Посадова інструкція бібліотекаря шкільного табору

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №294 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

М. КИЄВА

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № _____

бібліотекаря пришкільного табору

м. КИЇВ

Школа І-ІІІ ступенів №294 Деснянського району м. Києва

Погоджено Затверджено

Голова ПК Наказом начальника табору

__________ М.Кітаєва від ___________ року № ___

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №_____

бібліотекаря пришкільного табору

Дана посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя, затвердженої наказом МОН України від 31.08.1995 р. № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України, а також відповідно до вимог „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 969/6160 від 20 листопада 2001 р.

1.Загальні положення.

1.1.Бібліотекар призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.2.Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну професійну освіту, чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря не менше ніж 5 років.

1.3.Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

1.4.У своїй діяльності керується Законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; Постановами Уряду з питань розвитку культури; керівними документами органів управління освітою з питань бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією інструкцією.

2.Функції

2.1.Інформаційне забезпечення навчального процесу в школі.

2.2.Пропаганда читання, як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку.

2.3.Створення фонду шкільних підручників.

3.Посадові обов’язки

3.1.Організація роботи бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

3.2.Складання каталогів, картотек, довідників, тематичних списків та оглядів літератури.

3.3.Обслуговування учнів та працівників школи по абонементі й у читальному залі, організація і здійснення пов’язаної з цим організаційної роботи, здійснення підбору літератури на вимогу читача.

3.4.Ведення обліку роботи бібліотеки і подання відповідної звітності.

3.5.Прийом книжкових фондів на відповідне зберігання за актом та разовими документами і ведення відповідного обліку, участь в інвентаризації книжкових фондів, списання і знищення застарілої літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм.

3.6.Здійснює в установленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому фонду з вини читачів чи пов’язаною з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7.Встановлює і підтримує зв’язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін.

3.8.Оформляє передплату на періодичні видання, контролює їх доставку.

3.9.Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням.

3.10.Організовує читацькі конференції, літературні вечори, інші масові заходи.

3.11.Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.

4.Права

Бібліотекар має право:

4.1.Давати обов’язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування фондами.

4.2.Контролювати і спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3.Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу.

5.Відповідальність

5.1.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту чи Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією інструкцією, в тому числі на невиконання наданих прав, бібліотекар школи несе дисциплінарну відповідальність у порядку визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення з роботи.

5.3.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог бібліотекар школи притягається до адміністративної відповідальності у порядку та у випадках, передбачених законодавством.

5.4.За завдані школі чи учасникам навчально-виховного процесу в зв’язку з виконанням/невиконанням своїх обов’язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством. Несе повну матеріальну відповідальність у випадку нестачі, втрати чи псування книг, прийнятих на збереження на основі письмового договору про повну матеріальну відповідальність, якщо не доведе, що збитки завдані не з його вини.

6.Взаємовідносини

6.1.Біліотекар працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинниго робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з НВР.

6.2.Може бути залучений за розпорядженням заступник директора з НВР до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи.

6.3.Отримує від директора школи і його заступників інформації нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4.Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів, систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Начальник табору Н.Ворончук

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!