Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Планування: "Географія. 6 клас"

Географія

Для кого: 6 Клас

17.08.2020

2870

234

3

Опис документу:
Календарно-тематичне планування географія 6 клас (70 год.,2 год. на тиждень) Складено відповідно до: Програми : «Географія 6-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017р. №804) Підручника: Географія. 6 клас/В.М.Бойко, С.В.Міхелі. –Харків:СИЦИЯ,2014.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування географія 6 клас (70 год.,2 год. на тиждень)

Складено відповідно до:

Програми : «Географія 6-9 класи» (наказ МОН від 07.06.2017р. №804)

Підручника: Географія. 6 клас/В.М.Бойко, С.В.Міхелі. –Харків:СИЦИЯ,2014.

з/п

Зміни

Зміст навчального матеріалу

Дата

Корекція дати

Примітка

Вступ

1

Вступний інструктаж з ОП в кабінеті. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Джерела географічної інформації.

П.1

2

Географічні дослідження. Особливості організації власних географічних спостережень. Спостереження за змінами в природі

П.2

РОЗДІЛ І. Розвиток географічних знань про Землю.(5год.)

Дослідження: робота з додатковими джерелами інформації для підготовки повідомлень про видатних дослідників та географічні відкриття

3

Тема 1. Уявлення про Землю в давнину. Уявлення про Землю єгиптян, вавилонян, індійців, греків, римлян, слов’ян. Зображення Землі на картах Ератосфена, Птолемея.

П.3

4

Тема 2. Відкриття нових Земель та навколосвітні подорожі. Пізнання нових земель . Подорожі вікінгів, Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху до Індії.

П.4

5

Великі географічні відкриття. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана.

П.5

6

Навколосвітні експедиції та відкриття материків. Дж. Кук, І. Крузенштерн і Ю. Лисянський. Відкриття Австралії і Антарктиди.

П.6

7

Тема 4. Сучасні дослідження.

Дослідження Землі у ХХ – на початку ХХІ ст. Сучасні туристичні подорожі як засіб відкриття Землі кожною людиною.

П.7

8

Узагальнення знань з розділу: «Розвиток географічних знань про Землю»

С.37

РОЗДІЛ ІІ. Земля на плані і карті.(11год.)

9

Тема 1. Орієнтування на місцевості.

Способи орієнтування на місцевості. Визначення напрямків на місцевості.

П.8

10

Компас. Поняття про азимут.

П.9

11

Тема 2. Способи зображення Землі.

Які є способи зображення земної поверхні.

П.10

12

Масштаб та його види.

Практична робота №1. «Розв’язування задач з використанням різних видів масштабу».

П.11

13

Тема 3. План, його основні ознаки.

Умовні знаки плану. Визначення напрямків на плані.

П.12

14

Складання плану місцевості

П.13

15

Тема 4. Географічні карти.

Географічна карта - образ Землі. Види географічних карт. Легенда карти. Класифікація карт. Практичне значення карт.

П.14, 15

16

Тема 5. Географічні координати.

Градусна сітка на глобусі та географічній карті.

П.16

17

Географічні координати. Правила відліку географічної широти і довготи. Географічні координати свого населеного пункту.

П.17

18

Практична робота № 2. «Визначення географічних координат за географічною картою».

19

Узагальнення знань з розділу: «Земля на плані та карті»

С.69

РОЗДІЛ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ (41год.)

Тема 1. Літосфера.(12)

20

Внутрішня будова Землі. Будова літосфери, її властивості

П.18

21

Літосферні плити, наслідки їх переміщення.

П.19

22

Землетруси. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори.

П.20

23

Вулканізм і вулкани, гейзери. Сейсмічні пояси Землі. Практична робота № 3 (початок). «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

П.21

24

Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори. Вивітрювання, робота вітру, текучих і підземних вод, льодовиків.

П.22

25

Породи, що складають земну кору

П.23

26

Абсолютна і відносна висота місцевості

П.24

27

Рівнини. Різноманітність та утворення рівнин на суходолі. Практична №3 (продовження). «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

П.25

28

Гори. Різноманітність та утворення гір на суходолі. Найвищі і найдовші гори світу. Практична №3 (продовження). «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

П.26

29

Рельєф дна океану. Серединно-океанічні хребти – найвищі і найдовші гори Світового океану. Практична робота № 3 (завершення). «Позначення на контурній карті гір, рівнин, вулканів суходолу та серединно-океанічних хребтів».

П.27

30

Унікальні форми рельєфу земної кулі та їх охорона

П.28

31

Узагальнення знань з теми :«Літосфера»

С.115

Тема 2. Атмосфера.(12год.)

32

Будова атмосфери. Властивості повітря в тропосфері.

П.29

33

Добовий хід температури повітря.

Практична робота № 4(початок) «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості».

П.30

34

Річний хід температури повітря. Карта ізотерм. Практична робота № 5(початок) «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

П.31

35

Освітлення і теплові пояси Землі. Практичне значення вимірювання температури повітря

П.32

36

Атмосферний тиск. Причини і наслідки його зміни в атмосфері. Вимірювання атмосферного тиску. Практична робота № 4(продовження) «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості».

П.33

37

Вітер. Причини виникнення, напрям, сила, швидкість, їх визначення за допомогою сучасних приладів та на око (візуально). Місцеві вітри. Практична робота № 5 (продовження) «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

П.34

38

Вологість повітря. Випаровування, абсолютна і відносна вологість повітря, зміна вологості повітря залежно від температури. Хмари і туман, відмінності в їх утворенні. Форми хмар, хмарність. Практична робота № 4(завершення) «Розв’язування задач на зміну температури повітря й атмосферного тиску з висотою, вологості».

П.35

39

Атмосферні опади. Їх види, способи вимірювання. Карта розподілу опадів. Практична робота № 5 (завершення) «Складання графіка зміни температури повітря, рози вітрів, діаграм хмарності, діаграм опадів, їх аналіз».

П.36

40

Погода, її елементи, мінливість. Характерна погода за сезонами у своїй місцевості. Служба погоди, практичне значення прогнозів погоди.

П.37

41

Клімат. Основні кліматичні показники.

П.38

42

Кліматичні пояси. Зміни клімату

П.39

43

Вплив людини на атмосферу

П.40

44

Узагальнення знань з теми: «Атмосфера»

С.161

Тема 3. Гідросфера.(12год.)

45

Світовий океан та його частини.

П.41

46

Властивості вод Світового океану

П.42

47

Рухи води в Океані. Хвилі.

П.43

48

Океанічні течії

П.44

49

Життя в океанах і морях. Багатства вод Світового океану.

П.45

50

Океан та людина

П.46

51

Води суходолу – поверхневі і підземні. Річки. Річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу. Практична робота №6(початок). «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півостровів; річок, озер, водоспадів».

П.47

52

Робота і характер течії річок. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок. Практична робота №6(продовження). «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півострові; річок, озер, водоспадів».

П.48

53

Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі. Практична робота №6 (завершення) «Позначення на контурній карті морів, проток, заток, островів, півострові; річок, озер, водоспадів».

П.49

54

Болота, особливості їх утворення та поширення.

П.50

55

Штучні водотоки і водойми. Ставки, водосховища, канали.

П.51

56

Льодовики та багаторічна мерзлота.

П.52

57

Підземні води. Умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу.

П.53

58

Узагальнення знань з теми: «Гідросфера»

С.211

Тема 4. Біосфера та ґрунти.(2год.)

59

Біосфера.Складові біосфери та особливості їх поширення на земній кулі

П.54

60

Грунти.Властивості грунтів. Грунтовий покрив, карта грунтів. Вплив господарської діяльності людини на грунтовий покрив

П.55

Тема 5. Природні комплекси (3 год).

61

Природні комплекси

П.56

62

Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку.

П.57

63

Практична робота № 7 (на місцевості). «Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості»

П.58

64

Природні зони Землі

П.59

65

Узагальнення знань з тем : «Біосфера та грунти. Природні комплекси»

С.231

РОЗДІЛ ІV. Планета людей.(5год.)

66

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі.

Раси і народи світу.

П.59, 60

67

Тема2. Держави світу.

Країни світу. Практична робота №8 «Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав різних частин світу

П.61

68

Контрольна робота.

69

Тема 3. Вплив людини на природу.

Забруднення довкілля та його охорона.

п.62

70

Підсумковий урок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.