Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Креативні методики читання, що мотивують та виховують
»
Взяти участь Всі події

Підсумковий тест "УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ"

Історія України

Для кого: 11 Клас

06.08.2019

17607

1388

6

Опис документу:
Тест можна використати як підсумкову роботу для учнів 11-го класу за темою "Україна в умовах десталінізації". Робота містить 2 варіанти по 17 запитань у кожному різного типу: вибір однієї правильної відповіді, встановлення хронологічної послідовності, встановлення логічних пар.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Історія України, 11 клас

Підсумковий тест з теми

Україна в умовах десталінізації

Варіант 1

1. Укажіть дату смерті Й. Сталіна:

А – 12 березня 1950 року.

Б – 5 жовтня 1952 року.

В – 5 березня 1953 року.

Г – 19 лютого 1954 року.

2. Яка нова область була створена у складі УРСР 1954 року?

А – Закарпатська.

Б – Кримська.

В – Івано-Франківська.

Г – Черкаська.

3. Укажіть, яке твердження є хибним:

А – повний текст доповіді М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС не публікувався в радянських засобах масової інформації аж до 1989 року.

Б – доповідь М. Хрущова на закритому засіданні ХХ з’їзду КПРС містила детальний аналіз причин культу особи.

В – повість І. Еренбурга «Відлига» була написана у 1954 році до річниці смерті Й. Сталіна.

Г – висловлена М. Хрущовим критика культу особи Й. Сталіна сприяла політичному і морально-психологічному оздоровленню радянського суспільства.

4. Укажіть, яка подія сталася того ж року, що й святкування 300-річчя Переяславської ради:

А – ХХ з’їзд КПРС;

Б – смерть Й. Сталіна;

В – передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР;

Г – усунення М. Хрущова від влади.

5. Вкажіть місто, у якому у 1963 році протестні акції робітників проти політики влади призвели до встановлення на тиждень воєнного стану:

А – Краматорськ.

Б – Кривий Ріг.

В – Харків.

Г – Черкаси.

6. У якому році були створені ради народного господарства (раднаргоспи)?

А – у 1956 році.

Б – у 1957 році.

В – у 1958 році.

Г – у 1959 році.

7. Якого року було прийнято Закон УРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР», котрий надавав право батькам учнів шкіл України обирати мову навчання для своїх дітей?

А – 1956 року.

Б – 1957 року.

В – 1958 року.

Г – 1959 року.

8. Укажіть представників покоління «шістдесятників»:

А – І. Драч, Л. Костенко, В. Симоненко.

Б – О. Гончар, О. Довженко, Л. Первомайський.

В – В. Сосюра, П. Тичина, М. Рильський.

Г – Є. Сверстюк, І. Світличний, М. Стельмах.

9. За фактами з біографії встановіть прізвище особи: «Визначний український поет, прозаїк, журналіст. Як журналіст, у своїх статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату, через що зазнавав систематичного цькування з боку офіційних владних структур. У 1963 році був жорстоко побитий на вокзалі у Черкасах, після чого невдовзі помер».

А – М. Вінграновський.

Б – І. Драч.

В – Л. Костенко.

Г – В. Симоненко.

10. У якому місті діяв клуб творчої молоді «Пролісок»?

А – Дніпропетровськ.

Б – Київ.

В – Львів.

Г – Черкаси.

11. Укажіть прізвище одного із засновників Української робітничо-селянської спілки:

А – І. Дзюба.

Б – Л. Костенко.

В – Л. Лукяненко.

Г – М. Косів.

12. Хто очолив Академію наук УРСР у 1962 році?

А – М. Амосов.

Б – М. Боголюбов.

В – В. Глушков.

Г – Б. Патон.

13. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А – початок освоєння цілинних земель;

Б – обрання О. Кириченка першим секретарем ЦК КПУ;

В – зміна назви ВКП(б) на КПРС;

Г – звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КПУ.

14. Укажіть заходи, які проводилися на селі у роки «відлиги»:

1 – запровадження виплати пенсій колгоспникам;

2 – розширення посівів кукурудзи;

3 – приватизація житла;

4 – відкриття перших приватних шкіл;

5 – укрупнення колгоспів;

6 – зміцнення матеріально-технічної бази машинно-тракторних станцій;

7 – ліквідація обмежень щодо розмірів присадибних ділянок колгоспників.

15. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

1. Десталінізація

А – процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

2. Реабілітація

Б – злиття одного народу з іншим (як правило, більш численним) шляхом засвоєння його мови, звичаїв тощо.

3. Асиміляція

В – політика відходу від негативних рис сталінізму як крайньої форми більшовизму.

4. Лібералізація

Г – послаблення державного контролю над різними видами діяльності.

Д – виправдання, поновлення доброго імені чи репутації несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи.

16. Установіть відповідність між містом розташування підприємства та продукцією, яку воно випускає:

1. Запоріжжя

А – автобуси.

2. Кременчук

Б – легкові автомобілі.

3. Луцьк

В – вантажні автомобілі.

4. Львів

Г – авторефрижератори.

Д – трактори.

17. Установіть відповідність між митцем та галуззю культури, у якій він відзначився:

1. Т. Яблонська

А – живопис.

2. Л. Костенко

Б – музика.

3. Г. Майборода

В – архітектура.

4. Н. Ужвій

Г – театр.

Д – література.

Варіант 2

1. Коли відбувся ХХ з’їзд КПРС?

А – жовтень 1952 року.

Б – лютий 1956 року.

В – січень-лютий 1959 року.

Г – жовтень 1961 року.

2. Про кого мова: «став першим українцем, який очолив Комуністичну партію України»?

А – про М. Хрущова.

Б – про Л. Кагановича.

В – про Л. Мельникова.

Г – про О. Кириченка.

3. Коли Кримська область була передана до складу УРСР?

А – 12 березня 1950 року.

Б – 5 жовтня 1952 року.

В – 5 березня 1953 року.

Г – 19 лютого 1954 року.

4. На якому з’їзді КПРС була прийнята нова програма Комуністичної партії, у якій містилася теза, що «теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі»?

А – на ХІХ з’їзді КПРС.

Б – на ХХ з’їзді КПРС.

В – на ХХІ з’їзді КПРС.

Г – на ХХІІ з’їзді КПРС.

5. П’ятиповерхові, як правило, панельні та цегляні будинки без технічного поверху, ліфту і сміттєпроводу, які споруджувалися за типовими проектами, «без надмірностей» у народі отримали назву …

А – «коробки».

Б – «сталінки».

В – «хрущовки».

Г – «комуналки».

6. Якому поняттю відповідає визначення: «територіальні органи управління, створені замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування економікою регіонів, але призвели до розриву зв’язків між окремими галузями»?

А – радгоспи.

Б – раднаргоспи.

В – економічні райони.

Г – місцеві державні адміністрації.

7. Який пасажирський літак виробляли на Київському авіаційному заводі?

А – Ту-104.

Б – Ту-124.

В – Ту-134.

Г – АН-24.

8. Про кого мова: «Один з найяскравіших представників покоління «шістдесятників» у літературі, «лицар українського відродження». Як журналіст, у своїх статтях показував хиби партійно-бюрократичного апарату, через що зазнавав систематичного цькування з боку офіційних владних структур. У 1963 році його жорстоко побили на вокзалі в Черкасах (винуватців так і не знайдено), після чого він невдовзі помер»?

А – І. Драч.

Б – Д. Павличко.

В – В. Симоненко.

Г – І. Світличний.

9. Яка подія відбулася найпізніше?

А – скасування оплати навчання у середній та вищій школі;

Б – створення Інституту кібернетики АН УРСР;

В – впровадження обов’язкової восьмирічної освіти;

Г – наукова конференція з питань культури української мови у Києві.

10. Про кого з політичних діячів іде мова: «У 1961 році заарештований і засуджений до страти, яку замінено 15-річним ув’язненням. Після відбуття покарання оселився в Чернігові»?

А – І. Дзюба.

Б – М. Косів.

В – Л. Лук’яненко.

Г – Є. Сверстюк.

11. У якому році відбувся закритий судовий процес над членами Української робітничо-селянської спілки?

А – у 1957 році.

Б – у 1959 році.

В – у 1961 році.

Г – у 1963 році.

12. Який обов’язковий предмет було введено у вищих навчальних закладах СРСР з 1959 року?

А – історія КПРС.

Б – політична економія.

В – науковий атеїзм.

Г – науковий комунізм.

13. Розташуйте державних діячів у порядку перебування їх на посаді першого секретаря ЦК КПУ:

А – О. Кириченко;

Б – Л. Мельников;

В – П. Шелест;

Г – М. Підгорний.

14. Укажіть прізвища активних діячів Київського клубу творчої молоді «Супутник»:

1 – А. Горська;

2 – І. Драч;

3 – І. Світличний;

4 – В. Стус;

5 – С. Хмара;

6 – В. Чорновіл;

7 – І. Кандиба.

15. Установіть відповідність між поняттями і термінами та їх визначеннями:

1. Дисиденти

А – сукупність дій і заходів радянського союзного керівництва в національних органах і неросійських республіках СРСР, спрямованих на звуження, приниження чи відсунення на другорядні ролі національних мов, культури, історії союзних республік і водночас висунення на провідні позиції російської мови, культури, історії.

2. «Шістдесятники»

Б – послаблення державного контролю над різними видами діяльності.

3. Русифікація

В – група людей, що дотримуються інших, відмінних від державної ідеології поглядів на найважливіші суспільно-політичні, економічні й культурні проблеми держави.

4. Лібералізація

Г – молоді люди, які намагалися відрізнятися від інших стилем свого одягу, зачісками та уподобаннями.

Д – покоління молодих літераторів та митців, учасників руху за оновлення радянського суспільства, які протестували проти заідеологізованості в зображенні дійсності, боролися за відродження рідної мови, піднесення національної самосвідомості й людської гідності.

16. Установіть відповідність між твором та його автором:

1. «Зачарована Десна»

А – О. Гончар

2. «Тронка»

Б – О. Довженко

3. «Дикий мед»

В – М. Стельмах

4. «Вир»

Г – Г. Тютюнник

Д – Л. Первомайський

17. Установіть відповідність між подіями та роками, у які вони відбулися:

1. Початок серійного випуску малолітражок «Запорожець»

А – 1957 рік.

2. Ліквідація машинно-тракторних станцій (МТС)

Б – 1958 рік.

3. Проведення грошової реформи

В – 1959 рік.

4. Відкриття Київського метро

Г – 1960 рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.