Положення про Всеукраїнський олімпійський урок.

Опис документу:
Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році з ініціативи Національного олімпійського комітету України та за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Положення про Всеукраїнський олімпійський урок

 

Додаток.№8

до постанови Виконкому НОК України

№ 73 від 19 жовтня 2012 року

Всеукраїнський олімпійський урок було започатковано у 2005 році з ініціативи Національного олімпійського комітету України та за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський олімпійський урок проводиться Національним олімпійським комітетом України разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державною службою молоді та спорту України, щороку один раз на рік, як правило, напередодні Дня фізичної культури і спорту.

1.2. Всеукраїнський олімпійський урок — це спортивно-виховний захід, який має різні види та форми і проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах, інших навчальних закладах, на центральних майданах міст і селищ на всій території України.

1.3. Основна мета Всеукраїнського олімпійського уроку — навчання та виховання учнів під знаком ідей і принципів олімпізму, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою та спортом.

1.4. Правове регулювання проведення Всеукраїнського олімпійського уроку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Положення.

1.5. При проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості. Не допускається будь-яка політична агітація та пропаганда.

 2. Мета та завдання

2.1. Мета Всеукраїнського олімпійського уроку - пропаганда здорового способу життя, поширення ідей олімпізму, розвиток олімпійського руху в Україні шляхом залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.

2.2. Основні навчальні завдання:

2.2.1 сформувати свідоме ставлення учнів до необхідності регулярних занять фізичною культурою та спортом;

2.2.2 збагатити знання учнів стосовно олімпійських видів спорту, історії Олімпійських ігор, видатних спортсменів;

2.2.3 сформувати уявлення учнів про олімпійський рух у світі та, зокрема, в Україні.

2.1.  Основні пізнавальні завдання:       

2.1.1 розвивати пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту та олімпійського руху;

2.1.2 створити засобами фізичної культури та спорту творчу атмосферу;

2.1.3 пробудити в учнів бажання розвиватися та удосконалювати свої здібності.

2.4. Основні виховні завдання:

2.4.1 сформувати позитивне ставлення та стійкий інтерес до фізичної культури, спорту, олімпійського руху та здорового способу життя;

2.4.2 сприяти вихованню почуття патріотизму, гордості за успіхи українських спортсменів, які гідно представляють нашу державу на міжнародних змаганнях найвищих рівнів;

2.4.3 сприяти поширенню ідей гуманізму.

3.  Форми проведення

Всеукраїнський олімпійський урок може проводитись у теоретичній та практичній формах.

3.1. Теоретична форма Всеукраїнського олімпійського уроку може проводитись у вигляді: вікторин, диспутів, конференцій, усних журналів, запитань-відповідей, зустрічей з видатними спортсменами, тренерами та діячами фізичної культури і спорту.

3.2. Практична форма Всеукраїнського олімпійського уроку може проводитись у вигляді: міні-турнірів, естафет, показових виступів вихованців спортивних шкіл та секцій, тренувань, які проводять видатні спортсмени та тренери, а також олімпійських ритуалів.

4.  Місце та види проведення

Залежно від місця проведення, Всеукраїнський олімпійський урок може мати різні види.

4.1. Відкритий урок з фізичної культури - проводиться органами управління освітою за підтримки місцевих осередків НОК та структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту у загальноосвітніх навчальних закладах за участю Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, відомих спортсменів, тренерів, випускників навчального закладу, що мають спортивні досягнення, педагогічного колективу навчального закладу та інших запрошених. Реалізуючи навчальні, пізнавальні та виховні завдання, вчитель самостійно обирає форми та методичні прийоми роботи на уроці: виконання учнями фізичних вправ з олімпійських видів спорту, проведення змагань, естафет, конкурсів на краще знання олімпізму (основна форма уроку).

4.2. Відкритий олімпійський урок у регіоні - проводиться місцевими осередками НОК України разом з структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту на центральних площах міст, селищ, сіл, за погодженням з органами місцевого самоврядування, із залученням учнів

загальноосвітніх шкіл, вихованців ДЮСШ, спортсменів, представників

спортивної громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Під час Відкритого олімпійського уроку у регіоні уповноваженим представником зачитується звернення Президента НОК України, керівників центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури та спорту.

Проведення Відкритого олімпійського уроку може супроводжуватись концертами, виступами художньої самодіяльності, спортивними змаганнями іншими заходами, направленими на популяризацію здорового способу життя та поширення ідей олімпізму.

4.3. Всеукраїнський олімпійський урок - проводиться НОК України разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державною службою молоді та спорту України за погодженням з Київською міською державною адміністрацією у м. Києві. У Всеукраїнському олімпійському уроці беруть участь учні загальноосвітніх шкіл, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл: представники органів державної влади та місцевого самоврядування, федерації з олімпійських видів спорту, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, спортивні клуби, Олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор, діючі спортсмени, ветерани спорту, тренери, спортивні фахівці, інші суб'єкти сфери фізичної культури і спорту, будь-які особи, незалежно від віку, раси, національності та громадянства.

5. Умови і порядок підготовки та проведення

5.1. Національний олімпійський комітет України разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Державною службою молоді та спорту України:

5.1.1 визначає тематику і розробляє методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в загальноосвітніх навчальних закладах та надсилає зазначену інформацію у свої місцеві осередки;

5.1.2 не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку, затверджує План заходів щодо його підготовки та проведення;

5.1.3 разом з структурними підрозділами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України та Київської міської державної адміністрації розробляє сценарій проведення Всеукраїнського олімпійського уроку у м. Києві;

5.1.4 разом з фізкультурно-спортивними товариствами та відомствами, федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) бере безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку у м. Києві;

5.1.5 у межах Всеукраїнського олімпійського уроку може оголосити конкурс на краще проведення Олімпійського уроку серед

загальноосвітніх навчальних закладів та дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮШОР, ДЮСШ, УФК).

5.2. Місцеві осередки НОК України, відповідні структурні підрозділи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України:

5.2.1 не пізніше ніж за місяць до проведення Всеукраїнського олімпійського уроку затверджують Плани заходів щодо його підготовки та проведення в регіоні;

5.2.2 розробляють сценарії проведення Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл у регіоні;

5.2.3 разом з регіональними підрозділами фізкультурно-спортивних товариств та відомств, обласними (міськими) федераціями з видів спорту, училищами фізичної культури (УФК), спеціалізованими дитячо-юнацькими школами олімпійського резерву (СДЮШОР), дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) беруть безпосередню участь в організації та проведенні Всеукраїнського олімпійського уроку на центральних площах міст, селищ, сіл у регіоні;

5.2.4 залучають до участі у Всеукраїнському олімпійському уроці в загальноосвітніх навчальних закладах та на центральних площах міст, селищ, сіл у регіоні Олімпійських чемпіонів, призерів олімпійських ігор, провідних спортсменів, тренерів, фахівців сфери фізичної культури, спорту та олімпійського руху.

6. Логотип

6.1. Всеукраїнський олімпійський урок може мати офіційний логотип, який використовується при анонсуванні та офіційній рекламі заходу.

6.2. Офіційний логотип Всеукраїнського олімпійського уроку затверджується Виконкомом НОК України.

7. Обов'язки учасників

7.1. Учасники Всеукраїнського олімпійського уроку повинні дотримуватись умов, порядку проведення та методичних рекомендацій щодо проведення Олімпійського уроку.

7.2. У випадку порушення учасником Всеукраїнського олімпійського уроку умов та порядку проведення заходу, зазначених у цьому Положенні, він може бути відстороненим, а у випадку порушення п. 1.5. цього Положення - негайно відстороняється від участі в заході спільним рішенням представників НОК України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України.

8.  Звітування

8.1. Місцеві осередки НОК України звітують перед НОК України щодо проведення Всеукраїнського олімпійського уроку в регіоні до 1 жовтня поточного року за встановленою формою, що додається (додаток 1 до Положення).

9. Висвітленя у ЗМІ

9.1. Всеукраїнський олімпійський урок широко анонсується та висвітлюється в ЗМІ.

9.2. Національний олімпійський комітет України, місцеві осередки НОК України та структурні підрозділи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державної служби молоді та спорту України запрошують представників ЗМІ брати активну участь у висвітленні Всеукраїнського олімпійського уроку.

9.3. НОК України та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна служба молоді та спорту України в офіційних прес-релізах розповсюджують інформацію про Всеукраїнський олімпійський урок, його історію та статистичні дані.

9.4. По завершенню Всеукрїнського олімпійського уроку готуються окремі теле- та радіопередачі про перебіг подій, яскраві моменти та творчий підхід організаторів до реалізації мети зазначеного заходу.

10. Фінансування

11.1. Всеукраїнський олімпійський урок фінансується за рахунок коштів НОК України та інших джерел, не заборонених       законодавством України.

 12. Заключні положення

12.1. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені не пізніше ніж за 2 місяці до  дати  проведення  Всеукраїнського олімпійського уроку.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!