Підсумковий урок з теми: «Магнітні явища».

Фізика

Для кого: 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас

23.03.2020

732

23

0

Опис документу:
Узагальнити й систематизувати знання з теми: «Магнітні явища»; Розвивати інтерес до фізики як науки про природу, логічне мислення, кмітливість, уміння правильно орієнтуватися в нестандартній ситуації; Виховувати цілеспрямованість, дисциплінованість, почуття дружби, бажання здобувати міцні знання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМА УРОКУ. Підсумковий урок з теми: «Магнітні явища».

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Узагальнити й систематизувати знання з теми: «Магнітні явища»;

Розвиваюча. Розвивати інтерес до фізики як науки про природу, логічне мислення, кмітливість, уміння правильно орієнтуватися в нестандартній ситуації;

Виховна. Виховувати цілеспрямованість, дисциплінованість, почуття дружби, бажання здобувати міцні знання.

Тип уроку: використання знань, умінь та навичок.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери, мультимедійна дошка, дошка, крейда, постійні магніти, електромагніт, компас, джерело струму, провідники, гучномовець.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційний етап.

Німецький фізик Г. Герц був талановитою людиною, якому вдавалося все, за що він не брався. Узнавши про те, що Герц став фізиком, один із його вчителів сказав: «Жаль, з нього получився б прекрасний токар.»

 • Психологічна розминка

Кожна людина є творцем своєї долі. Якщо на сьогоднішньому уроці ми з вами наші долі не змінимо, то принаймні гарний настрій гарантовано створимо. Чи вдасться нам це зробити, побачимо в кінці уроку. Для цього я вам пропоную провести невеличкий тест. На екрані ви побачите три різних кольори: зелений, червоний, фіолетовий. Кожен колір має своє пояснення:

Зелений — почуття впевненості, наполегливості.

Червоний — символізує силу вольового зусилля, збудження.

Фіолетовий — символізує тривожність, стрес, переживання страху.

Тож почнемо «стежку настрою». На полях зошита напишіть той колір, який найбільше асоціюється з вашим настроєм у даний момент. У процесі уроку ваш настрій може змінюватись, а в кінці уроку ми подивимося, чи зміниться ваш колір.

 • Зверніть увагу!

Перед вами є рейтингова таблиця в якій ви будете записувати кількість набраних балів за завдання. А в кінці уроку ми разом підведемо підсумки.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

Отож наш сьогоднішній урок це підсумковий урок з розділу магнітні явища. На цьому уроці ми маємо пригадати та закріпити раніше вивчений матеріал, узагальнити та практично застосувати.

ІII. Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже маєте певні вміння, знання, та навички щоб на сьогоднішньому уроці працювати самостійно, а якщо деякі завдання викличуть труднощі, ми їх разом здолаємо.

Будьте уважні і розумні. Успіху вам!

IV. Перевірка домашньої роботи

Закінчіть речення:

 1. Лінії магнітного поля це –…(уявні замкнені лінії, як виходять з північного полюса й входять у південний полюс магніту)

 2. Лінії магнітного поля струму це –…(замкнені лінії, які оточують провідник зі струмом)

 3. Правило лівої руки –…(якщо долоню лівої руки розмістити так, щоб чотири випрямлені пальці вказували напрям струму в провіднику, а лінії магнітного поля входили в долоню, то відігнути під прямим кутом великий палець укаже напрям сили Ампера, що діє на провідник зі струмом. )

 4. Електромагнітною індукцією називається – (явище виникнення в замкнутому провіднику змінного електричного струму при перетині цим провідником ліній магнітного поля.)

 5. Правило правої руки – …(якщо долоню правої руки розмістити так, щоб у неї входили лінії магнітного поля, а підведений під прямим кутом великий палець указував напрям руху провідника, то витягнуті чотири пальці руки визначать напрям індукційного струму в провіднику.)

 6. Як називається пристрій зображений на малюнку?

V. Актуалізація опорних знань.

1. Я пропоную вам виконати наступний вид роботи.

У першому стовпчику написане поняття з фізики, а у другому тлумачення цього поняття. Серед них є: неповні (Н), помилкові (ПО) та правильні (П). В зошиті ви записуєте номер тлумачення проти кожного відповідні літери.

Поняття

Тлумачення поняття

Н, ПО, П

«+»

«-»

Електромагніт

    1. котушка

    2. магнітна стрілка

    3. котушка, по якій проходить електричний струм

    4. котушка з вміщеним у неї сердечником

    5. котушка по якій проходить електричний струм, з вміщеним в неї залізним сердечником

    6. провідник, по якому проходить електричний струм

1. Н

2. ПО

3. Н

4. Н

5. П

6. Н

По після того як учні закінчать працювати: а зараз я пропоную зробити взаємо перевірку, напроти кожної відповіді поставте, якщо відповідь правильно «+», якщо неправильна то «-». По завершенню перевірки повертаємо зошити. Кожен підраховує правильні відповіді одна правильна відповідь = одному балу та заноси їх у свою рейтингову таблицю.

Перед наступним видом роботи ми пригадаємо техніку безпеки:

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ (ПЛАКАТ)

6. При роботі з електричними приладами пам’ятайте:

 • складати електричні кола, монтаж і ремонт електричних приладів треба здійснювати тільки при відключеному джерелі живлення;

 • джерело струму можна вмикати тільки з дозволу вчителя;

 • не доторкайтесь до елементів електричного кола, що перебувають під напругою і не мають ізоляції;

 • виявивши несправність в електричних пристроях, що перебувають під напругою, негайно вимкніть джерело струму і повідомте про це вчителя;

 • по закінченні роботи відключіть джерело електроживлення, після чого розберіть електричне коло.

2. Тепер четверо учнів сідаєте за комп’ютер один за ноутбук і один іде до столу з приладами перед вами всіма є схема. Ваша мета: за даною схемою зібрати електромагніт і продемонструвати як він працює. В кого прилад за даною схемою запрацює виставляє бали в рейтингову таблицю.

Учень який працює за ноутбуком прокоментує свої дії а учень за столом звіряє як він виконував.

Демонстрація моя!!!

Поставити перед учнями проблему!

Обґрунтувати правилом за яким працює прилад…

VI. Самостійне виконання учнями завдань під керівництвом вчителя.

Не забувайте про техніку безпеки!!!

 1. Виконання тестових завдань (6 балів). Залишити 6 тестів

(додається інструктаж)

1. У техніці використовують серед інших сталь, чавун, нікель, кобальт. Які з перелічених металів притягуються магнітами?

А. Чавун. Б. Кобальт. В. Нікель. Г. Сталь. Д. Усі перелічені метали.

2. Підвішений на нитці магніт повертається в напрямі північ-південь. Яким полюсом магніт повернеться до північного магнітного полюса Землі?

А. Північним. Б. Південним. В. Жодним.

3. Що таке магнітна аномалія?

А. Розмагнічування стрілки компаса внаслідок сильного нагрівання.

Б. Постійне і значне відхилення в деяких місцях напряму магнітного поля від

норми.

4. Навколо яких зарядів існує магнітне поле?

A. Навколо нерухомих і рухомих електричних зарядів.

Б. Навколо нерухомих електричних зарядів.

B. Навколо рухомих електричних зарядів.

5. Біля провідника зі струмом розмістили магнітну стрілку. Що з нею станеться, якщо зміниться напрям струму в провіднику?

A. Стрілка повернеться на 180°.
Б. Стрілка повернеться на 90°.

B. Стрілка повернеться на 45°.

Г. Стрілка залишиться нерухомою.

6. Як зміниться магнітне поле котушки зі струмом, якщо в неї, не змінюючи струму, помістити залізне осердя?

А. Посилиться. Б. Послабиться. В. Не зміниться.

7. Ви знаєте, що на провідник зі струмом, розміщений між полюсами магніту, діє сила, і провідник рухається. В яких пристроях використовується це явище?

A. В електродвигунах.

Б. В електронагрівальних приладах.

В. В електромагнітних кранах.

8. Що потрібно зробити, щоб змінити магнітні полюси котушки зі струмом на протилежні?

A. Змінити напрям струму.
Б. Змінити силу струму.

B. Ввести всередину котушки залізне осердя.
Г. Вийняти залізне осердя.

9. Які пристрої застосовуються для регулювання струму в котушці електромагніту?

А. Запобіжник. Б. Реостат. В. Ключ.

10. Що є надійним захистом людині на Землі від космічного випромінювання?

A. Земна атмосфера.

Б. Магнітне поле Землі.

B. Земна атмосфера і магнітне поле Землі.

2) Колективне розв’язування задач

 1. В електродвигуні, що перебуває під напругою 1500 В, сила струму становить 275 А. Двигун розвиває потужність 340 кВт. Визначте ККД електродвигуна.

Розв’язання

Дано:

І=1500 В Рк=I·U

U=275 A Рк=1500·275=412500 Вт

Pп=340 кВт

η-?

Відповідь: ККД електродвигуна становить 82,42%.

 1. Відкрийте підручник на сторінці 142, давайте розв’яжемо вправу 210, (дається одному учню прочитати умову)

VI. Звіт про виконану роботу. Узагальнення й систематизація результатів роботи.

Рейтингова таблиця учнів:

Вид роботи

Кількість балів

Оцінка

Максимальна

отримав

1. Доповніть речення

2

2. Тлумачення поняття

6

3. Складання електромагніту

2

4. Тестові завдання

10

5. Розв’язування задач

2

6. Активність на уроці

2

VIІ. Підсумок уроку.

 1. Під час виконання яких завдань Ви відчули труднощі?

 2. Опрацювання рейтингової таблиці.

 3. На початку уроку ми з вами проводили психологічну розминку. Так давайте зараз в кінці уроку поглянемо ще раз на ці малюнки:

Зелений — почуття впевненості, наполегливості.

Червоний — символізує силу вольового зусилля, збудження.

Фіолетовий — символізує тривожність, стрес, переживання страху.

Яки у вас колір на початку уроку був а який став зараз?

VIІІ. Домашнє завдання.

 1. Повторити § 27-33

 2. Розв’язати тестові завдання варіант ІІ на ст. 151-152.

Загальний інструктаж

 1. Для того щоб почати тестування вам потрібно:

  • Запустити програму tTESTER

  • Вибрати почати тестування

  • Вибрати ваш клас

  • Знайти із запропонованих імен своє.

  • Вибрати розділ Фізика

  • Вибрати тему: «Магнітні явища»

  • Почати тестування

  • По завершенню сповістити вчителя про закінчення тесту

  • Сісти на місце

Додаткові задачі

1. Логічний ряд (4 бали).

З даних рядів викресліть зайві слова, які не складають логічного ряду:

    1. лінійка, осердя, полюси, струм, магніт.

    2. правило свердлика, динамометр, правило лівої руки, амперметр, вольтметр.

2. Задача на уважність (3 балів).

Перед вами набір букв випишіть із кожного рядка ті букви які не повторюються. Із одержаних букв утворіть поняття. Запишіть тлумачення цього поняття.

Набір букв

Поняття

б, с, п, ж, ч, б, р, ж, ь, а, ч, б, ь, в, с, и, і, л, с, і, о

к, л, ж, ч, и, і, й, ч, ж, и, к, в, ж, к, о, и, й, ї

о, ж, р, ч, і, ш, у, й, ч, ж, ш, к, і, й, о, и

Рейтингова таблиця :

Вид роботи

Кількість балів

Оцінка

Максимальна

отримав

1. Доповніть речення

2

2. Тлумачення поняття

6

3. Складання електромагніту

2

4. Тестові завдання

10

5. Розв’язування задач

2

6. Активність на уроці

2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.