Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики

Опис документу:
Тематичний контроль знань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики

1 варіант

Початковий і середній рівні

1. Лексико – семантична й граматична цілість найменше двох повнозначних слів, поєднаних підрядним або сурядним зв’язком, називається:

а) словосполученням;

б) реченням;

в) текстом;

г) складним синтаксичним цілим.

2. Односкладним є речення:

а) Матусю мила, у твоїх долонях для мене заховався цілий світ.

б) Без води й борщу не звариш.

в) Вже і Дніпро не схожий сам на себе.

г) Ніхто з дітей не осмілився зайти до хати, зостались на вулиці.

3. Комунікація – це:

а) сукупність зв’язків і взаємодій людей, у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками й результатами діяльності;

б) таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху та професійний досвід;

в) сприйняття органами чуття, осмислення сказаного й почутого, його розуміння;

г) взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування.

4. Усі поєднання слів є словосполученнями в рядку:

а) мобільний зв'язок, нехай співає, комп’ютерна гра, дивиться вниз;

б) сідати в літак, двоє рибалок, навчити читати, вийти назустріч;

в) роздуми й коментарі, залишений у спадок, посеред двору, буду читати;

г) читати вголос, парламентські вибори, добро перемагає, віддати вчасно.

5. Граматично правильно побудовано речення:

а) Зібравшись у головній залі, почалося засідання комісії.

б) Доповідач наголосив на важливих моментах і узагальнив роботу семінару.

в) У газеті надруковано лист учня, що надійшов на адресу редакції.

г) Комісія проаналізувала зроблені висновки попередніми дослідниками.

6. Характерними для наукового стилю є вставні конструкції в рядку:

а) наприклад, таким чином, по – перше;

б) очевидно, нівроку, далебі;

в) як на біду, слава Богу, на нашу думку;

г) отже, здається, чуєте.

Достатній і високий рівні

7. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.

На протязі довгого часу мені відмовляли в розгляді моєї справи.

Прошу вас розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно цих учнів.

8. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Запишіть речення.

Я (рахую, вважаю, гадаю), що студенти Сумського національного університету мають можливість (одержувати, здобувати, набувати) якісну освіту.

Ця пропозиція учнівської ради (варта, гожа, годиться) уваги.

9. Напишіть твір – мініатюру за опорними словосполученнями.

Рідна школа, учитель української мови (математики, фізкультури тощо), опанувати знаннями, завдяки підтримці, дякувати вчителям, докласти зусиль, після закінчення школи, працювати за покликанням.

Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики

2 варіант

Початковий і середній рівні

  1. Розділ граматики, що вивчає способи поєднання слів у словосполученні та реченні, будову і типи цих синтаксичних одиниць, їх значення й умови вживання у зв’язному мовлення, називається:

а) лінгвістика;

б) стилістика;

в) граматика;

г) синтаксис.

2. Граматично й інтонаційно оформлена згідно із законами даної мови синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження і повідомлення думки, називається:

а)словосполученням;

б) реченням;

в) текстом;

г) складним синтаксичним цілим.

3. Комунікація в професійній сфері – це:

а) сукупність зв’язків і взаємодій людей, у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками й результатами діяльності;

б) таке спілкування, що відбувається в межах взаємодії його учасників і має на меті передати відповідні знання з фаху та професійний досвід;

в) сприйняття органами чуття, осмислення сказаного й почутого, його розуміння;

г) взаємозв’язок і взаємовплив учасників спілкування.

4. Утворіть граматично правильні словосполучення, поєднавши слова, позначені цифрами, і форми слова, позначені буквами:

1 згідно А принципами

2 навчати Б принципам

3 зраджувати В на принципах

4 наполягати Г принципів

Д з принципами.

5. Потребує редагування речення:

а) Коли а ввійшов у кімнату, сестра сиділа й читала книгу.

б) Сестра, увійшовши в кімнату, сіла читати книгу.

в) Увійшовши в кімнату, сестра сіла читати книгу.

г) Увійшовши в кімнату, сестра сиділа й читала книгу.

6. Характерними для розмовно – побутового стилю є вставні конструкції в рядку:

а) наприклад, таким чином, по – перше;

б) очевидно, нівроку, далебі;

в) як на біду, слава Богу, на нашу думку;

г) отже, здається, чуєте.

Достатній і високий рівні

7. Відредагуйте речення, запишіть правильні варіанти.

Завдяки хворобі він став відставати від інших.

Переверніть сторінку книжки.

8. Оберіть єдино можливе в кожному випадку слово. Запишіть речення.

(Відношення, стосунки, відносини) колег складалися впродовж кількох років.

У документах (трапляються, зустрічаються, стикаються) грубі граматичні помилки.

9. Напишіть твір – мініатюру за опорними словосполученнями.

Рідна школа, учитель української мови (математики, фізкультури тощо), опанувати знаннями, завдяки підтримці, дякувати вчителям, докласти зусиль, після закінчення школи, працювати за покликанням.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!