Повторення вивченого з фонетики та орфографії, 10 клас

Опис документу:
Розробка містить 23 диференційовані варіанти по 6 завдань, які охоплюють найважливіші фонетичні процеси та явища, як-от: спрощення, подвоєння, подовження, уподібнення, чергування, а також орфограми: м'який знак та апостроф.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Повторення вивченого з фонетики та орфографії, 10 клас

Варіант 1

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Закарпа(тськ)ий, калькут(тськ)ий, францу(зськ)ий, які(стн)ий, злі(стн)ий, обле(стн)ий, хва(стл)ивий, аген(тств)о, Рюк(к)ерт, мит(т)ю, гост(т)я, ман(н)а, хоб(б)і, бравіс(с)имо, Віс(с)аріон.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф (2 бали):

Астрахан..ці, дос..є, розп..яття, домен..щик, т..мяно, бун..чук, вар..яг, В..яземс..кий, духм..яний, тітон..ці, матін..ці, скам..янілий, тул..с..кий, віден..с..кий, пів..ясена, дит..ясла, ад..ютант, Ковал..с..кий, Хом..яков, Захар..їн.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Бранденбург, Токмак, Арзамас, Воронеж, Кременчук, гайдамака, абат, птах, депутат, ткач.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Розрісся, бездоганний, у склянці, розжитися, аякже, вогкість, сиджу, розчиняти, листячко.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

смерічка –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

бряжчання

Варіант 2

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Боягу(зств)о, убо(гств)о, уча(стн)ик, ві(стн)ик, ірти(шськ)ий, кріпа(тств)о, студен(тств)о, хворо(стн)як, букве(нн)ий, шерс(тт)ю, заня(тт)ь, лис(тт)я, то(нн)а, хо(лл), ві(лл)а, бря(зч)ати.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф (2 бали):

Між..ярусний, без..ідейний, Кас..ян, Севаст..ян, порт..єра, кон..юнктура, ватикан..с..кий, версал..с..кий, безбат..ченко, св…ятошинс..кий, арф..яр, моркв..яний, цв..яхований, камін..чик, Хар..ків, по сл…озин..ці, промін..ці, на яблун..ці, брин..чати, пів..юрти.

3.Утворити слова ( наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Гамбург, Ясси, Череповець, Збараж, сусід, пропагандист, птах, товариш, повстання, убогий.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Великдень, злегка, поразці, котиться, принісши, у жовтні, лляний, масштаб, розмінний.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

вічний –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал): потужність

Варіант 3

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Шеле(стн)ути, хва(стн)ути, цілі(стн)ий, заї(здн)ий, заздрі(стн)ий, цюри(хськ)ий, узбе(кскськ)ий, злові(стн)ий, контра(стн)ий, Брю(сс)ель, місь(кк)ом, ма(сс)а, не(тт)о, бро(к)о, Та(лл)і(нн).

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф ( 2 бали):

Інтерв..ю, миш..як, Рейк..явік, гостин..ці, тітон..ці, тон..ший. цвірін..чати, брин..чати, міл..ярд, Ул..яна, торф..яний, черв..як, об..єкт, домен..щик, під..яремний. пві..явора, пів..Японії, Віл..єгор..с..кий, Дар..ялов, Саф..янов.

3.Утворити слова ( наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Житомир, Теплик, Тернівка, Тайшет, Тобаго, товариш, птах, боягуз, калмик, француз.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Отже, просьба, дігтяр, студентство, без жартів, літній, з’їжджатися, мишці, на квітці.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

запорожці –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

роззброєння

Варіант 4

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Хва(тськ)ий, рідкі(стн)ий, хру(стн)ути, пер(стн)і, шотлан(дськ)ий, буреві(стн)ик, чува(шськ)ий, хре(стн)ий, шо(сс)е, му(лл)а, брю(сс)ельці, Оді(сс)ей, те(рр)а(сс)а, бестсе(лл)ер, і(мм)унітет.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф ( 2 бали):

М..зик-хол, Карапет..ян, Омел..ян, Рішел..є, дос..є, він..єтка, різ..б..яр, нен..чин, дон..чин, Олен..ці, на долон..ці, пас..янс, б..язь, конферан..с..є, рутв..яний, кропив..яний, моркв..яний, пів..Ялти, пів..єрика, дит..ясла.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Волноваха, Карпати, Череповець, Павлиш, Радонеж, кріпак, солдат, птах, боягуз, Вінніпег.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Масштаб, відчай, вітчизна, небуття, розшарування, нігті, айсберг, ґудзик, стежка.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

друзі –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

запрошуються.

Варіант 5

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Ненави(стн)ий, бала(стн)ий, єзуї(тськ)ий, убо(гств)о, цюри(хськ)ий, гаа(гськ)ий, кі(стл)явий, нове(лл)а, бу(лл)а, бу(дд)зим, ко(лл)ектив, радіс(тт)ю, ні(чч)ю, ма(сс)а, лібре(тт)о.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф ( 2 бали):

Безправ..я, возз..єднання. п..янкий, наприкін..ці, суб..єкт, брукв..яний, Жул..єн, він..єтка, корін..чик, мен..шіс..т.., чотир..ма, ман..чжур..с..кий, різ..б..яр, казан..с..кий, ковал..с..кий, Ковал..чук, Камін..чук, Артем..юк, кар..єрист, моркв..яний.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Дрогобич, Смотрич, Збараж, Вінніпег, брат, грек, казах, люди, президент, сумісник.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Айсберг, велетні, дьогтю, розчин, корівка, гість, зозулька, навмання, щоденник.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

сторінка –

6.Зробити фонетичний розбір слова ( 1 бал):

прислів’я

Варіант 6

1.Записати, розриваючи дужки (1 бал):

Капо(стн)ий, форпо(стн)ий, кі(стл)явий, то(нн)а, се(сс.)ія, а(лл)ея, е(лл)іни, фі(нн)и, коло(сс)альний, баро(кк)о, Маро(кк)о, калми(кськ)ий, лати(шськ)ий, тюр(кськ)ий, вол(жськ)ий.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф (2 бали):

В..яземс..кий, Рум..янцев, форте..яно, зозул..ці, русал..ці, міл..ярд, рел..єф, прт..єра, дон..ці, по хвилин..ці, зм..якшитись, жнив..яний, жаб..ячий, Марин..чин, камін..чик, Лук..ян..чук, у жмен..ці. пів..ялинки, Севіл..я.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Єгипет, Гаага, Прага, Калуш, птах, боягуз, чех, швед, монархіст, рільник.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Підвіконня, піддашшя, дігтяр, анекдот, злість, безчинство, по смужці, тчуть, порівняння.

5.Дібратиі слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

веселка –

6.Зробити фонетичний розбір слова ( 1 бал):

піднесення.

Варіант 7

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Перехре(стн)ий, аванпо(стн)ий, злі(стн)ий, швидкі(стн)ий, боягуз(ств)о, прихво(стн)і, зап’я(стн)ий, маро(кк)анець, коло(нн)а, інтерме(цц)о, лібре(тт)о, хо(бб)і, то(нн)а, ма(сс.)а, го(лл)ан(дськ)ий.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф( 2 бали):

Ін…єкція, кон..юнктурник, різдв..яний, Іл..їн, Афанас..єв, Захар..їн, підв..язати, ател..є, марсел..єза, варшав..янка, Пхен..ян, П..яченца, верб..я, цв..ях, камен..щик, в долон..ці, рум..ян..ці, по він..ця, горохв..яний, Рив..єра, Ман..чжурія.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Любеч, Бершадь, Случ, Норвегія, Ільмень, Сиваш, убогий, кріпак, ткач.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Слідчий, у пустці, розцінити, злізши, розходження, розчулитись, рюкзак, легкий, повість.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2складні речення(3 бали):

молочний –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

розбігається.

Варіант 8

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

О(кк)упа(нтськ)ий, прові(стн)ик, мецена(тств)о, бас(кськ)ий, форпо(стн)ий, швидкі(стн)ий, ві(лл)а, пре(сс)а, о(кк)ультний, нове(лл)а, бе(зз)бройний, ста(тт)я, щас(тт)я, Луку(лл), Філі(пп)іни.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф ( 2 бали):

М..ятний, нен..чин, в павутин..ці, камін..чик, чотир..ом, чотир..ма, березан..с..кий, кон..юнктура, в..юн, казан..с..кий, арал..с..кий, торф..яний, різдв..яний, комп..ютер, В..ял..цева, Руж..є, Монтеск..є, к..ювет, н..юанс.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Кагарлик, Норвегія, Париж, Волга, адвокат, єзуїт, тюрки, словаки, кріпак.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Розшифрувати, скетч, рілля, з полегкістю, беззубий, начиння, отже, віжки, контрастний.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

тривога –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

солов’їний

Варіант 9

1.Записати, розкриваючи дужки( 1 бал):

Які(стн)ий, хва(стл)ивий, контра(стн)ий, закарпа(тськ)ий, француз(ськ)ий, овру(чськ)ий, грома(дськ)ий, ми(тт)ю, лис(тт)я, ма(нн)а, браві(сс)ио, хо(бб)і, Рю(кк)ерт, Кальку(тт)а.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф ( 2 бали):

Волин..с..кий, по-німец..ки, рум..яний, кю..вет, медал..йон, Стеф..юк, В..єтнам, Рив..єра, Дансм..юр, Уман..щина, парасол..ці. брин..чати, цвірін..чати, шелес..тіти, по він.ця, дівчинон..ці, в хустин..ці, міл..ярд, порт..єра, ремін..ці.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Чигирин, Донецьк, Ужгород, Токмак, Калуга, товариш, птах, студент, багатий, кравець.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Розчиняти, безшумно, аякже, сиджу, вогко, лічба, розрісся, щоденник, гість.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

перемога –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал): батьківщина.

Варіант 10

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Випу(скн)ий, прої(здн)ий, кількі(стн)ий, пе(стл)ивий, адвокат(тськ)ий, ка(сс)ета, і(лл)юстрація, ненавис(тт)ю, ма(нн)а, баро(кк)о, е(мм)іграція, і(мм)іграція, ві(лл)а, ко(лл)ізія, Піка(сс)о.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф (2 бали):

Різ..блення, на долон..ці, зозул..чин, парасол..ці, Омел..чук, Севаст..ян, П..ятигорс..к, рутв..яний, роз..ятрити, півю..рби, валер..янка, пуп..янок, медв..янистий, вол..овий. надвечір..я, камін..чик, кан..йон, н..юанс, м..ята, ад..ютант.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Чернівці, Данія, Рига, Єгипет, анти, печеніги, жебрак, товариш, меценат, шкідник.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Просьба, в пустці, досвідчений, новобранці, сіллю, досвідчений, білостінний, кігті, розширити, безпечний.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

потік –

6.Зробити фонетичний розбір слова ( 1 бал):

від’їжджати

Варіант 11

1Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Намі(стн)ик, капо(стн)ий, компо(стн)ий, ші(стн)адцять, пропу(скн)ий, лати(шськ)й, каза(хськ)ий, кавка(зськ)ий, до(лл)ар, експре(сс)іонізм, бо(нн)а, беладо(нн)а, маро(кк)анець, гу(нн)и, Рю(кк)ерт, Ахі(лл)ес.

2.Записати, ставлячи мякий знак чи апостроф (2 бали):

Полив..яний, брин..чати, очеретин..ці, хмаринон..ці, пів..яру, по-мавп..ячи, тюр..ма, хорол..с..кий, жовч..ю, кіновар..ю, верф..ю, велетен..с..кий, бракон..єр, ад..ютант, суб..єкт, міл..ярд, б..юро, пот..м..янілий, на ден..ці, Рішел..є.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Корсунь, Вінниця, Каланчак, Вільнюс, Калуга, анти, печеніги, жебрак, птах, студент.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Розвидняється, зжати, воззєднання, щирість, у жовтні, хоч би, з честю, вокзал, вогко.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

оберіг –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

вітання.

Варіант 12

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Кавка(зськ)ий, каза(хськ)ий, добле(стн)ий, виї(здн)ий, обли(чч)я, ко(рр)ектний, програ(мм)а, мадо(нн)а, ва(нн)а, інтерме(цц)о, Па(лл)ада, Растре(лл)і, узбе(кськ)ий, бала(стн)ий, хва(стл)ивий.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Ковал..с..кий, дівчин..ці, яблун..ці, кур..єр, з..економити, зв..ялити, поголів..я, кон..юнктура, цв..яшок, кін..чик, промін..чик. арф..яр, бракон..єр, трав..янистий, духм..яний, нян..чити, компан..йон, корін..ці, Хар..ків, Гор..кий.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Донецьк, Павлиш, Омельник, Воронеж, лісник, чех, убогий, танкіст, баски, готи.

4Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Заквітчаний, нігтик, аякже, вісті, денний, у свитці, розширення, розповів, контрастний.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

пересторога –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

незалежність

Варіант 13

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Бра(тст)во, обла(стн)ий, воєво(дськ)ий, форпо(стн)ний, тюр(кськ)ий, лати(шськ)ий, пи(скн)ути, ша(сс)і, шо(сс)е, е(фф)ект, А(кк)ерман.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Матін..ці, нен..ці, Юл..чин, Юр..ївка, дзв..якнути, двох..ярусний, п..єдестал, кур..єрс..кий, медал..йон, духм..яний, черв..як, різ..б..яр, волокон..ця. Св..ятошин, поден..щина, р..язан..с..кий, різдв..яний, кон..юнктура.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Люксембург, Кавказ, Норвегія, Гадяч, чуваш, казах, товариш, дисидент, убогий, птах.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Футбольний, навчання, багатший, досвідчений, дьогтю, молотьба, комашці, свіжість, ламається.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

рушити –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

відчиняти.

Варіант 14

1.Записати, розкиваючи дужки (1 бал):

Варті(стн)ний, компо(стн)ний, капо(стн)ний, безвиї(здн)о, добле(стн)ий, бас(кськ)ий, мек(кськ)ий, те(рр)аса, тра(сс)а, гу(нн)и, го(тт)и, вели(чч)ю, совіс(тт)ю, то(нн)а, Ка(сс)андра, Та(лл)і(нн).

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Кожум..яка, уп..ят..ох, громадян..с..кий, сап..ян..ці, в колон..ці, сопілон..ці, миш..як, конферан..с..є, Зв..ягель, ін…акція, кондот..єр, тернопіл..с..кий, нен..ці, у жмен..ці, ірпін..с..кий, рутв..яний, розв..язка, без..ядерний, роз..орати, пів..ями.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Череповець, Кобеляки, Страсбург, Тбілісі, Виборг, тюрки, люди, тунгус, казах, пірат.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Зшити, екзамен, розширення, козаччина, рюкзак, здається, вогкість, агентство, з жартами.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

щорічний –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал): шпаківня.

Варіант 15

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Кі(стл)явий, обла(стн)ий, виї(здн)ий, у(стн)ий, модерні(стськ)ий, цюри(хськ)ий, гагауз(ськ)ий, кель(тськ)ий, смер(тт)ю, ми(тт)ю, лібре(тт)о, ва(нн)а, ю(нн)ат, ю(нн)іс(тт)ю, хру(стн)ути, андо(ррськ)ий, узбе(кськ)ий.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф ( 2 бали):

Брон..овик, розп..яття, у скрин..ці, тітон..ці, в хатин..ці, В..яземс..кий, Гром..як, Іл..їн, пів..ялинки, волин..с..кий, бун..чук, горохв..яний, св…ятощі, б..юст, суб..єктивний, брукв..яний, п..юре, Гдан..с..к, порт..єра, міл..ярд.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Ятрань, Овруч, Курськ, латиш, киргиз, казах, сусід, кріпак, убогий, дисидент.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Втручання, вічність, просьба, розжувати, зрощення, кігтик, розчесати, в чашці, контрастний, відданість.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення ( 3 бали):

козак –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

апеляція.

Варіант 16

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Арешта(нтськ)ий, благові(стн)ик, бря(зкн)ути, пе(стл)ивий, беззахи(стн)ий, француз(ськ)ий, че(шськ)ий, безлю(дд)я, з учас(тт)ю, лю(тт)ю, Бе(кк)ет, Ді(кк)енс, і(пп)одром, кі(нн)ота, ві(лл)а, мек(кськ)ий.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Палестин..с..кий, версал..с..кий, астрахан..с..кий, М..юнхен, Омел..ян, Омел..чук, Малан..чук, Юр..єв, Анан..їн, пів..ярусу, без..ядерний, пів..аркуша, ад..ютант.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ,ИН(а) – від поданих (3 бали):

Корсунь, Случ, Полісся, Поволжя, Карабах, узбек, мадяр, волох, вояк, брат.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Благовіщення, уквітчати, дігтярня, агентство, ллється, в хустці, безжурний, безцінний, айсберг.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

ручний –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

вітчизняний.

Варіант 17

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Безкори(стл)ивий, каза(хськ)ий, таджи(кськ)ий, зап’я(стн)ий, гаа(гськ)ий, студен(тськ)ий, очи(стн)ий, контра(стн)ий, Лі(сс)абон, ка(сс)а, сю(рр)еалізм, не(тт)о, єди(нн)ий, ста(тт)ей, хо(бб)і.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф ( 2 бали):

Знічев..я, цв..яшок, Марин..чин, нен..чин, Болон..я, Севіл..я, Лозов..ягін, Анан..їн, Мар..їн, різдв..яний, мавп..ячий, жираф..ячий, пот..м..янілий, віден..ці, тон..ший, ман..чжурс..кий, тюмен..с..кий, брюссел..с..кий, Віл..чин..с..кий, Камін..чук.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Чернівці, Черкаси, Устилуг, Астрахань, калмик, убогий, чех, неук, кінь, гігант.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Обійстя, зрушення, зшити, в хустці, матч, кисню, полегшення, вогкуватий, айсберг.

5. Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

щорічний –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

зморщиться.

Варіант 18

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Сові(стн)ий, лихові(стн)ий, сви(стн)ути, пер(стн)і, раді(стн)ий, дозві(лл)я, шале(нн)ий, брю(сс)ельський, ніжніс(тт)ю, то(нн)а, си(мм)етрія, печа(лл)ю, хва(стл)ивий, не(тт)о, над(тт)о.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф ( 2 бали):

Б..юджент, освітян..с..кий, дон..чин, кін..цівка, на сторін..ці, гребін..ці, п..єдестал, б..юро, духм..яний. жираф..ячий, мавп..ячий, порт..єра, Мол..єр, Н..ютон, Заполяр..я, С..єрра, Н..юрнберг, В..ятка.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Абхазія, Сиракузи, Воронеж, Одеса, грек, протестант, убогий, козак, окупант, боягуз.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Зжовкнути, без жиру, шість, дігтяр, узлісся, лимонний, в кузні, хоч би, полегшення, розповів.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

допомога –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал): потрясіння.

Варіант 19

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Обла(стн)ий, пер(стн)і, пристра(стн)ий, контра(стн)ий, каза(хськ)ий, узбе(кськ)ий, ма(сс)а, то(нн)а, комі(сс)ія, бра(тськ)ий, е(мм)іграція, конт(рр)еволюція, вільню(сськ)ий, хо(бб)і, ві(лл)а.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Найм..якший, ослін..чик, утіш..ся, якір.., біл..ярд, пів..ярмарку, пів..Якутії, духм..яний, під..яремний, розв..язати, шіст..десят.., ковел..с..кий, мін..с..кий, з гідніст..ю, арф..ярка, маршал..с..кий, господин..ці. Рив..єра, П..ємонт, Фур..є.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Умань, Меджибіж, Прилуки, Волга, рекрут, чумак, француз, птах, готи, тюрки.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Роздоріжжя, по вінця, полегшити, осьде, голубка, розчистити, попідвіконню, розшарування, увійти.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

пророк –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

юність.

Варіант 20

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Захи(стн)ик, ме(стн)ик, пе(стл)ивий, бала(стн)ий, таджик(кськ)ий, цюри(хськ)ий, че(шськ)ий, баро(кк)о, то(нн)а, коло(нн)а, си(мм)етрія, му(сс)он, фі(нн)и, хо(бб)і, То(рр)іче(лл)і, Андо(рр)а.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Змен..шуєт..ся, дівчин..ці, диван..чик, промін..чик, суб..єкт, між..обласний, дзелен..чання, мвп..ячий, жираф..ячий, румун..с..кий, гуцул..с..кий, Слов..ян..щина, пів..яру, В..ячеслав, Св..ятослав, Зв..ягель, Севас..т..ян, тан..цювал..ний, цв..яшок, повстан..с..кий.

3.Утворити слова ( наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих (3 бали):

Кривий Ріг, Кальник, Люксембург, Іртиш, єзуїт, кріпак, латиш, абат, невільник, солдат.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Гігантський, розчиняти, повість, ближче, нігті, отже, тітчин, розчин,костюм.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

дружба –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

Україна.

Варіант 21

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Контра(стн)ий, у(стн)ий, бала(стн)ий, пе(стл)ивий, гаа(гськ)ий, каза(хськ)ий, лати(шськ)ий, а(лл)егорія, ві(лл)а, то(нн)а, го(лл)ан(дськ)ий, ко(лл)едж, Карду(чч)і, Ши(лл)ер, Оді(сс)ей.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф ( 2 бали):

Духм..яний, рум..яний, розт..охкався, в долин..ці, на сон..ці, нян..читис.., ірпін..с..кий, гомел..с..кий, св…ященик, дев..ят..сот, єв..язківец.., по-св..ятковому, узгір..я, цвірін..чати, пів..ями, пів..озера, т..м..яний, черв..як, Віл..чин..с..кий. Мін..ченко.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Острог, Славутич, Прилуки, Черкаси, Устилуг, адвокат, птах, чернець, жебрак, турист.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

У діжці, вотчина, кінський, ранній, печаллю, зжитись, кігтик, якби, на денці.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

кераміка –

6.Зробити фонетичний розбір слова (1 бал):

зупинюся.

Варіант 22

1.Записати, розкриваючи дужки ( 1 бал):

Каза(хськ)ий, узбе(кськ)ий, студен(тськ)ий, сові(стн)ий, зап’я(стн)ий, бру(тт)о, бе(лл)адо(нн)а, ка(нн)іал, і(рр)еальний, пре(сс)а, пе(нн)і, а(нн)али, і(лл)юмінація, Бо(кк)а(чч)о, І(лл)інойс.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Чигирин..с..кий, перед..ювілейний, перед..осінній, р..юкзак, кін..с..кий, урал..с.кий, пас..янс, каган..ці, гостин..ці, в син..ці, пів..ярмарку, корін..чик, риб..ячий, мавп..ячий, віден..ці, порт..єра, б..юро, Ман..чжурія, Рейк..явік, Лук..янович.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Черкаси, Народичі, Чорнобиль, Прага, кореспондент, парубок, птах, садівник, боягуз, грек.

4.Записати фонетичною транскрипцією (2 бали):

Рішучість, пташці, боротьба, вітчим, суддя, віддаль, повість, безчинство, полегшало.

5.Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

дорога –

6.Зробти фонетичний розбір слова (1 бал): повітряний.

Варіант 23

1.Записати, розкриваючи дужки (1 бал):

Ші(стн)адцять, вла(стн)ий, бага(тст)во, тури(стськ)ий, а(бб)а(тств)о, грома(дськ)ий, збі(жж)я, угі(дд)ь, до(нн)а, бо(нн)а, агре(сс)ія, че(хськ)ий, боягуз(ств)о, Лонгфе(лл)о, Доніце(тт)і.

2.Записати, ставлячи мякий знак або апостроф (2 бали):

Марсел..єза. риб..ячий, Олен..ці, лял..ці, м..юзик-хол, у скрин..ці, травин..ці, пот..м..яніти, розп..яття, концерн..с..є, приятел..с..кий, перед..ювілейний, зв..язка. урал..с..кий, віден..с..кий, кур..єр, зірон..ці, ман..чжур..с..кий, різдв..яний, н..юанс.

3.Утворити слова (наскільки можливо) з суфіксами: СЬК, СТВ, ИН(а) – від поданих ( 3 бали):

Трубіж, Кодак, Кременець, Казань, танкіст, таджик, француз, боягуз, студент, убогий.

4.Записати фонетичною транскрипцією ( 2 бали):

Благочестя, вівсянка, повсякденний, полегшення, розчарування, вчишся, посвідчення, боротьба, віхтик.

5Дібрати слова з чергуванням звуків; увести їх у 2 складні речення (3 бали):

порох –

6.Зробити фонетичний розбір слова ( 1 бал):

роздоріжжя.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»