Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Позакласний захід "Найрозумніший математик"

Математика

Для кого: 9 Клас

15.03.2021

87

1

0

Опис документу:
Гра "Найрозумніший математик" містить матеріал, який допоможе провести крутий і незабутній захід з математики серед учнів 9-х класів, визначити готовність учасників до ДПА.Вчити дітей працювати, висловлювати свою думку, аргументувати, мислити логічно.Розвивати пізнавальну діяльність, спритність, кмітливість.Виховувати інтерес до математики.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Гра"Найрозумніший"

І тур

1 Прямокутний трикутник має:

А два прямих кути

Б один прямий кут

В три прямі кути

Г не має жодного.

2 При множенні степенів з однаковими основами степені :

А віднімаються

Б перемножуються

В діляться

Г додаються

3 Графіком квадратичної функції є:

А гіпербола

Б парабола

В пряма

Г встановити неможливо

4 Косинус кута - це відношення:

А прилеглого катета до протилежного катета

Б протилежного катета до гіпотенузи

В прилеглого катета до гіпотенузи

Г протилежного катета до прилеглого катета

5 На дереві сиділо 6 горобців . Вистріливши стрілець поцілив двох. Скільки горобців залишилось на дереві.

А 4

Б 3

В 6

Г жодного

6 Сума суміжних кутів дорівнює:

А 90°

Б 360 °

В 180°

Г 182°

7 Кравець має сувій сукна довжиною 18м і щодня відрізає від нього 3м. а який день він це зробить останній раз?

А третій

Б п'ятий

В шостий

Г сьомий

8 Перпендикулярні прямі перетинаються під кутом

А прямим

Б гострим

В тупим

Г розгорнутим

9 Одне яйце варять протягом 4 хвилин. Тоді воно вважаться звареним. За скільки хвилин можна зварити 5 таких яєць ?

А 5хв

Б20хв

В 10хв

Г 4хв

10 У якому трикутнику сума двох його кутів дорівнює третьому?

А гострокутному

Б прямокутному

В рівнобедреному

Г тупокутному

11 У батька 5 дочок , і кожна дочка має брата. Скільки дітей у батька?

А 10

Б 6

В 5

Г 12

12 На уроці фізкультури учні встали на відстані 1 м один від одного. Весь ряд складав 25м . Скільки було учнів?

А 25

Б 26

В 27

Г 24

13 Знайти 15% від 200

А 20

Б 25

В 30

Г 45

14 У рівнобедреному трикутнику рівних сторін

А три

Б дві

В жодної

Г основа і гіпотенуза

15 Довжина кола обчислюється за формулою

А С=2ПR2

Б С = 2ПR

В C = 2D

Г C= ПR2

16 У скільки разів двоцифрових чисел більше ніж одноцифрових

А у 10

Б у 89

В у 9

Г у 11

17 Скільки разів за півдоби зустрічається годинна та хвилинна стрілки?

А 6

Б12

В 11

Г 24

18 Скільки ребер має трикутна піраміда?

А 3

Б 9

В 6

Г 7

19 Чотири учасники грають у шахи один з одним один раз. Скільки всього буде зіграна партій?

А 4

Б 12

В 6

Г 16

20 Скількома нулями закінчується добуток чисел від 1 до 20?

А 4

Б 2

В 6

Г 5.

Відбір до ІІ туру.

Визначаємо, у якому порядку будуть відповідати учасники у ІІ турі . Гра Дешифрувальник

За допомогою неї розв'язують задачі з фізики, математики, хімії.(формула)

ІІ тур

Кожен із учасників повинен дати якомога більше відповідей за хвилину, відповідаючи на запитання однієї з шести тем.

Теми

  • Чотирикутники

  • Теорема Піфагора

  • Цікава математика

  • Теорема Фалеса

  • Історія математики

  • Квадратні рівняння

Запитання до теми "Чотирикутники"

1 Відрізки , що сполучають протилежні вершини чотирикутника, називаються...(діагоналі)

2 Чотирикутник , у якого протилежні сторони паралельні, називається...(паралелограм)

3 Діагоналі рівні у ...(квадрата і прямокутника)

4 Сторони прямокутника дорівнюють 5см і 6см. Знайдіть площу прямокутника?(30см2)

5 Периметр паралелограма 30см.найти суму двох суміжних сторін паралелограма?(15см)

6 Один із кутів паралелограма дорівнює 80 . Знайдіть решту його кутів? (80,100,100)

7 Діагоналі перетинаються під прямим кутом у ...(ромб і квадрат)

8 Паралелограм у якого всі сторони рівні...(ромб)

9 Сторони прямокутника дорівнюють 3см і 5см.Знайти периметр(16см)

10 Ромб ,у якого всі кути прямі...(квадрат)

11 Діагональ ромба зі стороною утворює кут 20. Знайти кут ромба при вершині, з якої проведено діагональ(40)

12 Знайти площу ромба з діагоналями 6см і 8см.(24)

Запитання до теми "Теорема Фалеса"

1Відрізок , що сполучає середини двох сторін трикутника, називається...(середня лінія трикутника)

2Чотирикутник, у якого дві сторони паралельні , а дві ні називається...(трапеція)

3 Середня лінія трикутника дорівнює 6см.Знайти основу трикутника?(12см)

4 Трапеція , у якої бічні сторони рівні , називається...(рівнобічна)

5 Непаралельні сторони трапеції називаються...(бічними)

6 Середня лінія трапеції дорівнює ...(половині суми основ)

7 Основа трикутника 16см , а середня лінія...(8см)

8 Кути рівнобічної трапеції при основі...(рівні)

9 Основи трапеції 20см і 10 см , а середня лінія..(15см)

10 Кути рівнобічної трапеції при більшій основі по 60.Знайти кути прилеглі до меншої основи?(120)

11 Висоти трапеції...(рівні)

12 Пів сума основ трапеції дорівнює 12см, а висота 5см . Знайти площу трапеції? (60)

Запитання до теми "Теорема Піфагора"

1 Квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює...(сумі квадратів катетів)

2 Відношення прилеглого катета до гіпотенузи...(косинус кута)

3Будь - яка похила від перпендикуляра є...(більшою)

4 Відношення протилежного катета до гіпотенузи...(синус кута)

5 Рівні похилі мають ...(рівні проекції)

6 Відношення протилежного катета до прилеглого...(тангенс кута)

7 Катети 3см і 4см. Знайти гіпотенузу(5см)

8 Чи буде прямокутним трикутник зі сторонами 4,5,6?(ні)
9 Гіпотенуза 15 см, катет 12 см. Чому дорівнює другий катет?(9 см)

10. Знайти площу прямокутного трикутника з катетами 6 і 8 см.(24 )
11. Знайти радіус описаного кола навколо прямокутного трикутника з гіпотенузою 10 см.(5)

12. Сторона,яка лежить навпроти прямого кута називається...(гіпотенуза)

Запитання до теми "Цікава математика "
1. Що більше : 2 трійки чи 3 двійки (однакові)
2. Назвати число запису якого однакова кількість букв та цифр(сто)
3. Як розміщені одинадцять точок, якщо вони позначають 10 прямих(по колу).

4. Чому дорівнює добуток всіх цифр?(0)
5. Скільки цифр у будь - якому числі після цифри сотень(дві)

6. Натуральне число яке дорівнює кількості букв у його назві (три)
7. Що більше:сума всіх одноцифрових чисел чи їх добуток(сума)
8. Яке найбільше число можна записати за допомогою трьох одиниць(111)
9. Коли ми дивимось на число 3 і говоримо 15?(о п'ятнадцятій годині дня)

10. Дві доньки дві матері і бабуся з онучкою. Скільки всіх?(три:дочка , мати і бабуся)

11. Троє грали в шахи. Зіграли всього 3 партії , скільки зіграв кожен?(2 партії)

12.Які три числа, коли їх додати або їх перемножити , дають один і той самий результат?(1,2,3)

Запитання до теми "Історія математики"

1.Яку фігуру , пов'язану з одним із чудес світу(піраміда)

2. Які числа пізніше увійшли у користування: десяткові дроби чи натуральні числа (десяткові дроби)

3. Хто першим знайшов досить точне значення числа "П"?(Архімед)

4. Для чого математики користуються "решетом" Ератосфена?(відсіювання простих чисел)

5. Слово геометрія означає ...(землемірство)

6. У якій стародавній країні вперше застосували знання з геометрії?(Єгипет)

7. У якій країні вперше запроваджена десяткова система числення?(Індія)

8. У перекладі - це "мистецтво чисел". Як називають цю науку( Арифметику )

9. У якій країні жив Евклід(Греція)

10. Які числа називаються арабськими( 1,2,3,4....)

11. Як називають непозиційну систему числення, що вникла в давньому римі?(Римська нумерація)

12. Евклід довів, що простих чисел є....(нескінченна кількість)

Запитання до теми "Квадратні рівняння і квадратні корені"

1Корінь з добутку дорівнює (добутку коренів)

2 Корінь з частки дорівнює (кореню з чисельника і кореню із знаменника)

3 Знайти квадратний корінь з числа 169(13)

4 Що більше П чи 3,1?(П)

5 Квадратним рівняння називають рівняння виду...

6 Рівняння , у якого b=0 , називають...(неповним квадратним)

7 Рівняння , у якого а= 0 квадратним ...(не буде)

8 Якщо, D>0, то рівняння має...(2 корені)

9 Якщо ,D=0, то рівняння має...(2 корені ,що співпадають)

10 Дійсних коренів немає , коли...(D<0)

11 У рівнянні х2+7х+10=0 сума коренів дорівнює...(-7)

12 У рівнянні х2-4х+3=0 добуток коренів дорівнює...(3)

Дешифрувальник

Геометрична фігура, яка потрібна для неслухняних дітей (466) кут.

ІІІ тур

1 Кореспондент газети "Трикутник" запитує :"Якщо сьогодні залік з геометрії здав 1 учень і кожного дня число тих, хто здав , подвоюється, а на 20 день залік здали всі учні, то на який день залік здала половина учнів класу "(19)

2 Колектив вихователів дитячого садка запитує:"У чорному ящику лежить предмет, назва якого походить від грецького слова, що в перекладі означає"гра в кості". Термін увели піфагорійці, а використовується цей предмет під час ігор маленькими дітьми. Що міститься в чорному ящику?"(кубик)

3 Запитання однокласника:"Коля посперечався, що визначить, яким буде рахунок перед початком матчу футбольних команд "Динамо" - "Спартак" .І виграв суперечку. Який був рахунок?". (0:0)

4 Кореспондент газети "Кольоровий відрізок" просить допомоги:"У редакцію надійшов лист від учня 7 - го класу , він запитує: "Як записати загальний вигляд числа,що при діленні на 5 дає остачу7?"".(такого числа не існує)

5 Запитання від учителя української мови. Він буває в математиці, у біології і в мові. Хто він? (корінь)

6 Запитання від працівників правопорядку: "Відомо, що бандити сховалися у квартирі, у номері якої є цифра 9. Скільки квартир слід обійти , щоб зловити злочинців, якщо в будинку 100 квартир"(20)

7 Запитання від працівника їдальні : "Залишилося 3 цілих яблука, 4 половинки, 8 четвертинок. Скільки всього яблук залишилося ?"(7)

8 Запитання вчителя історії:"Різні відкриття та винаходи в галузі математики тісно пов'язані з життям. Наприклад, поява дробів пов'язана з необхідністю справедливого розподілу майна. А з чим пов'язана поява від'ємних чисел?"(для запису боргу)

9 Літній чоловік запитує: "Якщо він проживе ще половину того , що прожив, та ще 1 рік, то йому буде 100 років. Скільки йому років зараз?"(66)

10 Учитель історії запитує: "У давнину такого математичного терміна не існувало. Його вперше використав у ХVІІст. французький математик Франсуа Вієт. У перекладі з латинського він означає "спиця колеса". Що це за термін?".(радіус)

11 Яке число ділиться на всі числа без остачі? (0)

12 Ніна живе на четвертому поверсі , піднімається на 60 східців. На скільки східців піднімається Оля, яка живе на другому поверсі у тому самому під'їзді?(20)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.