Подвоєння букв в словах. Матеріали "Звуки, склади, преренос слів, наголос""

Опис документу:
Добірка вправ та завдань допоможе вчителю в роботі над правилом написання подвоєних букв в словах.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПРАВИЛА НАПИСАННЯ

1. Подовження приголосних на письмі позначається двома однаковими буквами. Наприклад: знання, плаття.

2. Подовження приголосних звуків, позначених буквами д, т, з, с, л, н, ж, ч, ш після букв, що позначають голосні, передається на письмі:

1. В усіх відмінках іменників середнього роду ІІ від-

міни (крім родового множини без закінчення).

Зілля, рілля, багаття (але багать), обличчя (але облич).

2. В усіх відмінках іменників І відміни (крім родового

множини із закінченням -ей) спільнословянського

походження, в яких у російській мові між мяким

приголосним та буквою «я» ставиться м’який знак.

Стаття (статей, рос. – статья), суддя (судей, рос. – судья).

3. В орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни,

якщо в називному відмінку основа закінчується на

один мякий або шиплячий приголосний.

Мить – миттю, ніч – ніччю, лінь – лінню.

4. У деяких прислівниках перед буквами я, ю.

Зрання, спросоння, по-попідвіконню.

5. В особових формах дієслова лити перед буквами

ю, є.

Ллєш, ллю, наллємо.

ЗВУКИ. СКЛАДИ, ПЕРЕНОС СЛІВ. НАГОЛОС

Звуки

Є такі чудні слова: Поруч звуки ці живуть,

Звук один, а ніби два. Їх «подовженими» звуть.

1. Прислухайся до вимови звуків, позначених виділеними буквами. Які це звуки –

тверді чи м’які? У яких словах приголосні вимовляються подовжено?

Валя – вугілля, Олеся – колосся, Галя – гілля.

2. Прочитай слова, правильно вимовляючи подовжені приголосні. Спиши, підкресли

букви, що їх позначають.

Взуття, оповідання, обличчя, запитання, змагання, стаття, зілля, сидіння,

клоччя, цвітіння, гілля,безділля, коріння, мовчання,

3. Прочитай, правильно вимовляй звуки, позначені виділеними буквами, запиши.

Вугілля, колосся, читання, навчання, малювання, завдання, волосся, зілля,

знаряддя, Запоріжжя.

4. Склади речення і запиши їх. Підкресли в словах подвоєні букви. Скажи, які звуки

вони позначають.

Іванко купили зимове оповідання

Олегу має міцні знання

Оксанка прочитав цікаве взуття

5. Випиши слово із загадки, в якому букв більше, ніж звуків, склади звукову модель.

Привітанням журавля я пробуджую поля. (Весна)

Привітанням – .

6. Добери слова за буквеними моделями.

п г п г п п г колосся, читання

п г п г п г молоко, дерево …

п п г п п г взуття, груддя

7. Впізнай слова за транскрипцією. Запиши їх, поясни написання.

[ж и т: а] (життя) [р і л: а] (рілля) [с у д: а] (суддя)

8. Прочитай поради туристові та запиши їх. Підкресли букви, що позначають подо-

вжені приголосні звуки.

1) Не розпалюй без потреби багаття.

2) Не залишай на привалах сміття.

3) Не ламай гілля дерев, не виривай квіти з корінням.

4) Точно виконуй завдання керівника.

9. Спиши, замінюючи звуковий запис буквами.

З грядки заєць викидав камені й [к о р і н: а],

Бо [к о р і н: а] і [к а м і н: а] висушать [н а с і н: а]. (М. Стельмах)

10. Прочитай і поясни значення прислівїв. Спиши, вставляючи пропущені букви.

Які звуки позначені цими буквами?

1) Розворушене бага…я дає більше полумя. 2) Єдна..я перемагає

найдужчого ворога. 3) Незна…я – ворог, а зна…я – друг. 4) Не вбра…я

людину прикрашає.

5) Чисте вбра…я не потребує пра…я.

11. Прочитай. Подвоєні букви в кожному слові читай як один подовжений звук.

Спиши слова за алфавітом. Бери до уваги не тільки першу букву в слові, а й дру-

гу. Підкресли букви, що позначають подовжені мякі приголосні звуки.

Читання, вугілля, багаття, приладдя, щебетання, шарудіння, рукоділля,

цвітіння, волосся, харчування, утримання, спізнення, взуття.

12. Прочитай. Випиши слова з мякими подовженими приголосними. Визнач кіль-

кість букв та звуків в них. Зразок: узліссі – 7 б., 6 зв.

1) Крислатий дуб росте на узліссі. (Л. Вашків)

2) Довге гілля поспліталося над лісовою стежкою. (В. Оберемок)

3) Свіже повітря повіяло в обличчя. (С. Румянцева)

4) У лісі чути пташине щебетання. (В. Сухомлинський)

5) Всюди блищить сніг. Лише горобина – в червоному вбранні. Прилітає до

неї щодня пустотливий снігурик, ласує смачними ягодами. Щоб не забруд-

нитися, почепив собі на груди червоний фартушок. (З журналу)

6) А в Європі спочатку хустка була прикрасою. Багатії хизувались клаптика-

ми коштовних тканин, химерно прикрашених вишивкою, бісером, лелітка-

ми – і навіть коштовним камінням. (За М. Коростельовим)

7) Вирує життя в озерці. (О. Копиленко)

8) Скоро в садах заллється піснею наш давній знайомий шпак. (В. Пархоме-

нко)

13. Прочитай і поясни значення прислівїв. Підкресли слова з подовженими приго-

лосними. Які звуки чуються і вимовляються на місці подвоєних букв?

1) Основа уміннястаранність. 2) І мовчання часом буває відповіддю.

3) Терпіння й сумління все подолають. 4) Чистого сумління не взяти

і не подарувати. 5) Незнання – не ганьба, ганьба – небажання знати.

14. Прислухайся до вимови звуків, позначених виділеними буквами. Які це звуки –

тверді чи мякі? Обґрунтуй свою думку.

Півню так і не вдалося зерна множив на колосся,

множенню навчитись: бачить – купа жита. (Л. Савчук)

15. Побудуй звукові моделі слів.

Ллється, каміння, обличчя.

16. Добери до звукової моделі слова.

(Волосся, бадилля, читання, бажання тощо)

(Падіння, насіння, весілля, коріння тощо.)

17. Зєднай слово з його звуковою моделлю.

читання

каміння

колосся

весілля

коріння

бажання

18. Прочитай. Спиши, замінюючи звукову модель словом.

В учня головне [з а в д а н: а] – зразкове [н а в ч а н: а].

В учня головне завдання – зразкове навчання. (Приказка)

19. Прочитай, поясни подовження приголосних або його відсутність у поданих сло-

вах.

Знання, вістря, приладдя, листя, міжряддя, тінню, пам’яттю, ім’я, якістю,

подорожжю, піччю, молодістю, маззю, міццю, віссю, ллють, стаття.

20. Прочитай. Спиши речення, склади звукові моделі до підкреслених слів.

1. У кожному житті трапляється дощ. (Пелем Гренвіл Вудхаус)

2. Беру джмеля із затінку, кладу на щире сонце в затишок осоння. (І. Драч)

Склади. Перенос слів

1. Запиши подані слова за зразком, поділяючи їх для переносу.

Дозвілля, павутиння, почуття, піднебесся, затишшя, курликання, клоччя.

Зразок: верхові-ття, верховіт-тя.

2. Спиши слова, вставляючи пропущені букви. Вертикальними лініями поділи

слова для переносу.

Віта…я, узбі…я, бага…я, пла…я, взу…я, коло…я, лис…я*, щебетая.

3. Випиши слова з подовженими мякими приголосними. Поділи їх на склади для

переносу.

У людини багато різних мязів. Вони потребують тренування для правильно-

го дихання, роботи серця. Під час ходіння тренуються всі мязи.(О.Данилко)

4. Спиши. Виділені слова поділи на склади для переносу.

Стоїть на узліссі міцний крислатий дуб. Дуже давно він там росте, бачив на

своєму віку багато. Глибокі зморшки поорали його товсту кору. Міцним гіллям

він сягає до неба. Простягає у різні боки своє розлоге віття. Ніякий вітер не в

змозі обірвати його брунатне листя. Дуб, немов вартовий, охороняє тишу

та спокій осіннього лісу. (С. Вашків)

5. Прочитай прислівя. Випиши слова з подовженими м’якими приголосними. Поді-

ли їх рискою на склади для переносу.

1) Яке зіллячко, таке й сімячко. 2) Краще мовчання, ніж невпинне говоріння.

6. Прочитай і поясни прислівя. Спиши. Слова з подовженими приголосними вимов,

розподіливши їх на частини для переносу всіма варіантами.

1) І будень, і неділя – лінивому все безділля. 2) Книги – ключ до знання.

3) Хто знання має, той і мур ламає. 4) Вчення – світло, а невчення – пітьма.

5) Від мовчання голова не болить. 6) Змагання – для ледарів смерть. 7) Куди

вітер дме, туди й гілля хилиться.

7. Поділи по різному слова на склади для переносу. Не забудь правило:

«Подвійних приголосних збіг – ти можеш розірвати їх».

1) Знання, плаття, склеювання.

Зна-ння, знан-ня. Пла-ття, плат-тя. Склеюва-ння, склеюван-ня.

2) Моделювання, креслення, взуття.

Моделюва-ння, моделюван-ня. Кресле-ння, креслен-ня. Взу-ття, взут-тя.

8. Прочитай вірші Надії Красоткіної. Випиши виділені слова, поділи їх на

склади за зразком: множе-ння, множен-ня.

1) Труд без людини просто не існує, людина ж без трудажиття марнує.

Спасибі вчителям за працю і натхнення. Ми в праці бачим сьогодення.

Та прийміть подяку і вітання чемні за уроки в школі і слова натхненні.

2) Мати здолала труднощі й вагання,

З молитвою стрічаючи світання, вимолюючи долю для синів…

3) Все в житті є: любов, страждання, мука
І щастя світлого казковий час.

4) Потрібно дати дітям і освіту, і виховання, доброти й тепла
Безмежну кількість, ласки і
терпіння, подарувати цілий світ добра.
Подбати треба і про
розуміння Лише про лінь забути всім пора.
Бо вихованняце важка робота, яка не припиняється й на мить.

Бо дітям треба не батьків опіка, а розуміння їхнє й доброта.

Без виховання в світі важко жити, мабуть, як і Дніпро переплисти,
А може й важче. Це життя дитини, майбутня доля, успіх або ні.
Тому важливо відчуття родини. І думи чисті, й помисли ясні.

Наголос

1. Добери слова з подвоєними буквами до моделей. Зверни увагу на наголос!

вчення взуття дихання коріння

зілля знання множення мовчання

2. В яких словах неправильно поставлений наголос?

запитання завдання читання

3. Спиши, постав наголос у виділених словах.

1) Світанки чисті і смеркання, і найчарівніші пісні.
Струмочка ніжне жебоніння, і подих вітру у гіллі,

Та зір далеких миготіння, і запах свіжої ріллі. (Н. Красоткіна)

2) О! Музика! Які в ній почуття! Це для душі потужні, дужі крила…

У ній любов, страждання і життя

Натхнення, світло і велика сила. (Н. Красоткіна)

3) Людина вся в передчутті кохання,
Нема ні зради, ані каяття…
У ній лиш зародилося світання.
І перед нею ще усе життя! (Н. Красоткіна)

4) Садів цвітіння навесні, рожеві пелюстки світання,
Пташині трепетні пісні і світле чарівне
кохання! (Н. Красоткіна)

5) Симпатія, Любов, Захоплення, Кохання
Це не слова – прекрасні почуття.
Вони здіймають бурю і вагання,
Стають супутниками нашого життя. (Н. Красоткіна)

6) Уміння різне, і навчання, а головне в житті бажання.

Тому всьому-всьому навчався, бо у житті не лінувався.
А як прийшла пора цвітіння, без зайвих слів і голосіння

Сонечко світило ясно. І все в житті було прекрасно. (Н. Красоткіна)

7) Весна обходила береги озера, розкидаючи теплий мул з озерного дна, у

такий спосіб пробуджуючи до життя поснулі кущі й дерева, трави, вербо-

лози, усю прибережну рослинність. (За Ю. Покальчуком)

8) Посели в своє серце любов і терпіння,
Добрі помисли й слово, а ще співчуття.
Щирість думки і щедрість, і чисте горіння.
Стане кращим, світлішим відразу життя. (Н. Красоткіна)

9) Є в дощі одкровення – потаємна ніжність і старовинна солодкість прими-

рення дрімоти, пробуджується з ним невигадлива пісня, та тремтить душа

приспаної природи. (Федеріко Гарсіа Лорка)

4. Прочитай. Випиши виділені слова, постав в них наголос.

1) Душа моя в передчутті весни і йти частіше хочеться із хати.

Весна приходить у чарівні сни і наяву ідеш її шукати.

Щоб поміняти білу пелену на квітів дивовижне розмаїття.
Чи б хоч зустріти квіточку одну,

Не кажучи про ціле їх суцвіття. (Н. Красоткіна)

2) Свій голос віддаю за матінку-природу, за чистоту Землі, красу і вроду.
За екологію довкілля і душі. Ставай і ти й діла свої верши.

Ми посадим довкола берізки і клени.
Хай наш край розцвітає і буде зелений.
Ми очистимо землю свою від сміття
Й буде в нас чарівне і здорове життя!

У світі цім людина ти, тому на все життя запам’ятай:
Ніколи у довкіллі не сміти, а рідний край свій заквітчай!

Довкілля — це природний капітал,
Без нього людство жде загибель і провал.

Від середовища, в якому ми живемо, залежить все: здоров’я, і життя,
І наш добробут. Та ми все псуємо. Яке людей чекає майбуття?

Нам треба довкілля своє відновити.
Бо все прийшло в цей світ, щоб жити. (Н. Красоткіна)

3) Весна. У ній любов, натхнення. І подих радості й краси.

Чарівність, казка, одкровення, краплини чистої роси.

Стремління, прагнення, надії, такі чудові й світлі дні. (Н. Красоткіна)

4) Таке захоплення! Таке обожествління! І, як вулкан, збудились почуття!
Найвищий злет і трепетне горіння лиш раз бувають на усе життя.

Таку любов безмежну і безмірну
І божевільне двох сердець
биття. (Н. Красоткіна)

5) Мати пройшла через муки і страждання,

Через зневагу, ненависть й холод зла.
Без підтримки, ласки і кохання,

Все зуміла, все перемогла. (Н. Красоткіна)

6) Всю зиму залишалися бруньки в одному положенні і були ледь помітні;

тепер же вони починають швидко наливатися, рости, скидають своє корич-

неве лушпиння і розгортаються в зелене листя. (К. Ушинський)

7) Від базікання дощу по підвіконню з гучним стуком розсипалися

краплі. (Т. Устинова)

8) Люблю природу, яка весною оживає, наповнює довкілля різно-

барв’ям, голосами птахів, які повернулися після зими до нас, пе-

резимували зиму і тепер щебечуть, не втихаючи, бо раді теплу і сонцю, зе-

лені і птахам, бо скінчилося їхнє голодування. (І. Сергієнко)

9) Лижник вийняв з кишені жменю насіннячка й висипав їх до підніжжя

сніговика. Але ти поділися угощенням зі своїми друзями – білками і птаха-

ми! Ти тільки не тань, будь ласка! (К. Гавриш)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
0
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!