Посібник дидактичних ігор "Збірничок – ігровичок"

Математика

11.09.2019

7280

2

451

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас
Опис документу:
Посібник містить дидактичні розробки ігор до уроків математики в 1 класі. Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення. Дидактичні ігри на вивчення чисел першого десятка. Дидактичні ігри на вивчення арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 10. Автор: Антонюк Л.Я., Рецензент: Остапчук Г.Д.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Антонюк Л.Я.

Збірничок – ігровичок

Збірничок – ігровичок

Тернопіль

2017

Рецензенти:

Остапчук Ганна Дмитрівна,

Методист початкових класів Шумського РМК

Посібник містить дидактичні розробки ігор до уроків математики в 1 класі.

Мій любий школярику!

Хочеш до школи ходити?

Математику треба вчити!

Хочеш до зірок злітати?

Математику треба знати!

Хочеш щедрий врожай збирати?

Математику треба знать!

Школярику,

космонавту

чи вчителю

Без математики – не прожити!

Дуже мудрі і логічні

Ці закони математичні!

Тож не будемо зволікати.

Починаємо їх вивчати!

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Зміни у суспільстві ставлять нові вимоги до людини. Соціально успішною є особистість, яка хоче і уміє вчитись на протязі всього життя, вміє знаходити інформацію, сприймати, працювати з нею, осмислювати, аналізувати, класифікувати, сублімувати власні думки, творити, різнобічно розвиватись. А це можливо за необхідної умови – здатності працювати, навчатися самостійно.

Завдання школи полягає в тому, щоб навчати дітей без примусу, здійснюючи позитивну мотивацію до навчання. Успіх у свідомому опануванні шкільної програми залежить від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з вчителем. «Може, маленька дитинка повторює те, що було вже зроблено, створено іншими людьми, але якщо це діяння – плід її власних розумових зусиль, – вона творець; її розумова діяльність – творчість», «Інтерес до навчання з’являється лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання перетворюється для дітей на тягар» – писав В.О.Сухомлинський. Як цінний дороговказ у роботі вчителя завжди будуть слова відомого педагога , який прагнув, щоб «початкова школа стала школою мислення, фундаментом творчих розумових сил учнів. Щоб дитина була передусім думаючою, активним здобувачем знань, допитливим шукачем істини, мандрівником у світі пізнання». Для того, щоб забезпечити високу пізнавальну активність школяра та їх позитивне ставлення до занять, необхідно створити відповідний мікроклімат, у якому панувала б атмосфера довірливості, зацікавленості та розвитку розумових здібностей дитини.

Саме тому є актуальним питання використання ігрової діяльності у навчально – виховному процесі початкової школи, адже вона сприяє підвищенню якості знань, формуванню активності, самостійності, пізнавального інтересу, волі, характеру.

Ефективними засобами пробудження живого інтересу до вивчення предмету математики в початкових класах поряд з іншими методами є гра. Вона переключає довільну увагу дітей на навчальний процес, на розв’язання навчального завдання, спонукає учнів до виконання більшої кількості різних завдань, сприяє більш свідомому, ґрунтовному засвоєнню знань, умінь і навичок. Застосування ігор на уроці математики допомагає вчителю урізноманітнити роботу учнів, зняти напруження від звичайної навчальної діяльності, переключити увагу школярів. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

Шестирічний першокласник у школі – найемоційніший учень. Для нього гра, казка, вигадка – це невід’ємна складова духовного життя . І вчитель має підтримати, пробудити в душі кожного цікавість до пізнання навколишнього світу, запалити вогники дитячої думки і творчості.

Дидактичні ігри або ігрові ситуації під час вивчення математики в першому класі можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Завдяки ігровому методу до систематичної розумової праці вдається залучити всіх учнів (навіть пасивних), дати їм змогу відчути успіх, повірити у свої сили.

Навчальний матеріал з математики, викладений із використання ігрових ситуацій під час проведення практичної роботи чи бесіди (у формі дидактичної гри або з використання окремих їх елементів) дають набагато кращі результати, ніж традиційна форма викладання матеріалу.

Використовувати дидактичні ігри у навчальному процесі потрібні нам усім педагогам, тому що реалізуються ідеї співдружності, змагання, самоуправління, виховання відповідальності кожного за результати своєї праці.

Дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі можна використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом, його закріплення, повторення раніше вивченого, для повнішого і глибшого осмислення та засвоєння набутих знань. Ігри дають змогу індивідуалізувати роботу на уроці, добирати завдання, посильні для кожного учня, що максимально розвиває дитячі здібності.

Ігри у 1 класі рекомендуються на кожному уроці, коли учні ще не звикли до тривалої, напруженої, суто навчальної діяльності і швидко стомлюються. Під час гри вони відпочивають, оскільки спадає розумове напруження. Ігри, що пропонуються на початку уроку, мають збуджувати думку учня, допомагати йому зосередитись і виділити найважливіше, націлити на самостійну діяльність. Інколи на грі будується цілий урок. Але окремі ігри занадто збуджують емоції дітей, надовго відвертають їхню увагу від основної навчальної мети уроку. Адже шестирічні школярі ще не вміють керувати своїми емоціями, довільно перекладаючи увагу, зосереджуватись у потрібний момент. Тому ігри, що викликають сильне емоційне збудження, бажано практикувати лише в кінці уроку. Граючи, діти вчитимуться мові, обчисленням, розв'язувати задачі, конструювати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити самостійні висновки, обґрунтовувати їх.

В іграх математичного змісту ставляться конкретні завдання. Так,якщо на уроці учні повинні ознайомитися з принципом утворення будь-якого числа, то й дидактична гра підпорядковується цій меті, сприяючи розв'язанню поставленого завдання.

У дидактичних іграх діти спостерігають, класифікують предмети за певними ознаками, виконують аналіз і синтез, абстрагуються від несуттєвих ознак, роблять узагальнення. Багато ігор вимагають уміння висловлювати свою думку в зв'язній і зрозумілій формі, використовувати математичну термінологію.

У систему дидактичних ігор для першокласників на уроках математики включають такі ігри: - на формування розумових операцій (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення); - на відновлення, доповнення цілого; - вилучення зайвого; - ігри-інсценізації; - ігри-конструювання, рольові ігри з елементами сюжету. Проте, перевагу віддають таким іграм, які передбачають участь більшості дітей класу, швидку відповідь, зосередження довільної уваги.

Де брати навчальний час, який можна використати для дидактичних ігор? Якщо залишитися в межах традиційних форм і методів навчання, то в структурі занять навчального часу для ігор не знайдеться. Але якщо відмовитись від деяких застарілих компонентів уроку, наприклад, тривалих нудних опитувань, навчальних розмов, то гра не лише органічно впишеться в структуру уроку, а й дасть змогу різко зекономити навчальний час.

Ігрових ситуацій можна створити багато, але всі вони мають підпорядкуватися головній меті - учень має працювати над математичним завданням.

Пропоную ігри, які можна використати при вивченні математики в 1 класі.

Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення

Гра «Квочка та курчата»

Мета: уточнити знання і уміння учнів називати числа від 1 до 10; лічити предмети.

Хід гри:

Учитель промовляє слова:

Вийшла курка за поріг

Погуляти у дворі.

А за нею хлоп’ятка й дівчатка

Жовтенькі курчатка.

Квокче їм курка: «Кудах – тах – тах,

Не ховайтесь у кущах».

Курка клює кілька разів (учитель стукає олівцем по парті різним учням, а вони рахують мовчки і кажуть, скільки разів він стукнув. У цю гру можна грати в масках. Куркою може стати будь - яка дитина.

« На дубі дятел»

Мета: перевірити вміння учнів лічити предмети від 1 до 10.

Хід гри:

Дятел стукає дзьобом по корі, здобуваючи собі жучків і личинок. Будемо рахувати скільки разів він стукає.

Гра «Допоможемо Червоній Шапочці»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Якщо Червона Шапочка не розв’яже вираз, вовк її з´їсть.

Гра «Плесни в долоні»

Мета: перевірити вміння правильно називати числа, менші або більші від них.

Хід гри:

Солнце 6Учитель підходить до окремих учнів і плеще кілька разів у долоні. Учень дістає завдання плеснути у відповідь стільки ж разів, > або<.

Учитель показує цифру 6 і каже: «Менше». Учні один за одним плещуть різну кількість разів. Показує 2 і говорить: «Більше».

Гра «Тік-так, це не так!»

Мета: вчити учнів правильно називати предмети за довжиною, шириною, товщиною, висотою.

Хід гри:

Учитель показує пари предметів і порівнює їх за довжиною, шириною, товщиною, висотою. Якщо він говорить неправильно, учні промовляють «Тік – так, це не так!» і виправляють вчителя. (Зошити, книжки, ложки, чашки, олівці, ґудзики, ляльки, палички, стрічки, шнурки, ін..)

Гра «Навпаки».

Мета: зіставляти об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, масою.

Хід гри:

Учень продовжує речення, що почав учитель.

 • Якщо Потап вищий за Хому, то Хома…

 • Якщо брат старший від сестри, то сестра…

 • Якщо автомобіль дорожчий, ніж велосипед, то…

 • Якщо мама важча за дитину, то …

 • Якщо дідусь народився раніше, ніж онук, то онук…

 • Якщо море глибше, ніж річка, то річка…

 • Якщо змія довша від черв’яка, то черв’як…

 • Якщо голка товща від нитки, то нитка…

 • Якщо Земля менша від Місяця, то Місяць…

 • Якщо ластівка летить швидше, ніж муха, то муха…

 • Якщо зима настає раніше, ніж весна, то весна…

Гра «Будь уважним»

Мета: розвивати увагу, кмітливість.

Хід гри:

Учитель ставить питання, діти повинні швидко відповідати на них.

 • Скільки лапок у котів?

 • Скільки в песика хвостів?

 • Скільки вушок у зайців?

 • Скільки пальців на руці?

 • Скільки крил є у лисиці?

 • Скільки лапок у синиці?

 • Скільки жаб літає в небі?

 • Скільки хвостиків у тебе?

Гра « Куди підеш і що знайдеш?»

Мета: вчити розпізнавати розміщення об’єктів у просторі.

Хід гри:

Учитель заздалегідь розкладає іграшки в різних місцях класу і звертається до дітей: «Підеш вперед – знайдеш олівець; праворуч – «Буквар»;ліворуч – ручку, назад – зошит». Викликаний учень забирає всі речі й розповідає, куди він ішов і що знайшов.

Гра «Відшукай казкового героя»

Мета: вчити розміщувати предмети у просторі і на площині.

Хід гри:

У класі заховані персонажі казок. Діти шукають їх, користуючись підказками вчителя: «…захований між..», «…знаходиться за…», «…стоїть перед…» і т.д.

Гра «Розстав за зростом»

Мета. Закріпити у дітей такі властивості предметів, як високий – низький, вищий – нижчий. Повторити порядкову лічбу.

Матеріал гри. Різної висоти предмети, іграшки, зображення на картках.

Примітка. Бажано дібрати 2 – 3 предмети однакової висоти, щоб викликати в учнів розгубленість, подив спонукати замислитись, шукати виходу і, нарешті, дійти потрібного висновку.

Хід гри:

Завдання можуть бути різні, наприклад, розставити предмети від найменшого до найбільшого або навпаки від найбільшого до найменшого. А далі кілька додаткових запитань: «Який предмет має порядковий номер 7 (3, 4, 5 тощо)? Скільки предметів усього? Який порядковий номер найбільшого (найменшого) предмета? Назви предмети, що мають парні (непарні) номери» У порядку збільшення (зменшення) корисно розкладати предмети різної довжини. Коли є два однакові набори коробок або інших предметів, пропонуємо розставляти їх так: спочатку знайти два однакові найбільші, а потім ліворуч і праворуч від них – решту предметів у порядку спадання.

Такий принцип гри застосовується для закріплення уявлень «широкий і вузький», «товстий і тонкий».

Гра „Багато – мало – один”

Мета: вчити зіставляти об’єкти навколишнього світу за кількістю.

Матеріал гри: у кожного учня на парті лічильні палички (або будь-який інший матеріал, а саме: олівці, геометричні фігури, картинки із зображенням різної кількості предметів тощо).

      Учитель називає слово: “багато”, “мало”, “один”, а учні повинні мовчки показати відповідну кількість предметів. Цю гру можна ускладнити

Гра «Ніч і день»

Мета: розвиток уваги, спостережливості.

Хід гри:

На дошці не по порядку виставлено цифри від 1 до10. На слово «Ніч!» учні заплющують очі, а вчитель забирає 1 цифру і зсуває решту карток . На слово «День!» учні розплющують очі і визначають, яка цифра зникла.

Можна викласти ряд предметів. Замінити якийсь предмет іншим.

Гра «Лічи вперед, лічи назад».

Мета: вчити учнів лічити в прямому і зворотньому порядку.

Хід гри:

Грати можна ланцюжком. Кожен гравець дає завдання наступному: 2 – лічи вперед, 6 – лічи назад, 9 - лічи до 3.

Гра «Запам’ятай»

Мета: розвивати увагу, спостережливість.

Хід гри:

Учитель на 1 – 2 секунди показує картку із зображенням певної кількості предметів ( не менше 5). Учні повинні запам’ятати і відповісти, скільки і яких предметів вони бачили.

Гра «Мовчанка»

Мета: розвивати уміння називати сусідів чисел.

Хід гри:

Учитель ставить запитання, а учні показують відповіді.

● Яке число між 4 і 6?

● Яке число передує 7?

Яке число наступне після числа 3.

● Покажіть сусідів числа 7; 2: 4.

Гра „Назви своїх сусідів”

Мета: розвивати уміння називати сусідів чисел

Хід гри:

     Учитель запитує дітей, хто сидить поруч з ними за партою, хто позаду, спереду. За допомогою цієї гри у дітей формуються відповідні уявлення.

     Гру потрібно пропонувати учням після вивчення нового матеріалу. Це дає змогу кращому засвоєнню даного матеріалу.

Гра «Мої сусіди»

Мета: вчити учнів називати сусідів чисел.

Хід гри:

Впиши в порожні віконця сусідів чисел.

Гра «Знайди пропущене число»

Мета:розташування чисел за порядком.

Хід гри:

На листках кленових Лиска 1 10

Написала оці числа. 5 6

Вітер злий розкидав листя. 3 9

Треба взнати, де їх місце? 8 4 7

2

Дидактичні ігри на вивчення чисел першого десятка

Гра «Допоможіть числам зайняти свої місця»

Мета:закріплення уявлень про порядкове значення числа.

Хід гри:

Вчитель розставляє картинки з цифрами, що позначають числа від 0 до 9в будь – якому порядку і звертається до дітей: «Числа заблудились. Допоможіть їм зайняти свої місця». Діти викладають числа першого десятка по порядку: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.

ІІ варіант.

Учитель роздає дітям картинки з числами першого десятка. По сигналу «Числа шикуйсь по порядку!»діти шикуються по порядку, починаючи з меншого числа:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Гра «Знайди помилку»

Тема:вчити правильно називати числа по порядку.

Хід гри

Незнайко записав ряд цифр: 1,3,5,2,4 Допоможіть їх правильно розташувати.

Гра «Дощик»

Мета : вчити співвідносити кількість елементів у групі з їх відповідним числом.

Хід гри:

На дошці намальовані хмаринки , на них написані цифри.

Гра „ Я – уважний”

Мета: розвивати увагу, спостережливість.

Хід гри:

         На дошці розміщені ілюстрації з різною кількістю предметів. Наприклад: яблук – 5 штук, груш – 2, слив – 4. Ілюстрації розглядаються протягом 2 секунд і закриваються. Учитель запитує:

Яких предметів 5?

       А чого більше – яблук чи груш?

       Що означає число 4?

Гра «Відгадай»

Мета: Засвоєння складу чисел 4,5,6,7.

Хід гри:

Відгадай яке число ховається під грибочком, а яке – під листочком. Впиши відповіді в порожні клітинки.

  

Гра « Прикрась ялинку»

Мета: засвоєння складу чисел 6,7.

Хід гри:

В порожні кружечки вставте такі цифри, які в сумі будуть утворювати число 6, 7.

Гра «Тиждень»

Мета: закріплення уявлень про тиждень, послідовність днів тижня.

Хід гри:

Вчитель викликає 7 учнів і роздає їм картки з написом днів тижня. Потім він голосно вимовляє назву будь – якого дня тижня. Учень з відповідною назвою стає першим. За сигналом «Тиждень , шикуйсь!» інші учні повинні в правильній послідовності зайняти свої місця з першим учнем. Вчитель промовляє: «Середа!». Учень з відповідною табличкою стає першим. За сигналом «Тиждень, шикуйсь!» інші шість учнів повинні утворити правильну послідовність днів тижня.

Гра «Добре порахуй»

Мета: правильно лічити у прямому та зворотньому порядку.

Хід гри:

З'єднай горішки за порядком від 1 до 8. Порахуй їх прямою та зворотньою лічбою.

Мета: вчити правильно розміщувати числа в ряду.

Гра « Пройди крізь ворота»

Мета: вчити учнів утворювати числа.

Хід гри:

Двоє учнів тримають угорі картку з цифрою (наприклад,5). У решти дітей – по одній картці. Викликаний з-посеред них підходить до столу вчителя, вибирає з розкладених там цифр таку, щоб у сумі з його цифрою вийшло 5.

Рухлива гра «Арифметичний квач»

Мета: вчити розуміти склад числа 10.

Хід гри:

Діти стають в коло. Один учень є ведучим і стає в центр кола.У дітей прикріплені картки від 0 до 10.Це в тому випадку, коли крім ведучого беруть участь в грі ще 11 чоловік. Учень – ведучий голосно називає число, наприклад 8. Тоді учень, який стоїть в колі і має число 8, оббігає коло, щоб доторкнутися до учня з числом 2, яке доповнює 8 до 10.Щоб не дати, коли його «заквачують» учень з 2 повинен швидко здогадатися, що його число є доповненням до 10 і оббігти коло, тікаючи від учня з 8 і стати на своє місце. Якщо 8 не «заквачує»2, то учень з 8 стає в коло, а той, хто був ведучим, займає його місце, отримуючи від нового ведучого і картку з числом 8, яку прикріплює у себе на грудях. Якщо 8 «заквачила» 2, то учень з числом 2 стає ведучим, віддаючи свою картку минулому ведучому.

Гра «Звільни пташку»

Мета: закріплення послідовності натурального ряду чисел.

Хід гри:

Пташки знаходяться в клітці. Учень бере ту пташку, яка йому найбільше сподобалась. В кишеньці пташки знаходиться завдання: «Порахуй від 5 до 10, назви числа, менші від 3, порахуй від 6 до 0» і т.д. Якщо учень правильно відповів на запитання, пташка злітає на дерево, якщо ні – знову повертається в клітку.

Гра « Вітерець»

Мета: узагальнити і систематизувати вміння розташовувати числа у порядку зростання (зменшення).

Хід гри:

Вітерець грався у нас в класі і переплутав усі числа. Допоможіть йому повернути їх на свої місця. Учні за командою вчителя починають розташовувати числа від найменшого до найбільшого, або від найбільшого до найменшого. Перемагає той, хто виконає завдання найшвидше і без помилок.

Гра «Веселий бій»

Мета: закріплення вмінь називати натуральний ряд чисел.

Хід гри:

Перед учнями на дошці таблиця з цифрами. Ваше завдання:закреслити по порядку всі цифри. Хто швидше і правильніше?

10 15 3 9 2 13

14 1 11 4 12 5

2 6 13 14 3 8

2 6 13 14 3 8

5 7 2 7 11 1

8 4 9 10 6 15

Гра « Їжачок – рахівничок»

Мета: формувати в учнів уміння усно додавати та віднімати числа в межах 10.

Хід гри:

До нас у гості прийшов їжачок, який дуже любить математику. Той, у кого він опиниться на парті, повинен буде розв’язати вираз.( Звучить музика). Поки вона грає, діти передають один одному їжачка. Вчитель вимикає музику : той, у кого залишився їжачок, обчислює заданий вчителем вираз, решта учнів перевіряють правильність розв’язання.

Дидактичні ігри на вивчення арифметичних дій додавання і віднімання чисел у межах 10

Гра «Постав оцінку учням»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Пантера Леопардівна вела урок математики у лісовій школі. Кожен учень отримав оцінку:

Вовчик Сіренко: 1 + 0 =

Колько Їжачук: 2 + 3 =

Риська Сердюк: 1 + 3 =

Михайлик Косолапенко: 6 – 1 =

Вухань Зайченко: 7 – 4 =

Порахуйте, які оцінки отримали учні. Кому із звірят Пантера Леопардівна поставила однакові оцінки? Хто отримав найгіршу оцінку?

Гра « Засвітило сонечко – виглянь у віконечко»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

Прямоугольник 88Прямоугольник 90Прямоугольник 89

3 + 4 = 4 - 1 = 2 + 3 =

Прямоугольник 85Прямоугольник 86Прямоугольник 87

6 – 2 = 7 – 3 = 1 + 5 =

Картки із завданнями лежать перед гравцями записом вниз. Піднімаючи зображення сонця, ведучий каже: «Засвітило сонце!». Учні перевертають картки. «Виглянь у віконце!» - продовжує ведучий. Гравці розв’язують приклад і кладуть на віконце одержане число. Сигналом до закінчення обчислення є слова: «Сонечко заховалося за хмари».

Учень, який розв’яже 3-5 прикладів, стає ведучим.

Гра «Допоможи Їжачкам зібрати яблучка»

Мета: закріплювати обчислювальні навички додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

 • Діти, допоможіть Їжачкам зібрати яблучка.

Учні діляться на дві команди. По черзі обчислюють по одному виразу, записують відповідь. Яка команда швидше обчислила вирази, той Їжачок більше назбирав яблук.

Гра «Хто швидше дійде до фінішу?»

Мета: вдосконалювати обчислювальні навички додавання та віднімання чисел у межах 10; розвивати швидкість в обчисленні.

Хід гри:

З кожного ряду до дошки виходить один учень, який записує та обчислює вирази. Решта учнів цього ряду записують і обчислюють вирази в зошитах. По завершенні роботи звіряють з обчисленням на дошці. Який ряд швидше впорався з завданням, той першим дійшов до фінішу.

Гра «Порадуй сонечко»

Мета: розвивати навички додавання та віднімання числа 7; самостійність у виконанні роботи.

Хід гри:

На сонячних промінчиках записані числові вирази. Наше Сонечко дуже зрадіє , якщо ми правильно обчислимо значення цих виразів. Завдання діти виконують самостійно. Перевірка – зачитати відповіді.

Гра «Скільки нас без одного?»

Мета: вчити прийому віднімання по одному.

Хід гри:

Учні шикуються в ряд і вчитель їх рахує. Наприклад, всього 7 дітей. «Нас сім», - говорить останній із дітей. «Один учень відходить. Скільки залишилось?». Всі учні класу повинні відповісти: « Шість». Шостий учень каже: «Нас шість. Один пішов». Клас каже : «Залишилось п’ять» і т.д.

Гра «Назустріч один одному»

Мета: закріплення прийомів додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

Учитель записує на дошці п’ять – сім виразів, причому вирази записуються в рядок з проміжком для відповіді. Наприклад: 4+5= 3 – 2= 7 – 2 = 8 + 2 = 4 – 3 = 6 + 2 = До дошки виходять два учні і починають розв’язувати вирази, але один – зліва, інший – з правого боку, тобто йдуть назустріч один одному. Хто розв’яже правильно більше виразів – той і переміг.

Гра «Небезпечний ставок»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Два хлопчики грали в м’яча поблизу ставка. На жаль, один із хлопчиків закинув м’яч у ставок. У ставку багато камінців, по яких можна пройти, але на деякі з них ступати небезпечно. Якщо хлопчики ступлять на небезпечний камінь, то впадуть у воду. А у воді повно страшної, зубастої риби, що чатує, аби когось з’їсти. Поблизу води є кам’яна плита. На ній позначено, які камені безпечні. Допоможи хлопчикам знайти безпечний шлях до їхнього м’яча, розв’язавши приклади на плиті.

3 + 4 8 – 2 5 + 5 1 + 9

6 – 4 7 – 6 2 + 8 8 – 5

Гра «Знайти правильні відповіді до прикладів»

Мета: додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

Вухань Зайченко виконав роботу з математики і поклав зошит на парту. Поки він перешіптувався з Риською Сердюк, Вовчик Сіренко розірвав зошит на шматки . Допоможіть Вуханю Зайченку знайти правильні відповіді до прикладів.

7 – 3

1 + 5

= 2

= 4

8 – 6

3 + 1

= 4

= 6

Гра: «Вчимося порівнювати»

Мета: правильно порівнювати числа між собою за допомогою малюнків.

Хід гри:

Сюжетно-рольова гра "Знайди своє місце"

Мета: узагальнення знань з теми «Кількісна й порядкова лічба»

Хід гри:


Пропоную дітям уявити, що вони прийшли до кінотеатру. Набірне полотно з кишеньками - це ряди зі стільцями. У кожного в руках папірець - це квитки. Оленка - контролер. Лічимо стільці, ряди. Визначаємо за номером на квитку, хто де буде сидіти. Кожен учень знаходить своє місце.

"Весела лічба"(таблиці Шульте)

Дані таблиці розвивають увагу, спостережливість, миттєву реакцію. урізноманітнюють діяльність учнів на уроці, сприяють формуванню навичок лічби.

Гра « Дід Цифроїд»

Мета: засвоєння навичок назв числового ряду.

Хід гри:

Жив – був дід – Цифроїд

Він їв цифри на обід.

Ось поїв і наші з чаєм

Встав, яких не вистачає :1,3,5,6. 9,8,6,5,4.

Цифроїд деякі фифри над’їв. Відгадайте їх і продовжіть ряд.

2,4,6.

Гра «Домалюй сонечкам їхні цяточки»

Мета:повторення складу чисел.

Хід гри:

Поверни сонечкам цяточки. Намалюй їх відповідно до зазначених цифр.

Гра «Засели будиночки»

Мета: повторення складу чисел.

Хід гри:

Засели будиночки – зазначені на даху будинків числа склади з двох менши

Гра «Допоможи бджілкам зібрати нектар»

Мета: повторення складу чисел.

Хід гри:

Допоможи бджілкам зібрати нектар. Знайди, на які квіточки їм слід сідати.

Гра «Чарівна стежинка»

Мета: вміння обчислювати вирази на додавання і віднімання 1, 2.

Хід гри:

Пройди чарівною стежкою: розв’яжи приклади і запиши відповіді у сніжинки.

Гра «Хто швидше?»

Мета: складати та обчислювати вирази на віднімання числа 3.

Хід гри:

Вчитель показує указкою число на многокутнику, діти повинні усно відняти від цього числа 3 і сигнальними картками показати результат.

ІІ варіант. Учні за командою вчителя «Один, два, три – почали!» записують вирази на віднімання числа 3. Виграє той, хто першим виконає завдання.

Гра «Листоноша»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання.

Хід гри:

Допоможи Незнайкові рознести листи . На дошці – будинки, що мають певний номер. В учнів конверти, на яких написані вирази. Діти повинні рознести листи до відповідних будинків.

7 №8 №9

8+1 4+4 3+4

2+7 6+1 10-2

5+2 7+1 9-2

Гра «Краплинки роси»

Мета: вчити правильно обчислювати вирази.

Хід гри:

На яку квітку впадуть краплинки? Розв’яжи приклади і з'єднай лініями.

Гра «Сміливі капітани»

Мета:закріплення навичок додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

Обладнання: малюнки 6-10 кораблів і різні цифри.

На магнітній дошці розміщуються малюнки. На звороті їх записані приклади на додавання. Вище від кораблів – ряд чисел від 1 до 10. Перед початком гри проводиться коротенька вступна бесіда: що треба знати капітану, щоб впевнено вести свій корабель визначеним курсом… Уявіть собі, що на морі шторм, хвилі розхитують судно з боку на бік, найменша помилка у розрахунках може призвести до катастрофи. Класовод викликає 5-10 учнів до дошки. Кожний капітан бере малюнок корабля, визначає його курс, (розв’язує приклад, записаний на звороті малюнка), проводить його «по курсу» до тієї цифри, яка вийшла у відповіді, і ставить на місце (прикріплює під результатом). Хто раніше за всіх «зайде до порту призначення», той – найкращий капітан. По закінченні змагання – підбиття підсумків, аналіз і виправлення помилок.

Гра «Засвітило сонечко»

Мета: удосконалювати вміння обчислювати вирази в межах 10.

Обладнання: картки із завданнями на додавання і віднімання. Після знаку « = » (дорівнює)замість результату намальоване віконечко.

Прямоугольник 32Прямоугольник 34Прямоугольник 33

3 + 4 = 4 - 1 = 2 + 3 =

Прямоугольник 29Прямоугольник 30Прямоугольник 31

6 – 2 = 7 – 3 = 1 + 5 =

Набори цифр для дітей, зображення сонця.

Хід гри:

Картки із завданнями лежать перед гравцями записом вниз. Піднімаючи зображення сонця, ведучий каже: «Засвітило сонце!». Учні перевертають картки. «Виглянь у віконце!» - продовжує ведучий. Гравці розв’язують приклад і кладуть на віконце одержане число. Сигналом до закінчення обчислення є слова: «Сонечко заховалося за хмари». Учень, який розв’яже 3-5 прикладів, стає ведучим.

Гра «Жолуді для поросятка»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

Вчитель роздає учням картки, на яких записані вирази. За кожен правильно обчислений вираз учень отримує малюнок із зображенням жолудя. По закінченні гри визначаються переможці: хто найбільше назбирав жолудів для Поросятка. (Якщо це осінь – можна дарувати учням справжні жолуді).

Гра «Обчислюємо вирази весело»

Гра «Перша варта»

Мета: правильно обчислювати вирази в межах 10.

Хід гри:

Підняв песик одне вухо

І уважно тишу слуха,

Бо малому не до жартів:

Заступив на першу варту!

Сьогодні цуцикові доручили охороняти курчатко, квіточку та цукрову кісточку. А щоб знати, де ці предмети, візьми до уваги: до квіточки веде стежинка, результат дій на якій дорівнює 10; на стежинці до курчатка – 8, а до кісточки – сума цифр, яка дорівнює 6.

Гра « Марфута і марфутята»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Чалапає Марфута,

У чоботи взута.

За нею Марфутята

У червоних чоботятах.

А як усі купаються –

Ніхто не роззувається.

Перевір себе!

Якщо ти правильно виконаєш дії і підставиш правильні цифри, то дізнаєшся, хто ж така Марфута і Марфутята.

А К Ч А У Н К Е Я Т

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Прямоугольник 50

Прямоугольник 74Прямоугольник 75 1 + 1 = 5 – 3 = 5 + 5 =

Прямоугольник 511Прямоугольник 72Прямоугольник 730 – 6 = 2 + 2 = 5 – 4 =

Прямоугольник 70Прямоугольник 71 8 – 5 = 4 – 1 =

Прямоугольник 65Прямоугольник 49 3 + 4 = 2 + 6 =

Прямоугольник 69

Прямоугольник 684 – 3 = 3 + 3 =

Прямоугольник 67 5 + 4 =

Гра «Перетягування водяної лілії».

Мета: засвоїти вміння порівнювати числа.

Хід гри:

Учитель малює листок латаття, а на ньому квітку лілії. Від листа в обидва боки простяглися шнурочки, на які вчитель «нанизує щоразу іншу кількість жабенят. Учні порівнюють відповідні числа.(Наприклад: зліва – двоє жабенят, а справа -п’ятеро; Учень говорить: 2<5, 5>2 і запитує рівності).

Гра «Пожежники»

Мета: обчислювати вирази і порівнювати їх.

Хід гри:

 • Бом-бім! Бом-Бім!

Загорівся кицькин дім.

Треба всім нам поспішити

І пожежу загасити!

 • всім нам поспішити

І пожежу загасити!

(Діти за сигналом вставляють у «віконця» знаки: +; -; <; >; =. Хто швидше?)

Зараз подивимося, чи потрібні знання математики пожежникам. Взяли в руки вогнегасники (крейду) і гасимо пожежу. Найкращими «пожежниками» виявилася команда…

5 5 = 10 9 6 = 3

8 2 = 10 2 8 = 10

9 3 = 6 11 4 = 7

9 6 4 4

Гра «Забий у ворота м´яч»

Мета: складати та обчислювати вирази у межах 10.

Хід гри:

На дошці намальовані футбольні ворота, а на сітці написані цифри(9, 10, 7,8).Кожний ряд має за 5-6 хвилин скласти якомога більше прикладів із цією відповіддю.Виграє та команда, яка більше і правильно запише прикладів із потрібною відповіддю.

Гра « Математичні квіти»

Мета: вміти виконувати дії з числами за допомогою різних матеріалів, визначати сусідів чисел, розвивати дрібну моторику рук.

Хід гри:

Дітям пропонується назвати предмети, намальовані в середині квітки, а потім за допомогою прищепок дати відповіді.

Інший варіант: за допомогою прищепок вказати цифри, які менші або більші від заданих цифр. Визначити пропущені цифри.

Гра «Знайди своє місце»

Мета: розвиток уваги, кмітливості; закріплення знань нумерації чисел, «сусідів числа».

Правила: в грі приймають участь команди по 10 учнів, кожен учень отримує нумераційну картку. Ведучий виконує завдання, інші виконують його вказівки. Підказки забороняються!

Хід гри: 

Вчитель зав’язує очі одному з гравців, обертає його, промовляючи:

Крутись, вертись –

На своєму місці з’явись.

В цей час гравці міняються місцями. Ведучий повинен швидко поставити дітей по порядку номерів та знайти своє місце в цьому ряду.

Командна гра «Склади відповідь»

Мета: повторення випадків обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Коли набридає звичайна шкільна математика, 1 клас з радістю пограє в цю забавну гру. Вчитель заздалегідь повинен приготувати для кожного учня ковпак, на якому будуть написані цифри, знаки додавання і віднімання. Всі діти діляться на команди і надягають ковпаки зі своїми номерами. Далі кожній з команд дається завдання: наприклад, «2 + 4 =?». Завдання команд - на швидкість знайти правильне рішення і вишикуватися в одну шеренгу так, щоб з цифр на їх ковпаках склався приклад, і відповідь.

Гра « Сховаємось від лисиці»

Мета: обчислення числових виразів в межах 10.

Хід гри:

Вчитель читає: Лисиця близько причаїлась,

Лисиця кущиком прикрилась,

Лисиця носом повела –

Розбігайтесь хто куди!

На зеленій галявині (набірному полотні) – малюнки квочки з курчатами,качки з каченятами, козенятка, зайчиха і хижої лисиці. На зворотній стороні малюнків – завдання. Діти, викликані до дошки, намагаються швидше виконати завдання і сховати птахів і тварин від лисиці – кого в нірку, кого під кущик, кого в хлів.
    Якщо учень не виконує завдання або допускає в обчисленні помилку,
то тварину з’їсть лисиця, а це небажано. Діти дуже хвилюються, тому особливо намагаються правильно виконати завдання.

Гра «Чарівні кури»

Мета: обчислення математичних виразів межах 10.

Хід гри:
    На дошці відкривається шторка, тут виставлені макети курочок і лисичок. Учитель повідомляє, що у мисочку насипано чарівні зерна. Зараз він випустить курочк
и, вони подзьобають зерно і теж стануть чарівними. «Ці курочки можуть виявити, - говорить класовод, хто з вас добре вміє лічити. Нумо, спіймайте курочку!». За викликом учителя троє учнів виходять до дошки і знімають макети курочок. На їх звороті написано певні числа. Кожна курочка «записує», які учень знає приклади з відповідями, зображеними цими числами. Наприклад, до числа 8: 8+1, 0+7, 7+1, 2+6, 3+5, 6+2, 5+3, 4+4, 0+8. Виграє той, хто вправно запише всі приклади до «свого» числа.

Гра «Сходинки»

Мета: обчислення виразів в межах 10.

Хід гри:
    Її проводимо як змагання двох команд. Одночасно почавши розв’язання, представники кожної розв’язують приклади біля дошки по черзі, передаючи один одному крейду відразу після того, як розв’язано черговий приклад. Виграє та команда, яка розв’яже приклади швидше і без помилок. Решта учнів стежить за правильністю розв’язання прикладів, уболіває за свою команду..
                                       9-4
                                 9-0      6-6
                           7-5                 1+9
                    4+4                              10-0
              9-2                                             5+5
       4+5                                                         10-5
10-6                                                                       6+3

Гра «Курочка знесла яєчко»

Мета: розвивати вміння обчислювати вирази у межах 10.

Хід гри:

Ці веселі курочки знесли яєчка. Впізнай , яка з них знесла куди.

Гра « В якій ракеті полетиш?»

Мета: обчислення виразів у межах десятка.

Хід гри:

На дошці розміщено три ракети, до яких прикріплені невеличкі кишені. Кожна ракета має свій символічний «номер». Учні отримують картки з прикладами. По команді вчителя приступають до розв’язання прикладів і відшукують ту ракету, в якій вирушать в політ. А це буде саме та ракета, у якої « номер» буде відповіддю в прикладі.

1+8= 1+6= 2+4=

2+7= 2+5= 3+3=

3+6= 3+4= 4+2=

4+5= 4+3= 5+1=

6+3= 5+2= 2+4=

Гра «Шифрувальники»

Мета: Додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

На дошці чи на окремій таблиці накреслено таблицю, у верхній частині якої написані літери , а в нижній – числа. Завдання – обчислити приклади і замість отриманих результатів – чисел підставити букви, що їм відповідають.

Наприклад:

М

О

К

І

Д

С

6

4

2

5

3

7

3+4= 7(С) 1+2=3(Д) 2+5=7(С)

4+1= 5(І) 3+2= 5(І) 2+2= 4(І)

1+1= 2(К) 3+3= 6(М) 4+2 = 6(М)

Гра «Жабенята і бусол»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

На дошці малюнок бусла і 6 жабенят, картки з виразами. Вчитель читає: Жабеня – зелена спинка –

Просить дівчинку Маринку:

- По болоту ходить бусол

У червонім капелюсі.

Там живуть мої подружки,

Милі жабки скрекотушки.

Може, їм підкажеш ти,

Як від бусла утекти?

Учні розв’язують вирази на картках і знімають жабок.

 • Молодці, діти! Завдяки вашій допомозі жабкам вдалося втекти від бусла. Врятовані жабки вам дуже вдячні за те, що ви добре вмієте розв’язувати вирази.

Гра «Кіт і миші»

Мета: засвоєння обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Котик ганявся за мишками. Сірі мишки злякались і у вирази сховались.

8 1=7 5 4= 9

62 =8 42 = 2

33 = 6 7 1 = 6

Гра « Футбол»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

Клас ділиться на дві команди. Учень з першої команди називає довільний приклад ( 5 + 5) і вказує учня з другої команди, який відповідатиме. Якщо відповідь правильна, то гравець, який відбив "удар", пропонує завдання першій команді. Якщо ж відповідь неправильна, то "нападаюча" команда дає правильну відповідь і хором говорить "Гол". Учень, якого викликали, може звернутись по допомогу до одного з членів своєї команди. Перемагає команда, яка заб'є більше "голів".

Гра «Зайченята – стрибунята»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

На дошці записано вирази:

2 5 =7 3 4 =7

4 4 =0 6 2=4

Зайченята – стрибунята

Хочуть, діти, з вами гратись.

Ось у виразах на дошці

Стрибунята сіли,

Відгадайте, які знаки

Собою закрили.

Гра «Допоможи звірятам»

Мета: засвоєння дії додавання.

Хід гри:

.

На дошці - малюнки звірят, під ними приклади.

- Білочка, зайчик і їжачок на уроці математики у лісовій школі розв'язували приклади. Підкралася хитра лисичка і вкрала цифри. Допоможіть звірятам відновити приклади.

Клас поділено на три команди.

Одна команда допомагає білочці, друга - зайчику, а третя - їжачкові. Перемагає команда, яка правильно виконала завдання.

5 + = 7

4 + = 6

+ 2 = 5

+ 4 = 7

+ 1 = 6

4 + = 5

6 + = 7

3 + = 6

2 + = 4

Гра « Де чиє відерце?»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання числа 1.

Хід гри:

Обчисливши правильно вирази, ви зрозумієте, яку рибку кинути у відерце.

AutoShape 1

Гра «Прикрасимо Сніговика»

Мета: обчислення виразів у межах десятка.

Хід гри:

Помічник Діда Мороза Сніговик перевіряє володіння лісу. Але щось він невеселий. Давайте прикрасимо йому чобітки, шарф і капелюха яскравими геометричними фігурами. Але для цього потрібно розв’язати приклади, які записані на геометричних фігурах. Клас ділимо на три команди: І команда – кружечки, ІІ команда – трикутники, ІІІ команда – ромбики. Приступаємо до розв’язання прикладів.

І рівень ІІ рівень ІІІ рівень

3 +… =7 7 – 2 +3 7+3

9 -… =6 2 +3+4 6 +2

… +2 =9 1+5-2 9 – 4

Перевірка. Різнокольорові геометричні фігури з відповідями прикріплюються на зображення Сніговика.

 • Сніговичок вже посміхається.

Гра « Допоможи дельфіну»

Мета: обчислення виразів у межах десятка.

Хід гри:

На дошці зліва – малюнок дельфіна, справа – записані вирази з «віконечками». Дельфін на березі моря розв’язував вирази. Набігла хвилька і частину виразів змила. Допоможіть дельфіну відновити числа у виразах, які змила хвиля.

3 + …= 5 …+3=6

5 +…=7 6 + …=7

+2=4 …+3=7

4 +…=6 5+…=6

Рольова гра «Ми – задача»

Мета: засвоєння частин задачі.

Хід уроку:

Вчитель зачитує умову задачі. « На дереві сиділо 2 синички. До них прилетіло ще 4. Скільки всього синичок стало на дереві?!

Учні отримують ролі, записані на картках. Обговорюють дану роль в групі і доповідачі розігрують задачу перед класом. До дошки виходить перший учень і говорить: «Я – умова. На дереві сиділо 2 синички і до них прилетіло ще 4.

За ним виходить другий учень: «Я запитання. Скільки всього синичок стало на дереві?»

Третій учень : «Я розв’язання». До 2 + 4 =6 (с.)

Четвертий учень: « Я відповідь». : 6 синичок стало на дереві

Гра «Жива задача»

Мета: засвоєння частин задачі.

Хід гри:

Діти виходять до дошки, в руках тримають таблички з назвами частин задачі. За командою вчителя учні повинні стати по порядку зліва направо і послідовно назвати свою частину задачі.

1  учень ( умова): На галявині росло 5 ромашок та 4 волошки.

2  учень ( запитання): . Скільки всього квіток росло на    галявині? 

3  учень ( розв’язання): 3+2 =5 ( кв.)

4  учень (відповідь): 9 квіток

Гра «Покажи дію»

Мета: формувати вміння знаходити правильну дію до розв’язування задачі.

Хід гри:

Учням роздають сигнальні картки «+», «- «.

Вчитель зачитує зміст задач. Учні піднімають сигнальні картки , при цьому пояснюють свій вибір.

 • На стоянці було 8 машин. Три поїхали. Скільки машин залишилося?

 • Дятел з’їв 8 комашок, а потім ще 2.Скільки всього комах він з´їв?

( т.д.)

Гра «Порахуємо з Капітошкою»

Мета: обчислення виразів у межах 10.

Хід гри:

– Ой, а хто це нам зустрівся? Капітошка! – Ось яке посилання він залишив:

«Друзі, допоможіть мені викликати дощові хмари. Адже дощик  дуже потрібен рослинам!  Розв’язуйте приклади зліва направо. Будьте уважними, не помиляйтеся».

9+1            7-1 10 - 5 8+2

1+3            9-2 4 + 6 4 – 4

Гра «Який знак?»

Мета: розвивати вміння вставляти знаки «+» , « - », «=».

Хід гри:

На дошці вирази без арифметичних знаків. Учитель показує вираз, а учні за допомогою сигнальних карток вказують, який знак потрібно вставити у вираз.

2 5 = 7 5 5 = 10 1 9 =10

4 4 = 0 6 4 = 10 7 3 = 10

7 6 = 1 2 8 = 10 6 4 = 2

Гра «Хто більше збере ягід?»

Мета: обчислення виразів у межах 20.

Хід гри:

На картках із зображенням ягід на зворотній стороні написані завдання. Учні, обчислюючи їх, записують відповіді на дошці, а картки складають у купку. Коли всі завдання виконано, перевіряється правильність їх обчислень і підводиться підсумок: у кого більше зібрано ягід, той і переможець.

Гра « Перевірте клоуна Антошку»

Мета: обчислення та порівняння виразів.

Хід гри:
Клоун Антошка, напевне, погано вчився в школі і допустив дуже багато 
помилок у прикладах. Давайте перевіримо і допоможемо Антошці.
7-1=6 3 > 7 2 2=4
4+1=5 2 < 0 5 0=5
6-1=4 4 = 4 7 1=8

Гра «Перевір роботу Зайчика»

Мета: вчити самостійно виконувати додавання і віднімання в межах 10.

Хід гри:

На дошці малюнок Зайчика, 2 таблиці з прикладами для учнів

( І варіант і ІІ варіант).

4 + 1 = 5

5 + 1 = 6

6 – 1 = 5

7 + 1 = 6

3 + 1 = 2

4 – 1 = 5

7 – 1 = 6

8 + 1 = 9

8 – 1 = 8

9 – 1 = 7

9 + 1 = 9

 1. 1 = 9

Ось Зайчик. Він приклади дома розв’язував.

Ні мамі, ні таткові їх не показував.

Ви їх перевірте – чи відповідь правильна?

Самостійно працюємо – часу не гаємо!

Після самостійної роботи перевернути таблиці другою стороною. Там ці приклади з правильними відповідями.

Гра «Парні і непарні»

Мета:закріплення поняття парні і непарні числа.

Хід гри:

Учитель пропонує хором порахувати до 20, але так, щоб парні числа промовляти тихо, а непарні – голосно.

Варіант гри:Вчитель пропонує учням одного ряду скласти речення, в яких би було число 7. Наприклад: «Я прокидаюся о сьомій годині ранку». Учні іншого ряду називають це число і відповідають, парне чи непарне число воно позначає.

Гра «Жабка – мандрівниця»

Мета:формувати вміння правильно розміщувати числа числового ряду в межах 20.

Хід гри:

На дошці зображення жабки та будинка, прикріплені до дошки з різних бокі, числа від 11 до 20, записані між ними. Допоможіть жабці дострибати до свого будиночка. ( Учні у зошитах записують числа від 11 до 20 у правильному порядку. Потім один учень виходить до дошкиі проводить жабку до її «будинку». Усі інші перевіряють правильність виконання завдання).

Гра « Один і один»

Мета:вчити учнів прийому додавання і віднімання 1.

Хід гри:

Учні шикуються в ряд обличчям до класу. Кількість учнів визначається числом, до якого вони вже вміють рахувати). Перший учень робить крок вперед і каже: «Я – один». Другий учень робить крок вперед і каже: «один і ще один – буде два». Третій робить крок вперед і каже: «Два і ще один – буде 3 і т.д. В грі учні усвідомлюють, що кожне наступне число утворюється від попереднього шляхом додавання 1.

Гра «Знайди своє дерево»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:
Перед уроком чіпляємо таблицю з намальованими деревами, під якими записані приклади. В кожного на парті картка — відповідь до прикладів, що написані під деревом. Учень, який не помилився у розв'язуванні прикладів, знайде своє дерево. Шукаючи лише своє дерево, дирозв'язує всі приклади.

Гра « Допоможи білочці зібрати гриби»

Мета: обчислення виразів в межах 100.

Хід гри:
На гіллячках, на тоненьких,

Поки день ще не погас,

Сироїжки та опеньки

Білка сушить про запас.

Учитель звертається до дітей з пропозицією допомогти білочці відібрати найсмачніші гриби. На грибах записані приклади на додавання та віднімання. Смачними будуть ті, відповідь яких менша за число 27.

Гра « «Весела лічба»

Мета:виконувати обчислювальні навички в межах 100.

Хід гри:

Вчитель роздає учням, які сидять на першій парті, аркуші паперу із записаними прикладами. Завдання: обчислити приклад і передати наступному учневі, який складає свій приклад, використавши результат попереднього; обчислює його і передає далі. Картка має дійти до останньої парти. Обчисливши свій приклад, учень несе її до першої парти. Той, хто сидить на першій парті, повинен скласти приклад, щоб його результатом було число, з якого починався перший приклад.

Гра «Проклади маршрут»

Мета: закріплювати вміння додавати і віднімати в межах 100.

Хід гри:

На дошці записані приклади в довільному порядку (18 + 21; 42 + 53; 44 - 22; 26 - 15; 56 - 34; 37 + 23; 77 - 55; 64 + 35). На старті - літачок. Діти повинні обчислити приклади, а потім стрілочками прокласти маршрут літака, починаючи з найменшої відповіді до найбільшої або навпаки:

Аналогічно можна використати кораблик, автомобіль чи автобус

Гра « Телефон»

Мета: лічба чисел від 20 до 100.

Хід гри:

За сигналом учителя учні з перших парт повертаються до учнів, які сидять позаду них, і називають їм число (наприклад, 20 — для І варіанта; 40 - для II варіанта). Ті, в свою чергу, називають наступне число до даного і т. д. Виграє той ряд, який швидше і правильно завершить лічбу.

Гра «Краплини»

Мета: формувати вміння називати числа першої сотні, визначати у них число одиниць і десятків;закріплювати прийоми додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією.

Хід гри:

Для гри слід вирізати картки у вигляді краплин(жовтого, зеленого, блакитного кольорів і т.д.) На картках написані диференційовані завдання. Починається «дощик» і на парти «крапають краплини»під ніжну музику П.І.Чайковського «Танок Феї Драже».

Діти із задоволенням виконують таке завдання. А ще можна поміркувати: від чого краплини стали такого кольору?(Від сонечка, від листя, від неба».

Гра «Рибалки»

Мета: формувати вміння обчислювати вирази в межах 100.

Хід гри:

На дошці – картки – «відерця»з відповідями до прикладів. Викликані учні шукають і обчислюють вираз із вказаною відповіддю та відправляють у «відерце». Виграє той учень, який швидко та без помилок розв’яже свої виразиі складе всі картки – «рибки»у «відерце».

Гра «Хто швидше?»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання в межах 100.

Хід гри:

Перший учасник змагань обчислює суми по рядках, а другий – по стовпчиках. Відповіді записують у вільних клітинках. Два учні – «контролери» перевіряють обчислення учасників гри. Переможе той, хто швидше виконає завдання правильно.

40

12

20

15

10

32

33

30

11

Гра «Передай далі»

Мета:обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

Учні, які сидять на задніх партах, виконують одне завдання, записане на картках, і передають їх учням, які сидять попереду. Виграє той ряд, чия картка з усіма правильними відповідями найшвидше опиниться в руках учителя.

а)19 – 9 = б) 20 – 6 =

- 7 = - 2 =

- 3 = - 5 =

+ 5 = - 7 =

Гра «Хмаринки»

Мета:складання і обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

На плакаті зображено хмаринки і краплинки. Учням пропоную з краплинок скласти вирази, які вимагають «хмаринки».

Гра „Точні стрілки”

Мета: обчислення виразів у межах 20.

Хід гри:

Провести стрілки від числа до відповідного виразу.


10 10+2 12 10+6 10 17-7

15 15-5 11 10+5 16 10+1

Гра «Лісова школа»

Мета: за допомогою цієї гри учні вчаться перевіряти власну роботу, аналізувати помилки, доводити правоту.

Хід гри:

На дошці виставляємо фігурки звірят — учнів лісової школи, під кожною фігуркою — кишеньки для карток із завданнями. Діти розв'язують приклади разом із учнями лісової школи.
У звірят вийшли такі відповіді: 14, 15, 18, 16, 21 (картки відповідно вставлені в кишеньки). Діти звіряють зі своїми результатами відповіді лісових мешканців. Хто по¬милився? А як це могло трапитися?


Гра «Знайди місце приземлення»

Мета: удосконалювати вміння обчислювати вирази у межах 20.

Хід гри:
На парашутах написані вирази. Внизу під парашутами відведені місця приземлення. Кожен парашут треба посадити у свій квадрат, в якому записане число, що є відповіддю до виразу на парашуті.

Гра «Склади вираз»

Мета: вміння складати вирази за їх числовим значенням»

Хід гри:

Кожен ряд вибирає собі вид транспорту, на якому буде подорожувати. Під малюнком і вибраним видом транспорту записані числа. За сигналом учителя учні кожного ряду з початку ряду по порядку виходять до дошки і записують вираз до даної відповіді. Перемагає той ряд, який швидко і правильно запише вираз.

12 18 15 17 20 14 16 19

11 13 14 20

Гра « Ряд – переможець»

Мета: перевірити вміння обчислювати вирази в межах 20.

Хід гри:

Школярі вибирають із кожного ряду по два учні. Вибрані учні стоять навпроти свого ряду , а інші учні швидко по порядку, як сидять, називають вирази на додавання і віднімання у межах 20. Підраховуємо, хто розв’язав правильно більше виразів. При підведенні підсумків ряд – переможець піднімається, клас дружно скандує «Молодці» і плескає в долоні.

Гра «Лічба у квадратику»

Мета: вміти обчислювати вирази в межах 20.

Хід гри:

Вчитель вивішує числову таблицю з числами в межах 20.кількість клітин у квадратику довільна. До дошки по черзі виходять учні і виконують завдання .Вчитель пропонує завдання:

 • Числа 3 – го стовпця збільшити на 7;

 • Числа 5 – го рядка зменшити на 4;

 • До чисел 2 – го стовпчика додати 5 і т.д.

5

10

7

4

9

2

3

8

13

8

1

5

7

5

10

6

2

12

6

8

11

10

4

1

4

10

7

9

14

15

Гра «Зірви огірок»

Мета: обчислення виразів на додавання і віднімання в межах 20.

Хід гри:

На таблиці намальована грядка, де ростуть огірки. В прорізи вставлені огірки. На зворотному боні кожного огірка записані вирази. За правильно розв'язані прикла­ди учні нагороджуються медалями «Молодець».

Гра «Цікаві дії»

Мета: розвивати мислення, вміння виконувати різні операції з числами ряду.

Хід гри:

Учням пропоную записати двоцифрове число (наприклад 12) і прочитати його навпаки, виконати віднімання (50 – 4). Прочитати утворений результат навпаки. Знайти суму двох останніх чисел (64 + 46) і т.д.

Гра «Склади стежину»

Мета: обчислення виразів у межах 20.

Хід гри:

Щоб виготовити гру, потрібно взяти рулон паперу, вирізати довгу звивисту смугу, схожу на стежину. Потім потрібно розрізати цю смугу на частини(за кількістю учнів у класі). На утворених частинах паперу записати колові приклади. Суть гри в тому, щоб швидко і правильно викласти на підлозі «стежину». Гра водночас є і фізкультхвилинкою, бо під час неї діти рухаються.

Гра «Магазин»

Мета: обчислення виразів у межах 20.

Хід гри:

На поличках виставлені різні іграшки. Замість таблички з ціною записаний на картці вираз. Ціни стануть відомі тоді, коли діти – покупці «купуючи» іграшку, розв’яжуть записаний під нею вираз.

20 – 5= 14 – 10 = 9+5=

Гра «Побудуємо дім»

Мета:закріплення прийомів додавання з переходом через десяток.

Хід гри:

Учитель читає: Сьогодні побудуєм дім

На радість новоселам.

Щоб кожний став у нім

Щасливим і веселим.

На дошці записані вирази:

5 + 9 9 + 9 8 + 8

8 + 5 4 + 8 7 + 8

7 + 6 6 + 5 4 + 9

6 + 6 7 + 7 5 + 4

Троє учнів виходять до дошки і за сигналом вчителя приступають до будівництва своїх будиночків. Як тільки учень розв’яже перший вираз, він прикріплює стіну свого будиночка, розв’яже другий вираз – кріпить дах, третій і четвертий вираз – вставляє вікна.Перемагає той, хто швидше побудує свій будинок, правильно розв’язавши всі вирази. Перевірка проводиться за допомогою червоного і зеленого сигнальних кругів. Перевіряється розв’язання всіх виразів і визначається, чи можна жити в будинку. При невірному розв’язанні виразу знімається відповідна частина будинку.

Гра «Збір урожаю»

Мета: закріплення прийомів додавання і віднімання в межах 20.

Хід гри:

На дошці прикріплюємо макети двох дерев, а біля них – кошики. На одному дереві кріпимо малюнки яблук, на іншому – груш. На зворотній стороні малюнків записані вирази на додавання і віднімання в межах 20. Дівчатка збирають в кошики «яблука», хлопчики «груші». Учень підходить до дошки , вибирає , що йому підходить і зриває з гілки. Якщо він правильно розв’язав вираз, то кладе в свій кошик. Якщо ні – повертає на дерево. Далі до дошки виходять по черзі інші учні. Переможцем вважається група, яка зуміла швидше за іншу зібрати фрукти.

Гра «Влуч у ціль»

Мета: обчислення виразів, вміння правильно відшукувати пропущені числа у виразах.

Хід гри:

Прикріплюю до дошки таблицю , на якій записані вирази з пропущеними числами. Виграє той, хто швидко і правильно відшукає пропущені числа.

Гра «Хлопчики – дівчатка»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

На картках вчитель записує вирази так, щоб їх було видно всьому класу. Зворотній бік одних карток пофарбовано червоним кольором, інших – зеленим. .

Учитель бере одну з карток, показує вираз класу і перевертає зворотнім боком. Якщо картка червоного кольору, то відповідь хором називають дівчата, якщо зеленого – хлопчики. Виграє той, хто менше зробить помилок.

Гра «Придбай квиток»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

Поїдемо ми з вами потягом. Хочете сісти у вагончики? Для цього потрібні квиточки, а отримаєте ви їх, коли виконаєте завдання.

Сума Різниця Добуток Частка

+

*

:


- Молодці! Ось ваші квиточки. Можемо рушати.

Гра «По заметах»

Мета: удосконалення вміння обчислювати вирази в межах 100.

Хід гри:

Із білого паперу виготовляємо невеликі картки, з одного боку яких записуємо приклади табличних дій.

Картки розкладаємо на підлозі білим вверх. Кожна картка — це замет.

Виходить двоє учнів; Вони по черзі піднімають картки, роблять крок вперед (крокують по заметах) і називають відповіді. Клас слідкує за відповідями цих двох учнів. Той, хто назвав відповідь неправильно, провалюється в замет. Учень, який провалився, назначає собі заміну з дітей, які сидять за партами.

При підведенні підсумків враховується швидкість вико­нання завдань і кількість помилок.

Гра «Зачарований ліс»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

Гра складається з 14 карток, з одного боку яких написано літери, а з іншого – колові приклади. Діти обчислюють вирази і викладають картки на набірне полотно літерою догори. Якщо завдання виконано правильно, то можна буде прочитати запис «зачарований ліс».

З Р Ч А Й І В

30+5

25+30

5+40

53 - 50

20 + 70

85 - 40

50 + 3

55 - 5

35 - 30

10 + 10

3 + 7

45 - 20

45 + 15

90 - 5

О А И Н А С Л

 Гра «Будуємо дім»

Мета: узагальнювати вміння правильно називати геометричні фігури.

Хід гри:
Учитель читає:

        Сьогодні будем будувати дім
        На радість новоселам,
        Щоб кожний ставав у нім
        Щасливим і веселим.
Після цих слів з різних геометричних фігур, на зворотній стороні яких записане завдання, учні в себе на партах, а один біля дошки будують дім. Потім називають геометричні фігури, відповідають на питання: скільки трикутників? Скільки чотирикутників? Яких фігур більше: трикутників чи чотирикутників? Яка фігура зображена зверху? Знизу? І т.д.    

Гра «Хто більше запам'ятає»

Мета: закріплювати знання геометричних фігур; розвивати пам'ять.

Хід гри:

Діти об'єднуються у дві команди. Відповідають по черзі. Перший учень називає геометричну фігуру. Другий — повторює названу і називає свою. Третій — називає обидві, а потім свою і т. ін. Щоб стежити за відповідями дітей і самому не припуститися помилки в послідовності, вихователь по черзі викладає у себе на столі геометричні фігури.

Гра «Знайди пару за формою»

Мета: вчити визначати геометричні фігури на дотик.

Хід гри:

У «чарівній торбинці» міститься по декілька пар однакових геометричних фігур. Учень виймає будь-яку фігуру із торбинки, називає її та виставляє на набірному полотні. Інший учень, не заглядаючи в торбинку, повинен знайти пару за формою виставленої фігури і назвати її.

Гра «Яка фігура зникла?»

Мета: сприяти розвитку у дітей уваги, більш точного уявлення про геометричні фігури.

Хід гри:

На дошку прикріплюємо картки із зображенням геометричних фігур:трикутник, відрізок, чотирикутник, прямокутник, квадрат і круг. Викликаний учень уважно розглядає виставлені фігури, намагається їх запам’ятати. Потім він відвертається від дошки, а в цей час ведучий гри ховає одну з фігур. За сигналом учень повертається назад і намагається згадати, якої фігури немає.

Вправи на увагу.

З яких геометричних фігур виготовлені курчата?

2)Домалюйте рибкам потрібну кількість трикутників.

Цікава геометрія.

Дорогі дітки, давайте допоможемо Зайчикові – вухастикові впізнати

геометричну фігуру.

Гра «У кого більше фігур?»

Мета: обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

У кожного учня на парті лежать невеличкі фігури (кола, трикутники, квадрати). Призначається п’ять ведучих. За сигналом вчителя вони розходять по колу і підходять до будь – якого учня. Той учень, до якого підійшли, говорить будь – який вираз на додавання або на віднімання. Ведучий тихо, щоб ніхто не почув його відповідь , називає результат. Якщо відповідь правильна, він одержує фігуру.

Той, хто за певний час набере більше фігур, вважається переможцем.

Гра «Відгадай пароль»

Мета: узагальнення знань з вивчення математичних виразів.

Хід гри:

Група учнів ( може бути ряд) , одержує пакет із завданнями. Кожен гравець дістає з пакета листок із математичним завданням. Щоб відгадати пароль, потрібно правильно розв’язати всі завдання (вони різного характеру: задача, накреслити відрізок, обчислити вираз – це залежить від учнів групи: сильніші можуть допомагати членам своєї команди).

Гра «Числа - бешкетники»

Мета: тренування уваги, пам’яті,поглиблення знань з математики.

Хід гри:

Підкреслити в кожному рядку по три числа, що в сумі складають останнє число ряду.

4 6 5 3 1 2 7 10 (6 + 3 +1; 7 + 2 + 1; 5 + 4 + 1)

8 4 1 3 7 6 5 17

4 8 3 9 1 6 2 13

6 2 10 7 8 5 6 23

2 0 1 3 1 3 9 3 15

Гра «Чарівна паличка»

Мета: формувати вміння збільшувати(зменшувати)числа на 3.

Хід гри:

На дошці запис: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Учитель говорить:

 • У мене в руках чарівна паличка. Вона збільшує (зменшує) числа на …3. Учитель торкається паличкою (указкою) до різних чисел, а учні називають відповідь.

Гра «Влуч у числові ворота»

Мета: формувати вміння виконувати додавання на основі розрядного складу числа.

Хід гри:

Учням треба правильно влучити м’ячем у ворота, зображуючи шлях його руху лініями.

Прямая со стрелкой 3638 + 7

5

Прямая со стрелкой 3621

15

6 + 9

Прямая со стрелкой 3612

3

16

7 + 9

3

5

14

9 + 5

4

6

12

8 + 6

6

7

17

7 + 5

1

9

18

9 + 8

7

2

6 + 8

8

3

8 + 4

9

4

9 + 9

7 + 7

Гра « Визнач маршрут літака»

Мета:формувати вміння вибирати правильні відповіді серед кількох інших відповідей для обчислення виразів.

Хід гри:

До дошки викликають 3 гравці з кожного ряду. Вони ведуть свої літаки за курсом, що зашифрований у прикладах, до кожного з яких надано три варіанти відповіді. Пілоти повинні показати стрілочкою правильний шлях руху літака. Кожна команда допомагає своєму командиру.

17 15 13

9 + 4

14 12 13

8 + 4

10 11 12

7 + 4

12 15 14

8 + 7

14 15 12

7 + 7

16 14 15

9 + 7

15 14 17

9 + 6

14 13 18

7 + 6

13 11 12

6 + 6

20 18 14

8 + 6

17 19 14

9 + 5

14 13 15

8 + 5

Гра «Займи купинку»

Мета : обчислення виразів у межах 100.

Хід гри:

Учні (жабки)тримають в руках цифри. По класу розкидані «купини», на яких записані вирази. За сигналом вчителя кожен старається стрибнути на свою «купинку», тобто зайняти вираз, відповідно до числового значення.

70

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Математика

11.09.2019

7280

2

451

Для кого: Дошкільнята (5-6 років), 1 Клас