Посадова інструкція соціального педагога закладу освіти

Опис документу:
Посадова інструкція соціального педагога закладу освіти 1. Загальні положення. 1.1. Інструкція розроблена на основі Закону України “Про освіту”, Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ №127 від 3.05.99р., наказ МОНУ № 439 від 7.06.2001р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Директор_________________

(назва навчального закладу)

_______ _________________ (підпис) (ПІБ)

____” _________ 20_ р.

М.П.

Посадова інструкція

соціального педагога закладу освіти

 1. Загальні положення.

  1. Інструкція розроблена на основі Закону України “Про освіту”, Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОНУ №127 від 3.05.99р., наказ МОНУ № 439 від 7.06.2001р. “Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України”, листа МОНУ №1/9-272 від 02.08.2001р., листа Міністерства освіти і науки України №1/9-352 від 27.08.2000р., Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ МОНУ №385 від 14.08.2000 р.).

  2. Соціальний педагог повинен мати спеціальну (соціально-педагогічну) освіту, мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.

  3. Соціальний педагог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично керівнику – (рай) міськ центру практичної психології і соціальної роботи або методисту методичного кабінету рай (міськ) відділу освіти, який відповідає за психологічну і соціальну служби, завідуючому обласного центру практичної психології і соціальної роботи ООІУВ.

  4. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією України, Законодавством України, рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України “Про освіту”, Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом соціального педагога, методичними рекомендаціями Обласного центру практичної психології і соціальної роботи ООІУВ, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, правовими актами школи, трудовою угодою, цією інструкцією.

 1. Функції.

Основними видами діяльності соціального педагога є:

2.1. Соціальні дослідження.

2.2. Профілактична робота.

  1. Консультативно-просвітницька робота.

  2. Методична робота.

  3. Зв’язок з громадскістю.

Соціальний педагог будує свою роботу за такими напрямками:

2.2.1. Система роботи по охороні дитинства.

   1. Соціальний супровід підлітків з девіантною поведінкою.

   2. Профілактична робота щодо попередження деструктивної поведінки, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, СНІДу.

   3. Формування особистісної зрілості та соціальної компетентності учнів.

   4. Соціально-педагогічна допомога дітям, підліткам та їх батькам в кризовій ситуації.

   5. Оптимизація навчально-виховного процесу.

 1. Посадові обов’язки.

Соціальний педагог навчального закладу:

  1. Виконує свої функціональні обов’язки на високому професійному рівні виходячи із завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України.

  2. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи (див. Методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р.).

  3. Знає правову документацію щодо соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав дитини.

  4. Знає закономірності соціалізації дітей в процесі соціального виховання з урахуванням усіх факторів середовища.

  5. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

  6. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

  7. Пропагандує здоровий спосіб життя, здійснює превентивне виховання, підвищує рівень соціально-правових знань педагогічних працівників, батьків.

  8. Постійно підвищує свій професійний рівень.

  9. Використовує в своїй професійній діяльності виключно методики, технології, методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в Обласному центрі практичної психології і соціальної роботи.

  10. Веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі.

  11. Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

  12. Бере участь в роботі шкільної атестаційної комісії.

  13. Подає статистичний звіт про роботу за півріччя в рай (міськ) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту, який відповідає за психологічну службу. За відсутністю таких – в обласний центр практичної психології і соціальної роботи ООІУВ.

  14. Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці.

 1. Права.

Соціальний педагог навчального закладу:

  1. За своїм статусом належить до педагогічних працівників і, відповідно до чинного законодавства, користується всіма правами і гарантіями передбаченними для них.

  2. З метою підвищення своєї кваліфікації та професійного зростання соціальний педагог має право на методичний день (8 год.) для консультації в рай (міськ) центрі, обласному центрі практичної психології і соціальної роботи ООІУВ, методичному кабінеті рай (міськ) відділу освіти (оріентовно середа).

  3. Має право на окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення консультативної, профілактичної та інших видів роботи.

  4. З метою розв’язання конфліктних випадків соціальний педагог має право подати звернення до обласного центру практичної психології і соціальної роботи ООІУВ на предмет соціологічної та психологічної експертизи своєї професійної діяльності.

 1. Відповідальність.

  1. За невикористання або неякісне виконання без поважних причин Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи, розпоряджень адміністрації школи, посадових обовязків, встановлених даною Інструкцією, у тому числі за невикористання наданих прав, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  2. За вживання, у тому числі одноразове, методів виховання пов’язаних з фізичним або психічним насиллям над особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку соціальний педагог притягується до адміністративної відповідальності у порядку і в межах, передбачених законодавством.

  3. За нанесення школі або учасникам освітнього процесу збитків в результаті виконання (невиконання) своїх посадових повноважень соціальний педагог несе майнову відповідальність, у порядку і в межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством.

 1. Взаємовідносини.

Соціальний педагог навчального закладу:

  1. Працює в режимі нормованого робочого дня. Тривалість робочого тижня складає 40 годин. Із них 20 годин відводиться для роботи безпосередньо у навчальному закладі (консультування учнів, батьків, педпрацівників, профілактична робота, тощо); 20 годин – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор). Соціальний педагог в спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, отримує ставку заробітної плати за 20 годин педагогічної роботи на тиждень.

  2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та півріччя. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи школи (травень -- червень). План роботи погоджує методист, який відповідає за соціально-психологічну службу системи освіти району (міста) та затверджується директором школи не пізніше десяти днів до початку запланованого періоду. За відсутністю методиста або центру практичної психології і соціальної роботи відповідного рівня, узгоджує плани в обласному центрі практичної психології і соціальної роботи ООІУВ.

  3. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру.

  4. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять в його компетенцію, (крім конфіденційної інформації про клієнта) з адміністрацією та працівниками школи.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00