Планування "Робоча освітня програма"

Опис документу:
Робочі навчальні плани гімназії складено відповідно до чинних вимог нормативно-правових документів з питань розвитку системи освіти. Розподіл навчальних годин у класах розроблено на підставі Типових освітніх програмам для 1-11 класів закладів загальної середньої освіти

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол засідання ради Золотівської Наказ відділу освіти

багатопрофільної гімназії Попаснянської районної

Попаснянської районної ради державної адміністрації

Луганської області Луганської області

31.08.2018р. № ___№ від __________2018р.

Директор В.М.Заїка

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради

на 2018 – 2019 навчальний рік

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

до робочої освітньої програми

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради

на 2018-2019 навчальний рік

І. Загальні засади

Золотівська багатопрофільна гімназія - загальноосвітній навчальний заклад з профільним і допрофільним навчанням, що забезпечує потреби громадян у початковій, базовій та повній середній освіті.

Гімназія здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії та власним Статутом. Золотівська багатопрофільна гімназія працює в умовах п’ятиденного робочого тижня. Кількість класів 12, учнів , що в них навчаються – 223.

Робочі навчальні плани гімназії складено відповідно до чинних вимог нормативно-правових документів з питань розвитку системи освіти:

 • Закону України «Про освіту»

 • Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами)

 • Концепції «Нова українська школа»

 • Державного стандарту початкової освіти

 • Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти»;

 • Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 • Концепції профільного навчання в старшій школі;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад;

 • Державного стандарту початкової загальної освіти;

 • Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти;

 • Розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»,

 • Листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 
  "Роз’яснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей";

 • наказу МОН України №2068 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освіт­ніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»;

 • наказу МОН України №407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

Розподіл навчальних годин у класах розроблено на підставі:

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів в гімназії створені класи з поглибленим вивченням окремих предметів:

  • 8 клас - з поглибленим вивченням української мови;

  • 9 клас – з поглибленим вивченням української мови;

Введено профільне навчання:

 • 10 клас – філологічний напрям (профіль української філології).;

 • 11 клас – філологічний напрям (профіль української філології).

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів.

Дані робочі плани забезпечують оптимальні умови розвитку здібностей учнів з урахуванням їх природних задатків, навченості, інтересів та схильностей; формують у них методи наукового пізнання, евристичного мислення, готують до профілізації, завдяки системі курсів та спецкурсів, проведенню психолого-педагогічних заходів щодо вивчення особистості та її орієнтації відповідно до нахилів; формують здоровий спосіб життя, правове й екологічне виховання.

Інваріантна складова навчального плану забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

У варіативній складовій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Зміст варіативної складової конкретизовано з урахуванням інтересів та нахилів учнів, а також з метою забезпечення безперервної освіти.

За рахунок варіативної складової:

- продовжується розвиток структури систематичного виховання та освіти;

- розвивається система індивідуальної роботи з талановитою молоддю;

- створюються умови для розширення і поглиблення знань з української мови, літератури, математики, інформатики, природничих наук, для розвитку пізнавальних творчих здібностей учнів, для їх творчого самовираження.

Варіативну частину навчальних планів профільних класів було побудовано таким чином, щоб здійснювати цілісне вивчення навколишнього світу, врахувати інтереси, нахили, здібності учнів, замовлення ринку праці.

Робочий план  складений за результатами моніторингу якості загальної середньої освіти, вивчення практичним психологом  рівнів психофізіологічних можливостей учнів, соціальному запиту учнів, досліджень результативності навчальної діяльності учнів та професійної діяльності педагогів, побажань учнів, батьків.

Класи з поглибленим вивченням предметів сформовані відповідно до здібностей та інтересів учнів, рівня навчальних досягнень з даного предмета, з урахуванням рекомендацій вчителів-предметників, рекомендацій шкільного психолога та побажанням батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми .

Години варіативної складової робочого навчального плану розподілені наступним чином:

Варіативна складова планується :

 1. Початкові школа:

Розподіл годин варіативної частини

 • 1 клас – - 1 додаткова година на індивідуальну та групову роботу;

 • 2 клас - курс «Права дитини» - 1год. на тиждень

 1. Основна школа

5- клас .

Розподіл годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів:

 • Зарубіжна література - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Українська мова - з метою поглиблення знань (0.5 додаткових годин на тиждень);

 • Українська література - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Англійська мова - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень)

6- клас .

Розподіл годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів:

 • Українська мова - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Англійська мова - з метою забезпечень умов для якісного оволодіння учнями іноземною мовою (1 додаткова година на тиждень);

 • Математика - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Зарубіжна література - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень).

 • Факультатив «Я – моє здоров’я - моє життя» - 1 год. на тиждень

7- клас .

Розподіл годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів :

 • Українська мова - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Англійська мова - з метою забезпечень умов для якісного оволодіння учнями іноземною мовою (1 додаткова година на тиждень);

 • Українська література - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень);

 • Зарубіжна література - з метою поглиблення знань (1 додаткова година на тиждень).

8 клас.

 • Українська мова (предмет) – (2 додаткових години на тиждень) поглибленого вивчення за програмою для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мови (8-9 класи) (автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського).

 • Англійська мова - з метою забезпечень умов для якісного оволодіння учнями іноземною мовою (0,5 додаткових годин на тиждень);

 • Біологія – з метою популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. (1 додаткова година)

9 клас.

 • Алгебра (предмет) – (3 додаткових години на тиждень) для для поглибленого вивчення за програмою для ЗНЗ з поглибленим вивченням алгебри (8-9 класи) (автори М.І.Бурда, М.Ф.Городній, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, В.О.Швець, М.С.Якір).

 • Англійська мова - з метою забезпечень умов для якісного оволодіння учнями іноземною мовою (1 додаткова година на тиждень);

 • Факультатив з українознавства ««Земля, де живем, Україною зовем» - 1 год на тиждень

 1. Старша школа

10 - клас

 • Українська література (предмет) – (2 додаткових години на тиждень) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль — українська філологія) 10-11 класи За загальною редакцією доктора філологічних наук Р. В. Мовчан, 2011.

 • Українська мова (предмет) – (2 додаткових години на тиждень) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль — українська філологія) 10-11 класи ; автор Мацько Л.І., Семеног О.М.,2011)

 • Історія України (предмет) – 0,5 годин на тиждень з метою якісної підготовки до ЗНО;

 • Англійська мова (предмет) – 0,5 години на тиждень для виконання програми в повному обсязі та з метою якісної підготовки до ЗНО;

11 клас

 • Українська література (предмет) – (2 додаткових години на тиждень) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль — українська філологія) 10-11 класи За загальною редакцією доктора філологічних наук Р. В. Мовчан, 2011.

 • Українська мова (предмет) – (3 додаткових години на тиждень) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль — українська філологія) 10-11 класи ; автор Мацько Л.І., Семеног О.М.,2011)

 • Зарубіжна література (предмет) - 1 додаткова година на тиждень) для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (філологічний напрям) 10-11 класи; укладачі – Ю.І.Ковбасенко, Г.М.Гребницький, К.Н.Баліна, І.А.Тригуб, 2011)

 • Історія України (предмет) – 1година на тиждень з метою якісної підготовки до ЗНО;

 • Біологія (предмет) – 0,5 годин на тиждень з метою якісної підготовки до ЗНО;

 • Англійська мова (предмет) – 1 година на тиждень для виконання програми в повному обсязі та з метою якісної підготовки до ЗНО;

Згідно наказу департаменту науки і освіти Луганської обласної державної адміністрації від 11.04.2014 року № 257 « Про продовження статусу експериментального навчального закладу регіонального рівня Золотівської багатопрофільної гімназії» та з метою забезпечення дослідно-експериментальної діяльності введені наступні курси за вибором та факультативи.

Перелік навчальних програм

для вивчення курсів за вибором та факультативів

з/п

Назва курсу, факультативу

Клас

Назва

навчальної програми

Нормативно – правове забезпечення

(ким дозволена до використання

та ким і коли

затверджена)

1

Права дитини

2

Мовчун А., Харсіка Л. Права дитини. 1 -4 класи. Програми курсів за вибором для загально - освітніх навчальних закладів. Книга 4 / Упор. : А. Лотоцька, Г. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець. – 2015. – С. 165 -

Лист ІІТЗО від 13.02.201 4 № 14.1/1 2 - Г- 121

2

«Земля, де живем, Україною зовем» 8–11 класи

9

Навчальна програма з українознавства для загальноосвітніх навчальних закладів «Земля, де живем, Україною зовем» 8–11 класи Авілова О. В., Дерев’янченко Н. М.,

Кузьменко Р. П., 2014

лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

від 03.12.2014 р. № 14.1/12-Г-1837)

3

Я – моє здоров’я -моє життя

6

Програма факультативного курсу для 5-6 класів (автор Лещук Н.О.)

Лист ІІТЗО від 16.08.20174 № 21.1/1 2 - Г- 589

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування

№ з/р

Предмет

Кількість годин

І семестр

ІІ семестр

6 клас

1

Українська мова

4

5

7 клас

1

Українська мова

3

4

Хімія

2

1

8 клас

1

Історія України

2

1

2

Англійська мова

2

3

9 клас

1

Історія України

2

1

2

Географія

1

2

10 клас

1

Англійська мова

3

2

2

Географія

2

1

3

Захист Вітчизни

1

2

4

Хімія

1

2

5

Технології

2

1

6

Інформатика

1

2

11 клас

1

Історія України

3

2

2

Захист Вітчизни

2

1

3

Астрономія

-

1

4

Художня культура

1

-

5

Екологія

-

1

6

Людина і світ

-

1

Поділ класів на групи при вивченні інформатики, англійської мови здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - Днем знань – і закінчується, як передбачено ст. 34 Закону України "Про загальну середню освіту" проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 3 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року.

ІІ семестр - з 14 січня 2019 року по 31 травня 2019 року.

Канікули :

осінні з 27 жовтня 2018   по 04 листопада 2018 року,

зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року,

весняні з 23 березня 2019 року по 31 березня 2019 року.

Початок занять – 08.00. Тривалість уроків у закладі становить: у 1 класі - 35 хвилин, у 2 – 4-х класах - 40 хвилин, у 5 – 11-х - 45 хвилин. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш, як 10 хвилин, великої перерви (після третього уроку) – 20 хвилин.

Факультативні та індивідуальні заняття проводяться через 30хв. після закінчення останнього уроку за окремим розкладом.

Для учнів початкових класів створена одна ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.

Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовується протягом

навчального року та в процесі вивчення окремих предметів.

Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів - 9 червня, 11-х класів – після завершення ЗНО.

Святкові і неробочі дні — 2018-2019 н.р.

1 січень Вівторок Новий рік

7 січень Понеділок Різдво Христове

8 Березень П 'ятниця жіночий день

28 квітень Неділя Пасха

29 квітень Понеділок Свято Пасха

1 травень Середа День Праці

9 травень Четвер День Перемоги

16 червень Неділя День Святої Трійця

17 червень Понеділок Свято Трійця

28 червень П’ятниця День Конституції

24 серпень Субота День незалежності

26 серпень Понеділок свято День незалежності

14 жовтень Понеділок День захисника

25 грудень Середа католицьке Різдво

Освітній процес в гімназії базується на наукових засадах. Він основується на вітчизняному та зарубіжному досвіді розвитку науки, освіти (навчання) та виховання, доведених теорією і перетворених практикою знаннях. Зміст навчання в гімназії визначається робочим навчальним планом та навчальними програмами.

Робоча освітня програма (1 клас)

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради Луганської області

на 2018-2019 навчальний рік

Назва

предмета

Кількість годин (за програмою О.Я.Савченко)

1 кл.

Навчання грамоті

7

Англійська мова

2

Математика

4

Я досліджую світ:

-природнича – 1 год

-громадянська й історична – 1 год

-cоціальна, здоров’язбережувальна галузі – 1 год

3

Трудове навчання

1

Мистецтво

2

Фізична культура

3

Разом (без фіз. культури)

19

Варіативна складова

1

- Індивідуальні консультації та групові заняття

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

20

Всього (без урахування поділу класів на групи)

23

Робоча освітня програма (початкова школа)

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради Луганської області

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

2

3

4

Інваріантна складова

407 таб..2

407 таб..2

407таб..2

Укр.

Укр.

Укр.

Українська мова

7

7

7

Російська мова

2

2

2

Англійська мова

2

2

2

Математика

4

4

4

Природознавство

2

2

2

Я у світі.

1

1

Мистецтво

1

1

1

Трудове навчання

1

1

1

Сходинки до інформатики

1

1

1

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом (без фіз. культури)

21

22

22

Варіативна складова

1

0

0

Курси за вибором:

Права дитини

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

22

23

23

Всього (без урахування поділу класів на групи)

25

25

25

Робоча освітня програма (основна школа)

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради Луганської області

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Інваріантна складова

405 таб8

405 таб8

405 таб8

405 таб8

405 таб8

Укр.

Укр.

Укр

Укр

Укр.

Українська мова

4

4,5

3,5

4

4

Українська література

3

2

3

2

2

Англійська мова

4

3

3

2,5

3

Зарубіжна література

3

3

3

2

2

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Правознавство

1

Мистецтво

1

1

1

1

1

Музичне мистецтво

Художня культура

Математика

4

5

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

2

Біологія

2

2

3

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом (без фіз. культури)

26

28,5

30

31

32

Варіативна складова

0

1

0

0

1,0

Факультативи:

Я – моє здоров’я, моє життя

«Земля, де живем, Україною зовем»

1

1

Граничнодопустиме навчальне навантаження на одного учня

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29

32,5

33

34

36

Робоча освітня програма (10 клас)

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради Луганської області

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10

408

Таб. 2,3

Української філології

Укр.

Українська мова

4

Українська література

4

Англійська мова

2+1

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Захист Вітчизни

1,5

Фізична культура

3

Вибірково-обов’язкові предмети:

Інформатика

Технології

3

1,5

1,5

Разом (без фіз. культури)

31+1,5

Варіативна складова

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

35,5

Робоча освітня програма (старша школа)

Золотівської багатопрофільної гімназії

Попаснянської районної ради Луганської області

на 2018-2019 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

11

406 таб.23,1

Української філології

Укр.

Українська мова

1+3

Українська література

2+2

Англійська мова

3+1

Зарубіжна література

1+1

Історія України

1,5+1

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Математика

3

Астрономія

0,5

Біологія

1,5+0,5

Фізика

2

Хімія

1

Екологія

0,5

Технології

1

Інформатика

1

Захист Вітчизни

1+0,5

Фізична культура

2

Разом (без фіз. культури)

23+9

Варіативна складова

9

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
2
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!