Плід. Способи поширення плодів та насіння. Лабораторне дослідження будови плода.

Опис документу:
Конспект розроблений відповідно до навчальної програми з біології 6 кл. Проведення уроку передбачає використання мільтимедійної презентації та натуральних об'єктів (плодів), як під час лабораторного дослідження, так і при поясненні матеріалу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29

із поглибленим вивченням іноземних мов

біологія

Конспект уроку для 6-го класу:

"Плід. Способи поширення плодів і насіння. Лабораторне дослідження будови плода"

Розробила:

вчитель біології та основ здоров'я

Вакуленко В. О.

Тернопіль 2019

Клас: 6 Дата: 19.02.2019 р.

Тема: Плід. Способи поширення плодів та насіння. Лабораторне дослідження будови плода.

Мета:

освітня: формувати поняття про плоди, ознайомитись з їх будовою та класифікацією, особливостями пристосування до умов середовища, з'ясувати функції плодів, їхнє значення у природі та житті людини, вивчити способи поширення плодів та насіння;

розвивальна: розвивати вміння й навички досліджувати природні об'єкти, розпізнавати й визначати типи плодів, порівнювати і класифікувати об'єкти за спільними та відмінними ознаками;

виховна: виховувати інтерес до рослинних організмів, бережливе ставлення до культурних рослин, екологічний тип мислення.

Обладнання та матеріали: мультимедійний пристрій, плоди різних видів рослин, роздатковий матеріал.

Методи та методичні прийоми: словесні (бесіда, пояснення, робота з підручником), наочні (ілюстрування, демонстрування, робота з таблицями та схемами), практичні (лабораторне дослідження), інтерактивні (мозковий штурм, робота в групах, 6 капелюхів, проблемне завдання, незакінчені речення).

Тип уроку:комбінований.

Основні поняття й терміни: плід, класифікація плодів, збірний плід, різні типи плодів (кістянка, яблуко, гарбузина, сім'янка, зернівка, біб, стручок, супліддя тощо).

Очікувані результати:

- оперувати терміном плід;

- розпізнавати типи плодів та називати плоди окремих рослин;

- встановлювати спільні та відмінні ознаки плодів, класифікуючи їх на групи;

- усвідомлювати зв'язок між будовою генеративних органів рослин (квітки, насінини, плоду);

- висловлювати судження про пристосувальний характер поширення плодів.

Список використаних джерел:

1. Міщук. Н. Колендарно-тематичне планування. Природознавство 5 клас. Біологія. 6-9, 11 класи. Біологія і екологія. 10 клас / Міщук Н., Дем'янчук І., Жирська Г. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 128 с.

2. Остапченко Л. І. Біологія : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. 6-й [кл.] / Л. І. Остапченко [та ін.]. - К. : Генеза, 2014. - 224 с. : іл.

3. Ягенська В. В. Як створювати і використовувати різноманітні навчальні завдання для розвитку дослідницьких умінь учнів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://vseosvita.ua/webinar/ak-stvoruvati-i-vikoristovuvati-riznomanitni-navcalni-zavdanna-dla-rozvitku-doslidnickih-umin-ucniv-34.html. Перевірено: 16.02.2019.

Хід уроку

I.Організаційна частина уроку .

Створення позитивного настрою в усіх присутніх. "Сподіваюсь, що настрій протягом цього уроку у вас буде такий же, як і в цих яблук..." (слайд 1)

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

  1. Незакінчені речення (вчитель зачитує завдання для класу, а учні усно завершують речення) (слайд 2)

- Розвиток та вихід назовні проростка називається процесом... (проростання).

- Перед проростанням, насіння перебуває у стані ... (спокою).

- До основних умов проростання насіння належать..(певна температура, кисень, волога, світло).

- Часто, насіння зі стану спокою виводять, обробляючи його... (фітогормонами).

- Перша структура, що проростає з насінини - це... (зародковий корінець).

- Як називається здатність насінини до проростання? (схожість).

- За недостатньої глибини загортання, насіння може не прорости через нестачу... (вологи).

- Якщо насіння надто глибоко загорнути в ґрунті, то зменшується кількість... (кисню).

- Рослини, у яких плодоношення можливе лише після перебування в умовах низьких температур, називають... (озимими).

- Рослини, які висівають навесні, називають... (ярими).

2. 6 капелюхів (учні обговорюють значення визначення схожості насіння за планом методики) (слайд 3)

Проблемне завдання: "Яке значення має визначення схожості насіння перед сівбою культури?"

(Білий - схожість насіння визначають за відсотковим співвідношенням висіяних рослин.

Жовтий - дає можливість перевірити якість насіння, що має висіватися.

Чорний - якщо частка пророслого насіння мала, доводиться закуповувати нове насіння.

Червоний - емоції залежать від результату проведення схожості насіння.

Зелений - можна спробувати визначити схожість насіння вдома.

Синій - визначення схожості насіння - це важливий етап для економіки конкретного підприємства.)

ІІІ. Актуалізація та мотивація навчально-пізнавальної роботи учнів

Робота зі зхемою маточки (слайд 4)

"Погляньте ще раз на знайому вам схему. Коли ми вивчали запліднення, то з'ясували, що зародковий мішок та його покриви - насінний зачаток, формують насінину. Але в нас залишилася ще одна структура... Яка? (стінки зав'язі) Що формуватиметься з них? (Стінки плоду, які захищають насінину).

"Отже, нам залишилося розглянути останній орган рослинних організмів - плід. До якої групи органів він належить? (генеративні органи)

IV.Оголошення теми і завдання уроку (слайд 5)

Формулювання очікувань учнів: (учні записують на стікерах питання, які їх цікавлять стосовно теми уроку)

(- які є плоди?

- чим різні плоди відрізняються один від одного?

- як утворюються плоди?

- що відбувається з квіткою та її частинами під час формування плодів?)

План

  1. Поняття про плід. Різноманітність плодів.

  2. Лабораторне дослідження будови плоду.

  3. Біологічне значення та поширення плодів.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про плід. (Розповідь учителя з демонстрацією слайдів)

"Давайте разом спробуємо сформулювати визначення до терміну плід" (слайд 6)

Записуємо визначення в ході його формулювання:

Плід - це генеративний орган рослин, що містить насіння, вкрите стінками плоду.

2. Чому зайвий?

Учням демонструється 4 плоди (груша, помідор, вишня, гранат). Діти повинні назвати, чим кожен із цих плодів відрізняється від трьох інших. (слайд 7)

(Груша - кольором та формою, вишня має лише одну насінину, помідор - овоч, решта - фрукти, або це трав'яниста рослина, гранат росте в тропіках, його шкірку ми чистимо)

Отже, різні плоди можна прокласифікувати за певними ознаками.

3. Складання схем "Класифікація плодів" (супроводжується послідовним чергуванням пар плодів) (слайд 8)

1) За кількістю насінин (яблуко та горіх):

- однонасінні (горіх, кістянка)

- багатонасінні (яблуко, гарбузина, ягода).

2) За вмістом води у стінках плоду (біб та кістянка):

- соковиті (кістянка, яблуко)

- сухі (горіх, біб, сім'янка).

3) Поділ сухих плодів за розкриванням стінок:

- розкривні (біб)

- нерозкривні (горіх, коробочка, зернівка).

4) За кількістю маточок у квітці:

- прості (кістянка, зернівка)

- складні або збірні (збірна кістянка, збірна сім'янка)

- збірні плоди, що утворені внаслідок ущільнення суцвіття (супліддя).

4. Мозковий штурм

Як можуть поширюватися плоди? (учні дають відповідь на запитання, спостерігаючи за ілюстраціями на слайді та орієнтуючись на власні спостереження) (слайд 9)

- переносяться вітром (сім'янки кульбаби, крилатки)

- за допомогою тварин (після поїдання кістянок чи ягід, на шерсті - сім'янка череди)

- самостійно (огірок-пирскач).

VІ. Закріплення нових знань

1. Проведення лабораторного дослідження (учні працюють з натуральними об'єктами за навідними запитаннями вчителя) (слайд 10)

Тема: Будова плоду.

Мета: вивчити будову плоду; навчитися визначати типи плодів у залежності від будову оплодня, кількості насіння.

Хід дослідження

1. Визначення кількості шарів плоду: 3 (зовнішній, середній, внутрішній).

"Розгляньте плід яблуко у розрізі. Чи однорідні усі його шари? (ні) Скільки стінок плоду ми могли б визначити? (3) Я ми їх назвемо відповідно до розташування? (зовнішній, середній, внутрішній)"

2. Розпізнавання та характеристика плоду (за раніше складеними схемами):

- Соняшник (разом з вчителем) - сім'янка: однонасінний, сухий, нерозкривний, простий.

- Слива - кістянка: однонасінний, соковитий, простий.

- Мак - коробочка: багатонасінний, сухий, нерозкривний, простий.

- Шовковиця - супліддя: багатонасінний, соковитий, складний.

2. Робота із схемами "Знайди літеру" (За схемою на дошці та в роздатковому матеріалі учні по черзі ідентифікують типи плодів за їх класифікаціями) (слайд 11)

Наприклад: Плід стручок: Соковитий? - ні. Розкривний? - так. Має плівчасту перетинку? - так. Йому відповідає літера Д.

Відповіді: супліддя - Б, багатокістянка - А, ягода - В, кістянка - Г, зернівка - Є, сім'янка - Ж, стручок - Д, біб - Е. (слайд 12)

VI. Підсумок уроку

Технологія «Незакінчене речення» (слайд 13)

а)Про що дізналися на уроці…

б) Чого навчилися…

в) Я розповім своїм батькам про…

VII. Домашнє завдання (слайд 14)

§38, скласти кросворд "Різноманітність плодів".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»