План виховної роботи з учнями

Опис документу:
« Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно-орієнтовного підходу до учнів та впровадження комп’ютерних технологій до навчально-виховного процесу»“Особливості впровадження інноваційних превентивних технологій у вихов-ний процес школи з метою формування соціально-активної особистості ”

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Затверджую

План

виховної роботи з учнями ____ - ___ класу

Класний керівник ____________________________

Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник

Тематика школи:

« Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно-орієнтовного підходу до учнів та впровадження комп’ютерних технологій до навчально-виховного процесу»

Тематика м/о класних керівників:

Особливості впровадження інноваційних превентивних технологій у вихов-ний процес школи з метою формування соціально-активної особистості

Тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Класний керівник повинен:

 • створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

 • створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

 • координувати роботу учнівського самоврядування;

 • знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

 • володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

 • поводитися з дитиною чесно і справедливо;

 • постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.

Пам'ятайте:

 • якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

 • якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

 • коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

 • якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

 • коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

 • коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

 • якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

 • коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

 • якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Класний керівник як організатор класного колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібностей;

 • створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.

Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

 • внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

 • відвідування учнів за місцем їх проживання;

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

 • Класний керівник зобов'язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

(за ведення якої відповідає)

  1. Класний журнал.

  2. Особові справи учнів.

  3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

  4. План виховної роботи.

  5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

  6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

  7. Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями.

  8. Протоколи батьківських зборів.

  9. Літопис та презентація класу, класний куточок.

ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

   1. Вивчення учнів та їхніх родин (спільна робота з психологом та соціальним педагогом).

   2. Робота щодо створення учнівського колективу.

   3. Спільна робота з органами учнівського самоврядування.

   4. Робота з батьками, громадськістю.

   5. Організація виховної діяльності (пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-корисної, фізично-оздоровчої, організаторської).

   6. Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.

ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ

    1. Класний керівник несе відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

    2. Забезпечує дотримання правил охорони здоров'я під час проведення виховних заходів.

    3. Організує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності відповідно до програми.

    4. Проводить інструктажі з техніки безпеки з учнями: вступний, поточні, додаткові, цільові.

    5. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

    6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму різних видів.

    7. Терміново повідомляє адміністрацію навчального закладу про випадки дитячого травматизму.

    8. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків.

    9. Бере участь у заходах щодо усунення факторів, які призвели до дитячого травматизму.

ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

 • з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • бесіди з учнями, що запізнюються;

 • організація чергування по класу;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • контроль зовнішнього вигляду учнів;

 • організація харчування (1- 4 класи).

Щотижня:

 • проведення виховних годин та політінформацій;

 • перевірка щоденників;

 • проведення заходів у класі за планом роботи;

 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • контроль за виконанням доручень;

 • організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

 • робота з батьками;

 • робота із учителями, які працюють у класі;

 • організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

 • проведення класних зборів;

 • проведення бесід;

 • відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

 • координація виховної роботи з класом;

 • проведення бесід із безпеки життєдіяльності.

Щосеместрово:

 • тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

 • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

 • заповнення табелів успішності;

 • проведення батьківських зборів (за планом);

 • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

 • складання плану роботи на канікули;

 • проведення відкритого виховного заходу;

 • аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

 • аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

 • складання плану виховної роботи;

 • оформлення особових справ;

 • оформлення соціального паспорту класу;

 • робота з підручниками;

 • написання характеристик (за необхідністю);

 • аналіз літнього оздоровлення учнів;

 • підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.

За необхідністю:

 • зустрічі з батьками;

 • консультації у психолога, соціального педагога;

 • відвідування учнів вдома;

 • складання актів обстеження матеріально-побутових умов учнів, актів, проведення бесід та профілактичної роботи з батьками.

ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «СКЛАДНОГО» УЧНЯ

«Складним» вважається учень, який:

 • Не відвідує уроки без поважних причин.

Можливі причини невідвідування школи:

 • конфлікти з учителями та однокласниками;

 • непідготовлені домашні завдання;

 • нецікаво на уроках;

 • конфлікт у сім'ї.

 • Систематично:

 • запізнюється на уроки;

 • порушує вимоги до зовнішнього вигляду;

 • не готується до уроків;

 • порушує дисципліну на уроках чи на перерві; має схильність до шкідливих звичок; проявляє агресивність у стосунках з іншими; не реагує на зауваження.

ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

   1. Батьки зловживають алкоголем.

   2. Батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дитини.

   3. Батьки не створюють належних умов для навчання і виховання дітей.

   4. Батьки ведуть аморальний спосіб життя.

   5. Батьки страждають на психічні захворювання.

   6. Батьки позбавлені батьківських прав, перебувають під слідством.

Аналіз стану виховної роботи із класом навчальному році

План орієнтовної психолого-педагогічної характеристики класу

     1. Кількість учнів (хлопців, дівчат за роками народження).

     2. Аналіз успішності учнів впродовж минулого навчального року.

     3. Аналіз відвідування учнями школи у минулому навчальному році.

     4. Захоплення, улюблені та «важкі» предмети.

     5. Поведінка учнів (врівноважені, неврівноважені учні, порушники дисципліни) на окремих уроках, взаємовідносини з вчителями, які викладають у класі (причини проблем, якщо вони є).

     6. Особливості пізнавальних процесів, характерних для окремих учнів (пам'ять, рівень уваги, рівень мислення).

     7. Рівень розвитку колективу (дружній, згуртований, причини конфліктів, групи та інше).

     8. Рівень задоволеності учнів колективом (цінують колектив та належність до нього, задоволені, незадоволені, бажають перейти в інший клас, причини).

     9. Рівень взаєморозуміння (допомагають, коли відчувають у цьому потребу, допомагають тільки друзям, допомагають тільки тоді, коли про це просять, коли вимагає вчитель).

10. Результати соціометрії: «зірки», лідери в різноманітних видах

спілкування, ті, ким нехтують, тощо.

11. Ставлення до громадського життя класу, школи.

12. Ставлення до виконання доручень.

13. Аналіз позакласної роботи в минулому році (які заходи були вдалими, які — ні, чому, хто і як брав участь).

14. 3айнятість учнів у гуртках, секціях.

Психолого-педагогічна характеристика класу

Основні завдання, які стоять перед класним керівником у новому навчальному році та способи їх вирішення

Завдання

Спосіб вирішення

Соціальний паспорт класу

Соціальна категорія

К-сть

учнів

П. І. Б. учнів

Адреса, телефон

Всього навчається в класі

Діти-сироти

Напівсироти

Діти-чорнобильці

Діти-інваліди

Батьки-інваліди

Матері-одиначки

Діти, які мають

черепно-мозкові

травми

Багатодітні сім'ї

Діти з нервово-

психічними

захворюваннями

Діти, які отримують

безкоштовне

харчування

Неблагополучні сім'ї

з них перебувають на обліку

«Складні» учні

Перебувають на обліку у КМСН

Перебувають на

внутрішкільному

обліку

Під судом і слідством

Учні, які мають шкідливі звички

Обдаровані діти

Функціонально неспроможні сім'ї

Розклад уроків 1 семестр

з/п

Понеділок

Вівторок

Середа

1

2

3

4

5

6

7

8

№ з/п

Четвер

П'ятниця

Субота

1

2

3

4

5

6

7

8

Розклад уроків 2 семестр

з/п

Понеділок

Вівторок

Середа

1

2

3

4

5

6

7

8

№ з/п

Четвер

П'ятниця

Субота

1

2

3

4

5

6

7

8

Виховна година (день, урок )_____________________________________,

політінформація (вівторок, «0»).

Склад батьківського комітету класу:

ПІП повністю

Домашня адреса

№ телефона

Голова БК

Заступник

Скарбник

Тематика проведення класних батьківських зборів (4 – 5 разів на рік, дата проведення, тема зборів)

Дата проведення

Тема зборів

План навчальних екскурсій на н.р.

Дата

проведення

Назва екскурсії

Предмет

К-сть годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

План відвідування уроків у вчителів-предметників ( 2 рази на місяць)

Дата

Який

предмет ?

Учитель

Дата

Який

предмет ?

Учитель

Список учнів «групи ризику»

ПІП

учня

ПІП батьків

Домашня адреса

Причина взяття на облік

Учень-наставник

1

2

3

4

5

6

Список учнів «групи пильного педагогічного контролю»

ПІП

учня

ПІП батьків

Домашня адреса

Причина взяття на облік

Учень-наставник

1

2

3

4

5

План профілактичної роботи з учнями, які поставлені на внутрішкільний облік («група ризику» та група пильного контролю)

№ п/п

Форма роботи

Дата проведення

Хто відпові-дає?

1

Співпраця з адміністрацією школи, працівниками дитячої кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніх , соціальною службою для молоді.

Протягом року постійно

2

Разом із соціально-психологічною службою школи корегувати списки учнів, які поставлені на внутрі-шкільний облік.

Постійно

3

Повідомити батьків про те, що їхня дитина поставлена на внутрішкільний облік, закріпити учнів-наставників за цими учнями.

До 15.09

4

Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які стоять на обліку, з метою корекції їхньої поведінки.

Щомісячно

5

Відвідувати учнів груп «ризику» та «пильного контролю» вдома, з метою вивчення житлово-побутових умов та психологічної атмосфери в родині.

1 раз на семестр

6

Проводити роз’яснюючу роботу серед батьків учнів, схильних до правопорушень, про їхню відповідальність перед законом.

Постійно

7

Прорекламувати учням, схильним до правопорушень, мережу шкільних гуртків, з метою залучення їх у різноманітні гуртки за інтересами.

Вересень

8

Залучати учнів, що стоять на обліку до участі у загальношкільних та районних спортивних змаганнях.

Протягом року

9

Залучати учнів, що стоять на обліку, до участі у класних та загальношкільних позаурочних ви-ховних заходах.

Протягом року

10

Максимально залучити учнів, схильних до правопорушень, до участі у виховній роботі школи.

Протягом року

11

Залучати учнів, схильних до правопорушень, до участі у роботі учнівського самоврядування

Постійно

12

Систематично запрошувати учнів «групи ризику» , «пильного контролю» та схильних до правопорушень на засідання у/о «Нове покоління» з метою корекції їхньої поведінки.

Протягом року

13

Залучати учнів, що стоять на обліку, до допомоги у проведенні днів учнівського самоврядування, за-гальношкільних розважальних заходів, дискотек.

Протягом року

Список учнів класу, їхні доручення, участь у гуртках, секціях, ШМ

ПІП учня

Доручення

Участь у гуртках, секціях, ШМ, клубах

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ГРАФІК ЧЕРГУВАННЯ ПО ШКОЛІ

Дата

І півріччя

II півріччя


ТЕМАТИКА БЕСІД З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

(4 бесіди у місяць: 2 вуличний рух, 1 гігієна та санітарія, 1 пожежна безпека,

записуємо у журнал на окрему сторінку. Тематика подана для прикладу, можна вносити корективи).

ТЕМА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ

Місячник «Увага! Діти!» Безпека руху вулицями міста. ПДР.

Безпечна дорога від школи додому.

Правила безпечної поведінки учнів під час перерви та дотримання вимог статуту школи (шкільна форма, режим роботи, виконання обов’язків)

Протиправна поведінка школярів та її наслідки. Юридична відповідальність.

Правила поведінки у громадських місцях. Заборона вживання алкогольних напоїв.

Попередження виходу учнів на територію селища під час навчального процесу, вживання заборонених продуктів харчування.

Запобігання отруєнь грибами, рослинами та їх насінням.

Профілактика харчових отруєнь.

Заборона збирання та вживання насіння дикорослих рослин та грибів дітьми.

Техніка безпеки при користуванні газовими приладами. Правила електробезпеки.

Вплив куріння, алкоголю, наркотичних речовин на здоров’я людини.

«Безпека на дорозі – безпека життя». ПДР для пішохода і велосипедиста.

Безпечна поведінка на осінніх канікулах (користування електро -, газоприладами, ТБ у лісі, біля річки, безпека на дорозі, ТБ з вибухонебезпечними предметами, легкозаймистими речовинами, колючими та ріжучими предметами, біля високочастотних ліній електропередач).

Бесіда «Коли ти сам удома. Правила безпечної поведінки з незнайомими людьми»

Небезпека контакту з бездоглядними та бродячими тваринами.

Дії у випадку нападу та травмування бездоглядними та бродячими тваринами.

Профілактика грипу та застудних захворювань. Захисні сили організму. Імунітет.

Бесіда про недопущення випадків травмування дітей автомобільним транспортом.

ТБ на дорозі у зимовий період. Міри безпеки під час ожеледиці.

Профілактика захворювання на СНІД.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм – запорука здоров’я.

Правила пожежної безпеки під час проведення масових заходів, поведінки на випадок виникнення пожежі.

Щоб свята не були затьмарені бідою.

Небезпека користування піротехнічними засобами.

Безпечна поведінка на зимових канікулах. Безпечне поводження з отруйними, хімічно активними та вибуховими предметами, речовинами, електроприладами; вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки на відкритих водоймах, на льоду.

Небезпека низьких температур. Перша допомога при обмороженні.

Запобігання нещасних випадків на водних об’єктах під час можливої весняної повені та льодоходу.

Обережно – бурульки!

Інструктаж з безпеки життєдіяльності по питанню пожежної та техногенної безпеки. Правила пожежної безпеки в школі, в побуті.

Безпечна поведінка на весняних канікулах. Безпечне поводження з отруйними, хімічно активними та вибуховими предметами, речовинами, електроприладами; вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки на відкритих водоймах.

«Правила безпечного поводження у святкові дні: поведінка під час повені та весняного льодоходу, поводження у громадських місцях, користування електро-, газоприладами, попередження негативних проявів. Заборона вживання алкоголю!»

ТБ під час весняно-польових робіт, безпечне поводження з робочим інвентарем.

Правила поведінки у громадських місцях, під час Великодніх та поминальних днів.

Правила безпечної поведінки під час травневих свят (1,2,9 травня)

Правила купання у водоймах. Сонце – друг і ворог.

Безпечна поведінка на літніх канікулах. Безпечне поводження з отруйними, хімічно активними та вибуховими предметами, речовинами, електроприладами; вивчення правил дорожнього руху, протипожежної безпеки, поведінки на відкритих водоймах.

План виховної роботи із учнями класу

Протоколи батьківських зборів

( 4 – 5 протоколів)

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кращі учні класу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На що треба звернути увагу у наступному навчальному році:

Особисті досягнення учнів класу протягом року

Результат, місце

Вид діяльності(олімпіади, конкурси, виставки, спортивні змагання)

Прізвище та ім'я учнів

МЕТОДИЧНА КАРТКА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

(заповнює класний керівник у кінці навчального року і здає адміністрації)

  1. Методична тема (виховна), над якою буде працювати класний керівник у навчальному році

________________________________________________________________________

  1. Виховні заходи, екскурсії, походи, які фактично були проведені класним керівником у н. р. та плануються провести у

Були проведені

Плануються провести

  1. Виступи з доповідями на засіданнях педагогічних рад, науково-методичних рад, семінарах, конференціях з питань виховної роботи

Назва виступу

Де було представлено виступ?

  1. Участь у професійних конкурсах, виставках, ярмарках з матеріалами по виховній роботі

Назва матеріалу

Де було представлено ?

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З БОКУ АДМІНІСТРАЦІЇ ШКОЛИ

Дата

Висновки, зауваження, рекомендації

Хто здійснював контроль?

Класний керівник _________________ ( _________________ )

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.