Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

План виховної роботи з учнями 5 – Г класу на період 2019 – 2020 н. р. І-ІІ семестру

Фізична культура

Для кого: 5 Клас

07.05.2020

562

14

0

Опис документу:
Цілі та завдання виховної діяльності. Основним завданням виховної роботи з учнями є формування в учнів громадянина України. Не менш важливим завданням є згуртування учнів класу, розвиток активності та творчої ініціативи в колективі, вивчення індивідуальних особливостей учнів. Дуже важливим є встановлення довіри та товариських взаємин між класним керівником і учнями, вивчення сімей, виявлення інтересів сім’ї до оточуючого середовища, культурної спадщини українського народу, навчання дітей.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

План виховної роботи з учнями 5 – Г класу на період 2019 – 2020 н. р. І-ІІ семестру

І. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

У 2018 -2019 навчальному році у визначенні змісту роботи у класі керувались Конституцією України, Конвенцією про права дитини ( ООН), законом України про освіту. Свою діяльність здійснювали згідно основних завдань загальноосвітньої середньої школи, спрямованих на виховання громадянина України, формування особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, виховання любові до праці, формування засад здорового способу життя. Клас приймав участь у всіх конкурсах, що проводилися у школі: квітковий вернісаж, конкурс сольної пісні, конкурс на кращу пошукові роботу, конкурс колядок. Також клас активно приймав участь у різних походах, екскурсіях. З класом проводились різні виховні години.

ІІ. Проблема з якою працює клас:

Згуртованість учнівського колективу. Адаптація учнів до умов старшої школи.

 1. Шляхи реалізації проблеми:

 • Організація шкільних заходів( дні народження, пікніки, екскурсії)

 • Організація ранкових зустрічей

 • Організація допомоги відстаючим учням

 • Організація майстер – класів, фестивалів.

 1. Співпраця з батьківською громад кістю:

 • Створення батьківської групи у програмі «Viber»

 • Залучення батьків до спільних екскурсій, фестивалів, майстер-класів

 • Запрошення батьків на відкриті уроки та заходи

ІІІ. Цілі та завдання виховної діяльності.

Основним завданням виховної роботи з учнями є формування в учнів громадянина України. Не менш важливим завданням є згуртування учнів класу, розвиток активності та творчої ініціативи в колективі, вивчення індивідуальних особливостей учнів. Дуже важливим є встановлення довіри та товариських взаємин між класним керівником і учнями, вивчення сімей, виявлення інтересів сім’ї до оточуючого середовища, культурної спадщини українського народу, навчання і виховання їх дітей, соціального та морального спрямування родини.

ІV. Батьки очікують від школи.

 1. Розвиток в учнів пізнавальних здібностей ( пам'ять, мислення, сприйняття).

 2. Якнайкращої підготовки учнів до майбутнього продовження навчання.

 3. Вироблення навиків адаптуватись та бути мобільним.

 4. Розвитку індивідуальних здібностей і талантів.

 5. Формування всебічно розвинутої особистості.

 6. Сформованість в учнів естетичного ідеалу, розвиток естетичних смаків.

 7. Формування розуміння громадянського обов’язку, виховання почуття любові до ближнього.

V. Вчителі очікують від батьків.

 1. Створення умов для правильного розвитку дитини.

 2. Надання батьками допомоги у навчанні своїх дітей, організації навчання вдома.

 3. Розвиток пізнавальних інтересів дитини.

 4. Формування у дітей готовності до чітких корисних дій, участі у колективних корисних творчих справах.

 5. Участь батьків в організації навчально – виховного процесу.

 6. Створення стосунків з дітьми на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівного партнерства.

 7. Здійснення загального контролю за вихованням та навчанням дитини.

 8. Формування мотивів і звичок, правомірної, соціально активної поведінки.

VІ. Учні очікують від школи.

 1. Врахування їхніх інтересів, проблем, здібностей та нахилів.

 2. Розуміння і толерантність вчителів.

 3. Справедливого оцінювання.

 4. Впровадження методів і форм навчання і виховання, що мотивують пізнавальну активність у сферах духовного та морального виховання.

 5. Формування навички культури спілкування, позитивних міжособистісних взаємин.

 6. Формування у свідомості учнів християнських чеснот.

 7. Забезпечення фізичного та інтелектуального розвитку учнів.

VІІ. Ми очікуємо, що випускник нашої школи буде.

- здоровою, духовно багатою особистістю, здатною до самовдосконалення, самоосвіти, інтелектуального зростання, здатним брати на себе відповідальність, а не ухилятись від неї.

Випускникові нашої школи будуть притаманні:

 • Активне сприйняття дійсності та здатність добре орієнтуватись в ній;

 • Сприйняття себе й інших людей такими, якими вони є;

 • Розвинуті творчі здібності, креативність;

 • Здатність до глибокого розуміння життя, адекватно його оцінювати;

 • Уміння покладатись на свій розум, почуття з урахуванням досвіду інших;

 • Відкрита та чесна поведінка у всіх ситуаціях.

VІІІ. Місія школи.

Забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів.

Загальні виховні завдання школи:

 1. Формувати національну свідомість та людську гідність, любов до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати.

 2. Виховувати духовну культуру особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції.

 3. Забезпечувати повноцінний розвиток молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я.

 4. Виховання правової культури, профілактика правопорушень серед учнів.

 5. Розвивати інтелектуальні та творчі здібності дітей.

 6. Активізувати шкільне молодіжне середовище, вирішувати питання учнівської спільноти, підвищувати громадську активність учнівської молоді.

 7. Формувати гуманні відносини між батьками, педагогами та учнями школи

ІХ. Психолого – педагогічна характеристика класу.

У 5-Г класі навчається 32 учнів. З них 8- дівчат та 24-хлопців. Взаємини між учнями дружні, товариські. В основному діти дисципліновані, працьовиті. Більшість учнів у класі навчаються від початку першого класу. Мають хороший рівень культури. Завжди вчасно виконують розпорядження класного керівника. Учні завжди готові допомогти один одному, дуже активні, вміють розподіляти між собою обов’язки, сумлінно їх виконують. У класі є діти , які займаються у гуртках та спортивних секціях.

За результатами навчальних досягнень у 2018-2019н.р. у класі є :

учнів, які навчаються на « 10-12» балів

учнів , які навчаються на «7-12» балів

учнів , які навчаються на «1-12» балів

У класі навчається:

 • діти сироти

 • діти напів сироти

 • діти з малозабезпечених сімей

 • діти батьків АТО

 • діти з особливими потребами

 • діти із багатодітної сімї

 • діти , які виховуються одним із батьків

Х. Основні напрямки діяльності та справи класного керівника.

Основним напрямком роботи класного керівника є розвиток особистості учня.

Основні напрямки виховної роботи з класним колективом:

 1. Громадське виховання;

 2. Право-виховна робота;

 3. Художньо – естетичне виховання;

 4. Моральне виховання;

 5. Трудове виховання;

 6. Фізичне виховання;

 7. Екологічне виховання;

 8. Родинне виховання.

Громадське виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

День знань

Урок - бесіда

Перший урок присвячений

« Що означає бути гідним?»

01.09.

2019р.

Класний керівник

2.

Пошукова робота

« Школа має таланти»

Згідно плану школи

Класний керівник

3.

Усний журнал

«Символи української держави»

Жовтень

Класний керівник

4.

Всеукраїнська акція президента України

«Пам’ятати, відродити, зберегти»

Листопад

Класний керівник

5.

Пошукова робота

«Жертви голодомору»

Згідно плану школи

Класний керівник

6.

ГКК

«Мова рідна, солов’їна»

Листопад

Класний керівник

7.

Політінформація

«Відзначення річниці ЗУНР»

жовтень

Класний керівник

8.

ГКК

1937-1938 роки в Україні – історичні наслідки репресій

Листопад

Класний керівник

9.

ГКК

«День соборності України»

Січень

Класний керівник

10.

Пошукова робота

« Історія моєї рідної землі»

Постійно

Класний керівник

11.

Підведення підсумків пошукової роботи

« Історія моєї рідної землі»

березень

Класний керівник

Право-виховна робота.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

ГКК

« Конституція України» - Основний закон

Вересень

Класний керівник

2.

Усний журнал

« Твої права та обов’язки громадянина України»

Листопад

Класний керівник

3.

Бесіда з окремими учнями

«Кримінальна відповідальність за порушення закону»

Постійно

Класний керівник

4.

Зустріч з інспектор-ром

«Відповідальність перед законом»

Згідно плану школи

Класний керівник

5.

Усний журнал

«Ти і Закон »

Жовтень

Класний керівник

6.

Бесіда

« Увага! Діти на дорозі!»

Згідно плану школи

Класний керівник

7.

Зустріч з представниками правоохоронних органів і проведення бесід щодо правопорушень та їх наслідками.

Художньо – естетичне виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

ГКК

« Рідна мова, рідне слово»

Вересень

Класний керівник,вч.укр. мови

2.

Конкурс

«Квітковий вернісаж»

Вересень-жовтень

Актив класу

3.

ГКК

«Історія родини»

Грудень

Класний керівник

4.

Конкурс

«Історія мого краю народного побуту»

Грудень

Класний керівник

5.

Конкурс

« Різдвяна коляда»

Січень

Класний керівник

6.

ГКК

«Карта мого життя»

Квітень

Класний керівник

7.

ГКК

«Звичаї і традиції українського народу»

Постійно

Класний керівник

Моральне виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

ГКК

«Прізвище і прізвисько»

Жовтень

Класний керівник, актив класу

2.

Бесіда

« Моральність вчинку»

Вересень

Класний керівник

3.

Диспут

«Чим відрізнити добро і погане»

Грудень

Класний керівник, актив класу

4.

Індивідуальна бесіда

«Правила культури поведінки»

Постійно

Класний керівник

5.

Індивідуальна бесіда

«Про охайність та зовнішній вигляд учня»

Постійно

Класний керівник

6.

Гра між учнями

«Про охайність – Ми йдемо в школу»

Березень

Класний керівник

7.

ГКК

«Духовна культура. З вірою в серці»

Квітень

Класний керівник

8.

ГКК

« Звичаї і традиції нашого народу»

Квітень

Класний керівник

9.

Диспут

«Моральна, виховна людина – хто це?»

Лютий

Класний керівник

10.

Бесіда

« Чи може інтернет замінити спілкування з книгою»

Березень

Класний керівник

Трудове виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Усний журнал

«Знати. Вміти. Зробити»

Жовтень

Класний керівник

2.

Випуск стінгазети

« Професії моїх рідних»

Листопад

Актив класу

3.

Круглий стіл

«Захоплення моїх рідних»

Грудень

Учні класу

4.

Усний журнал

«Учнівське самоврядування»

Лютий

Учні класу

5.

Диспут

«Я - господар»

Січень

Класний керівник

6.

Усний журнал

«Трудові досягнення України»

Березень

Класний керівник

7.

Прес - огляд

«Професії нашого краю»

Лютий

Класний керівник

8.

Бесіда

« Праця прикрашає людину»

Квітень

Класний керівник

Фізичне виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Бесіда - анкета

«Аналіз участі учнів класу у роботі спортивних секцій»

Вересень

Класний керівник

2.

Бесіда

«Необхідність виконання фізичних вправ»

Жовтень

Класний керівник

3.

Диспут

«Чи потрібно дотримуватися режиму дня»

Жовтень

Класний керівник

4.

Бесіда

«Фізична культура і спорт. Зародження олімпійського руху»

Вересень

Класний керівник

5.

Конкурс

«Найкращий комплекс вправ»

Травень

Класний керівник

6.

Прес - інформація

«Найкращі досягнення українських спортсменів»

Постійно

Класний керівник

7.

Анкетування

«Аналіз участі учнів у спортивних секціях, гуртках »

Травень

Класний керівник

8.

Бесіда

« Спорт в житті людини»

Щомісяця

Класний керівник

9.

Диспут

« Оздоровлення у твоїй сім’ї »

Травень

Класний керівник

Екологічне виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Випуск оголошення

«Вони волають про захист»

Жовтень

Актив класу

2.

Збір матеріалів

«Збережемо»

Постійно

Актив класу

3.

Усний журнал ( підсумок)

«Збережемо»

Квітень

Актив класу

4.

ГКК

«Заповідники України»

Жовтень

Класний керівник

5.

Бесіда

«Сторінками Червоної книги»

Листопад

Класний керівник

6.

Диспут

« Ми і навколо нас»

Грудень

Класний керівник

7.

Фотовиставка

«Краса нашого краю»

Січень - лютий

Актив класу

8.

Усний журнал

« Природа – це наше багатство»

Березень

Класний керівник

Родинне виховання.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Бесіда

«Моя родинна та Я»

Вересень

Класний керівник

2.

Диспут

«Що означає для мене родина»

Листопад

Класний керівник

3.

Усний журнал

« Сім’я. Родина. Друзі.»

Грудень - січень

Класний керівник

4.

Конкурс

«Найкраща різдвяна родина - традиція»

Січень

Учні класу

5.

Анкетування

«Родина чи друзі?»

Травень

Класний керівник

6.

Творча робота

«Моя рідня»

Березень

Учні класу

7.

Диспут

«День матері у моїй сім’ї »

Травень

Класний керівник

Індивідуальна робота з учнями.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Бесіда

«Виявлення різноманітних соціальних груп школярів»

Вересень

Класний керівник

2.

Бесіда з окремими учнями

« Рекомендації щодо навчання і поведінки»

Постійно

Класний керівник

3.

Нотатки спостережень за учнями

«Підготовка до батьківських зборів»

Постійно

Класний керівник

4.

Індивідуальна бесіда

«Правила культури поведінки»

Постійно

Класний керівник

5.

Індивідуальна бесіда

«Про охайність та зовнішній вигляд учнів»

Постійно

Класний керівник

6.

Індивідуальна бесіда

«За результатами спостереження»

Постійно

Класний керівник

7.

Подяки

«За участь у конкурсах, олімпіадах та інше»

Постійно

Класний керівник

8.

Бесіди з окремими учнями

« Заниження рівня самооцінки»

Грудень

Класний керівник

9.

Бесіда з учнями

«Дотримання правил особистої гігієни»

Постійно

Класний керівник

10.

Індивідуальні бесіда

« Правила поведінки і пропуски учнів»

Постійно

Класний керівник

Робота з батьками.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Бесіди, настанови з батьками

« Рекомендації щодо навчання і поведінки окремих учнів»

Постійно

Класний керівник

2.

Анкетування

«Виявлення інтересів сім’ї до навчання і виховання»

Жовтень

Класний керівник

3.

Зустріч – бесіда з окремими батьками

«Про стан навчання їх дітей»

Постійно

Класний керівник

4.

Відвідування сімей в дома ( окремих учнів)

«Виявлення матеріально – побутових умов учнів»

В міру потреби

Класний керівник, б\к.

5.

Батьківські колоквіум.

« Учні які потребують особливого педагогічного контролю»

Раз на чверть

Класний керівник, б\к.

6.

Батьківські збори

«Згідно плану »

Згідно плану школи

Класний керівник

7.

Подяка батькам

«За допомогу класу в організації навчального процесу»

Постійно

Класний керівник,б\к.

Вивчення стану та ефективного виховного процесу в класі.

п\п.

Форма проведення

Тема

Дата

Відповідальний

Відмітка про проведення

1.

Усний журнал

« Історія родини в дома. Батьківщина»

Березень

Класний керівник

2.

Диспут

«Мій клас та навчання у ньому»

Січень

Класний керівник

3.

Бесіда з учнями класу

«Що нового Ви дізнались у школі»

Лютий

Класний керівник

4.

Усний журнал

«Виховання в школі та сім’ї»

Березень

Класний керівник

5.

Обмін інформацією з батьками

« Особистість дитини

( школа – дім)»

Щомісяця

Класний керівник, батьки

6.

Бесіди з батьками по телефону та індивідуально

«Про стан та ефективність виховного процесу у класі»

Постійно

Класний керівник

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.