки разів на рік встає сонце? ( 365 ).

2-га команда

 1. Інша назва абсолютної величини числа. ( Модуль ).

 2. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці. ( Взаємно обернені ).

 3. Прилад для вимірювання маси тіла. ( Терези ).

 4. Де записують знаменник дробу: над рискою чи під нею? ( Під нею ).

 5. Як називається шлях, пройдений тілом за одиницю часу? ( Швидкість ).

 6. Сума довільної кількості одночленів. ( Многочлен ).

 7. Одиниця маси коштовних каменів. ( Карат ).

 8. Пристрій для вимірювання кутів. ( Транспортир ).

 9. Кілька зєднаних між собою компютерів. ( Мережа ).

 10. Горіло сім свічок, п’ять згасли. Скільки свічок залишилось? ( Пять, решта згоріли ).

 11. Найбільше ціле відємне число. ( -1 ).

 12. Рівність двох відношень. ( Пропорція ).

 13. Оптичний диск, на який інформацію можна записувати багато разів. ( CD-RW ).

 14. Чому дорівнює сума чисел від –5 до 5? ( 0 ).

15.У батька пять дочок, і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька? ( Шестеро ).

16.Чому дорівнює чверть години? (15 хвилин).

 1. Результат множення. ( Добуток ).

 2. Стандартний пристрій для введення інформації в компютер. ( Клавіатура ).

3-тя команда

1. Дія, обернена до дії додавання. ( Віднімання ).

2. Розшифруйте скорочений запис: НСД. ( Найбільший спільний дільник ).

3. Дія, що полягає в обчисленні добутку п однакових множників.(Піднесення до степеня)

4. Хто ввів прямокутну систему координат? ( Р. Декарт ).

5. Чи є діагоналі паралелограма взаємно перпендикулярними? ( Ні ).

6. Третій місяць шкільних канікул. ( Серпень ).

7. 5 у квадраті – 25, 3 у квадраті – 9, 12 у квадраті – 144. А чому дорівнює кут у квадраті?

( 90° ).

8.Два дійсних числа, сума яких дорівнює нулю. ( Протилежні числа ).

9. Давньогрецький математик VІ ст. до н. е., іменем якого названо знамениту теорему.

( Піфагор ).

10. Найпростіший пристрій для виконання арифметичних обчислень. ( Рахівниця ).

11. Складовою якої науки була інформатика? ( Математики ).

12. Сторони, які утворюють прямий кут у трикутнику. ( Катети ).

13. Який знак потрібно поставити між двійкою і трійкою, щоб отримати число, більше

від двох і менше від трьох? ( Кому ).

14. Пристрій для введення в компютер графічної та текстової інформації. ( Сканер ).

15. Скільки у кімнаті кішок, якщо в кожному кутку по кішці, і напроти кожної кішки

по три кішки? ( 4 кішки ).

16. Чотирикутник, у якого всі сторони рівні. (Квадрат).

17. Як називається число х, якщо х = (а+b):2 ? ( Середнє арифметичне ).

 1. 1% від 100 гривень. ( Одна гривня ).

ІІ тур. Підказки.

Правила.

Команди по черзі отримують по 5 запитань. Ведучий називає три підказки, за якими слід відгадати, про що йдеться. Після першої підказки – 3 с на відповідь, потім дається

друга підказка і знову 3 с. Після третьої підказки – 5 с на остаточну відповідь. Якщо слово відгадано після першої підказки –3 бали, якщо після другої – 2, після третьої –

1 бал.

Помилки

1. За це знижують оцінки.

2. Відмінники їх роблять рідко.

3. На них вчаться.

Площа

 1. Звичайно знаходиться в центрі міста.

 2. Вимірюється у квадратних одиницях.

 3. У прямокутника – це добуток довжини на ширину.

Геометрія

 1. У ній одних теорем штук сто.

 2. Буває Евкліда, а буває Лобачевського.

3.З грецької перекладається як землемірство.

Мишка

 1. Буває біла, а буває сіра.

 2. Пристрій для введення інформації в компютер.

 3. Тварина з ряду гризунів.

Вінчестер.

 1. Є така гвинтівка.

 2. Важлива частина компютера.

 3. На нього записують фільми та ігри.

Драйвери

 1. Без них не буде працювати ні сканер,ні принтер.

 2. Компютерщики їх називають “дровами”.

 3. Програми, необхідні для роботи пристроїв компютера.

Формули

 1. Запамятати їх усі неможливо.

 2. За ними обчислюють.

 3. Їх повно у довіднику.

Кут

 1. У класі їх чотири.

 2. Вимірюється транспортиром.

 3. Малюків туди ставлять.

Діагональ

 1. У кола їх немає.

 2. Проходить із кута в кут.

 3. У ромбі вони перетинаються під прямим кутом.

Екзамен

 1. Ним закінчується навчання.

 2. Якби його не було, ніхто б нічого не вчив.

 3. Буває вступний, а буває випускний.

Висота

 1. Її люблять льотчики.

 2. Відрізок у трикутнику.

 3. Буває над рівнем моря.

Теореми

 1. Їх формулюють математики.

 2. Є про трикутники, є про кути.

 3. Їх треба доводити.

Точка

 1. Архімед це просив, а йому не дали.

 2. Буває ... зору.

 3. Основна геометрична фігура.

Дзвоник

 1. Найприємніше на уроці.

 2. Найнеприємніше на перерві.

3. Буває ще й останній.

Пі

 1. Це постійно роблять немовлята.

 2. Знамените число.

3. Відношення довжини кола до його діаметр

ІІІ тур. Продовжити ряд

Правила

Цей тур письмовий. Кожна команда отримує 10 завдань на аркуші паперу. До кожної з наведених послідовностей слів необхідно дописати ще одне, яке підходить за змістом. Увага! Це слово не завжди однозначне! Час на виконання – 2 хв. Відповіді здаються журі. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1. Біт, байт, кілобайт, ...

2. Клавіатура, миша, звукові колонки, ...

3. Арифметика, інформатика, алгебра, ...

4. Доба, година, хвилина, ...

5. Гострий, тупий, прямий,...

6. 25, 36, 49, ...

7. Лінійка, косинець, циркуль, ...

8. Діаметр, радіус, дотична, ...

9. Видалити, вставити, вирізати, ...

10. Квадрат, трапеція, прямокутник, ...

11. Раціональні, цілі, дійсні, ...

12. Тонна, кілограм, грам, ...

ІV тур. Анаграми

Правила

Учасникам пропонуються аркуші паперу, на яких записано деякі слова або послідовності букв. Необхідно переставити букви так, щоб отримати слово, повязане з інформатикою і компютерами або з математикою. Відповідь дає команда, яка першою піднімає сигнальну картку.

 1. Велікд – ( Евклід ).

 2. Грампора – ( Програма ).

 3. Корсет – ( Сектор ).

 4. Кресна – ( Сканер ).

 5. Ортомін – ( Монітор ).

 6. Таксиед – ( Дискета ).

 7. Форігап – ( Піфагор ).

 8. Рипрент – ( Принтер ).

 9. Ретамід – ( Діаметр ).

 10. Ренітент – ( Інтернет ).

V тур. Тест

Правила

Учасникам ставиться запитання і пропонується три картки з відповідями. На обдумування 10с. Учасник піднімає картку з тим варіантом відповіді, яку вважає правильною.

Примітка. Правильну відповідь позначено зірочкою (*).

 1. Що таке натуральні числа?

а) Числа,що використовуються для вимірювання розміру.

б)*Числа, що використовуються для лічби предметів.

в) Числа, які не використовуються для лічби.

 1. Що грецькою мовою означає слово “математика”?

а)* Наука. б) Розум. в) Цариця.

 1. Хто з перелічених осіб був одночасно і математиком і поетом?

а)*Ломоносов. б) Лермонтов. в) Лейбніц.

 1. Діячі якої науки не нагороджуються Нобелівською премією?

а)*Математики. б) Хімії. в) Фізики.

 1. Хто автор підручника з математики, за яким ви навчаєтесь?

а) Мерзляк. б)*Істер. в) Бевз.

 1. Який математик жив у бочці?

а) Діофант. б) Декарт. в)*Діоген.

 1. Чому дорівнює 11 у квадраті?

а) 22. б)*121. в) 111.

 1. Ці природні кристали мають форму куба і є в кожному домі.

а) Цукор. б) Перець. в)* Сіль.

 1. Які числа в минулому вважалися абсурдними, фіктивними, числами від диявола?

а) Прості. б)* Відємні. в) Дробові.

 1. Цю фігуру зображено на банкноті в 1 долар.

а) Куб. б)* Піраміда.в) Конус.

 1. Математику вже тому вчити потрібно, що вона розум до ладу приводить.” Хто це сказав?

а)* Ломоносов. б) Лобачевський. в) Суворов.

 1. Хто з письменників був також автором книжки з математики?

а)*Лев Толстой. б) Тарас Шевченко. в) Іван Франко.

 1. Який з цих математиків був переможцем Олімпійських ігор?

а) Лобачевський. б) Ньютон. в)* Піфагор.

 1. Математик, учення якого використовується для нумерації стільців у кінотеатрах.

а) Ейлер. б) Ньютон. в)*Декарт.

15.”У людей, які засвоїли великі принципи математики, одним органом чуття більше”. Хто це сказав?

а) Пушкін. б)* Дарвін. в)Лейбніц.

VI тур.Брейн-ринг

Правила

Команди отримують запитання. На обговорення 1хв. Відповідає команда, яка першою піднімає сигнальну картку. За правильну відповідь – 3 бали.

 1. Ковалю принесли 5 ланцюжків, по три ланки в кожному, і доручили зєднати їх в

один ланцюг. Перед тим як приступити до роботи, коваль почав думати, скільки кілець йому доведеться розкрити і знову закувати. Він вирішив, що доведеться розкрити і знову закувати 4 кільця. Чи не можна цю роботу виконати, розкривши менше кілець? Продемонструйте це на прикладі.

(3 кільця – розєднати один ланцюжок, отриманими кільцями зєднати решту ланцюжків.)

2. Продемонструвати, що таке “косий сажень”.

(Відстань від носка відставленої убік лівої ноги до кінця середнього пальця

витягнутої вгору і вбік правої руки.)

3. На столі стоять шість склянок. Три з них порожні, а три наповнені водою. Зробіть так, щоб порожні і повні склянки чергувалися. Брати в руки можна тільки одну склянку. (Перелити воду з однієї склянки.)

4. Виписали підряд всі числа від 1 до 99. Скільки разів написали цифру 5?

(20.)

5. Як можна розрізати головку сиру трьома прямими розрізами на 8 рівних частин? Продемонструвати це на малюнку.

Відповідь.

 1. Цеглина важить 2 кг і ще півцеглини. Скільки важить 4 цеглини?

(16 кг.)

7. Торт оздобили сімома цукерками. Як трьома прямими розрізами поділити торт на 7

частин, щоб на кожній частині було по одній цукерці? Продемонструвати це на малюнку.

Відповідь.

 1. У скільки разів сходи на сьомий поверх довші від сходів на другий поверх того самого будинку?

(У 6 разів.)

 1. Скільки на малюнку трикутників?

(50.)

 1. У кімнаті одна лампочка, а в коридорі три вимикачі. У кімнату можна зайти лише один раз. Як дізнатися, який вимикач включає лампочку?

(Лампочка гріється і її можна торкнутися.)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.