"ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ"

Опис документу:
Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ МАТЕМАТИКИ

Робота навчального кабінету планується на підставі перспективного плану розвитку кабінету. Перспективний план оснащення кабінету математики засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідемічної служби та пожежної охорони.

Перспективний план складається на 5 років, мета плану – визначити найважливіші орієнтири, головні напрями розвитку кабінету математики на наступні роки.

План кабінету складається, як правило, на рік і містить конкретні завдання всім учителям, що викладають математику.

Перспективний план, план роботи кабінету на навчальний рік обговорюються на засіданнях методичного об'єднання учителів фізико-математичного циклу та затверджуються директором школи.

У плані роботи кабінету передбачається проведення заходів, спрямованих на вдосконалення організаційно-педагогічних умов функціонування кабінету математики щодо:

 • підвищення якості знань учнів, здійснення міжпредметних зв'язків, ефективного використання традиційних і сучасних засобів навчання на уроках і в позаурочній роботі;

 • проведення позакласних і факультативних занять;

 • вивчення і запровадження в практику роботи вчителів школи передового педагогічного досвіду щодо комплексного використання засобів навчання, якими обладнаний кабінет математики;

 • проведення консультацій для вчителів і учнів;

 • підвищення фахової кваліфікації вчителів;

 • організація самостійної роботи учнів;

 • виявлення потреб та поповнення кабінету навчальною літературою, засобами навчання та обладнанням;

 • виготовлення навчально-наочних посібників;

Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:

1. Організаційна робота.

2. Навчально-методична робота.

3. Вдосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

4. Позакласна робота з учнями.

5. Бібліографічна робота.

Організаційна робота

У цьому розділі необхідно спланувати такі заходи:

 • розробити графік роботи кабінету математики;

 • провести роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки, безпеки життєдіяльності;

 • перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги.

Навчально-методична робота

У цьому розділі необхідно спланувати роботу щодо створення такої навчально-методичної документації:

 1. Підібрати, розробити дидактичний та роздатковий матеріали для вимірювання стандартів математичної освіти:

  • багаторівневі тематичні контрольні;

  • завдання для самостійної роботи: тести, математичні диктанти, різнорівневі тематичні завдання;

  • матеріали для проведення моніторингових досліджень якості освіти.

 2. Підібрати і систематизувати науково-методичний матеріал для створення навчально-методичних комплектів.

 3. Проводити роботу з апробації електронних засобів навчального призначення.

 4. Організувати обмін передовим педагогічним досвідом серед членів кафедри.

 5. Проводити роботу по оновленню змінних стендів в кабінеті математики.

 6. Організувати виставку «Кращі творчі роботи учнів».

Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

У цьому розділі необхідно передбачити:

 1. Придбання технічних та сучасних електронних педагогічних засобів навчання.

 2. Ремонт технічних засобів навчання.

 3. Оформлення стендів, методичних куточків.

 4. Виготовлення наочних посібників, реставрація моделей геометричних фігур, таблиць.

 5. Поповнення кабінету навчальною, довідковою, методичною, науково-популярною літературою.

 6. Оформлення підписки на періодичну пресу для кабінету математики.

Позакласна робота з учнями

Заходи, що рекомендується запланувати в цьому розділі:

 1. Проведення консультацій і додаткових занять.

 2. Організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету.

 3. Організація роботи ініціативної групи учнів 5-11 класів з метою оформлення, виготовлення навчально-методичних матеріалів.

 4. Проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, конкурсів, вікторин, командних змагань.

 5. Організація роботи з обдарованими дітьми.

 6. Організація пошуково-дослідницької діяльності учнів.

Бібліографічна робота

У цьому розділі рекомендується спланувати роботу щодо створення, систематизації картотеки кабінету (наочних посібників, технічних і програмованих педагогічних засобів навчання, методичних розробок, журнальних статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).

Пропонуємо зразок аналізу роботи кабінету математики
за 2012-2013 н.р.

І. Організаційна робота.

1. Кабінет приведений до робочого порядку.

2. Дотриманий санітарно-гігієнічний режим кабінету, розроблений графік роботи кабінету.

ІІ. Навчально-методична робота.

 1. Розроблені завдання для підсумкової перевірки знань учнів 8 класу.

 2. Створені навчально-методичні комплекти:

 • тематичне оцінювання з алгебри (8 клас);

 • тематичне оцінювання з геометрії(8 клас);

 • готуємося до олімпіади.

 1. Розроблені контрольні роботи для 8 класу з математики.

 2. Створені методичні посібники:

 • Позакласні заходи з математики;

 • Готуємося до олімпіади;

 • Нестандартні уроки з математики.

ІІІ. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету.

 1. Придбані для кабінету:

а) таблиці з алгебри та геометрії 7-9 клас;

б) дидактичні збірники:

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри 8 клас» – 15 шт.

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії 8 клас» – 15 шт.

 • Брадіс В.М. «Чотиризначні математичні таблиці» – 15 штук.

2. Оформлена підписка на газету «Математика».

3. Оновлені моделі геометричних фігур.

ІV. Позакласна робота.

1. Робота математичного гуртка «Математична мозаїка» (учні 6 класу).

2. Аналіз проведення тижня математики (фотоколаж).

3. Індивідуальна робота з учнями.

План роботи кабінету математики на
2019-2020 н.р.

Зміст заходів

Термін виконання

Відпо-відаль-ний

Відмітка про виконан-ня

1

2

3

4

5

1. Організаційна робота

1.1

Скласти графік чергування вчителів і учнів в кабінеті математики

До 03.09.19

1.2

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання класу

Щосуботи

1.3

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

До 01.11.19

1.4

Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

До 02.09.19

1.5

Провести роз'яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

 • правила роботи в кабінеті;

 • правила пожежної безпеки;

 • права і обов’язки учнів;

 • єдині вимоги до учнів

Регулярно протягом року.

1.6

Скласти розклад роботи кабінету

До 05.09.19

.

1.7

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної книги

До 9.10.19

2. Навчально-методична робота

2.1

Підібрати та систематизувати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з тем:

 • Нерівності;

 • Квадратична функція;

 • Числові послідовності;

 • Розв’язування трикутників;

 • Правильні многокутники;

 • Декартові координати на площині;

 • Вектори

Протягом року

1

2

3

4

5

2.2

Скласти тексти математичних диктантів з тем:

 • Нерівності;

 • Числові послідовності;

 • Квадратична функція;

 • Декартові координати на площині

Протягом року

2.3

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні контрольні роботи з алгебри і геометрії (9 клас)

Протягом року

2.4

Розробити індивідуальні завдання з тем курсу математики 9 класу

Протягом року

2.5

Розробити тексти усних вправ з тем алгебри і геометрії 9 класу

Протягом року

2.6

Поповнити навчально-методичні комплекти:

 • Тематичне оцінювання алгебра 9 клас;

 • Тематичне оцінювання геометрія 9 клас;

 • Сучасний урок;

 • Уроки узагальнення й систематизації знань

Протягом року

2.7

З метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових програмних тем оформити навчально-методичні комплекти:

 • Проектна діяльність.

 • Стохастика.

 • Прикладні задачі на уроках математики

Протягом року

2.8

Скласти алгоритм розв'язування типових задач з тем курсу алгебри 9 класу

Протягом року

2.9

Організувати виставку «Кращі роботи учнів»

Протягом року

2.10

Підібрати збірку методичних статей з методики викладання математики за тематикою:

 • Стимулювання особистісного розвитку учнів на уроках математики за допомогою інтерактивних методів навчання.

 • Компетентісний підхід до навчання учнів на уроках математики;

 • Розв’язування прикладних задач

Протягом року

1

2

3

4

5

2.11

Продовжити роботу з апробації електронних педагогічних засобів навчання

Протягом року

2.12

Організувати обмін педагогічним досвідом серед членів кафедри з тем:

 • Сучасні підходи до типології та структури уроків;

 • Сучасні освітні технології;

 • Форми організації діяльності учнів на уроках математики;

 • Використання сучасних мульти-медійних засобів навчання на уроках математики

Жовтень

2019 року

Грудень

2019 року

Лютий

2020 року

Квітень

2020 року

2.13

З метою популяризації конкурсу МАН «Дослідник» організувати виставку «Кращі творчі роботи учнів»

Січень

2020 року

3. Удосконалення матеріально-технічної бази кабінету

3.1

Встановити стаціонарний мультимедій-ний проектор

Протягом року

3.2

Поповнити бібліотечний фонд кабінету збірниками дидактичного матеріалу для 9 класу:

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри
  9 клас» – 15 шт.

 • Мерзляк А.Г. «Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з геометрії 9 клас» – 15 шт.

Протягом року

3.3

Поповнити бібліотечний фонд кабінету довідковою літературою:

 • Нелін Є.П. «Алгебра в таблицях».

Нелін Є.П. «Геометрія в таблицях»

Протягом року

3.4

Оформити підписку на періодичну пресу

Грудень 2019 року

3.5

Поповнити бібліотечний фонд кабінету методичною літературою

Протягом року

3.6

Придбати програмні засоби навчального призначення з математики

Протягом року

3.7

Організувати виготовлення моделей стереометричних фігур гуртківцями

Протягом року

4. Позакласна робота з учнями

4.1

Організувати і спланувати роботу математичного гуртка.

Вересень

1

2

3

4

5

4.2

Організувати проведення педагогічних консультацій для учнів 5-11 класів.

Протягом року

4.3

Скласти індивідуальну програму для роботи з обдарованими дітьми.

Вересень

2019 року

4.4

Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки.

Протягом року

4.5

Організувати та провести для учнів олімпіаду з математики.

До 01.11.19

4.6

Провести конкурс стінних газет, прийняти участь в тижні математики.

Листопад

2019 року

4.7

Скорегувати і конкретизувати тематику творчих робіт для участі у МАН, організувати проведення консультацій, індивідуальних занять з метою надання допомоги у науковому обґрунтуванні дослідницько-пошукової теми

Листопад

2019 року

5. Інформаційно-бібліографічна робота.

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки з проблем

методики викладання математики, педагогіки, психології

Вересень

2019 року

5.2

Вилучити з бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу.

Вересень

2019 року

5.3

Укомплектувати бібліотеку кабінету відповідно до вимог навчальних програм.

Вересень

2019 року

5.4

Систематизувати статті журналу «Математика в школах України».

Протягом року

5.5

Провести акцію «Подаруй книгу кабінету математики»

Протягом року

5.6

Поповнити картотеки:

 • періодичних видань;

 • навчальної літератури;

 • методичної літератури;

 • довідкової літератури;

 • навчально-наочних посібників.

Протягом року

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн