Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Положення про медіатеку навчального закладу

Діловодство

Для кого: Дорослі

05.04.2020

470

0

0

Опис документу:
Медіатека є структурним підрозділом закладу і важливою складовою єдиного освітнього інформаційного середовища та інформатизації . Медіатека взаємодіє у межах своєї компетенції з державними та іншими установами району (міста), що надають методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Положення про Медіатеку _______ НВК

  1. Загальні положення

 1.1. Медіатека є структурним підрозділом закладу і важливою складовою єдиного освітнього інформаційного середовища та інформатизації .

1.2. У своїй діяльності Медіатека керується чинним законодавством про освіту, Законом України «Про авторське право та суміжні права», постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональних та місцевих органів управління освіти, власним Положенням, розробленим на основі Примірного положення і затвердженим директором школи.
1. 3. Медіатека взаємодіє у межах своєї компетенції з державними та іншими установами району (міста), що надають методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги.

  1. Основні напрями діяльності Медіатеки

2.1. Участь у реалізації державних програм і проектів з проблем інформатизації освіти і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 
2.2. Організація і проведення науково-методичної роботи і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період з використанням мультимедійних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій .

2.3. Надання педагогічним працівникам навчального закладу науково-методичної допомоги щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.


3. Функції Медіатеки


3.1. Інформаційна функція, яка передбачає наявність фонду навчальної, начально-методичної наукової та довідкової літератури, періодичної педагогічної преси, ліцензованих або вільно поширюваних програмних засобів навчального та науково-методичного призначення (електронні підручники і навчальні посібники, відеофільми, звукозаписи, комп’ютерні презентації тощо) на різних носіях.
 
3.2. Адресна функція, що відображає місцезнаходження у фондах примірників друкованої продукції та програмних засобів навченого і науково-методичного характеру. 
3.3. Ціннісно-орієнтуюча функція, яка забезпечує створення системи баз даних, каталогів за певними напрямками, темами і проблемами. 

4.  Основні завдання діяльності 

4.1. Збір, накопичення та розповсюдження мультимедійних матеріалів, програмно-педагогічних засобів навчального характеру тощо.

4.2. Створення та ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних ресурсів, відповідно до встановлення порядку, бази даних користувачів.

4.3. Надання користувачам консультативної та практичної допомоги зі створення освітніх проектів, презентацій, інтернет-проектів тощо.

4.4. Формування у користувачів навичок самостійного, творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

4.5. Своєчасне забезпечення педагогічного колективу за їхніми заявками навчальними кінофільмами, медіаматеріалами.

4.6. Вивчення, узагальнення, популяризація педагогічного досвіду з питань використання кінофільмів, кінофрагментів, медіаматеріалів у навчально-виховній роботі.

4.7. Систематичне поповнення електронного, мультимедійного та друкованого документального ресурсу Медіатеки, його систематизація, зберігання та організація зручних умов для роботи користувачів.


5.  Види діяльності медіатеки


З метою виконання покладених на неї завдань Медіатека здійснює такі види діяльності:

5.1. Надання у тимчасове користування користувачам диски із записами уроків і навчальних занять, відеоматеріалами, які ілюструють педагогічний досвід за згодою авторів продукту.

5.2. Організація колективних переглядів відеоматеріалів і перегляду їх в індивідуальному порядку.

5.3.Створення належних умов для зберігання матеріалів відеофонду на інформаційних носіях.

5.4.Систематичне оновлення відеофонду і мультимедійних засобів.
5.5. Своєчасне інформування загальноосвітніх навчальних закладів і педагогічних працівників про надходження до фондів нових мультимедійних матеріалів, педагогічного досвіду та умови їх використання.
5.6. Ведення каталогів мультимедійних матеріалів, авторських та профільних картотек наявних відеоматеріалів.

5.7.Створення мультимедійних і програмних продуктів для використання у навчальному закладі, проведення відеозйомок навчальних та інших занять, заходів виховного характеру, учнівських олімпіад, змагань, професійних конкурсів педагогічних працівників тощо.

6 .  Ресурсне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення

6.1. Штатний розпис Медіатеки визначається директором школи у погоджені із засновником у такому складі: методист-бібліотекар.

6.2. Медіатека розміщується в бібліотеці та має належні умови для:

  • зберігання фондів на паперових та електронних носіях;

  • індивідуальної творчої роботи користувачів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів;

  • проведення колективних заходів, зокрема, перегляду відеоматеріалів та проведення занять з учителями на базі Медіатеки.


Розміри і планування приміщення Медіатеки, устаткування його шкільними меблями, освітлення відповідають діючим санітарно - гігієні чним та будівельним нормам і правилам.

6.3. Інформаційне забезпечення Медіатеки включає:

  • навчальні та навчально-допоміжні документи, у тому числі, електронні словники, довідники на електронних носіях (CD/DVD-дисках);

  • мультимедійні документи, включаючи колекції текстових кольорових графічних, аудіо-, відеоматеріалів для створення проектів і презентацій;

  • навчальне вільно поширюване і рекомендоване Міністерсвом освіти і науки, молоді та спорту України програмне забезпечення;

  • електронні каталоги власного фонду та бібліотеки навчального закладу.

6.5.Технічне забезпечення медіатеки містить такі пристрої та засоби:
Один ноутбук з відповідним системним і прикладним (для створення текстових, графічних, аудіо- та відеоматеріалів) засобами, який має антивірусне, антиспамове та інше захисне програмне забезпечення.

7.   Керівництво і планування роботи


7.1. Медіатекою керує завідувач, призначений директором школи
7.2. Завідувач Медіатеки визначає напрями її діяльності і несе відповідальність за організацію і стан роботи працівників, якість обслуговування користувачів, своєчасне виконання планових завдань. 
7.3. Планування роботи Медіатеки, облік, звітність, підготовка нормативно-виробничих та регламентуючих документів, матеріально-технічне оснащення, забезпечення належного санітарного і протипожежного стану приміщень здійснюються завідуючим Медіатеки у встановленому порядку. 

 8. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

8.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Медіатеки здійснюється директором школи, який надає необхідні приміщення, проводить роботи, пов’язані із зберігання фільмів, медіаматеріалів, профілактичний ремонт проекційної апаратури тощо.

8.2. Фінансування Медіатеки здійснюється за рахунок місцевого бюджету в межах кошторису.

8.3. Для утримання Медіатеки у належному стані можуть залучатися, крім бюджетних, позабюджетні кошти, в тому числі спонсорські і доброчинні внески, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.