Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Гостра травма та посттравматичні стресові розлади: особливості роботи з дітьми
»
Взяти участь Всі події

Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

Історія України

Для кого: 11 Клас

27.01.2022

239

4

0

Опис документу:

Тестові завдання складаються з чотирьох рівнів:

1. Спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

2.Складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

3.З відкритою формою та короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

4.Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

I. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

1. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А Репатріація 1 соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням

об’єктивними законами історичного процесу, коли до уваги беруться

суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

Б колективізація 2 теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого

народу, національної культури

В космополітизм 3 процес докорінної перебудови аграрного сектора

Г волюнтаризм 4 повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних,

полонених

5 теорія, що сповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу,

національної культури.

2. Співвіднесіть дати з подіями.

А Квітень 1945 р. 1 «саморозпуск» УГКЦ

Б березень 1946 р. 2 Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан-Франциско

В квітень–липень 1947 р. 3 голод в Україні

Г 1946–1947 рр. 4 операція «Вісла»

5 грошова реформа.

3. Співвіднесіть промислові підприємства з місцем їх розташування.

А Дніпрогес 1 Дніпропетровськ

Б «Азовсталь» 2 Київ

В комбінат ім. Г. Петровського 3 Маріуполь

Г «Арсенал» 4 Запоріжжя

5 Харків.

4.Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи.

А В. Кук 1 нарком закордонних справ

Б Д. Мануїльський 2 голова Ради Міністрів УРСР

В Д. С. Коротченко 3 митрополит УГКЦ

Г Й. Сліпий 4 один із керівників збройного підпілля УПА

5 перший секретар ЦК КПУ.

5. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А Література 1 Н. Ужвій

Б образотворче мистецтво 2 Д. Клебанов

В музичне мистецтво 3 М. Глущенко

Г кіномистецтво 4 О. Гончар

5 Т. Лисенко.

6. Установіть відповідність між прізвищами митців та назвами їхніх творів.

А В. Некрасов 1 «Любіть Україну»

Б Ю. Яновський 2 «Богдан Хмельницький»

В В. Сосюра 3 «В окопах Сталінграда»

Г К. Данькевич 4 «Київські оповідання»

5 «Прапороносці».

II. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

7. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А передача Криму до складу УРСР;

Б депортація українського населення Холмщини та Лемківщини на захід Польщі;

В радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до Радянської України;

Г Україна стала членом ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці.

8. Розташуйте в логічній послідовності галузі промисловості залежно від обсягів капіталовкладень протягом 1946–1950 рр.:

А сільське господарство;

Б важка промисловість;

В легка промисловість;

Г інші галузі промисловості.

9. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

А ліквідація Української греко-католицької церкви УКГЦ;

Б операція «Вісла»;

В відновлення радянської влади на західноукраїнських землях;

Г смерть Тараса Чупринки.

III. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

10. Явище в радянській науці, що характеризувалось ідеологізацією, засиллям у науці посередностей, людей споживацького типу, авантюристів.

Напишіть назву терміна.

З яким періодом в історії України це пов’язано?

З прізвищем якого політичного діяча це пов’язано?

11. «…Посуха, особливо у червні–липні, до всіх нещасть (бо треба було загоювати рани війни) додала ще й свої. Врожай зернових вийшов доісторичний…, тобто 1 ц посіяли, А зібрали 3 ц у кращому випадку. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю.

Поля обробляли переважно кіньми — клячами, коровами, лопатами, сапами, а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися напівкаліками …».

Про які події йдеться в цьому уривку?

З якими подіями в історії України це пов’язано?

На яких територіях спостерігалося подібне явище?

IV. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь нА запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

12. Яку роль відіграла Україна в міжнародних відносинах повоєнного часу? Якими були наслідки вступу УРСР до ООН?Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.