Підсумковий тест з теми ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (І варіант)

Опис документу:
Для проведення контрольної роботи з історії України для учнів 10-го класу можна скористатися тестами, що пропонуються. Тест містить 20 різнопланових завдань, які охоплюють зміст зазначеної теми - ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України, 10 клас

Підсумковий тест з теми

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

І варіант

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Укажіть правильний, на вашу думку, варіант відповіді.

1. Коли було видано документ, з якого взято цитату: «… на місце постійної армії завести народну міліцію, щоб наше військо служило обороні робочого люду, а не забаганкам пануючих верств»?

А – червень 1917 року;

Б – липень 1917 року;

В – листопад 1917 року;

Г – січень 1918 року.

2. Українська Народна Республіка була проголошена:

А – І Універсалом Центральної Ради;

Б – ІІ Універсалом Центральної Ради;

В – ІІІ Універсалом Центральної Ради;

Г – ІV Універсалом Центральної Ради.

3. Коли було видано цитований документ: «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям»?

А – червень 1917 року;

Б – липень 1917 року;

В – листопад 1917 року;

Г – січень 1918 року.

4. Як називався виконавчий орган Української Центральної Ради у 1917 році?

А – Генеральний секретаріат;

Б – Державний секретаріат;

В – Народний секретаріат;

Г – Рада народних комісарів.

5. Укажіть твердження, що розкриває головний зміст ІІ Універсалу Української Центральної Ради:

А – автономія України у складі федеративної Росії;

Б – відмова від самочинного проголошення автономії України;

В – утворення Української Народної Республіки;

Г – союз України з демократичною (не більшовицькою) Росією.

6. Укажіть, коли була утворена Українська Центральна Рада:

А березень 1917 р.

Б червень 1917 р.

В липень 1917 р.

Г листопад 1917 р.

7. Укажіть прізвища лідерів Української соціал-демократичної робітничої партії:

А В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш

Б В. Голубович, М. Грушевський, П. Христюк

В В. Антонов-Овсієнко, Ю. Коцюбинський, М Муравйов

Г В. Липинський, С. Шемет, В. Шемет

8. Перша українізована військова частина мала назву

А Вільне українське козацтво

Б Перша Запорізька дивізія

В Український військовий клуб ім. П. Полуботка

Г Український полк ім. Б. Хмельницького

9. Якому історичному діячеві належать такі факти біографії:

«Державний і політичний діяч, публіцист, організатор українських збройних сил, член УЦР, з травня 1917 р. – голова Українського Військового Генерального Комітету»?

А В. Винниченку

Б С. Петлюрі

В М. Міхновському

Г С. Єфремову

10. Яка подія Української революції відбулася раніше за інші?

А проголошення Центральною Радою автономії України

Б прийняття Українською Центральною Радою ІV Універсалу

В створення Генерального Секретаріату Центральної Ради

Г придушення повстання робітників заводу «Арсенал» у Києві

11. Яка політична сила висунула гасло «Вся влада – радам!»

А більшовики

Б есери

В кадети

Г есефи

12. Які події української революції викликали появу цих рядків?

«На Аскольдовій могилі

Поховали їх –

Тридцять мучнів українців,

Славних, молодих …

На Аскольдовій могилі український цвіт –

По кривавій по дорозі

Нам іти у світ …»

А розгром повстання самостійників

Б повстання на заводі «Арсенал»

В бій під Крутами

Г захоплення російськими військами Харкова

13. Яким Універсалом передбачалося таке вирішення аграрного питання:

«Віднині на території Української Народної Республіки існуюче право власності на землі поміщицькі…, а також на удільні, монастирські, кабінетські та церковні землі скасовується. Признаючи, що землі ті є власність всього трудового народу і мають перейти до нього без викупу, Українська Центральна рада доручає генеральному секретареві по земельних справах негайно виробити закон про те, як порядкувати … тими землями до Українських Установчих зборів»?

А Першим

Б Другим

В Третім

Г Четвертим

14. Коли мали місце відображені на картосхемі події?

А листопад 1917 р.

Б грудень 1917 р.

В січень 1918 р.

Г лютий 1918 р.

15. Яке з названих положень відносять до позитивних результатів Української революції?

А серед української інтелігенції, яка очолила національно-визвольну боротьбу, домінували автономістсько-федералістські тенденції

Б національна свідомість українського народу піднялась на якісно новий рівень

В значною мірою були вирішені соціально-економічні питання, особливо аграрне

Г українці масово зі зброєю в руках стали на захист Української Народної Республіки

16. Якому історичному діячеві належать такі факти біографії:

«Український прозаїк, драматург, художник, а також політичний і державний діяч; голова Генерального Секретаріату, пізніше – голова Директорії»?

А М. Грушевському

Б В. Винниченку

В С. Петлюрі

Г С. Єфремову

У завданні 17 розташуйте позначені буквами історичні події в хронологічній послідовності.

17. Установіть хронологічну послідовність подій:

А бій під Крутами

Б вступ військ М. Муравйова до Києва

В установлення більшовицької влади в Харкові

Г більшовицький переворот в Петрограді

У завданні 18 доберіть до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, один відповідний варіант відповіді, позначений буквою.

18. Установіть відповідність між прізвищем історичної особистості та стислою характеристикою її діяльності:

1 М. Грушевський

2 С. Єфремов

3 В. Антонов-Овсієнко

4 Ю. Коцюбинський

А громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Б радянський партійний, державний діяч; з грудня 1917 р. входив до першого радянського уряду України спочатку як заступник, а згодом – як виконуючий обов'язки народного секретаря військових справ

В український радянський військовий діяч, дипломат; у грудні 1917 р., стягнувши до Харкова значну кількість військ, захопив місто; 1918 р. командував наступом більшовиків на Україну

Г український історик, організатор української науки, політичний діяч і публіцист, голова Української Центральної Ради

Д публіцист, громадський діяч; засновник Української демократично-радикальної партії, на Українському Національному Конгресі обраний заступником голови УЦР і членом Малої Ради.

У завданнях 19-20, що мають сім варіантів відповіді, оберіть три, на вашу думку, правильні.

19. Які з наведених положень розкривають зміст Четвертого універсалу Української Центральної Ради?

1. УНР проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу.

2. З усіма сусідніми країнами УНР прагне жити у мирі та злагоді.

3. Центральна Рада має поповнитися представниками від інших народів, які живуть в Україні;

4. Впроваджуються демократичні свободи: свобода мови, свобода друку та ін.

5. Запроваджується 8 годинний робочий день.

6. Оголошується демобілізація армії, заміна її народною міліцією.

7. Православ’я проголошується державною релігією УНР.

20. Які обставини спричинили поразку Української Центральної Ради у боротьбі з більшовиками?

1. Непослідовність УЦР у соціально-економічній політиці.

2. Воєнна підтримка більшовиків Австро-Угорщиною.

3. Байдужість більшості населення України до політики УЦР.

4. Утручання у конфлікт на боці більшовиків країн Антанти.

5. Відсутність в УЦР дієздатного управлінського апарату.

6. Малочисельність і слабкість українських збройних сил.

7. Ігнорування УЦР потреб національних меншин.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!