План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік

Різне

19.10.2018

5774

392

0

Опис документу:
Матеріал призначений для використання у роботі заступників директора з навчально-виховної роботи,який спрямований на вдосконалення і підвищення ефективності роботи заступника,розвитку професійної майстерності керівника закладу загальної середньої освіти.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

План

роботи заступника директора з навчально-виховної роботи

на 2018-2019 навчальний рік

Зміст роботи

Відмітки про виконання

Серпень

1

Участь у доборі і розстановці кадрів

2

Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

Оформлення педагогічного навантаження вчителів

3

Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів

4

Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік

5

Проведення інструктивно-методичної наради з таких питань:

  • методика проведення першого уроку;

  • вимоги до заповнення класного журналу;

  • єдині педагогічні вимоги до учнів.

6

Уточнення контингенту учнів по класах

7

Складання розкладу уроків на І семестр

8

Підготовка шкільної документації

9

Уточнення навчальних планів та програм

10

Перевірка календарно-тематичних планів учителів школи

11

Підготовка проектів наказів щодо організованого початку нового навчального року

Вересень

12

Інстуктивно-методична нарада для вчителів про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін

13

Складання розкладу факультативних занять , курсів за вибором

14

Складання графіків проведення контрольних, лабораторнихта практичних робіт на І семестр

15

Організація проведення моніторингових досліджень у 5 класі з української мови і математики з метою забезпечення наступності між початковою і середньою ланками освіти

16

Складання статистичних звітів

17

Коректування розкладу уроків

18

Надання допомоги керівникам методобєднань з метою вдосконалення планування

Жовтень

20

Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять , гуртків

21

Анкетуванн та збір інформації для замовлення документів про освіту учнів 9 класу .

Анкетування та збір інформації для замовлення документів про освіту учнів 11 класу.

Складання замовлень на документи про освіту.

22

Контроль за навчально-виховним процесом

23

Перевірка правильності ведення шкільної документації

24

Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників

25

Оформлення та здача звіту РВК № 83

26

Спільна робота з керівниками шкільних методобєднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад

27

Підготовка до участі у районних олімпіадах

Листопад

28

Контроль за навчально-виховним процесом

29

Проведення класних батьківських зборів у 11 класі з питань проведення ЗНО- 2019

30

Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 11 класах

31

Вивчення роботи вчителів, які атестуються у 2018-2019 навчальному році

32

Перевірка роботи предметних факультативів , курсів за вибором.

33

Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів

Грудень

34

Контроль за навчально-виховним процесом

35

Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи

36

Підготовка і проведення адміністративних контрольних робіт

37

Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр

38

Проведення співбесід з учителями щодо стану виконання навчальних планів і програм

39

Посилення контролю за опитуванням учнів

40

Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються

41

Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів і програм,зокрема , контрольних, практичних , лабораторних робіт .Порівняння їх кількості з листками самоконтролю.

42

Проведення моніторингових досліджень у 5 класі з української мови і математики

43

Аналіз умінь і навичок учнів 3-4 класів під час читання незнайомого тексту

44

Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів 3- 11 класів.Визначення середнього балу та рівня навчальних досягнень.

Січень

45

Складання розкладу уроків, графіків проведення контрольних, практчних, лабораторних робіт на ІІ семестр 2018-2019 навчального року

46

Складання графіка внутрішкільного контролю на ІІ семестр

47

Перевірка календарно-тематичного планування на ІІ семестр

48

Контроль за навчально-виховним процесом

49

Співбесіда з учнями 11 класу ,щодо реєстрації на пробне ЗНО

50

Проведення співбесіди з учителями про стан роботи над обраною ними темою поглибленого опрацювання.В разі потреби,надання методичної допомоги.

51

Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються

Лютий

52

Контроль за навчально-виховним процесом

53

Аналіз стану поточного опитування та успішності учнів

54

Перевірка стану ведення зошитів учнями,контроль за цим з боку вчителів

55

Проведення інструтивно-методичної наради з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення ДПА та порядку закінчення 2018-2019 навчального року

58

Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються. Написання характеристик

Березень

59

Перевірка шкільної документації

60

Складання розкладу ДПА та консультацій

61

Перевірка документації шкільних методобєднань

62

Якість підготовки до ЗНО

63

Контроль за відвідуванням учнями занять

64

Проведення заходів з питань підготовки до ДПА (затвердження матеріалів)

65

Контроль за організацією поточного повторення навчального матеріалу

Квітень

66

Контроль за навчально-виховним процесом

67

Перевірка підготовки атестаційних матеріалів для проведення ДПА у 9 та 11 класах

68

Ознайомлення учнів з основними положеннями інструкцій про проведення ДПА

69

Перевірка виконання навчальних планів і програм

70

Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків,курсів за вибором. Аналіз їх роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному навчальному році

71

Перевірка виконання практичної частини навчальних програм

72

Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА

Травень

74

Контроль за навчально-виховним процесом

75

Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних планів і програм

76

Перевірка проведення консультацій перед ДПА

77

Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, що виносяться на ДПА

78

Проведення моніторингових досліджень у 5 класі з української мови і математики

79

Підготовка і проведення адміністративних контрольних робіт

80

Аналіз умінь і навичок учнів 1 та 3-4 класів під час читання незнайомого тексту

81

Перевірка якості знань у випускних класах

82

Аналіз підсумків роботи шкільних методоб’єднань, звіт керівників

83

Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів і програм,зокрема , контрольних, практичних , лабораторних робіт .Порівняння їх кількості з листками самоконтролю.

Червень

84

Перевірка оформлення матеріалів ДПА

85

Перевірка оформлення документів:атестатів, свідоцтв, грамот.

86

Перевірка записів в особових справах учнів

87

Підготовка та проведення випускного вечора

88

Попередній розподіл педагогічного навантаження(індивідуальні бесіди з учителями)

89

Планування роботи на наступний навчальний рік

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи: Максимова О.П.

«Затверджую»

Директор школи: _________ Л.І. Ісаєва

План

роботи заступника директора з навчально-виховної роботи

на вересень 2015 року

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

1. 1.День знань. 2.Участь у складанні тарифікації

3. Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт на І семестр.

4. Первірка календарно-тематичного планування.

2. 1. Інструктивно-методична нарада для молодих учителів, індивідуальна робота з ними.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

3. 1. Проведення моніторингових досліджень з української мови та математики у 5 класі

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

4. 1. Підготовка і здача тарифікаційних мсатеріалів.

2. Здача табеля роботи педагогічних працівників на вересень (№9)

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

7. 1. Збір інформації для замовлення документів про освіту учнів 9 класу.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

8. 1. Контроль, щодо попередження помилок у роботі молодизх спеціалістів.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

9. 1. Внесення коректив до розкладу уроків.

2. Надання допомоги керівникам МО щодо планування роботи.

3. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

10. 1. Анкетування та збір інформації для замовлення документів про освіту учнів 11 класу.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

11. 1. Статистичні звіти.

2. Перевірка особових справ учнів.

3. Підготовка проекту наказу про створення атестаційної комісії.

4. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

14. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Надання допомоги керівникам МО щодо планування роботи.

15. 1. Затвердження розкладу уроків у СЕС.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

16. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Контроль, щодо попередження помилок у роботі молодизх спеціалістів.

17. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Відвідування уроків

18. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Відвідування уроків

21. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Відвідування уроків

22. 1. Оформлення замовлень на одержання документів про освіту учнів 9 класу

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

23. 1. Засідання творчої групи заступників директорів з навчально-виховної роботи.

24. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Складання та погодження плану творчої групи вчителів.

25. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

2. Засідання творчої групи вчителів

28. 1. Підготовка та написання наказу про проведення шкільних олімпіад.

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

29.1. Оформлення замовлень на одержання документів про освіту учнів 11 класу

2. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків.

30. 1. Оформлення заміни уроків тимчасово відсутніх учителів і ведення журналу обліку пропущених і замінених уроків

2. Підготовка табеля роботи педагогічних працівників на жовтень (№10).

Заступник директора з навчально-виховної роботи: _______ О.П. Максимова

Додаток 3

«Затверджую»

Директор школи: _________ Л.І. Ісаєва

Тижневий план роботи

заступника директора з навчально-виховної роботи

з 01.09 по 04.09. 2015 року

Зміст роботи

Дата

Відмітка

Організація педагогічних та навчально-методичних заходів

Участь у складання тарифікації. Складання графіків проведення контрольних, лабораторних та практичих робіт

01.09

Тарифікація, графіки

Інструктивно методичні наради

Інструктивно методична нарада: «Про єдині вимоги до ведення класних журналів 1-11 класів у 2015-2016 навчальному році»

02.09

Контроль за якістю навчально-виховного процесу

Проведення моніторингових досліджень з української мови та математики у 5 класі з метою забезпечення наступності між ступенями шкільної освіти

03.09

Робота з кадрами

Вивчення листа МОН України №1/9-380 від 10.08.2015 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

01.09

Координація роботи з відділом освіти

Підготовка і здача тарифікаційних мсатеріалів.

Здача табеля роботи педагогічних працівників на вересень (№9)

04.09

Заступник директора з навчально-виховної роботи: _______ О.П. Максимова

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.