Планування. "Екологічне краєзнавство": основний рівень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«Екологічне краєзнавство»

Основний рівень

ЕКОЛОГІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО (авторський колектив Українського державного Центру туризму й краєзнавства учнівської молоді) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 №1/11-10903)

Середа: 1415 – 1515.

Кількісний склад навчальної групи становить 15 учнів.

Метою програми є набуття компетентностей у процесі занять екологічним краєзнавством та різними видами спортивного туризму.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

Розділ І. Вступна частина

2,5

0,5

3

    1. Вступне заняття

0,5

-

0,5

    1. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей

0,5

-

0,5

    1. Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю

0,5

0,5

1

    1. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

1

-

1

Розділ ІІ. Екологічне краєзнавство.

14

10

24

2.1. Екологія як наука про взаємовідносини людини і природи

1

-

1

2.2. Природа рідного краю

3

2

5

2.3. Обладнання та документація для еколого-краєзнавчих досліджень

1,5

1,5

3

2.4. Напрями та зміст вивчення природи рідного краю. Організація і проведення краєзнавчих досліджень.

3

1

4

2.5. Організація і проведення краєзнавчих експедицій

3

1

4

2.6. Підготовка звіту про краєзнавчу експедицію

0,5

1,5

2

2.7. Природоохоронна діяльність

2

1

3

2.8. Участь у масових краєзнавчих заходах: конференції, експедиції, конкурси

-

2

2

Розділ ІІІ. Туристсько-спортивна підготовка

4

3

7

3.1. Орієнтування на місцевості. Топографічна підготовка.

2

1

3

3.2. Туристське спорядження

1

-

1

3.3. Туристський побут. Організація харчування в краєзнавчій експедиції

1

1

2

3.4. Техніка пішохідного туризму

-

1

1

Розділ IV. Фізична підготовка та гігієна туриста-краєзнавця

1

1

2

4.1. Фізична підготовка. Спортивні ігри

-

0,5

0,5

4.2. Правила санітарії та гігієни. Перша (долікарська) медична допомога.

1

0,5

1,5

Разом:

21,5

14,5

36

Планування:

Заняття

Дата

Розділ І. Вступна частина ( 3 год)

1

Вступне заняття. Забезпечення безпечних умов проведення навчальних занять та туристсько-краєзнавчих подорожей.

2

Туристсько-краєзнавчі можливості рідного краю. Зручність та вигідність географічного положення України. Різноманітність фауни, флори, багатство історико-культурної спадщини. Транспортний зв’язок, межі та кордони рідного краю.

3

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю. Права та обов’язки учасників туристсько-краєзнавчих подорожей.

Розділ ІІ. Екологічне краєзнавство ( 24 год)

4

Екологія як наука про взаємовідносини людини і природи. Екологія як природне та суспільне явище; екологічні технології на службі людям тощо.

5

Природа України, рідного краю – важливі складові національної культури і духовності. Охорона природи – громадянський обов'язок кожного члена суспільства. Основні екологічні поняття і терміни.

6

Загальна фізико-географічна характеристика України, рідного краю. Природа місцевості.

7

Складання систематичної, морфологічної, екологічної, природоохоронної характеристики типових природних об’єктів рідного краю.

8

Державний облік цінних природних територій і акваторій, рідкісних і зникаючих рослин і тварин та їх угруповань. Червона книга природи. Природно-заповідний фонд рідного краю, регіональний список рідкісних рослин і тварин.

9

Практикуми з ознайомлення і вивчення

ландшафтів, представників рослинного і тваринного світу, мінералів рідного

краю, України та інших країн.

10

Вивчення приладів та обладнання для проведення екологічних досліджень. Прилади для метеоспостережень. Повітряні маси, атмосферний фронт, тиск. Хмари та інші атмосферні явища. Прилади для геоморфологічних досліджень.

11

Прилади для гідрологічних досліджень. Метеорологічні спостереження під час експедиції. Складання “рози вітрів” даної місцевості. Визначення температури, прозорості, кольору, запаху, кислотності, жорсткості води. Місцеві ознаки та прогноз погоди.

12

Прилади для флористичних і фауністичних досліджень. Польові щоденники, бланки опису природних об’єктів. Ведення щоденника спостережень. Побудова геоморфологічного профілю. Опис незнайомих видів рослин і комах з використанням мікроскопу.

13

Роль екологічного краєзнавства у вивченні і збереженні культурно-історичних, природничо-господарських, природоохоронних та духовних традицій рідного краю. Причинно-наслідкові зв’язки в природі та житті людей.

Шляхи збирання еколого-краєзнавчих матеріалів.

14

Види і напрями дослідницької діяльності. Джерела краєзнавчої інформації. Етапи дослідницької діяльності. Постановка проблеми, визначення мети і завдань досліджень.

15

Методи проведення краєзнавчих досліджень. Структура, вимоги та правила оформлення результатів краєзнавчого дослідження.

16

Проведення краєзнавчих досліджень. Визначення об’єкту, предмету і методів

досліджень. Робота з літературними джерелами, визначниками, атласами.

Організація досліджень на місцевості

17

Зміст та форми масових еколого-краєзнавчих заходів. Етапи реалізації масових заходів. Підготовчий етап.

18

Методи збору краєзнавчих матеріалів під час експедиції. Інформаційно-технічна підготовка до експедиції. Основні способи орієнтування на місцевості. План і карта. Компас. Початкові знання з орієнтування за топографічними картами.

19

Фіксація подій експедиції. Вимоги до ведення особистих спостережень та щоденників. Правила збору природних об’єктів і матеріалів. Форма звіту про проведення краєзнавчої експедиції, його складові розділи.

20

Підготовка до навчальної експедиції. Розробка маршруту та плану проведення експедиції за топографічною картою. Збирання природного матеріалу. Опис природних об’єктів і територій. Ведення польового щоденника.

21

Камеральна обробка зібраних матеріалів. Паспортизація маршрутів, об’єктів живої і неживої природи. Схема туристсько-краєзнавчого маршруту та його опис.

22

Робота з довідковою і краєзнавчою літературою. Визначення зібраних незнайомих видів рослин, тварин і мінералів. Складання письмових звітів і комп’ютерних презентацій про туристсько-краєзнавчі експедиції.

23

Нормативно-правова база охорони природи. Головні екологічні принципи. Історія взаємин людини і природи. Головні сучасні екологічні проблеми України та їх регіональні особливості. Види забруднень навколишнього середовища.

24

Форми охорони природи. Роль юних туристів–краєзнавців в охороні навколишнього середовища. Підготовка творчих робіт. Ознайомлення з Положеннями та Умовами проведення різних масових заходів.

Розділ ІІІ. Туристсько-спортивна підготовка ( 7 год)

26

Загальні відомості про орієнтування на місцевості за компасом, небесними світилами, іншими природними об’єктами. Визначення сторін горизонту. Поняття про азимут, масштаби та умовні знаки топографічних і спортивних карт. Топографічна карта – портрет місцевості.

27

Спортивне орієнтування. Орієнтування і рух на місцевості за картою та за легендою. Визначення сторін горизонту за компасом. Рух за вказаним азимутом. Візуальна топографічна зйомка маршруту. Загальногеографічний опис місцевості за топографічними картами.

28

Загальні вимоги до спорядження. Групове, індивідуальне, спеціальне та саморобне спорядження. Підготовка та ремонт спорядження.

29

Організація харчування і водний режим в краєзнавчій експедиції. Привали і ночівлі, заходи безпеки при їх організації. Заготівля дров. Типи вогнищ. Охорона природного середовища.

30

Встановлення наметів. Улаштування місця для вогнища. Розпалювання вогнищ різного типу. Складання меню дводенного походу. Приготування їжі в польових умовах.

31

Рух групи в пішому поході. Стрій туристської групи. Особливості руху туристської групи в певному районі. Способи подолання перешкод. Забезпечення техніки безпеки при подоланні перешкод.

Розділ ІV. Фізична підготовка та гігієна туриста-краєзнавця ( 2 год)

32

Похідний крок. Вправи для ніг, присідання та стрибки. Гігієна гімнастичних вправ. Правила особистої гігієни. Гігієна одягу та взуття, харчування та водно-сольовий режим. Профілактика захворювань і травмувань під час подорожі. Гостра судинна недостатність, непритомність, шок. Види кровотеч. Правила та техніка накладання джгута. Похідна аптечка.

33

Допомога при травмах і захворюваннях, що виникли через неправильні дії туристів. Потертості, мозолі, переломи та їх види, вивихи, розтяги, струс мозку,

удари голови, живота, грудей. Накладання пов’язок, шин при різних типах

переломів, вивихів, розтягів тощо. Виготовлення нош, способи транспортування потерпілого, техніка реанімації. Допомога при травмах та отруєнні травами, грибами.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!