Підсумковий тест з математики за курс 8 класу

Опис документу:
Тест складений відповідно до чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для перевірки знань учнів з алгебри та геометрії у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Тест містить 12 завдань з алгебри та 16 з геометрії.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підсумковий тест з математики за курс 8 класу

1. Розвязавши квадратне рівняння , одержимо, що

А) ;

Б) ;

В) ;

Г)

2. Скільки коренів має рівняння ?

А) два корені;

Б) один корінь;

В) жодного кореня;

Г) безліч коренів

3.Коренями рівняння є числа:

А) 7;2

Б) -7;2

В) -7;-2;

Г) 7;-2

4. Якщо сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює 8, а їх добуток -15 , то квадратне рівняння має вигляд

А)

Б)

В)

Г)

5.Значення виразу дорівнює:

А) 4;

Б) -4;

В) ;

Г) -

6.Значення виразу дорівнює:

А) 10;

Б) 1;

В) 37;

Г)10

7. Знайти значення виразу:

А) 2;

Б) 6;

Г) -.

В) 12;

8. Розвязати систему нерівностей:

А) ;

Б) ;

В) ;

Г)

9.Скоротити дріб

А) ;

Б) ;

В) ;

Г)

10.Спростити вираз

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) інша відповідь

11. Спростити вираз:

А)

Б);

В) ;

Г) інша відповідь

12. 30% першого числа на 11 більше, ніж 10% другого, а 70% першого на 7 більші від 50% другого. Знайдіть ці числа.

А) 60 та 70;

Б) 30 та 35;

В) 120 та 140;

Г) 40 та 30.

13. Якщо дві суміжні сторони паралелограма дорівнюють 12 см й 24 см, то його периметр дорівнює:

А) 36 см;

Б) 72 см;

В) 18 см;

Г) 144 см.

14. Якщо катети прямокутного трикутника дорівнюють 5 см і 12 см, то його гіпотенуза дорівнює:

А) см;

Б) 23 см;

В) 13 см;

Г) 15 см.

15. Один з кутів паралелограма дорівнює , тоді три інші кути дорівнюють:

А) 46;134;134

Б) 92;92; 46

В) 46;46;134;

Г) 144;144;46

16. Відомо що дві сторони трикутника дорівнюють 12 см і 7 см. Якою із вказаних величин може бути третя сторона:

А) 4 см ;

Б) 20 см;

В) 19 см;

Г) 18 см.

17. У трикутнику РМК, сторони РМ і МК відповідно дорівнюють 15 см і 11 см, а сторона РК у три рази менша, ніж сторона РМ . Знайти периметр трикутника

А) 30 см;

Б) 29 см;

В)32 см;

Г) 31 см.

18. Сторона прямокутника дорівнює 6 см, а діагональ - 10 см. Знайти іншу сторону прямокутника .

А) 12 см;

Б) 8 см;

В) 4 см;

Г) 20 см.

19. Довжина середньої лінії трапеції , у якої основи дорівнюють 3 см і 8 см, а бічні сторони 2см і 5 см, дорівнює значенню виразу:

А) ;

Б) ;

В) 2 + 5;

Г) 3 + 8

20. Знайти сторони трикутника , якщо його середні лінії дорівнюють 6см; 7см и 9 см

А) 12см;14см;18см;

Б)3см;3,5см; 4,5см ;

В) 24см;28см;36см;

Г) інша відповідь

21. Знайти кути трикутника якщо вони пропорційні числам 4, 6, 10.

А) ;

Б) ;

В) ;

Г) інша відповідь

22. Висота, яка проведена з вершини прямого кута рівнобедреного трикутника на гіпотенузу, дорівнює 6,5 см. Гіпотенуза дорівнює

А) 6,5см;

Б)26 см;

В) 13 см;

Г) 39 см

23. Чотирикутник АВСD – трапеція , ВС<АD, АС – діагональ, MN – середня лінія, М АВ, N CD, K – точка перетину АС і MN. Порівняйте відрізки MK і NK.

А) MK = NK;

Б) MK < NK;

В) MK > NK;

Г) порівняти не можна

24. Бісектриса одного з кутів паралелограма ділить його сторону навпіл. Знайти периметр паралелограма, якщо його більша сторона дорівнює 12 см.

А) 18 см;

Б) 36 см;

В)72 см;

Г) 108 см

25. Кожна з бічних сторін рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см. На основі трикутника взята точка і проведені через неї дві прямі, паралельні бічним сторонам трикутника. Знайти периметр отриманого паралелограма.

А) 24 см;

Б) 12 см;

В) 18 см;

Г) інша відповідь

26. Сторони прямокутника дорівнюють 12 см. и 8 см. Знайти відстань від точки перетину діагоналей до суміжних сторін прямокутника.

А) 4 см. и 6 см.;

Б) 12 см. и 8 см.;

В) 24 см. и 16 см.;

Г) 48 см. и 32 см.

27. Бічна сторона рівнобедренного трикутника дорівнює 5 см., а периметр - 12 см. Знайти середню лінію трикутника, що сполучає середини бічних сторін.

А) 10 см.;

Б) 2 см.;

В) 1 см.;

Г) 4 см.

28. Біссектриса внутрішнього кута трикутника ділить сторону на відрізки 2 см. і 3 см., а сума двох інших сторін дорівнює 10 см. Знайти сторони трикутника.

А) 2 см., 2.5 см., 3 см.;

Б) 8 см., 10 см., 12 см.;

В) 6 см., 7.5 см., 9 см.;

Г) 4 см., 5 см., 6 см.

Відповіді 1- В 2 – В 3 – Б 4 – Г 5 – А 6 – Б 7 – А 8 – Г 9 – А 10 – Г 11 - інша відповідь 12 - А 13- Б 14 - В 15 - А 16 - Г 17 - Г 18 - Б 19 -Б 20 - А 21 – В 22 - В 23 - Б 24 - Б 25 - Б 26 - А 27 - В 28 - Г

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»