. Поема «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670). Гуманістич¬ний пафос поеми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Світова література, 8 клас

___________

УРОК № __________

Тема. Гомер. Поема «Іліада». «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 469—670). Гуманістич­ний пафос поеми.

Мета: поглиблювати вміння аналізувати художній текст; засвоїти поняття про епічну поему та гекзаметр; розвивати навички аналізу образів-персонажів, переказу, логічного мислення, виразного читання, зв’язного мовлення; виховувати стійкий інтерес до літератури.

ХІД УРОКУ

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Перевірка домашнього завдання.

Зачитування учнями складених планів до характеристики образів Ахілла та Гек­тора (3—4 плани). Аналіз планів.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Коментоване читання пісні 24 (вірші 469—670) «Пріам у Ахілла».

2. Бесіда за прочитаним.

— Як Пріам вирішив повернути тіло загиблого сина? (Вночі Пріам пробрався в та­бір греків, щоб зустрітися з Ахіллом.)

— Як Ахілл прийняв старця? Як ви думаєте, чому саме так? (Ахілл дуже гостин ­но прийняв батька Гектора. У цьому виявилася повага до старших та закони гостин­ності, які не можна було порушувати.)

— Як батько Гектора поводив себе перед Ахіллом? (Він не погордував упасти перед Ахіллом на коліна, обцілувати його руки і молити віддати тіло сина для поховання.)

— Як усе це сприйняв Ахілл? (Його вкрай здивувала поведінка «боговидного старця».)

— Як ви гадаєте, що допомогло Пріамові пом’якшити серце Ахілла? (Старий про­сив Ахілла згадати свого батька.)

— Що ще вплинуло на рішення Ахілла? (Він подумав, що такою була воля богів, яку він не насмілився порушити.)

Відображення в поемі Гомера звичаїв давніх греків— Чому Пріам так прагнув забрати тіло свого сина? (Пріам суворо дотримував­ся всіх звичаїв, керуючись законом і вірою в те, що неоплаканий і непохований згід­но з ритуалом небіжчик не знайде собі місця і шкодитиме живим. Ось чому він приї­хав у стан Ахілла.)

3. Переказ тексту.

— Розкажіть, посилаючись на текст пісні, про обряд поховання у давніх греків. (У пісні розповідається про обряд поховання. 11 днів Пріам благав Ахілла віддати небіжчикові всі належні йому почесті. 9 днів мали оплакувати тіло Гектора у домі, на 10-й день — поховати і справити тризну, на 11-й — насипати могильний пагорб, щоб усі знали, що похований тут не простий смертний, а воїн-герой.)

4. Проблемні запитання.

— Подумайте, чому Ахілл погодився виконати прохання Пріама?

— Як характеризує Ахілла прийняте рішення? (Ахілл не міг порушити закон, адже він був установлений богами. На всі дні траура він згодився припинити війну, оскільки того вимагав звичай і пошана до загиблого.)

5. Творче завдання. Робота з текстом.

— Визначте, які художні засоби використовує Гомер у поемі «Іліада».

6. Коментар учителя.

Система постійних епітетів у творі У поемі Гомер використовує цілу систему постійних епітетів, що закріпляються за певним героєм, божеством, річчю. Такий постійний епітет має підкреслити якусь рису характеру героя (Ахілл — прудконогий, богоподібний, могутній, непереборний, богорідний тощо; Гектор — шоломосяйний, осяйливий; Агамемнон, який очолює вій­сько греків,— владущий, широкодержавний, владар мужів тощо.)

Усіх богів автор також характеризує за допомогою постійних епітетів. Найбіль­ше їх у Зевса (олімпієць, громовладний, хмаровладний, батько людей і безсмертних), Гера завжди «волоока», Афіна — «ясноока», Аполлон — «срібнолукий» тощо.

Усі речі, про які йдеться в поемі, викликають у Гомера захоплення. Особливо це стосується зброї (спис — мідногострий, блискучий, міднокутий тощо.)

Досить часто Гомер використовує порівняння. Найдивнішим є те, що всі воєнні події порівнюються з мирним заняттям, з процесом праці.

Дуже часто також трапляється порівняння воїнів з грізним левом. Ахілла Гомер порівнює з конем, який на змаганнях отримує нагороду, Паріса — з погордливим ко­нем, що одержавши волю, мчить на пасовисько.

У порівняннях часом з’являється людина, що пожвавлює їх, надає їм життєвості. Відчувається, що почуття людей близькі і самому авторові. Так, Гомер радіє разом із селянами гарному врожаєві оливок, голодує разом з дроворубами, оплакує загиблих на полі бою.

7. Слово вчителя.

У поемі Гомера оспівуються героїчні події, зображаються відважні захисники вітчизни. В характеристиці героїв переважають сила, відвага, вірність обов’язку, по­чуття власної гідності, усвідомлення своєї ролі, впевненість у правоті. Усі ці риси до­зволяють віднести поему Гомера до героїчного епосу. Та якщо порівнювати «Іліаду» з іншими творами цього жанру, можна відзначити й деякі особливості.

«Іліада» — епічна поема Віршова форма, відображення почуттів дають підстави для віднесення твору до роду лірики. Розвинений сюжет з багатьма подіями, наявність оповідача нагадують епос. Органічний зв’язок з міфологією, народним епосом є теж однією з особливостей твору. Всі ці підстави дають можливість віднести твір до жанру епічної поеми.

8. Словникова робота.

Епічна поема (від гр. poiіo — творити, poiema — творіння) — великий віршовий твір, в якому розповідається про значні події далекого та близького минулого. Вона виникла на ґрунті народних героїчних сказань та пісень про якісь історичні події і здебільшого мала міфологічне забарвлення.

9. Продовження слова вчителя.

Твір «Іліада» Гомера, на думку літературознавців, належать до жанру героїчної епічної поеми. Деякі вчені називають її військово-героїчною поемою, оскільки в ній переважають сцени, пов’язані з бойовими діями, військовим побутом.

Стиль цього жанру відзначається неквапливою величавою мовою, пластичністю (тобто увагою до зображення предметного, чуттєвого світу), наявністю постійних епі­тетів, картинних порівнянь, повторів, гіпербол.

10. Проблемне запитання.

— У чому, на вашу думку, полягає гуманістичний пафос поеми «Іліада»? (Гомер засуджує війну та її жорстокість, співчуває людському горю, поважає людину, поетизує її героїзм та подвиги.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання вчителем або підготовленим учнем вірша М. Рильського, присвя­ченого Гомерові.

Хай обіцяють мудрощі й корону

Богині пастухові з Іліону,

У тебе є для нього кращий дар

Стрільчастих брів сліпучі блискавиці,

Жага, що під невинністю таїться,

І першого цілунку перший чар.

Ще за часів Гомера й Теокріта

Була у цвіт поезія повита

Забава наша.

У Назона теж

Ти про рибалку спогади знайдеш…

Але сьогодні ближчий нам Гомер…

2. Підсумкова бесіда.

— В останньому рядку свого вірша М. Рильський написав: «Але сьогодні ближ­чий нам Гомер». Чим, на вашу думку, античний співець може бути цікавим для су­часного читача?

— Що таке епічна поема?

— Назвіть особливості епічного стилю.

— Визначте особливості поеми Гомера «Іліада».

— Що таке гекзаметр?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати твір на одну з тем:

1) «Що нового про античний світ я дізнався (дізналася) з поеми „Іліада” Гомера?»

2) «Хто з героїв поеми „Іліада” мені сподобався найбільше і чому саме?»

Прочитати поему Гомера «Одіссея» (пісня 1, 8).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.