Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ в умовах модернізації освіти

Різне

17.10.2018

2737

26

0

Опис документу:
У статті розкрито основні підходи щодо організації підвищення кваліфікації педагогічними працівниками системи професійної (професійно-технічної) освіти. Звернено увагу на нові підходи у відповідності до Закону України "Про освіту" (2018р) та особливості проходження стажування майстрами в\н та викладачами професійно-теоретичної підготовки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Ліана Гоменюк

методист

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ

в умовах модернізації освіти

Інтеграція України у світовий освітній простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження інноваційних педагогічних систем, модернізації змісту освіти та відповідність її світовим тенденціям, вимогам ринку праці, забезпечення безперервності освіти та навчання протягом усього життя.

Інноваційний розвиток освіти України актуалізує проблему якісного оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Як відомо, від ефективної діяльності цієї системи, професійної компетентності педагогічних працівників залежить загальний рівень розвитку молодого покоління, рівень зростання його економічного і соціального статусу, результативність та ефективність навчально-виховного процесу та якість надання освітніх послуг. Особливо актуальною ця проблема є для педагогів ПТНЗ. Адже вони повинні встигати не лише за нововведеннями та сучасними тенденціями в галузі освіти, а й відслідковувати новітні виробничі технології та матеріали.

Сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за рахунок високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних здібностей. Ця проблема зафіксована в державній національній програмі „Освіта”, де наголошується, що один з головних шляхів реформування освіти полягає в необхідності „підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня. В Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, зазначено, що підготовка педагогічних працівників є центральним завданням модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої політики. Держава забезпечує умови для підвищення престижу і соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, їхнього професійного і культурного зростання.

Основними нормативно-правовими документами, що визначають напрями розвитку педагогічної освіти в Україні та регламентують порядок підвищення кваліфікації є закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти, , Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, Типове положення про атестацію педагогічних працівників.

AutoShape 2

Основними завданнями

Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників.

Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних працівників є:

  • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, методичній, організаційно-управлінській діяльності;

  • засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

  • вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;

  • ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку підприємств, організацій та установ, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями;

  • застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання;

  • встановлення (підвищення, підтвердження) кваліфікації (розряду, класу, категорії).

Згідно нормативно-правових документів підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу у 5 років і є обов»язковою умовою атестації педагогічних працівників. Проходить цей процес на основі вільного вибору форм навчання (денна, дистанційна, очно-дистанційна, індивідуальна), програм та навчальних закладів (заклади післядипломної педагогічної освіти або педагогічні ВНЗ). Працівники нашого ліцею проходять курсову підготовку на базі РОІППО, Львівського НМЦ ПТО АПНУ, Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

  • довгострокове підвищення кваліфікації (на базі закладу ППО, 72-216 год);

  • короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, тренінги, авторські школи, вебінари, "круглі столи" тощо; визначається навчальним закладом та потребою працівника );

  • стажування

Новий закон «Про освіту» (набрання чинності 28.09.2017р ) пропонує фундаментально новий підхід до розвитку вчителя та його педагогічної свободи. Про це йдеться у коментарі Міносвіти щодо деяких нововведень, зокрема, закон формулює такі нові засади підвищення кваліфікації вчителів (Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)

загальна кількість годин на підвищення кваліфікації упродовж 5 років буде не менше 150 годин. При цьому вчитель має самостійно вирішити, яку кількість годин з цього обсягу він використовуватиме для навчання щорічно;

педагог сам вирішує, де підвищувати кваліфікацію;

держава з коштів спеціальної освітньої субвенції, а також місцеві органи оплачують підвищення кваліфікації для вчителів, навіть якщо педагоги обирають платні курси.

Закон також стимулює педагогів оволодівати новими методиками навчання через зовнішню незалежну сертифікацію. Вчителі, які її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%.

Судячи з такого трактування Закону фахівцями МОН, педагогів переорієнтовуватимуть на короткотермінові форми підвищення кваліфікації (участь у семінарах, тренінгах, навчальних курсах, вебінарах тощо). Уже сьогодні багато освітніх установ та видавництв пропонують подібні заходи з отриманням відповідного сертифікату.

Важливим аспектом підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, зокрема майстрів в\н та викладачів спецдисциплін є стажування. Стажування є обов'язковою складовою підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 р. №749 «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів», від 29.12.2009 р. №1238 «Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 р. №749».

Стажування проводиться на підприємстві з метою підтвердження чи підвищення робітничої кваліфікації, ознайомлення із сучасними технологіями виробництва та сучасним обладнанням.

Основними завданнями стажування є:

- ознайомлення зі специфікою конкретних умов роботи передового підприємства (будівництва), цеху, ділянки;

- вивчення стану і тенденцій розвитку підприємства з урахуванням вимог науково-технічного прогресу, досвіду впровадження і освоєння нового обладнання, сучасних технологічних процесів;

- надбання умінь і навичок для роботи з новим обладнанням, освоєння сучасних технологічних процесів.

Висновки: Які б вимоги не стаяли б перед педагогом щодо підвищення його кваліфікації, важливо усвідомити необхідність переходу цього напрямку діяльності від формального до дієвого, ефективного, в цьому і полягає суть європейського типу мислення. Важливо зрозуміти, що отримані вами у процесі підвищення кваліфікації знання, уміння, навички, досвід дадуть можливість покращити рівень підготовки кваліфікованих робітників та якість надання освітніх послуг у ПТНЗ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.