До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
1
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Підсумковий тест "УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ"

Опис документу:
Тест можна використати як підсумкову роботу для учнів 11-го класу за темою "Україна в період загострення кризи радянської системи". Робота містить 2 варіанти по 20 запитань у кожному різного типу: вибір однієї правильної відповіді, встановлення хронологічної послідовності, встановлення логічних пар.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Історія України, 11 клас

Підсумкова робота з розділу «УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ»

Варіант 1

1. Якому терміну відповідає визначення: «переміщення людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на більш-менш тривалий час»?

А – урбанізація;

Б – міграція;

В – депопуляція;

Г – депортація.

2. Якого дня в УРСР у 80-ті роки святкували День Конституції?

А – 20 квітня. Б – 28 червня. В – 7 жовтня. Г – 5 грудня.

3. Відповідно до статті 6 Конституції УРСР «керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є …»:

А – Верховна Рада України.

Б – Комуністична партія України.

В – Комуністична партія Радянського Союзу.

Г – Професійні спілки.

4. Укажіть роки «золотої п’ятирічки»:

А – 1946-1950 роки.

Б – 1956-1960 роки.

В – 1966-1970 роки.

Г – 1976-1980 роки.

5. Яке місто є зайвим у цьому логічному ланцюжку: Донецьк, Миргород, Моршин, Трускавець?

А – Донецьк.

Б – Миргород.

В – Моршин.

Г – Трускавець.

6. Кількість робочих годин у календарному тижні (робочий тиждень) в СРСР не могла перевищувати …

А – 40 годин.

Б – 41 години.

В – 42 годин.

Г – 43 годин.

7. Яке твердження відповідає поняттю «екстенсивне виробництво»?

А – спосіб збільшення обсягів виробництва за рахунок залучення додаткових ресурсів.

Б – метод господарювання підприємств в умовах соціалістичної економіки, який поєднував централізоване керівництво з їх певною господарською самостійністю.

В – спосіб збільшення обсягів виробництва шляхом ефективного використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу.

Г – метод господарювання, при якому відбувається тотальне підпорядкування інтересів людини інтересам економіки.

8. Режисером якого фільму був Леонід Биков?

А – «Вавилон – ХХ»;

Б – «В бій ідуть лише старі»;

В – «Сон»;

Г – «Короткі зустрічі».

9. Який університет був заснований найпізніше?

А – Дніпропетровський;

Б – Донецький;

В – Запорізький;

Г – Сімферопольський.

10. Кінофільми «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, «Криниця для спраглих» Юрія Іллєнка, «Камінний хрест» Леоніда Осики, «Вірність» Петра Тодоровського започаткували новий напрям, який отримав назву…

А – анімаційне кіно.

Б – опозиційне кіно.

В – радянське кіно.

Г – «поетичне кіно».

11. Укажіть, яке твердження є хибним:

А – на початку 80-х років опозиційний рух був придушений;

Б – українські дисиденти підтримали рух кримських татар за повернення на свою історичну батьківщину;

В – у середині 60-х – на початку 70-х років представники дисидентського руху застосовували переважно нелегальні методи боротьби;

Г – Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінкських угод ставила за мету сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини.

12. Якого року пройшла перша хвиля арештів представників дисидентського руху?

А – 1961 року.

Б – 1963 року.

В – 1965 року.

Г – 1967 року.

13. Укажіть рік заснування Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод:

А – 1972 рік.

Б – 1975 рік.

В – 1976 рік.

Г – 1979 рік.

14. Яка подія міжнародного життя дала поштовх до припинення реформ у СРСР?

А – демократична революція в Угорщині;

Б – «Празька весна» у Чехословаччині;

В – створення профспілки «Солідарність» у Польщі;

Г – народне повстання в столиці НДР Берліні.

15. Укажіть прізвища відомих українських виконавців оперних партій:

1 – С. Вакарчук;

2 – Д. Гнатюк;

3 – Є. Мирошниченко;

4 – С. Ротару;

5 – А. Солов’яненко;

6 – Н. Яремчук;

7 - Л. Ященко.

16. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А – усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста;

Б – прийняття «Продовольчої програми»;

В – прийняття останньої Конституції УРСР;

Г – початок «косигінської економічної реформи».

17. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

1. Рентабельність

А – період історії СРСР, який характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби оновлення суспільства, консервувала існуючий режим, наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу.

2. Прибуток

Б – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

3. «Застій»

В – показник трудової діяльності працівників; характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

4. Продуктивність праці

Г – сумарна кількість продукції, яку отримало підприємство впродовж певного періоду.

Д – економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції (товарів, робіт та послуг); визначається як відношення чистого прибутку від реалізації до собівартості продукції.

18. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:

1. «Несуни»

А – ті, хто ніс щось з роботи додому.

2. Корупція

Б – незаконна винагорода матеріального характеру.

3. Хабар

В – форма заохочення успіхів, досягнутих у праці, науці, літературі, мистецтві чи іншій суспільно корисній діяльності.

4. Премія

Г – таємне викрадення чужого майна.

Д – підкуп посадових осіб та їхня продажність.

19. Установіть відповідність між особою та фактом її біографії:

1. С. Параджанов

А – редактор журналу «Український вісник».

2. М. Руденко

Б – помер у тюремній лікарні в Ленінграді (відмовили нирки).

3. В. Марченко

В – керівник Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод.

4. В. Чорновіл

Г – режисер кінофільму «Тіні забутих предків».

Д – генерал Радянської Армії.

20. Установіть відповідність між художнім твором та його автором:

1. «Чотири броди»

А – О. Гончар

2. «Собор»

Б – Л. Костенко

3. «Маруся Чурай»

В – М. Стельмах

4. «Лебеді материнства»

Г – Б. Чичибабін

Д – В. Симоненко

Варіант 2

1. Укажіть рік прийняття Конституції УРСР:

А – 1975 рік.

Б – 1976 рік.

В – 1977 рік.

Г – 1978 рік.

2. Яке твердження відносно повсякденного життя населення УРСР у 70-80-х роках є хибним?

А – «діставання» дефіцитних товарів стає ледь не сенсом життя частини громадян;

Б – черги стали символами і ознаками великих міст;

В – особливе місце у сфері обслуговування посідали працівники торгівлі;

Г – високий рівень культури, повага до покупців і клієнтів були характерними для торгівлі та побутового обслуговування.

3. Укажіть прізвище історичного діяча за фактом його біографії: «Православний релігійний діяч. У 1976 році під час перебування у засланні задекларував свою приналежність до Української Автокефальної Православної Церкви»:

А – В. Марченко.

Б – В. Романюк.

В – М. Руденко.

Г – В. Стус.

4. «Цеховики» - це …

А – підпільні підприємці.

Б – працівники фабрики.

В – члени профільної профспілки.

Г – керівництво заводу.

5. Укажіть назву мережі елітних магазинів імпортних товарів, в яких товари можна було придбати тільки за валюту:

А – «Берізка».

Б – «Вербиченька».

В – «Калинка».

Г – «Ялинка».

6. Про кого ці слова: «найбільш послідовний провідник брежнєвської політики в Українській РСР»?

А – про О. Ляшка.

Б – про В. Маланчука.

В – про П. Шелеста.

Г – про В. Щербицького.

7. Укажіть рік створення документу, з якого взята дана цитата: «Вся повнота влади в Українській РСР належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу Української РСР. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів»:

А – 1965 рік.

Б – 1972 рік.

В – 1978 рік.

Г – 1982 рік.

8. Кримінальна економіка, грошовий обіг у якій відбувається за межами державної фінансової системи, це …

А – прихована економіка.

Б – мафіозна економіка.

В – тіньова економіка.

Г – недержавна економіка.

9. Укажіть рік переходу в СРСР до загальнообов’язкової середньої освіти:

А – 1965 рік.

Б – 1972 рік.

В – 1978 рік.

Г – 1984 рік.

10. За чиїм сценарієм режисер Ю. Іллєнко зняв фільм «Криниця для спраглих»?

А – О. Гончара.

Б – І. Драча.

В – Д. Павличка.

Г – Б. Чичибабіна.

11. Кому належать ці слова: «Я, український літератор, репресований за політичними мотивами в січні 1972 р. Я обстоював демократизацію – це було розцінено як спроба сплюндрувати радянський лад; моя стурбованість кризисним станом української культури була кваліфікована як націоналізм»?

А – І. Дзюбі.

Б – Д. Павличку.

В – В. Стусу.

Г – І. Світличному.

12. Якого року була проголошена реформа загальноосвітньої та професійної школи?

А – 1972 року.

Б – 1978 року.

В – 1980 року.

Г – 1984 року.

13. Якому терміну відповідає визначення: «самостійне (без участі видавництва) тиражування літературних, публіцистичних та інших творів для їх розповсюдження»?

А – цензура;

Б – «самвидав»;

В – «тамвидав»;

Г – копіювання.

14. Визначте характерну рису етносоціальних процесів в Україні у другій половині 1960-х – на початку 1980-х років:

А – високі темпи зростання чисельності сільського населення;

Б – збільшення щорічних темпів приросту населення України;

В – зменшення абсолютної чисельності населення України;

Г – скорочення частки українців серед загальної чисельності населення.

15. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

А – прем’єра фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі «Україна»;

Б – випуск першого номеру журналу «Український вісник»;

В – поява перших зразків «самвидавської» літератури;

Г – перші арешти членів Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод.

16. Укажіть твердження щодо проблем розвитку соціальної сфери періоду «застою» в Україні:

1 – русифікація державного апарату;

2 – зростання рівня смертності;

3 – низька якість товарів народного споживання;

4 – цілковита залежність політики республіки від центру;

5 – відсутність реальних демократичних прав громадян;

6 – низький рівень заробітної плати працівників інтелектуальної сфери;

7 – інтенсифікація сільськогосподарського виробництва.

17. Установіть відповідність між поняттям та його визначенням:

1. Дефіцит

А – працівники, призначені чи затверджені вищими партійними або радянськими органами на будь-які посади.

2. Номенклатура

Б – процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

3. Стагнація

В – процес знецінення паперових грошей, падіння їх купівельної спроможності.

4. Урбанізація

Г – перевищення попиту над пропозицією.

Д – застій у виробництві, торгівлі тощо.

18. Установіть відповідність:

1. «Розвинутий соціалізм»

А – нова історична спільнота людей.

2. «Радянський народ»

Б – керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства.

3. Комуністична партія Радянського Союзу

В – перша фаза комунізму.

4. Адміністративно-командна система управління

Г – політична основа Української РСР.

Д – деструктивні процеси на селі.

19. Установіть відповідність між твором та його автором:

1. «Зимові дерева»

А – В. Чорновіл

2. «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

Б – Л. Костенко

3. «Лихо з розуму»

В – В. Стус

4. «Україна наша Радянська»

Г – П. Шелест

Д – І. Дзюба

20. Установіть відповідність між митцем та галуззю культури, у якій він відзначився:

1. В. Івасюк

А – живопис.

2. Д. Павличко

Б – музика.

3. А. Роговцева

В – архітектура.

4. М. Дерегус

Г – театр.

Д – література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.