Повторення. Діагностична тестова робота за курс 6 класу

Математика

Для кого: 6 Клас, 7 Клас

28.08.2021

113

4

0

Опис документу:
На початку навчального року на алгебрі проводжу діагностичну тестову роботу за курс 6 класу, щоб виявити прогалини у засвоєнні навчального матеріалу, з метою коригування базового рівня математичної підготовки. У завданні 30 тестових запитань з переведенням в 12 -бальну систему оцінювання. Для наглядності представлено роботу у форматі графічних зображень, а для скачування - у текстовому форматі .docх
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

N.S


7 клас. Діагностична тестова робота за курс 6 класу

п/п

Зміст навчального матеріалу

Завдання

1.

Дільники і кратні натурального числа


Укажіть число, яке ділиться націло на 2.

А) 23

Б) 77

В) 125

Г) 298

2.

Прості і складені числа


Укажіть просте число.

А) 14

Б) 11

В) 21

Г) 26

3.

Кратні числа


Укажіть число, кратне числу 11.

А) 45

Б) 98

В) 101

Г) 132

4.

Найбільший спільний дільник


Знайдіть найбільший спільний дільник чисел 24 і 40.

А) 8

Б) 12

В) 4

Г) 2

5.

Скорочення дробу


Скоротіть дріб

А)

Б)

В)

Г)

6.

Порівняння дробів


Укажіть правильну нерівність.


А) <

Б) <

В) >

Г) >

7.

Множення звичайних дробів


Виконайте множення

А)

Б)

В)

Г)

8.

Знаходження дробу від числа


Знайдіть від 35

А) 1

Б) 15

В) 25

Г) 35

9.

Ділення звичайних дробів


Виконайте ділення

А)

Б)

В)

Г)

10.

Відсоткове відношення двох чисел


Скільки відсотків становить число 4 від числа 16?

А) 25%

Б) 20%

В) 400%

Г) 12%

11.

Відношення


Знайдіть відношення 4,2 до 1,4

А)

Б) 0,3

В) 3

Г) 2,8

12.

Поділ числа у даному відношенні


Поділіть число 20 на дві частини, які відносяться як 2:3

А) 8 і 12

Б) 5 і 15

В) 6 і 14

Г) 20 і 30

13.

Довжина кола


Запишіть вираз для знаходження довжини кола, радіус якого дорівнює 10 см.

А) 5

Б) 10

В) 20

Г) 100

14

Відношення


З деякої кількості свіжих грибів отримали 3,3 кг сухих грибів. Скільки сухих грибів отримаємо, якщо свіжих грибів візьмемо в 3 рази більше?

А) 9,9 кг

Б) 1,1 кг

В) 6,3 кг

Г) 6,6 кг

15.

Координатна пряма


В кажіть координати точок А і В

А) А(-3); В(2)

Б) А(-3); В(-2)

В) А(3); В (2)

Г) А(3); В(-2)

16.

Порівняння натуральних чисел


Укажіть правильну нерівність

А) 2 3

Б) 4 -6

В) -3 -5

Г) 0 -1,2

17.

Цілі числа


Укажіть ціле число

А) 12,5

Б) -0,2

В) -17

Г)

18.

Модуль числа


Знайдіть значення виразу

А)

Б)

В)

Г)

19.

Додавання раціональних чисел


Виконайте додавання: -12+(-21)

А) -33

Б) 33

В) -9

Г) 9

20.

Віднімання раціональних чисел


Виконайте віднімання 1,2- (- 0,6)

А) 0,6

Б) -0,6

В) 1,8

Г) -1,8

21.

Множення раціональних чисел


Виконайте множення

А) -0,56

Б) 5,6

В) -5,6

Г) 0,56

22.

Ділення раціональних чисел


Виконайте ділення -0,54 : (-1,8)

А) -0,3

Б) 0,3

В) -3

Г) 3

23.

Властивості множення


Спростіть вираз - 12a(-4b)

А) - 48ab

Б) 48ab

В) -16ab

Г) 16ab

24.

Розв’язування рівнянь


Розв’яжіть рівняння 3х 8 = 5х

А) 1

Б) -1

В) 4

Г) - 4

25.

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь


На двох складах разом зберігається 4200 т вугілля. На першому складі на 250 т вугілля більше, ніж у другому. Яке з наведених рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х т позначено кількість вугілля на першому складі.

А) х- 250 = 4200

Б) х+250 = 4200

В) х+х-250 =4200

Г) х+х+250= 4200

26.

Координатна площина


Укажіть координатну чверть, у якій розташована точка А(3;-8)

А) перша

Б) друга

В) третя

Г) четверта

27.

Паралельність прямих


В изначте, які прямі на рисунку паралельні

А) a і b

Б) b і с

В) с і d

Г) a і d

28.

Масштаб


Відстань між двома містами 400 км, а на карті цій відстані відповідає 10 см. Який масштаб цієї карти?

А) 1:4 000 000

Б) 1: 4 000

В) 1:40 000

Г) 1: 400 000

29.

Основна властивість пропорції

Знайдіть невідомий член пропорції 3: х = 6:12

А) 3

Б) 5

В) 6

Г) 72

30.

Порівняння раціональних чисел

З-поміж чисел -9; -8; 7; 0 вкажіть найменше.

А) -8

Б) -9

В) 7

Г) 0Оцінювання роботи

Бал

Набрана сума балів


12

29, 30


11

27, 28


10

24, 25, 26


9

22, 23


8

19, 20, 21


7

17, 18


6

14, 15, 16


5

12, 13


4

9, 10, 11


3

7, 8


2

4, 5, 6


1

1, 2, 3
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.