Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Планування фізика ІІ семестр 11 клас

Фізика

Для кого: 11 Клас

12.01.2021

189

5

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з фізики для підручника Фізика і астрономія (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І.)» підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Сиротюк В. Д., Мирошніченко Ю. Б.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Фізика 11 клас (ІІ семестр)

Рівень стандарту

( 105 год, 3 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Програма: ФІЗИКА (рівень стандарту, профільний рівень). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ 27.12.2017

Навчальна програма з фізики (рівень стандарту, профільний рівень) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл авторського колективу Національної академії наук України під керівництвом Локтєва В. М., затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року.

Підручник: Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти/ [ В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О.О.Кірюхіна]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2019. – 272 с.: іл.

уроку

Тема уроку

Дата

Матеріал

підручника

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка

Розділ 2. ХВИЛЬОВА ОПТИКА (частина 2)

48

Розвиток уявлень про природу світла. Електромагнітна теорія світла

04.01

§30

Знаннєвий компонент

Оперує основними поняттями геометричної оптики: світловий промінь, закони відбивання та заломлення, показник заломлення, повне відбивання, рефракція, зображення, лінзи. Оперує поняттями хвильової та квантової оптики: когерентність, інтерференція та дифракція світла, принцип Гюйгенса—Френеля, дифракційні ґратки, спектроскоп, квант, фотон, стала Планка, фотоефект, закони фотоефекту,

49

Поширення світла в різних середовищах. Ефект Доплера

06.01

§31

50

  • Дисперсія світла

25.01

§32

51

Інтерференція світла

27.01

§33

52

Розв'язування задач

29.01

53

Дифракція світла

01.01

§34

54

  • Поляризація світла

03.02

§35

55

  • Розв'язування задач

05.02

56

Основні фотометричні величини

08.02

§36

57

Розв'язування задач

10.02

Впр. 2.98,

2.100

58

Розв'язування задач.

Фізичний диктант

12.02

Впр. 2.106,

2.111

Тематична

59

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота №5. Визначення довжини світлової хвилі.

15.02

рівняння

Ейнштейна для фотоефекту,

рентгенівське випромінювання, шкала електромагнітних хвиль, корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування законів геометричної оптики, на розрахунки оптичних систем, на зв’язок довжини та частоти світлової хвилі, умови інтерференційних максимумів і мінімумів, на застосування формули дифракційних ґраток, рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Користується оптичними приладами, вимірює довжину світлової хвилі.

Ціннісний компонент

Пояснює роль і принципи застосування оптичних приладів у сучасній техніці та медицині, розуміє єдність законів, що описують світлові хвилі та інші електромагнітні випромінювання.

60

  • Геометрична оптика як граничний випадок хвильової. Закони геометричної оптики

17.02

§37

61

  • Оптичні прилади та їх застосування

19.02

§38

62

Розв'язування задач

22.02

Впр. 2.124,

2.128

63

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 6. Дослідження заломлення світла

24.02

64

  • Розв'язування задач

26.02

Впр. 2.130,

2.131

65

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 7. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

01.03

ЕР №7,

с.206

66

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

03.03

67

Контрольна робота №4 з теми «Хвильова й геометрична оптика»

05.03

Тематична

Розділ 3. КВАНТОВА ФІЗИКА

68

Квантові властивості світла. Постулати Бора

10.03

§39

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями і термінами:

стала Планка та її значення, швидкість поширення світла у вакуумі, повітрі й воді; рівняння Ейнштейна для фотоефекту; радіоактивність, α-розпад, β-розпад, γ-випромінювання, період піврозпаду, термоядерний синтез, питома енергія зв'язку, енергетичний вихід ядерної реакції, кварки.

Пояснює: сутність квантових постулатів Бора, енергетичні стани атома, положення хвильової і квантової теорії світла, рівняння Ейнштейна для фотоефекту; атомні і молекулярні спектри, протонно- нейтронну модель атомного ядра; стійкість ядер, альфа- і бета-розпади, дефект мас, формулу взаємозв’язку маси та енергії, способи забезпечення безпеки ядерних реакторів і АЕС, методи реєстрації елементарних частинок.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на розрахунок енергії та імпульсу фотона, застосування формули Планка, рівняння Ейнштейна для фотоефекту, квантових постулатів Н.Бора, енергію зв’язку атомного ядра, закон радіоактивного розпаду, взаємозв’язок маси та енергії.

Ціннісний компонент

Оцінює історичні особливості розвитку вчення про світло, становлення квантової фізики

69

  • Випромінювання та поглинання світла атомами. Спектри. Спектральний аналіз та його застосування

12.03

§40

70

Розв'язування задач

15.03

Впр. 3.5,

3.11

71

Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка

17.03

§41

72

Розв'язування задач

19.03

73

Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект

22.03

§42

74

Застосування фотоефекту

24.03

§43

75

Розв'язування задач

26.03

Впр. 3.27,

3.30

76

Розв’язування задач

05.04

§34(4)

77

Підготовка до контрольної роботи

07.04

78

Контрольна робота №5 з теми «Квантова фізика»

09.04

79

Захист навчальних учнівських проєктів

12.04

с.257,

р.3

80

Захист навчальних учнівських проєктів

14.04

Тематична

Розділ 4. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

81

Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

16.04

§44

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями та термінами: планетарна модель атома, квантові постулати Бора, енергетичні рівні атомів, лазери, корпускулярно-хвильовий дуалізм, лінійчаті спектри, спектральний аналіз, енергія зв’язку атомного ядра, дефект мас, радіоактивність, закон радіоактивного розпаду, період піврозпаду, ланцюгова реакція поділу ядер, ядерний реактор, елементарні частинки.

Діяльнісний компонент

Розв’язує задачі на застосування квантових постулатів Бора, формули де Бройля, на енергію зв’язку атомних ядер і дефект мас. Вміє користуватися дозиметром.

Ціннісний компонент

Аналізує явища, що свідчать про складну структуру атомів і атомних ядер, висловлює відношення до корпускулярно-хвильового дуалізму, до проблем сучасної ядерної енергетики; пояснює методи захисту від радіоактивного випромінювання.

82

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

19.04

§45

83

Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану

21.04

§46

84

Розв'язування задач

23.04

85

Інструктаж з БЖД. Експериментальна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

26.04

86

Фізичні основи ядерної енергетики

28.04

§47

87

Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання

30.04

§48

88

Елементарні частинки, їхня класифікація, реєстрація та характеристика

05.05

§49

89

Розв’язування задач

07.05

90

Підготовка до контрольної роботи

12.05

91

Контрольна робота №5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

14.05

92

Захист навчальних учнівських проєктів

17.05

93

Захист навчальних учнівських проєктів

19.05

Тематична

Узагальнення та повторення навчального матеріалу

на основі досягнень фізики та технологій (7+2 год)

94

Запис та зчитування інформації за допомогою магнітних, твердотільних та інших носіїв.

21.05

Знаннєвий компонент

Оперує поняттями з різних розділів фізики для пояснення фізичних основ дії одного з названих досягнень сучасних технологій.

Діяльнісний компонент

Демонструє вміння застосовувати переваги досягнень сучасних технологій.

Ціннісний компонент

Пояснює перспективи подальшого розвитку технологій на основі досягнень сучасної фізики.

95

Принцип роботи цифрового фотоапарату.

24.05

96

Мобільний зв‘язок та GPS навігація.

26.05

97

Прискорювачі елементарних частинок.

28.05

98

Види акумуляторів електричної енергії.

31.05

99

Рідкокристалічні дисплеї.

02.06

100

Розв'язування задач

04.06

101

Захист навчальних учнівських проєктів

07.06

102

Захист навчальних учнівських проєктів

09.06

Тематична

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.