Положення про Літню школу "Інтелект"

Опис документу:
Це Положення визначає цілі, завдання, порядок організації і проведення літньої школи «Інтелект» . Літня інтелектуальна школа - це інноваційна модель освіти старшокласників, яка ефективно поєднує духовний та інтелектуальний розвиток, самореалізацію творчого потенціалу її учасників. В нашій школі ЛШ працює, як альтернативна форма організації навчальної практики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО   ЛІТНЮ ШКОЛУ «Інтелект»

Жашківської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів

      Це Положення визначає цілі, завдання, порядок організації і проведення літньої школи «Інтелект» (далі - Літня школа)

        Літня інтелектуальна школа - це інноваційна модель освіти старшокласників, яка ефективно поєднує духовний та інтелектуальний розвиток, самореалізацію творчого потенціалу її учасників. ЛШ як альтернативна форма організації навчальної практики має наступні особливості:

гнучка унікальна освітня система, яка ураховує широкий діапазон індивідуальних потреб, запитів, нахилів і можливостей учнів через розширення змісту, видів, форм навчання. Функціонує та розвивається в особистісно-орієнтованій моделі навчання

Проведення літньої школи надає можливість реалізувати основні соціально-педагогічні функції:

  • освітню – навчання школярів на основі програм науково-дослідницького спрямування, отримання учнями нових знань;

  • розвивальну – розвиток критичного мислення і творчих здібностей дітей, формування дослідницьких вмінь і навичок до узагальнення та систематизації знань;

  • виховну – невимушене виховання дітей через їх залучення до національної та світової науки і культури, визначення на цій основі чітких моральних орієнтирів;

  • креативну – реалізація індивідуальних творчих інтересів та потреб особистості;

  • компенсаційну – засвоєння школярами напрямів діяльності, які поглиблюють і доповнюють основну (базову) освіту, створення умов для досягнення успіху в різних сферах діяльності;

  • рекреаційну – організація змістовного дозвілля як сфери відновлення психофізичних сил школярів;

  • профорієнтаційну – формування зацікавлення до соціально значущих видів діяльності, стимулювання професійного самовизначення дітей;

  • інтеграційну – створення єдиного освітнього простору, підвищення мотивації школярів;

  • соціалізації – засвоєння дітьми соціального досвіду, отримання ними навичок відтворення соціальних зв’язків та особистих якостей, необхідних для життя;

  • самореалізації – самовизначення школярів у соціально і культурно значущих формах життєдіяльності, переживання ними ситуацій успіху, відчуття особистої цінності; саморозвиток дітей.

Літня  школа проводиться на базі Жашківської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів.

Мета Літньої школи:

забезпечення мотиваційного   учня  щодо    усвідомленого вибору обраного предмету, формування науково – дослідницької культури, стимулювання й розвиток їхньої творчої активності, прагнення до досягнення успіху, витримки та наполегливості.

Завдання Літньої  школи:

- надати додаткові освітні можливості школярам, зацікавленим в

одержанні поглиблених знань з навчальних предметів;

- показати інший, відмінний від шкільного стиль викладання предметів, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які можна застосувати пізніше і в інших умовах та галузях;

- створити умови для росту та реалізації власних можливостей учнів;

- формувати в середовищі школярів цінності інтелектуальної творчості

та мотивації до навчання;

-розширення світогляду учнівської молоді, гармонійного поєднання

наукової, пізнавальної, виховної роботи з активним дозвіллям,

відпочинком та оздоровленням

- розвиток природних нахилів і здібностей;

-виховання почуття власної гідності, відповідальності за свої дії.

Принципи роботи Літньої школи:

- добровільність – зарахування учнів до школи на підставі особистої заяви;

- доцільність – підпорядковування змісту, форм, методів, засобів роботи головній меті;

- взаємодія – побудова взаємин між суб’єктами навчання;

- самоменеджмент - - послідовне і спрямоване використання ефективних методів,  прийомів і технологій у реалізації і розвитку свого творчого потенціалу;

- перспективність – моделювання особистого освітнього маршруту не тільки на період роботи Літньої школи, а й після її закінчення.

Керівництво:

Начальник літньої школи призначається директором школи із числа голів МО. Він відповідає за постановку роботи вцілому, здійснює педагогічне керівництво, планує роботу, слідкує за дотриманням режиму праці і відпочинку, санітарно-гігієнічних умов, технікою безпеки.

Начальник ЛШ безпосередньо підпорядковується директору школи.

Взаємодіє з методистом школи.

Керівники предметних МО, учителі, та волонтери керують роботою груп, приймають участь у розробці план-сітки, несуть відповідальність за її виконанням, відповідають за створення здорових і безпечних умов навчання, харчування та відпочинку учнів.

Літня школа працює за планом, який обговорюють  і затверджують на

Методичній раді школи

Методичний супровід роботи ЛШ здійснює   методист школи.

Інформаційний супровід роботи ЛШ здійснює  вчитель іформатики .

Форми роботи: семінари, індивідуальні консультації, роботи в групах.

 Режим роботи , учасники , комплектація груп:

4.1. ЛШ як альтернативна форма проведення навчальної практики функціонує щорічно влітку впродовж 10-ти днів на базі СПШ№1 в тісній співпраці з соціальними партнерами закладу.

4.2. До участі в роботі ЛШ запрошуються учні 5-10 класів СПШ№1. При наявності великої кількості заяв, перевага надається обдарованим та талановитим учням; школярам із високим рівнем навчальної мотивації та пізнавальної активності; інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень.

Комплектація груп може здійснюватися із учнів різних вікових категорій відповідно до їх запитів, побажань, рівня навчальних досягнень, за результатами співбесід та/або відбіркового тестування. Гранична наповнюваність груп становить 15 учнів. Кількість напрямків, груп та учнів у групах визначається щороку залежно від запитів школярів та потреб практики, можливостей організації навчально-виховного процесу та соціальних партнерів.

Кількість годин визначається щоденним планом роботи (від 3 до 5 годин) відповідно до санітарно - гігієнічних норм та правил.

Заняття здійснюються відповідно до Навчального Плану, Розкладу занять, які складаються заступником директора школи з НВР та начальником ЛШ і затверджуються директором СПШ№1.

Організація навчального процесу в ЛШ та документація ЛШ:

Основними документами ЛШ є:

- особисті заяви учнів на участь в ЛШ, завірені батьками та класним керівником;

- Навчальний План ЛШ;

- розклад занять;

- ІОМ учнів;

- діагностичні матеріали;

- Навчальні програми з дисциплін/видів діяльності;

- календарно-тематичні плани вчителів, психолога;

- плани занять;

- матеріали занять;

- аналітичні матеріали;

- творчий продукт учнів.

Документи зберігаються протягом 3-х років.

Учням необхідно здати письмову заяву про участь у ЛШ до 20 травня поточного навчального року особисто начальнику ЛШ.

Викладачі ЛШ та психолог зобов’язані до 22 травня підготувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ЛШ. Директор школи корегує та завіряє матеріали.

Вчитель інформатики в інформаційному вигляді повідомляє учнів про набір в ЛШ до 10 травня.

Навчально-виховний процес в ЛШ здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, вікторина, змагання, олімпіади, конкурси, екскурсії, проектна робота, практичні роботи, заняття в лабораторіях, майстернях, робота прес-центру, волонтерство, тощо.

Групи працюють за навчальними програмами, які передбачають індивідуальне та групове навчання учнів.

Фінансування Літньої школи: Фінансування Літньої школи за рахунок бюджетних коштів (оплата  роботи вчителів)  .

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
7
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!