Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Планування "Трудове навчання 11 клас, І семестр"

Трудове навчання

Для кого: 11 Клас

24.11.2019

1416

80

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з «Технологій» на І семестр 2019/2020 н. р. для 11 класу учителя Селівончика Максима Валерійовича Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

Жигаревич О. В.

«__» __________20__р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з «Технологій»

на І семестр 2019/2020 н. р.

для 11 класу

учителя Селівончика Максима Валерійовича

Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407

11 клас

Навчальний модуль

«Креслення»

Календарно-тематичне планування

п/п

Зміст навчального матеріалу

К-ть год

Дата

11

1

Історія креслення. Графічні конструкторські документи: креслення і схеми. Призначення графічних документів у практичній діяльності людей.

1

03.09

2

Вимоги Державних стандартів до виконання і оформлення креслеників. Формати креслень. Робоче поле та оформлення креслення. Основний напис на кресленні. Основні відомості про креслярські шрифти. Букви, цифри і знаки на кресленнях.

1

04.09

3

Лінії креслення. Співвідношення товщин ліній та їх призначення. Правила нанесення розмірів. Розмірні і виносні лінії. Габаритні розміри. Масштаби креслень: призначення, види й позначення.

1

10.09

4

Геометричні побудови на кресленнях. Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на контурах зображень. Інструментально-графічні прийоми побудови (кутів, перпендикулярних та паралельних прямих, поділ кола та відрізків на різні частини).

1

11.09

5

Контури зображень з плавно спряженими елементами. Основні геометричні елементи спряження: центр і точки спряження. Побудова дотичної до одного та двох кіл. Побудова спряжених прямих ліній, дуги з прямою, двох дуг (внутрішнє, зовнішнє і комбіноване). Нанесення розмірів спряжуваних елементів. Визначення уклону і конусності. Позначення уклонів і конусностей на кресленнях. Нанесення розмірів конічних поверхонь.

1

17.09

6

Побудова та читання виглядів на кресленнях. Раціональна послідовність побудови виглядів на кресленні. Вимоги до головного вигляду на кресленні. Визначення необхідної та достатньої кількості вглядів на кресленні.

1

18.09

7

Проекції точок, що лежать на поверхні предмета. Розгортки поверхонь геометричних тіл. Розгортки гранних поверхонь. Розгортки циліндричних і конічних поверхонь. Побудова розгорток поверхонь технічних виробів, виготовлених з листового матеріалу.

1

24.09

8

Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів.

1

25.09

9

Графічне позначення матеріалів на перерізах. Виконання перерізів.

1

01.10

10

Поняття про розріз. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів.

1

02.10

11

Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів. Виконання розрізів.

1

08.10

12

Зображення предметів на кресленнях. Залежність кількості зображень від складності форми предмета. Умовності та спрощення на кресленнях. Додаткові та місцеві вигляди. Компоновка зображень на кресленні.

1

09.10

13

Призначення та основні види аксонометричних проекцій. Прямокутна ізометрична та фронтальна диметрична проекція. Напрямки осей, показники спотворення, нанесення розмірів на зображеннях. Аксонометричні проекції кіл та плоских фігур.

1

15.10

14

Аксонометричні проекції об’ємних предметів. Побудова зображень деталей призматичної форми.

1

16.10

15

Поняття про технічний малюнок. Побудова технічних рисунків предметів, зображених у системі прямокутних проекцій. Вибір виду аксонометричної проекції та раціонального способу їх побудови. Способи передачі об'ємності предметів на технічних рисунках. Побудова зображень деталей, які мають елементи тіл обертання.

1

22.10

16

Основні відомості про креслення деталей. Поняття про деталь як складову частину виробу. Типові та оригінальні деталі. Конструктивні елементи деталей. Основні відомості про робочі креслення. Вимоги до робочих креслень. Структура і зміст робочого креслення.

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

1

23.10

17

Ескізи деталей. Загальні відомості про ескізи та їх призначення. Вимоги до виконання і оформлення ескізів. Послідовність виконання ескізів. Вибір зображень деталі на ескізі. Зображення конструктивних елементів деталі.

1

05.11

18

Техніка виконання геометричних побудов на ескізах. Нанесення розмірів на ескізах деталей. Виконня ескізу деталі з натури.

1

06.11

19

Основні відомості про складальні кресленики, їх призначення і зміст. Габаритні і монтажні кресленики. Зображення і розміри на складальних креслениках. Читання складальних креслеників за планом. Деталювання складальних креслень.

1

12.1

20

Зображення на складальному кресленні пружин, рухомих частин, виробу в крайніх чи проміжних положеннях Умовності та спрощення на зображеннях складальних одиниць.

1

13.11

21

Загальні відомості про з’єднання деталей. Взаємозамінність. Зображення та позначення різьби на креслениках. Види різьб.

1

19.11

22

Болтове з’єднання деталей. Шпилькове з’єднання деталей. Гвинтове з’єднання деталей. Креслення болтового з’єднання.

1

20.11

23

Види та призначення будівельних креслеників. Розміри на будівельних креслениках. Умовні зображення та позначення на будівельних креслениках.

1

26.11

24

План будинку. Фасад. Створення розрізу будинку. Масштаби будівельних креслень.

1

27.11

25

Призначення і види технічних схем: кінематичні, гідравлічні, електричні тощо. Графічні зображення, що застосовуються при виконання схем. Позиційні позначення на схемах. Читання нескладних технічних схем.

1

03.12

26

Визначення теми та завдань проекту (конструкторсько-технологічна документація на виготовлення: «Макету майбутнього власного будинку», «Сувеніра», «Підставки для олівців, ручок», «Вішалки для одягу», «Вази-трансформера», «Полички», «Горіхокола» тощо). Добір об’єкта проектування. Пошук інформації.

1

04.12

27

Добір технології для реалізації проекту. Визначення критеріїв оцінки кінцевого результату й процесу роботи. Розподіл завдань та обов’язків між учнями (якщо це груповий або колективний проект).

1

10.12

28

Розробка конструкторсько-технологічної документації.

1

11.12

29

Розробка конструкторсько-технологічної документації.

1

17.12

30

Розробка конструкторсько-технологічної документації.

1

18.12

31

Презентація проекту. Оцінка проектної діяльності.

1

24.12

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.