• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Різне
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Опис документу:
У мультимедійній презентації розкриті питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, нових можливостей, які з"явилися у педагогів завдяки Постанові КМУ від 21.08.2019 №800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників", показано новий механізм підвищення кваліфікації педагогів з 2020 року.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості
Слайд № 1

Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників регулюються такими основними нормативними документами:
Слайд № 2

Питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників регулюються такими основними нормативними документами:

Закон України «Про освіту», ст.59; Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», ст.46; Наказ МОН України від 30.04.2014 №535 «Про з...
Слайд № 3

Закон України «Про освіту», ст.59; Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», ст.46; Наказ МОН України від 30.04.2014 №535 «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів»; Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників» ст.1.8; ст. 3.25;

Нові документи 5. Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», що наб...
Слайд № 4

Нові документи 5. Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», що набрала чинності з дня опублікування (03.09.2019), крім п.17, що набирає чинності з 01.01.2020. 6. Наказ МОН України від 20.08.2019 №1133 «Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для організації стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки …»

Підвищення кваліфікації пройшли або на даний час проходять 18 педагогічних працівників та фахівців, що мають педагогічне навантаження, у т.ч. 6 осі...
Слайд № 5

Підвищення кваліфікації пройшли або на даний час проходять 18 педагогічних працівників та фахівців, що мають педагогічне навантаження, у т.ч. 6 осіб з охорони праці, електробезпеки та правил роботи з посудинами під тиском (газ).

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацьк...
Слайд № 6

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації». (Пункт 7 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.
Слайд № 7

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.

довгострокове – від 72 до 216 навчальних годин; короткострокове (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, ...
Слайд № 8

довгострокове – від 72 до 216 навчальних годин; короткострокове (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо) – до 72 навчальних годин; стажування.

ПОРЯДОК Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (затверджений Постановою КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання під...
Слайд № 9

ПОРЯДОК Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (затверджений Постановою КМУ від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників») визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних … працівників закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації – обов’язок педагога «Педагогічні … працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію». Пункт 2 Порядку
Слайд № 10

Підвищення кваліфікації – обов’язок педагога «Педагогічні … працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію». Пункт 2 Порядку

удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного ...
Слайд № 11

удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); Метою підвищення кваліфікації педагогічних … працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо». набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;

1. Можливість підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-ок...
Слайд № 12

1. Можливість підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом)». Пункт 5 Порядку

2. Можливість підвищувати кваліфікацію за різними формами: «інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочо...
Слайд № 13

2. Можливість підвищувати кваліфікацію за різними формами: «інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись». Пункт 6 Порядку

3. Крім основних видів ПК (навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майсте...
Слайд № 14

3. Крім основних видів ПК (навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах) «окремі види діяльності педагогічних … працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку. Пункт 26 Порядку

4. «Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації … установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи...
Слайд № 15

4. «Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації … установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою». Пункт 8 Порядку «загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного … працівника закладу загальної … професійної (професійно-технічної) … освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років». Пункт 16 Порядку

Можливість обирати ФОПа суб’єктом підвищення кваліфікації «Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), ...
Слайд № 16

Можливість обирати ФОПа суб’єктом підвищення кваліфікації «Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам». Пункт 9 Порядку

6. Можливість проходити стажування в закладі освіти за місцем роботи працівника або в іншому закладі освіти. «Керівником такого стажування признача...
Слайд № 17

6. Можливість проходити стажування в закладі освіти за місцем роботи працівника або в іншому закладі освіти. «Керівником такого стажування призначається педагогічний або науково-педагогічний працівник, який працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому законодавством порядку». Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,3 кредиту ЄКТС. Пункт 11 Порядку

7. Можливість зараховувати без процедури визнання ПК, запланованого у річному плані «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом їх уча...
Слайд № 18

7. Можливість зараховувати без процедури визнання ПК, запланованого у річному плані «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти та не потребує визнання його педагогічною (вченою) радою. Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його фактичної тривалості в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше ніж 30 годин або 1,5 кредиту ЄКТС на рік». Пункт 12

8. Визначено механізм формування плану ПК на поточний рік, який набирає чинності з 01.01.2020 року Після затвердження кошторису закладу освіти має ...
Слайд № 19

8. Визначено механізм формування плану ПК на поточний рік, який набирає чинності з 01.01.2020 року Після затвердження кошторису закладу освіти має бути негайно оприлюднено інформацію про загальний обсяг коштів на ПК. Протягом 15 календарних днів педпрацівник, який має право на ПК за рахунок цих коштів, має подати заявку з необхідною інформацією. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план ПК на рік в межах коштів на підвищення кваліфікації, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень.

9. Педагогічна рада встановлює порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних … працівників. «Результати підвищення кваліфікації...
Слайд № 20

9. Педагогічна рада встановлює порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних … працівників. «Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження». «Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної …ради відповідного закладу освіти». Пункт 24 Порядку

10. Запропоновано порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних … працівників. «Педагогічний … працівник протягом одного місяця...
Слайд № 21

10. Запропоновано порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних … працівників. «Педагогічний … працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної … ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації». «У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного … працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає відповідний заклад освіти». «Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної (вченої) ради закладу освіти». Пункт 25 Порядку

11. Можливість визнання результатів інформальної освіти (самоосвіти) «Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних … працівників, які м...
Слайд № 22

11. Можливість визнання результатів інформальної освіти (самоосвіти) «Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних … працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання, можуть бути визнані педагогічними (вченими) радами відповідних закладів як підвищення кваліфікації педагогічних … працівників». «Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік». Пункт 29 Порядку

12. Можливість визнання підвищенням кваліфікації здобуття певних рівнів вищої освіти «Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) р...
Слайд № 23

12. Можливість визнання підвищенням кваліфікації здобуття певних рівнів вищої освіти «Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних … працівників». «Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання з попередньо здобутих рівнів освіти». Пункт 30 Порядку

«За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікаці...
Слайд № 24

«За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на веб-сайті с6уб’єкта підвищення кваліфікації та/або на Національній освітній електронній платформі протягом 15 календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію: прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації; форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

«У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізв...
Слайд № 25

«У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців); тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС; прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію; опис досягнутих результатів навчання; дата видачі та обліковий запис документа; найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис». Пункт 13 Порядку

«План підвищення кваліфікації певного закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які п...
Слайд № 26

«План підвищення кваліфікації певного закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою». Пункт 19 Порядку

Підготувала методист вищої категорії Раїса Ліхачова
Слайд № 27

Підготувала методист вищої категорії Раїса Ліхачова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток життєво-професійної ефективності особистості в освітньому процесі НУШ: технології, методики, вправи »
Ілляхова Марина Володимирівна
30 годин
590 грн