і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • . Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму

. Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема 27. Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму.

Мета: поглибити знання студентів про електричний струм; нагадати про діі електричного струму.

Актуальність: вміння використовувати фізичні явища в житті, пізнавальна зацікавленість до предмета.

Міжпредметна інтеграція: математика.

План

l. Електричний струм.

2. Джерела струму.

3. Сила струму.

4. Електричне коло

4. Дії електричного струму

Знати: вплив електричного струму на живі організми,

Вміти: розвязувати задачі

Ключові поняття: Електричний струм, сила струму, електричне коло.

1. Електричний струм

Відповідно до електронної теорії, у тілах є вільні електрони, рухом яких пояснюють різні електричні явища. Ці електрони хаотично рухаються, подібно до молекул газу.

Якщо до провідника прикладено зовнішнє електричне поле, то на безладний тепловий рух вільних електронів накладається на­ пря:млений рух під дією сил електричного поля: - так званий дрейф електронів, що й обумовлює електричний струм.

Напрямлений рух заряджених частинок називають електричним струмом.

За напрямок струму домовилиси приймати напрямок, у якому рухаються позитивно заряджені частинки. Наприклад, позитивно заряджені іони рухаються: в напрямку струму. У металах носіями зариду є негативно заряджені електрони, тому в металі напрямок струму протилежний до напрямку руху носіїв заряду. Електричвий струм може бути отриманий тільки в речовині, у якій є вільні заряджені частинки. Щоб вони почали рухатися:, потрібно створити в провідиику електричне поле.

Отже, для існування струму в провідиику необхідні такі умови:

1) наявність вільних заряджених частинок;

2) існування в провідиику електричного поля, що характеризується різницею потенціалів ва кінцях провідника;

3) замкнуте електричне коло.

Якщо різниця потенціалів не змінюється з часом, то в провіднику встановлюється: постійний електричвий струм.

2. Джерела струму

Джерело струму - це пристрій, у якому відбувається перетворення певного виду енергії в електричну. У будь-якому джерелі струму відбуваєтьси робота з поділу позитивно й негативно заряджених частинок, які накопичуються на полюсах джерела.

Роботу цю виконують так звані сторонні сили. Такі сили не можуть мати електричне походження. У джерелах струму впродовж роботи з поділу заряджених частинок відбувається: перетворення механічної, внутрішньої або якої-небудь іншої енергії в електричну.

3. Сила струму

У випадку постійвого струму заряд, що проходить через поперечний переріз провідника, примо пропорційний часу. Тому постійний струм характеризують відношенням зариду до проміжку часу, протигом я:кого було перенесено заря:д.

Сила струму І дорівнює відношенню заряду, перенесеного через поперечний переріз провідника за проміжок часу, до цього проміжку часу

У системі СІ силу струму вимірюють в амперах (А). Ампер є однією з основних одиниць системи СІ й визначають його за допомогою магнітної взаємодії струмів. За сили струму в 1 А через переріз провідника щомиті проходить зарид в 1 Кл (1 А= 1 Кл/с).

4. Електричне коло

Електричне коло — це сукупність пристроїв і об'єктів, які утворюють шлях електричного струму. Окремий пристрій, що входить до складу елетричного кола і виконує в ньому певну функцію, називається елементом електричного кола.

Найпростіше електричне коло складається з трьох основних елементів:

джерела електричної енергії,

приймача електричної енергії 2,

з'єднувальних проводів

Крім основних елементів до складу електричних кіл входять різні допоміжні елементи для керування (рубильники, перемикачі, контактори та ін.), захисту (плавкі запобіжники, реле тощо), регулювання (реостати, стабілізатори струму і напруги, трансформатори), контролю (амперметри, вольтметри та ін.). Допоміжні елементи, так само як і основні, вмикаються в коло за допомогою проводів.

5. Дія електричного струму

Безпосередній рух частинок у провіднику ми побачити не можемо. Про наявність електричного струму можна судити за тими ді.ями, .які його супроводжують (теплова, магнітна, хімічна).

Теплова дія струму обумовлена тим, що в разі напрямленого руху заря:джених частинок крізь речовину вони зіштовхуються з іонами, атомами й молекулами речовини, збільшуючи кінетичну енергію їх хаотичного •теплового• руху.

Магнітна дія струму обумовлена тим, що навколо рухомих зарядів існує магнітне поле, яке діє на заряди, що рухаються.

Хімічну дію струму почав вивчати ще сам Вольт, але найбільш повно його досліджував на початку ХІХ століття Фарадей, що встановив кількісні закови електролізу. Хімічну дію струму :можна спостерігати, пропускаючи електричний струм через розчин мідного купоросу CuS04. Учні повинні знати, що під час взаємодії речовини з розчинником молекули речовини розпадаються: на позитивні й негативні іони. Ці іони починають рухатися: в електричвому полі. Позитивні іони рухаються: до негативно зарядженого електрода (катода), а негативні іони - до позитивно зарядженого електрода (анода).

Вплив на живі організми:

0,1 – 1 мА – Відсутня

1 – 1,5 мА – Подразнююча дія

1,5 – 2 мА – Втрата чутливості

2 – 16 мА – Біль, мязові скорочення

Більше 3 А – зупинка серця.

Література

1. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту / Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев.– Х. : Гімназія, 2010.

2. Фізика. Підруч. для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк../ С. У. Гончаренко К.: Освіта, 2002.

3. А. П. Римкевич. Збірник задач з фізики. – К.: «Радянська школа», 1982.

4. Кирик Л. А. Усі уроки фізики. 11 клас. Рівень стандарту. - Х.: Вид. група Основа, 2011.

Питання для самоаналізу

 1. Що таке електричний струм?

 2. Який напрям електричного струму?

 3. Які є джерела електричного струму?

 4. Що таке сила струму ?

 5. Одиниці вимірювання сили струму?

 6. Основні елементи електричного струму і їх позначення?

 7. Дія електричного струму?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
. Постійний електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму
 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Фізика
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  213
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  PX584040
 • Вподобань
  0
Курс:«Google сервіси в роботі вчителя»
Левченко Ірина Михайлівна
16 годин
700 грн
390 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь