Планування - "Самоаналіз уроку"

Опис документу:
Самоаналіз уроку мустить в собі декілька уроків, в яких проведено самоаналіз. Робота завантажена для обміну досвідом та прикладом роботи в нашому навчальному закладі, буде цікава для викладачів будівельних спецдисциплін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Дата проведення: 19.09.2018 Група № 105

Тема програми № 2: Основні властивості будівельних матеріалів

Тема уроку: Фізичні властивості будівельних матеріалів.

Мета:

Ознайомити учнів з основними фізичними властивостями будівельних матеріалів.

Розвивати особисті якості забезпечуючи професійну відповідальність.

Виховувати усвідомлене прагнення до освоєння своєї професії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: лекція (з елементами бесіди , демонстрація слайдів)

Навчально - методичне забезпечення заняття:

ПК, презентація, картки.

Міжпредметні звязки: охорона праці, технологія штукатурних робіт.

ХІД УРОКУ:

 1. Організаційний момент - I. хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголосити тему уроку. Мету вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, формування висновків учнями ( фронтальне опитування )

Запитання:

 1. Згадайте тему попереднього уроку?

 2. Які вимоги висувають до якості будівельної продукції?

 3. Етапи формування до якості будівельної продукції?

 4. Здійснення контролю?

 5. Поняття стандартизації в Україні?

Iv. Вивчення нового матеріалу в формі (розказу з елементами бесіди).
План

 1. Властивості будівельних матеріалів.

 2. Функціональні фізичні (експлуатаційно-технічні) властивості матеріалів.

 3. Функціональні фізичні (технологічні) властивості матеріалів.

 4. Висновки.

v. Первинна перевірка та закріплення знань (індивідуальне опитування

 1. Розкажіть властивості будівельних матеріалів?

 2. За призначенням?

 3. За технологічними та експлуатаційними ознаками?

 4. За походженням?

VI . Підсумок уроку: виставлення оцінок; нагадати головне.

РЕФЛЕКСІЯ

vІI. Інформація, інструктаж домашнього завдання.

Домашнє завдання – вивчити конспект. Викладач – Марковець О.С.

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Дата проведення: 07.09.2018 Група № 414

Тема програми № 1: Органічні зв’язуючі для малярних складів: клеї.

Тема уроку: Синтетичні клеї, їх виробництво та застосування в фарбувальних сумішах.

Мета:

Ознайомити учнів із виробництвом синтетичних клеїв та їх застосуванням в фарбувальних сумішах.

Розвивати професійне та аналітичне мислення.

Виховувати усвідомлене прагнення до освоєння своєї професії.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Методи навчання, прийоми: лекція (з елементами бесіди , демонстрація слайдів)

Навчально - методичне забезпечення заняття:

ПК, презентація, картки, відео-ролик.

Міжпредметні звязки: хімія, технологія малярних робіт.

ХІД УРОКУ:

 1. Організаційний момент - I. хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголосити тему уроку. Мету вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, формування висновків учнями ( фронтальне опитування )

Запитання:

 1. Згадайте тему попереднього уроку?

 2. З чого виготовляють тваринні клеї?

 3. С чого виготовляють рослинні клеї?

 4. Техніка безпеки при роботі с клеями?

Iv. Вивчення нового матеріалу в формі (розказу з елементами бесіди).
План

 1. Синтетичні клеї.

 2. Визначення та склад.

 3. Синтетичні склади, їх стани.

 4. Групи синтетичного клею.

 5. Характеристика видів.

v. Первинна перевірка та закріплення знань (індивідуальне опитування)

 1. Що таке синтетичний клей і для чого він ?

 2. В яких станах може перебувати синтетичний клей?

 3. За хімічним складом синтетичний клей поділяється на ?

 4. Охорона праці при роботі с клеями?

VI . Підсумок уроку: виставлення оцінок; нагадати головне.

РЕФЛЕКСІЯ

vІI. Інформація, інструктаж домашнього завдання.

Домашнє завдання – вивчити конспект. Викладач – Марковець О.С.

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТКА

ФРАГМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Назва відеоролика - Універсальний клей Multi-USE SBS 100.

Фізичні властивості матеріалів

Густина (r) - властивість матеріалу, що кількісно характеризує відношення його маси до об'єму.

Пористість - властивість матеріалу, що характеризує ступінь заповнення  його об'єму порами.

Пустотність (для пухких і сипучих матеріалів) - це відношення об'єму порожнеч до загального об'єму матеріалу або виробу.

Гігроскопічність (від грец. - спостерігаю) - властивість матеріалів поглинати воду з повітря, обумовлена природою матеріалів, причому одні з них притягають своєю поверхнею молекули води (гідрофільні), інші - навпаки відштовхують (гідрофобні).

Вологість визначається вмістом у матеріалі вологи, віднесеної до маси матеріалу в сухому стані.

Властивість матеріалу віддавати вологу навколишньому середовищу називається вологовіддачею.

Водопоглинання - властивість матеріалу, що характеризує його здатність всмоктувати й утримувати в собі  воду.

Вологостійкість - властивість матеріалу довгостроково чинити опір руйнуючій дії вологи при періодичному зволоженні й висиханні.

Водостійкість – це здатність матеріалу при насиченні водою зберігати основні фізико-механічні властивості. Вона пов'язана із щільністю і структурою пор.

застосування матеріалів з коефіцієнтом розм'якшення не нижче 0,8.

Морозостійкість - це здатність матеріалу в насиченому водою стані й при багаторазовій дії знакозмінних температур зберігати основні фізико-механічні властивості в заданих межах.

Проникність - властивість матеріалу пропускати крізь себе гази або рідини. Проникність виражається кількістю флюїду (газу, рідини), що переходить в одиницю часу крізь одиницю поверхні зразка матеріалу певної товщини при заданому рівномірному перепаді тиску.

Газопроникність - властивість матеріалу пропускати через свою товщину гази при наявності перепаду тиску.

Водонепроникність - властивість матеріалу пропускати під тиском воду - одна з головних експлуатаційних характеристик гідроізоляційних і покрівельних матеріалів.

Теплопровідність - властивість матеріалу проводити тепловий потік через свою товщину від однієї поверхні до іншої, обумовлена наявністю в матеріалі градієнта потенціалу переносу.

Теплопровідність - одна з найважливіших експлуатаційно-технічних властивостей матеріалів, застосовуваних для зовнішніх стін, перекриттів і покриттів для ізоляції тепломереж, холодильників, котлів і т.п. Від застосування ефективних теплоізоляційних матеріалів у конструкціях, що обгороджують, житлових, громадських і промислових будинків залежать експлуатаційні витрати на їхнє опалення в холодну пору року.

Теплоємність - властивість матеріалу поглинати при нагріванні тепло, обумовлена кількістю теплоти, що поглинає матеріал при нескінченно малій зміні його температури, до цієї зміни.

Термостійкість - властивість матеріалу зберігати свої основні фізико-механічні характеристики й не змінювати структуру при термічних впливах. Поняття термостійкості застосовують в основному до вогнетривких і крихких матеріалів.

Вогнестійкість - здатність матеріалів і виробів зберігати фізико-механічні властивості при впливі вогню і високих температур (до 1000 0С), що розвиваються в умовах пожежі.

Вогнетривкість - властивість матеріалу протистояти, не розплавляючись і не деформуючись, тривалому впливу високих температур.

Холодостійкість - властивість деяких матеріалів, переважно металів і пластмас, зберігати пластичність, в'язкість, пружність та інші експлуатаційні характеристики при зниженні температури.

Звукоізолююча здатність - характеризує зниження рівня ударних, повітряних і структурних звукових хвиль при їх проникненні через конструкції, що обгороджують будинки.

Звукопоглинаюча здатність - властивість матеріалу поглинати звукові хвилі.

Світлопроникність - властивість матеріалу пропускати як пряме, так і розсіяне світло, кількісно обумовлене відношенням повного світлового потоку (прямого й непрямого), що виходить із шару матеріалу у всіх напрямках, до світлового потоку, що падає на матеріал. Цей показник називається коефіцієнтом світлопроникності.

Прозорість - властивість матеріалу пропускати світло, не змінюючи напрямок його поширення.

Радіоційна стійкість – здатність матеріалу протистояти впливу інтенсивних потоків радіоактивного випромінювання, що змінює його структуру й властивості.

Дата проведення: 29.11.2018 Група № 212

Тема програми № 3: Загальні відомості про будівлі та споруди.

Тема уроку: Поняття про будинки та споруди.

Мета:

Ознайомити учнів з поняттями про будівлі та споруди.

Розвивати професійне та аналітичне мислення.

Виховувати любов та повагу до праці.

Методи навчання, прийоми: лекція (з елементами бесіди , демонстрація слайдів), самостійна робота.

Навчально - методичне забезпечення заняття:

ПК, картки, презентація, плакати.

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні звязки: охорона праці.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент - I. хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оголосити тему уроку. Мету вивчення нового матеріалу.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, формування висновків учнями ( фронтальне опитування )

 1. Згадайте тему минулого уроку?

 2. Правила розташування матеріалів та інструментів?

 3. Організація робочого місця?

Iv. Вивчення нового матеріалу в формі (розказу з елементами бесіди)

План вивчення нового матеріалу.

 1. Поняття про будівлі та споруди.

 2. Класифікація житлових будинків.

 3. Класифікація будинків і споруд за призначенням.

 4. Класифікація громадських будинків, споруд та приміщень.

 5. Класифікація промислових будівель і споруд.

v. Первинна перевірка та закріплення знань (індивідуальне опитування)

 1. Поняття про будівлі та споруди?

 2. Класифікація житлових будинків?

 3. Класифікація будинків і споруд за призначенням?

 4. Класифікація громадських будинків, споруд та приміщень?

 5. Класифікація промислових будівель і споруд

VI . Підсумок уроку:

 • виставлення оцінок, висновок.

VI . Підсумок уроку: виставлення оцінок; нагадати головне.

РЕФЛЕКСІЯ

vІI. Інформація, інструктаж домашнього завдання.

Домашнє завдання – вивчити конспект. Викладач – Марковець О.С.

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КАРТКИ

 

 

 

ФРАГМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Дата проведення: 23.01.2019 Група № 414

Тема програми 14: Малярне оздоблення пофарбованих поверхонь.

Тема уроку: Оздоблення поверхонь за трафаретом в один тон. Види трафаретів, способи їх виготовлення і зберігання.

Мета:

Ознайомити учнів із оздобленням поверхонь за трафаретом в один тон. Види трафаретів, способи їх виготовлення і зберігання.

Розвивати логічне мислення, пам'ять та увагу.

Виховувати уважність, кмітливість, вміння працювати в ході спільної навчальної діяльності.

Навчально - методичне забезпечення заняття:

ПК, відео-ролики, картки, плакат, підручник «Малярні роботи» МЕ ст.

Методи навчання, прийоми: лекція (розповідь, пояснення, робота з підручником, демонстрація слайдів, показ навчального відео-ролика)

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні звязки: охорона праці.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент - I. хв.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, формування висновків учнями ( фронтальне опитування )

1.Згадайте тему попереднього уроку?

2. Що таке фільонка?

3. Для чого її виконують?

4. Якими інструментами витягують фільонку?

5. Техніка безпеки під час роботи?

Iv. Вивчення нового матеріалу в формі (розказу з елементами бесіди).

План

    1. Стрічковий орнамент.

    2. Прямий трафарет.

    3. Зворотний трафарет.

    4. Збільшення рисунка по клітках.

 1. Збільшення рисунка за допомогою пантографа.

 2. Інструменти для вирізування трафаретів.

v. Первинна перевірка та закріплення знань (індивідуальне опитування)

1. Як виконують стрічкові трафарети?

2. Як виконують набивання малюнку за допомогою трафарету?

3. Якими інструментами?

4. Збільшення малюнка по клітинках?

5. Правила роботи під час виготовлення трафарету?

VI . Підсумок уроку: виставлення оцінок, висновок.

РЕФЛЕКСІЯ

vІI. Інформація, інструктаж домашнього завдання.

Домашнє завдання – вивчити конспект. Викладач – Марковець О. С.

Висновки:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Назва навчального відео-ролика: Пофарбування за допомогою трафарету.

Оздоблення поверхні за допомогою шаблону-трафарету.

САМОАНАЛІЗ УРОКУ

Дата проведення: 05.11.2018 Група № 115

Модуль 3(2-3).2 Виконання простих робіт під час облицювання поверхонь плитками.

ЛП -3(2-3).2.2: Укладання плиткових покриттів підлог.

Тема уроку: Види плиткових підлог та їх конструкція.

Мета:

Ознайомити учнів із видами плиткових підлог та їх конструкцією.

Розвивати кмітливість, уважність та творчу уяву.

Виховувати любов та повагу до обраної професії.

Навчально - методичне забезпечення заняття:

ПК, картки, плакат, підручник «Лицювальник плиточник»

Методи навчання, прийоми: лекція (розповідь, пояснення, робота з підручником, демонстрація слайдів)

Тип уроку: удосконалення З,У,Н

Міжпредметні звязки: охорона праці.

ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Актуалізація опорних знань, формування висновків учнями ( фронтальне опитування )

 1. Згадайте тему минулого уроку?

 2. Правила безпеки праці до початку роботи?

 3. Правила безпеки праці під час роботи?

 4. Правила безпеки праці після закінчення роботи?

Iv. Вивчення нового матеріалу в формі (розказу з елементами бесіди).

План

 1. Поняття підлога.

 2. Конструктивні елементи підлоги.

 3. Інтенсивність механічних навантажень підлог.

 4. Покриття підлоги.

 5. Висновок.

v. Первинна перевірка та закріплення знань (індивідуальне опитування)

1. Поняття підлога?

2. З яких шарів складається конструкція підлоги?

3. Конструктивні елементи підлоги?

4. Інтенсивність механічних навантажень підлог?

5. Покриття підлоги?

VI . Підсумок уроку: Підвести підсумок відповідей, надати аналіз, нагадати головні моменти.

РЕФЛЕКСІЯ

vІI. Інформація, інструктаж домашнього завдання:

Вивчити конспект. Викладач: Марковець О.С.

Висновки:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ, КАРТКИ

Таблиця.1. Інтенсивність механічних навантажень підлог

Механічний вплив

Інтенсивність механічного навантаження

Досить значна

Значна

Помірна

Слабка

Рух пішоходів на 1 м ширини проходу, число людей за добу

-

-

500 і більше

Менше 500

Рух транспорту на гусеничному ходу на одну смугу руху, од/доба

10

і більше

Менше 10

Не допускається

Не допускається

Рух транспорту на гумовому ходу на одну смугу руху, од/доба

Понад 200

100 - 200

Менше 100

Тільки рух ручних візків

Рух візків на металевих шинах, перекочування круглих металевих предметів на одну смугу руху, од/доба

Понад 50

30-50

Менше 30

Не допускається

Удари при падінні з висоти 1 м твердих предметів масою, кг, не більше

20

10

5

2

Волочіння твердих предметів з гострими кутами і ребрами

Допускається

Допускається

Не допускається

Не допускається

Робота гострим інструментом на підлозі (лопатами та ін)

Допускається

Допускається

Не допус-кається

Не допускається


Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн