Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

План-конспект заняття з предмета "Біологія та екологія"

Екологія

Для кого: 11 Клас, Дорослі

18.03.2020

380

0

0

Опис документу:
План-конспект даного заняття можна використати для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій" спеціалізація "Землевпорядкування". Тема заняття: Оцінка впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафтів. Метою заняття є м.ін. формування професійних компетентностей студентів-землевпорядників (вміння оцінювати склад угідь, рахувати коефіцієнт екологічної стабільності та антропогенного навантаження).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Міністерство освіти і науки України

Барський коледж транспорту та будівництва НТУ

План-конспект відкритого заняття

з предмета «Біологія та екологія»

Тема заняття: Оцінка впливу складу угідь на екологічну стабільність агроландшафтів.

Мета заняття: формування професійних компетентностей - навчити студентів-землевпорядників оцінювати склад угідь, рахувати коефіцієнт екологічної стабільності та антропогенного навантаження; виховувати бережливе ставлення до природи, уміння оцінювати екологічну стабільність території; розвивати відповідальність за стан навколишнього середовища.

Вид заняття: засвоєння нових знань

Форми та методи проведення заняття: інтерактивні вправи, робота в групах.

Міжпредметна інтеграція:

а) забезпечуючі дисципліни - інформатика, біологія, математика.

б) забезпечувальні дисципліни - ґрунтознавство, основи меліорації.

Навчально-методичне забезпечення: комп’ютери, програма табличний процесор Microsoft Excel, презентація до теми.

Викладач: Н.О.Бучковська

Хід заняття:

І. Організаційний етап.

ІІ. Оголошення теми і мети заняття.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Оптимізація раціонального використання земельних ресурсів і їхньої охорони повинна сприяти максимальному збереженню природних властивостей земель; раціональність використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення характеризується показниками використання території та якістю екологічного потенціалу землі. З метою оцінки впливу якісного стану угідь на екологічну стабільність території та впливу цих угідь на прилеглі землі визначають коефіцієнти стабільності території. На цьому занятті ми оцінимо земельні угіддя Барського району, навчимося рахувати коефіцієнт екологічної стабільності та антропогенного навантаження території.

ІV. Перевірка домашнього завдання.

Дати відповіді на запитання (випереджаюче навчання)

 1. Характеристика земельних ресурсів України та Вінницької області.

 2. Ерозія ґрунтів; причини виникнення і шкода, заподіяна ерозією.

 3. Види ерозії ґрунтів.

 4. Меліорація земель. ЇЇ значення в с/г.

V. Актуалізація опорних знань

«Мозковий штурм»

 1. Що ми називаємо екосистемами? Природні і штучні екосистеми.

 2. Що таке антропогенне навантаження?

 3. Які є основні регулятори антропогенного навантаження?

VІ. Пояснення нового матеріалу

Земля є основою людського існування, що визначає її важливу роль у процесі сталого розвитку суспільства. Як основа екосистеми, знаряддя і предмет виробництва, об’єкт права власності вона є базисом сталого розвитку. Як природний ресурс вона постійно зазнає природного і антропогенного навантаження. Вплив природних чинників відбувається безперервно, але він збалансований і не порушує рівновагу природних процесів, в той час як антропогенне навантаження на ґрунти (знищення лісів, необґрунтована система землеробства, забруднення радіонуклідами, відведення земель під будівництво тощо) спричиняє їхню деградацію та призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських угідь. Нині розораність сільськогосподарських угідь України становить 57,3% (один з найбільших у світі), що набагато вище екологічно допустимих норм (до 25% сприятлива, норма розораності; 25% - 60% - умовно сприятлива норма).

Зміни у поглядах і відносинах людини і природи поставили проблему раціонального природокористування в ряд першочергових. Раціональне використання земель передбачає комплексну систему заходів, спрямованих на освоєння, відновлення, поліпшення та охорону природного середовища та земельних ресурсів.

Одним з найважливіших завдань раціонального використання земельних ресурсів є визначення ступеня змін, які виникають у природно-територіальних комплексах внаслідок господарського втручання та пошук шляхів оптимального еколого-економічного використання таких територій.

Важливим показником антропогенного навантаження є коефіцієнт екологічної стабільності КЕС та коефіцієнт антропогенного навантаження КАН.

У Вінницькій області площа ріллі становить 87% - від усіх сільськогосподарських угідь. Така розораність несприятлива з економічної і екологічної точки зору, адже вона різко знижує природний потенціал території, робить її одноманітною, а господарство – вузькоспеціалізованим. Унаслідок скорочення площ лісів, сіножатей і пасовищ змінюється мікроклімат, рівень залягання ґрунтових вод, розвивається водна і вітрова ерозія, що зумовлює зменшення родючості ґрунтів, деградацію та зниження продуктивності агроекосистем. Екологічну стійкість земельних ресурсів характеризує ступінь розораності земель. Найбільш нестійкими в екологічному відношенні є ті райони, в яких розорані землі значно переважають над умовно стабільними угіддями, до яких відносяться сіножаті, пасовища, землі, вкриті чагарниками та болота. Найбільш стійкими в екологічному відношенні є земельні ресурси Літинського і Чечельницького районів, де ступінь розораності – 55%.

Загальний земельний фонд Барського району становить110,212 тис.га. Площа сільськогосподарських угідь у Барському районі становить 81,189 тис.га. З них рілля становить 65,669 тис.га; пасовища і сіножаті займають 10,468 тис.га; сади – 5,530 тис.га; ліси – 17, 781 тис.га.

Завданням сьогоднішнього заняття є оцінити екологічну стабільність земельних угідь Барського району.

Для того, щоб порахувати ці коефіцієнти і зробити висновок про стабільність територіі, необхідні дані з наступних таблиць:

Таблиця 1. Значення коефіцієнтів оцінки екологічних властивостей земельних угідь

№п/п

Назва угідь

Коефіцієнт екологічної стабільності території, К1

Коефіцієнт екологічного впливу угідь на прилеглі території, К2

1

Заболочені території і дороги

0,00

1,27

2

Рілля

0,14

0,87

3

Лісосмуги

0,38

2,29

4

Фруктові сади

0,43

1,47

5

Городи

0,5

1,59

6

Сіножаті

0,62

1,71

7

Пасовища

0,68

1,71

8

Ставки і болота

0,79

2,93

9

Ліси

1,00

2,29

Таблиця 2.Оцінка впливу на навколишнє середовище

№п/п

Види землекористування (угідь)

Оцінка в балах

1

Землі промисловості, транспорту, нас. пункти

5

2

Орні землі, багаторічні насадження

4

3

Природні кормові угіддя, балки

3

4

Лісосмуги, чагарники, ліси, болота, під водою

2

5

Мікрозаповідники

1

Таблиця 3. Значення коефіцієнта екологічної стабільності

КЕС

Стабільність території

Менше 0,03

Екологічно нестабільна

0.34 – 0,50

Стабільно нестійка

0,51 – 0,66

Середньо стабільна

Перевищує 0,67

Екологічно стабільна

Для оцінки впливу складу угідь на екологічну стабільність території пропонується така система екологічних показників:

 • коефіцієнт екологічної стабільності території (землекористування);

 • індекс продуктивності агроландшафтів;

 • коефіцієнт антропогенного навантаження.

Оцінка впливу складу угідь на екологічну стабільність територіі,стійкість якої залежить від сільськогосподарської освоєнності земель, розораності й інтенсивності використання угідь, проведення меліоративних і культуртехнічних робіт, забудови території, характеризується коефіцієнтом екологічної стабільності ландшафту до і після освоєння проекту землекористування. Значення коефіцієнтів оцінки екологічних властивостей земельних угідь розраховується з використанням таблиці 1.

При різному складі угідь коефіцієнт екологічної стабільності території землекористування розраховується за формулою:

КЕС =((К1іі)/Рі)Кр

К1і – коефіцієнт екологічної стабільності угіддя і-того виду.

Рі –площа угіддя і-того виду; Кр –коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (Кр=1,0 –для стабільних територій і Кр = 0,7 - для нестабільних територій.)

Коефіцієнт антропогенного навантаження КАН характеризує наскільки великий вплив діяльності людини на стан довкілля, в тому числі на земельні ресурси. Він розраховується за формулою:

КАН =(Р*Б)/ ∑Р

Р – площа земель із відновленим рівнем антропогенного навантаження, га;

Б – бал відповідної площі з певним рівнем антропогенного навантаження (від 1 до 5).

Оцінимо ступінь антропогенного навантаження нашого району за таблицею 4:

Таблиця 4. Розрахунок коефіцієнтів екологічної стабільності антропогенного навантаження території Барського району Вінницької області

Назва угіддя

Коефіцієнт екологічної стабільності, К1

Площа угідь, Р тис. га

%

К1*Р

Бал угіддя,Б

Р*Б

Забудовані землі

0

4,309

0

5

21,545

Рілля

0,14

65,669

9,1936

4

262,676

Ліси

1

17,781

17,781

2

35,562

сади

0,43

4,35

1,87

3

13,05

Городи

0,5

4,305

2,153

3

12,915

Сіножаті і пасовища

0,65

10,468

6,8

3

31,404

Під водою

0,79

1,9074

1,56

2

3,948

Мікрозаповідники

1

0,047

0,047

1

0,047

КЕС=0,36

КАН=3,27

За обрахованими даними робимо висновок, чи є дана територія екологічно стабільною.

VІІ. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в групах

Студенти працюють у групах за комп’ютерами, використовуючи програму табличний процесор Microsoft Excel. Вони заносять дані про площі земельних угідь Барського району і рахують коефіцієнти антропогенного навантаження та екологічної стабільності.

Кожна група робить висновок про екологічну стабільність Барського району, порівнюючи одержані дані з табличними.

Кожна група має запропонувати свій варіант оптимізації земельних угідь Барського району і презентувати його з екологічної і економічної точки зору.

Ми бачимо, що розораність земель у Барському районі становить приблизно 67%. Цей показник нижчий умовно сприятливої норми.

Запитання до аудиторії: (проблемна ситуація)

Який шлях виходу з цієї ситуації ви можете порекомендувати?

Запитання для закріплення та перевірки засвоєних знань

1.Що характеризує коефіцієнт антропогенного навантаження, як він розраховується?

Коефіцієнт антропогенного навантаження (Ка. н) характеризує наскільки великий вплив діяльності людини на стан довкілля в тому числі на земельні ресурси. Він розраховується по формулі

Ка. н. = (Р*Б) / Р

Р-площа земель із відновленим рівнем антропогенного навантаження, га;

Б-бал відповідної площі з певним рівнем антропогенного навантаження.

2. Які угіддя є найбільш екологічно стабільними? - Ліси природного походження.

3. Які угіддя є найбільш екологічно нестабільними? - Забудовані землі.

4. Вкажіть значення коефіцієнту екологічно стабільної території. - більше 0,67.

5. Території з яким коефіцієнтом вважаються екологічно нестабільними? - менше 0,33.

6. Які угіддя найменше впливають на прилеглі території? - Рілля.

7. Назвіть показник оцінки екологічної стабільності для природних кормових угідь. - 3 бали.

8. Яким чином можна підвищити екологічну стабільність території? - трансформувати необхідні види угідь у більш екологічно стабільні.

Оцінювання.

VІІІ. Домашнє завдання.

 1. С/О: Мінеральні ресурси України. Екологічні порушення при видобуванні корисних копалин. Рекультивація порушених земель.

 2. Провести аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняти їх з оптимальними показниками.

ІХ. Підведення підсумків заняття.

8

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.