Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Планування "Історія України" 9 клас.

Історія України

Для кого: 9 Клас

16.08.2020

509

35

2

Опис документу:
Історія України 9 клас Історія України - 52 години на рік, 1,5 години на тиждень Складено відповідно до програми: « Історія України.. 5-9 класи », затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019р. № 236. Підручник: Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України 9 клас

Історія України - 52 години на рік, 1,5 години на тиждень

Складено відповідно до програми: « Історія України.. 5-9 класи », затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019р. № 236.

Підручник: Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням історії / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017.

з/п

Зміни

Зміст навчального матеріалу

Дата

Корекція дати

Примітки

1

Повторення. Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі. Практична робота: підготувати повідомлення/есе про європейські зв’язки України в Ранній Новий час

П.1

2

Вступ. Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Практична робота: зіставити оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно-територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок ХІХ ст.

Розділ 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій .

П.2

4

Українські землі в системі міжнародних відносин. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

П.3

5

Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції.

П.4

6

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило-Мефодіївське братство. Практична робота: проаналізувати програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/ майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

П.5-6

С.48

7

Практичне заняття: « Проаналізувати літературні твори Т.Шевченка в контексті українського національного руху»

С.48

8

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи. Практична робота . Укласти порівняльну таблицю «Україна в програмних документах українського, польського і російського національних/визвольних рухів»

П.7

9

Урок контролю та корекції знань з теми: «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.»

Розділ 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Соціальні протести

П.8

11

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

П.9

12

Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая ». Проаналізувати його зміст під кутом зору ідейного та емоційного наповнення, важливого для розвитку національного руху.

С.71

13

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності. Практична робота: підготувати уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

П.10-11

14

Урок контролю та корекції знань з теми: «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у перш. пол. ХІХ ст.»

Розділ 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

15

Умови розвитку культури. Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Наука. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

П.12

16

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови

П.13

17

Музика, театр, образотв. мистецтво, архітектура.

Практична робота: підготувати віртуальну мандрівку «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України перш.пол.ХІХ ст.»

П.14

18

Практичне заняття: Повсякденне життя. Становище жінки. підготувати міні-проект про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій пол. ХІХ ст.

Наш край наприк. XVIII — у першій пол. XIX ст.

С.86

С.94

19

Урок контролю та корекції знань з теми: «Культура України кінця ХVІІІ – пер.пол.ХІХ ст.»

Розділ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій пол. ХІХ ст.

20

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

П.15

21

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х рр.

П.16-17

22

Модернізація промисловості й сільського господарства. Торгівля. Урбанізація. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Практична робота: Українські підприємці ХІХ ст.

П.18

23

Місто і село: життя в пореформену добу

П.19

24

Український національний рух наприкінці 50­х — у 60­х рр. ХІХ ст. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Валуєвський циркуляр.

П.20

25

Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. ХІХ ст. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Громадівський рух. Емський указ. Практична робота: проаналізувати політику російської імперської влади на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу.

П.21 (1-3)

26

Михайло Драгоманов. Молоді громади. Братство тарасівців. Практична робота: проаналізувати програмні засади й форми організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів (на вибір учителя /учительки)

П.22(4-8)

27

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів

П.23

28

Практичне заняття: Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики.

С.149

29

Урок контролю та корекції знань з теми: «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

Розділ 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

30

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

П.24-25

31

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—90-ті рр. XIX ст. Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

П.26(1-4)

32

Розбудова національного життя. Товариство «Просвіта». Польські та єврейські рухи на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

П.27 (5-6)

33

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Розвиток Українського національно-визвольного руху на Буковині та в  Закарпатті.

П.28

34

Практичне заняття: Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях.

Наш край в другій половині ХІХ ст.

С.178

35

Урок контролю та корекції знань з теми: «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.»

Розділ 6. УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

36

Особливості соціально-економічного розвитку. Практична робота: спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією

П.29

37

Суспільно­політичне життя в Наддніпрянській Україні. Політизація та радикалізація українського національного руху.

Практична робота: підготувати доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін

П.30

38

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

П.31(1-4)

39

Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

П.32(5-7) табл.с.202

40

Наддніпрянська Україна в 1907–1914 рр Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.

П.33

41

Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на поч. ХХ ст. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства..Кооперативний рух.

П.34

42

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

П.35(1-4)

43

Український політичний та національно-культурний рух у 1907-1914рр. Реформа виборчої системи а Австро-Угорщині.

П.36(5-8)

44

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини Вплив греко­католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель

С.210, 223

45

Урок контролю та корекції знань з теми: «Україна на початку ХХ століття перед викликами модернізації»

Розділ 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ

в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

46

Розвиток освіти. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові .

Розвиток науки. Наукові товариства. Видатні вчені.

П.37-38

47

Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.

П.39

48

Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.

П.40

49

Повсякденне життя. Практичне заняття. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини.

Традиції та побут української сім’ї .

Наш край на початку XX ст.

С.243

50

Урок контролю та корекції знань з теми: Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

51

Узагальнення і систематизація знань і умінь учнів

52

Повторення вивченого матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.