Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Планування "Українська мова та літературне читання"

НУШ

Для кого: 3 Клас

24.10.2020

681

7

0

Опис документу:
Календарно тематичне планування з української мови включає в себе два предмети (українська мова і читання) за підручником Пономарьова та Савченко на перший семестр для 3 класу за програмою НУШ.Сподіваюсь комусь стане в нагоді.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків

літературного читання за підручником «Українська мова ти читання. Автор О. Савченко,Пономарьва (2020для 3 класу за програмою НУШ (2020-2021 н.р.)

уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Розділ «Здрастуй, рідна школо і мій третій клас!»

1

1.09

Знайомство з новим підручником. Вступ до розділу. М. Рильський «Тиха, задумлива осінь спускається...» (с. 4-5).Повторення розділу «У колі літературних казок»

2.09

Знайомство з підручником. Державні символи України (с.1-3)

3.09

Розрізняю голосні і приголосні звуки.

Створення висловлення за власними спогадами та поданими запитаннями (с.4-5).

4.09

Як у Німеччині святкують початок навчального року. Як у Німеччині святкують початок навчального року (текст створено за матеріалами інтернет-джерел) (с. 7-8).»Скільки на землі іще цікавого»

7.09

Розпізнаю м’які приголосні звуки.

Побудова звукових схем слів. Написання тексту на задану тему (с.6-7).

8.09

Слова-мандрівники. А. Коваль «Знайомі незнайомці» (с, 9-10). «Фантазуй і створюй»

9.09

Пригадую слова з апострофом і звуками [дж], [дз], [дз´]. Написання тексту за запитаннями (с. 8-9).

10.09

Правильно вимовляю дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

Написання тексту за запитаннями (с.10-11).

11.09

Характеристика головного персонажа твору. Меґан Мак Доналд «Джуді Муді знайомиться з новим учителем» (с. 11-14).

14.09

Правильно записую слова із сумнівними приголосними звуками.

Складання тексту на задану тему ( с.12-13).

15.09

Характеристика головного персонажа твору. Марія Манеру «Шарлотта отримує... 13 балів» (с. 14-15).

16.09

Діагностична робота за 2 клас (рівень знань за результатами дистанційного навчання)

17.09

Розпізнаю слова з ненаголошеними звуками [е], [и]. Побудова розповіді на задану тему (с. 14-15).

18.09

Медіавіконце: колаж «Наш клас». Що таке колаж? Як його створити? Як краще провести презентацію колажу? (с. 16-17).

21.09

Правильно записую слова з ненаголошеними звуками [е], [и].

Записування розгорнутої відповіді на поставлене запитання (с. 16-17

22.09

Перевіряю свої досягнення. Підсумок за темою (с.18).

23.09

Пригадую правила переносу слів.

Написання розповіді про власні вподобання

(с. 18-19).

24.09

Пригадую і використовую алфавіт. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням власної думки (с. 19-21).

25.09

Слова-мандрівники. Нузет Умеров «Диктант». (с. 24-25).

28.09

Шукаю слова в словнику за алфавітом. Написання тексту з обґрунтуванням власної думки (с. 21-22)

29.09

Наша мова розвивається: чому з’являються нові слова? Л. Відута «Незрозумілі слова». А. Качан «Звертайся до словника» (с. 25-28).

30.09

Діагностичнана робота з теми «Звуки і букви».

1.10

Розрізняю пряме і переносне значення слів. Написання розповіді на задану тему за опорними словами (с. 23-24).

2.10

Сторінки з історії книгодрукування. В. Дацкевич «Як з’явилася друкована книга» (скорочено) (с.29-31).

5.10

Розпізнаю синоніми.

Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту ( с.25-26) Розвиток зв’язного мовлення

6.10

Медіавіконце: «Музей книги і друкарства». Віртуальна екскурсія до музею; розгляд ілюстрацій у підручнику (с.32).

7.10

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за серією малюнків і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Пікнік».

8.10

Добираю синоніми.

Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки (с.27-28).

9.10

Для чого читають книжки? В. Сухомлинський «Спляча книга» (с.34-35).

12.10

Розпізнаю і добираю антоніми.

Складання розповіді на задану тему ( с.28-30).

13.10

Для чого читають книжки? Д. Павличко «Соняшник». Розвиток уміння виразно читати (с.36-37).

15.10

Розпізнаю слова, які мають кілька значень. Написання тексту за опорними словами(с.30- 32).

16.10

Робота з дитячою книжкою.

Література рідного краю (місто, район, село). Шкільна преса — майбутні письменники серед нас. Зустріч з митцем

19.10

Спостерігаю за словами, які звучать однаково, але мають різні значення.

Написання розгорнутої відповіді на запитання

20.10

. Образ народного героя. Вступ до розділу і теми. «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка). Ознаки, що характеризують головного героя (с. 41-42).

21.10

Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова

22.10

Діагностичнана робота з теми «Значення слова»

23.10

Образ народного героя. «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка) (продовження). Розвиток прогностичних умінь. Стислий переказ казки (с.43-45).

2.11

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Покинуте кошеня».

3.11

Медіавіконце: мультфільми. Особливість створення цієї форми медіа. Перегляд мультфільму за сюжетом відомої чарівної казки (с.46)

4.11

Визначаю корінь слова.

Написання розгорнутої відповіді на запитання (с.34-35).

5.11

Розпізнаю спільнокореневі слова.

Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

6.11

Пригоди у чарівній казці.»Веірник,Полуночник і Світанок (українська народна казка)Дійові особи.Послідовність подій (с.47-49)

9.11

Спостерігаю за чергуванням голосних у коренях слів.

Написання розповіді про своє бажання з поясненням власної думки (с.37-39).

10.11

Пригоди у чарівній казці. «Вечірник, Полуночник і Світанок» (українська народна казка). Дійові особи. Послідовність подій (с. 49-51).

11.11

Спостерігаю за чергуванням приголосних у коренях слів.

Складання розповіді за поданими запитаннями (39-41)

12.11

Розрізняю корені з однаковим звучанням, але різним значенням.

Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями. Написання тексту за світлиною (с.41-43).

13.11

Народні пісні. Тематика народних пісень. «Три товариша» (українська народна пісня) (с.52-53).

16.11

Розвиток зв’язного мовлення. Побудова розповіді за коміксом і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Весела дитяча пригода»

17.11

Народ вчить, як на світі жить. Прислів’я. Особливість змісту і побудови. Пряме і переносне значення змісту прислів’їв (напамять)(с. 56).

18.11

Визначаю закінчення в словах.

Написання розгорнутої відповіді на запитання (с.43-45).

19.11

Спостерігаю за призначенням закінчень у мовленні.

Формування уявлення про нульове закінчення. Складання і записування розповіді за поданими запитаннями (с.45-47).

20.11

Народні загадки. Особливості форм і тематика народних загадок (напамять)(с.57-58).

23.11

Визначаю основу слова.

Написання розповіді про свою мрію за поданими запитаннями (с.47-48).

24.11

Робота з дитячою книжкою. Періодичні (або довідкові) видання для дітей. (Науково-пізнавальні твори з різних галузей знань; про життя письменників, створення книг).

25.11

Розрізняю спільнокореневі слова і різні форми одного слова.

Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту (с.49-50).

26.11

Визначаю префікс у словах.

Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту (с.51-52).

27.11

Перевіряю свої досягнення. Підсумок за темою (с.59).

30.11

Утворюю слова за допомогою префіксів.

Відновлення тексту в буклеті. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки (с.53-54).

1.12

Краса природи у її різноманітності. Л. Костенко «Синички на снігу» (напам’ять) (с. 62).

2.12

Розрізняю префікси і службові слова.

Написання службових слів з іншими словами. Складання тексту про свої вподобання (с.54-56).

3.12

Спостерігаю за написанням слів із префіксами

роз-, без-. Написання тексту за власними спостереженнями (с.56-57)

4.12

Грамоті вчиться — завжди пригодиться. Зірка Мензатюк «Новорічна пригода з відьмою». Визначення жанру твору (с.62-64).

7.12

Досліджую написання слів із префіксами з-, с-. Написання тексту про своє вподобання (с.58-59).

8.12

Відчуй іншого. Тетяна Череп-Пероганич «Колядка» (продовження). Як завершити оповідання «Колядка» (с. 66-67).

9.12

Спостерігаю за вживанням апострофа після префіксів.

Написання розповіді на задану тему з використанням поданих словосполучень (с.60-61).

10.12

Правильно переношу слова з апострофом після префіксів.

Написання розповіді за запитаннями на основі прочитаного тексту (с.61-63).

11.12

Робота з дитячою книжкою.

Зимові радості і турботи. Презентація учнями прочитаних творів: різножанрових і різної тематики. Складання реклами, відгуків учнів

14.12

Визначаю суфікс у словах.

Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту (с.63-65).

15.12

Зимові картини і «зимові» слова.

Г. Малик «Грудень» (напам’ять). (с. 70).

16.12

Утворюю слова за допомогою суфіксів.

Написання тексту про свої вподобання з обґрунтуванням власної думки (с.65-67).

17.12

Визначаю будову слова.Написання тексту про свої вподобання (с.67-68) Утворюю слова за допомогою суфіксів.

18.12

Найкращий песик на світі.

М. Морозенко «Руде цуценятко і різдвяний ангел» (продовження). Словесне малювання епізоду казки. Придумування продовження казки (с. 72-74).

21.12

Розбираю слова за будовою.

Написання розгорнутої відповіді на запитання (с.69-70).

22.12

Святкові запахи. Мар’яна Савка «Запах Різдва». С. Косенко “Святвечірˮ (с.76). Перевіряю свої досягнення. Підсумок за темою Підсумковий урок за рік

23.12

Розпізнаю слова з орфограмами.

Придумування заголовка до тексту. Написання розповіді за поданими запитаннями (с.71-72).

24.12

Діагностична робота з теми «Будова слова» Узагальнення вивченого. Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.