Підсумковий тест з теми ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (ІІ варіант)

Опис документу:
Для проведення контрольної роботи з історії України для учнів 10-го класу можна скористатися тестами, що пропонуються. Тест містить 20 різнопланових завдань, які охоплюють зміст зазначеної теми - ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України, 10 клас

Підсумковий тест з теми

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ІІ варіант

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Укажіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді.

1. З якого документа взято ці слова: «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу»?

А – І Універсал Української Центральної Ради;

Б – ІІ Універсал Української Центральної Ради;

В – ІІІ Універсал Української Центральної Ради;

Г – ІV Універсал Української Центральної Ради.

2. Як став називатися виконавчий орган Української Центральної Ради після ІV Універсалу?

А – Генеральний секретаріат;

Б – Державний секретаріат;

В – Рада народних комісарів;

Г – Рада народних міністрів.

3. Лідерами якої політичної організації були В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш?

А – Товариства українських поступовців;

Б – Української соціал-демократичної робітничої партії;

В – Української партії соціалістів-революціонерів;

Г – Української радикальної партії.

4. Укажіть твердження, що розкриває головний зміст ІV Універсалу Української Центральної Ради:

А – автономія України у складі федеративної Росії;

Б – відмова від самочинного проголошення автономії України;

В – утворення Української Народної Республіки;

Г – проголошення Української Народної Республіки незалежною державою.

5. Яка подія відбулася найраніше?

А – мирний договір УНР із Центральними країнами у Брест-Литовську;

Б – проголошення в Харкові радянської влади;

В – утворення Генерального секретаріату;

Г – проголошення незалежності УНР.

6. Яка подія стала приводом до початку Української революції навесні 1917 р.?

А перемога Лютневої революції в Російській імперії

Б організація заколоту генералом Л. Корніловим

В підписання Брест-Литовського мирного договору

Г поразка Німеччини в Першій світовій війні

7. Яка подія Української революції відбулася 6-8 квітня 1917 р.?

А Всеукраїнський національний конгрес

Б збройний виступ самостійників

В І Всеукраїнський військовий з’їзд

Г проголошення Першого універсала УЦР

8. Якому історичному діячеві належать такі факти біографії:

«Український прозаїк, драматург, художник, а також політичний і державний діяч; голова Генерального Секретаріату, пізніше – голова Директорії»?

А М. Грушевському

Б В. Винниченку

В С. Петлюрі

Г С. Єфремову

9. З якою метою було організовано заколот реакційних сил, очолених Верховним Головнокомандуючим генералом Л. Корніловим?

А проголошення незалежності України

Б установлення військової диктатури

В негайного початку мирних переговорів

Г підтримки більшовицького режиму

10. Прийняття якого універсалу було результатом досягнення компромісу між Українською Центральною Радою та Тимчасовим Урядом?

А Першого

Б Другого

В Третього

Г Четвертого

11. Якою була мета збройного виступу українського полку ім. П. Полуботка після оприлюднення Другого Універсалу?

А повалення влади Української Центральної Ради

Б припинення Першої світової війни

В проголошення самостійності України

Г встановлення військової диктатури

12. Яка суспільна верства склала соціально-політичну базу більшовизму у 1917 р.?

А інтелігенція

Б селяни

В пролетаріат

Г солдати

13. Коли було проголошено Українську Народну Республіку?

А у червні 1917 р.

Б у липні 1917 р.

В у листопаді 1917 р.

Г у січні 1918 р.

14. Як називався перший радянський уряд України?

А Генеральний Секретаріат

Б Рада Народних Міністрів

В Народний Секретаріат

Г Рада Народних Комісарів

15. Яка з наведених подій відбувалася 1918 р.?

А вступ радянських військ під командуванням М. Муравйова до Києва

Б установлення більшовицької влади в Катеринославі

В пред’явлення Раднаркомом РСФРР ультиматуму Центральній Раді

Г проголошення радянської влади на І Всеукраїнському з’їзді рад в Харкові

16. Коли мали місце відображені на картосхемі події?

А листопад 1917 р.

Б грудень 1917 р.

В січень 1918 р.

Г лютий 1918 р.

У завданні 17 розташуйте позначені буквами історичні події в хронологічній послідовності.

17. Установіть хронологічну послідовність прийняття документів, уривки з яких наведено.

А «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу.

З усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в згоді й приязні, але ніяка з них не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки»

Б «Доповнена Центральна Українська Рада виділить наново поміж себе окремий відповідальний перед нею Генеральний Секретаріат, який буде предложений до затвердження Временному Правительству в характері представника найвищої крайової влади Временного Правительства на Україні»

В «Центральна Рада покладає надію, що народи неукраїнські, що живуть на нашій землі, також дбатимуть про лад та спокій у нашім краю й у цей тяжкий час вседержавного безладдя дружно, одностайно з ними стануть до праці коло автономії України»

Г «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою.

Не віддаляючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

У завданні 18 доберіть до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, один відповідний варіант відповіді, позначений буквою.

18. Установіть відповідність між визначеннями та поняттями:

1 самоврядування певної частини держави відповідно загальнодержавному закону

2 повна незалежність держави від інших держав у внутрішній і зовнішній політиці

3 перехід землі, підприємств, банків із приватної власності у власність держави

4 примусове й безоплатне вилучення майна громадян на користь держави

А автономія

Б реквізиція

В суверенітет

Г конфіскація

Д націоналізація

У завданнях 19-20, що мають сім варіантів відповіді, оберіть три, на вашу думку, правильні.

19. Які обставини спричинили поразку Української Центральної Ради у боротьбі з більшовиками?

1. Непослідовність УЦР у соціально-економічній політиці.

2. Воєнна підтримка більшовиків Австро-Угорщиною.

3. Байдужість більшості населення України до політики УЦР.

4. Утручання у конфлікт на боці більшовиків країн Антанти.

5. Відсутність в УЦР дієздатного управлінського апарату.

6. Малочисельність і слабкість українських збройних сил.

7. Ігнорування УЦР потреб національних меншин.

20. Укажіть основні положення ІІ Універсалу Української Центральної Ради:

1 – відмова від самочинного проголошення автономії до Всеросійських Установчих зборів;

2 – поповнення Української Центральної Ради представниками національних меншин;

3 – проголошення Української Народної Республіки у складі федеративної Росії;

4 – проголошення програми соціально-економічних перетворень;

5 – скасування смертної кари;

6 – упорядкування судової системи;

7 – формування українських військових частин під контролем російського командування.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!