Планування " Календарно - тематичне планування з математики , стандарти"

Опис документу:
Календарно - тематичне планування містить розділи з математики на 2019-2020 навчальний рік містить розділи : показникова та логарифмічна функції, інтеграл та його застосування,елементи комбінаторики, многогранники, тіла обертання,об єми і площі поверхонь геометричних фігур. На превеликий жаль дуже мало годин МОН рекомендує для наших дітей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

Календарно-тематичне планування

з математики

(АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ ТА ГЕОМЕТРІЯ)
Рівень стандарту

для ________________ класу

на 20___ / 20___ н.р.

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____ р.

Голова МО ____________________________________________________

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Істер О. С.Математика: підруч. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2019 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України України № 1407 від 23 жовтня 2017 року

Алгебра і початки аналізу , 11 клас

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень,

II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, Резерв – 18 годин)

уроку

Дата

проведення

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. ПОКАЗНИКОВА ТА ЛОГАРИФМІЧНА ФУНКЦІЇ (16 год )

1

Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки

2

Степінь з довільним дійсним показником. Показникова функція, її властивості та графіки

3

Показникові рівняння

4

Показникові рівняння та нерівності

5

Показникові нерівності

6

Самостійна робота № 1. Логарифми та їх властивості

7

Логарифми та їх властивості

8

Логарифмічна функція, її властивості та графік

9

Логарифмічна функція, її властивості та графік

10

Логарифмічні рівняння

11

Логарифмічні рівняння

12

Логарифмічні нерівності

13

Логарифмічні нерівності

14

Самостійна робота №2 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

15

Тематична контрольна робота № 1

16

Підбиття підсумків першого семестру

ІІ семестр

Тема 2. ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ (10 год + 2 год з резерву)

17

Первісна та її властивості

18

Первісна та її властивості. Таблиця первісних. Правила знаходження первісних

19

Таблиця первісних. Правила знаходження первісних

20

Таблиця первісних. Правила знаходження первісних

21

Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст

22

Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст

23

Самостійна робота №3. Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів

24

Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів

25

Обчислення визначених інтегралів. Основні властивості визначених інтегралів

26

Обчислення площ плоских фігур, інші застосування визначеного інтеграла у фізиці

27

Самостійна робота №4 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

28

Тематична контрольна робота № 2

Тема 3. ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ (10 год + 2 год з резерву)

29

Множина та її елементи

30

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації

31

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації

32

Елементи комбінаторики. Розміщення,перестановки, комбінації .

33

Випадковий дослід і випадкова подія.Відносна частота події. Ймовірність події

34

Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Самостійна робота №5.

35

Класичне означення ймовірності

36

Класичне означення ймовірності

37

Класичне означення ймовірності. Елементи математичної статистики

38

Елементи математичної статистики

39

Самостійна робота №6 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

40

Тематична контрольна робота № 3

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ І СТАРШІЙ ШКОЛИ, ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (14 год з резерву)

41

Раціональні числа та дії над ними. Відношення. Пропорція. Відсотки. Степінь з натуральним і цілим показником.

Одночлен.

42

Многочлен. Рівняння. Лінійні рівняння. Алгебраїчний дріб

43

Арифметичний квадратний корінь. Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних. Рівняння з двома змінними та їх системи

44

Числові проміжки. Нерівності. Лінійні нерівності. Системи нерівностей. Функція. Лінійне рівняння з двома змінними. Квадратні нерівності.

45

Числові послідовності. Арифметичний корінь n-го степеня. Степінь з раціональним показником. Степенева функція. Найпростіші ірраціональні рівняння.

46

Основні формули тригонометрії , найпростіші тригонометричні рівняння

47

Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.

48

Логарифм. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності

49

Похідна функції та її застосування.

50

Первісна та визначений інтеграл

51

Елементи комбінаторики, початки
теорії ймовірностей та елементи статистики

52

Підсумкова контрольна робота за рік

53

Аналіз підсумкової контрольної роботи за рік

54

Підсумковий урок

Геометрія. 11 клас

(51 год. I семестр — 32 год, 2 год на тиждень,

II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, Резерв – 14 годин

уроку

Дата

проведення

Теми уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. МНОГОГРАННИКИ (14 год)

1

Многогранники. Призма

2

Многогранники. Призма

3

Многогранники. Призма

4

Призма . Паралелепіпед

5

Паралелепіпед

6

Паралелепіпед

7

Паралелепіпед. Самостійна робота №1

8

Піраміда

9

Піраміда

10

Піраміда

11

Піраміда. Правильні многогранники

12

Правильні многогранники

13

Самостійна робота №2 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

14

Тематична контрольна робота № 1

Тема 2. ТІЛА ОБЕРТАННЯ (12 год)

15

Тіла обертання. Циліндр

16

Тіла обертання. Циліндр

17

Тіла обертання. Циліндр

18

Циліндр .Конус

19

Конус

20

Конус

21

Конус. Куля та сфера

22

Куля та сфера

23

Куля та сфера

24

Куля та сфера. Самостійна робота №3

25

Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи.

26

Тематична контрольна робота № 2

Тема 3. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ (11 год +5 год з резерву)

27

Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда

28

Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда

29

Об’єм тіла. Об’єм призми та паралелепіпеда

30

Об’єм піраміди

31

Об’єм піраміди

32

Підбиття підсумків першого семестру

ІІ семестр

33

Об’єм піраміди

34

Самостійна робота №4. Об’єми тіл обертання

35

Об’єми тіл обертання

36

Об’єми тіл обертання

37

Об’єми тіл обертання

38

Площі поверхонь тіл обертання

39

Площі поверхонь тіл обертання

40

Площі поверхонь тіл обертання

41

Самостійна робота №5 . Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

42

Тематична контрольна робота № 3

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ І СТАРШІЙ ШКОЛИ, ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (9 год з резерву)

43

Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Трикутник. Коло, круг

44

Чотирикутники. Многокутники. Площі многокутників.
Подібність фігур

45

Координати та вектори на площині та у просторі

46

Прямі та площини у просторі. Відстані та кути у просторі.

47

Многогранники. Призма. Паралелепіпед

48

Піраміда.

49

Тіла обертання

50

Підсумкова контрольна робота за рік

51

Підсумковий урок

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами позашкільної освіти)»
Просіна Ольга Володимирівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.