Підсумкова контрольна робота з всесвітньої історії 11 клас.

Опис документу:
Шановні колеги, пропоную вашій увазі підсумкову контрольну роботу з всесвітньої історії для учнів 11 класу. робота розрахована на два варіанти і має завдання різних рівнів складності: встановлення відповідності, визначення причин, завдання відкритої форми та завдання з однією правильною відповіддю.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підсумкова контрольна робота з історії 11 клас.

Варіант1.

Тести (по 0,5 б.):

 1. Проголошення Китайської Народної Республіки відбулося у: а) жовтні 1949 р.; б) грудні 1949 р.; в) лютому 1950 р.; г) травні 1953 р.

 2. Назвіть першого прем’єр-міністра незалежної Індії: а) Р. Ганді; б) Н. Рао; в) М. Ганді; г) Дж. Неру.

 3. Назвіть рік введення радянських військ до Афганістану: а) 1977 р.; б) 1978 р.; в) 1979 р.; г) 1981 р.

 4. Ударною силою так званої «культурної революції» в Китаї були загони учнівської молоді, так звані «червоні охоронці», або китайською мовою: а) хуацяо; б) цяофані; в) хунвейбіни; г) цзаофани.

 5. Яка країна Латинської Америки увійшла в історію другої половини XX ст. як «острів Свободи»: а) Куба; б) Гаїті; в) Ямайка; г) Уругвай.

 6. Наслідком закінчення «холодної війни» було(а): а) зникнення проблеми зброї масового знищення; б) зміна ролі міжнародних організацій, зокрема ООН; в) зупинка процесів європейської інтеграції; г) збільшення появи нових тоталітарних й авторитарних режимів у різних державах.

Завдання:

 1. (2 б.) (4): З’ясуйте основні наслідки «холодної війни»: а) розпад СРСР і світової соціалістичної системи; б) демографічний «вибух» у країнах «третього світу»; в) прискорення процесів глобалізації та регіональної інтеграції; г) глобальний тріумф тоталітарної ідеології; д) припинення глобального ракетно-ядерного протистояння наддержав, скорочення ядерних потенціалів; е) пріоритет США, їх домінування у міжнародних відносинах; є) формування нових центрів світової політики, зміна ролі міжнародних організацій, зокрема ООН; ж) поява нових і загострення старих регіональних конфліктів, посилення регіональної нестабільності.

 2. (2 б.) (4): З’ясуйте причини «японського економічного дива»: а) активна інвестиційна політика держави; б) орієнтація виробництва на наукомісткі технології та експорт; в) значні витрати на потреби оборони; г) висока кваліфікація і дисципліна робітників; д) широке використання ресурсів колоній; е) патерналістська система найму робочої сили; є) політична стабільність; ж) реформи, здійснені американською окупаційною адміністрацією.

 3. (2 б.): Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

  А) авторитаризм

  1) навмисне й систематичне знищення окремих груп населення за расовими, національними чи релігійними ознаками, а також навмисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове знищення цих груп

  Б) геноцид

  2) об’єднання окремих частин в одне ціле (економічне, політичне, соціальне об’єднання окремих країн)

  В) інтервенція

  3) прагнення до відокремлення, притаманне переважно національним меншинам у багатонаціональних державах, спрямоване на відтворення й створення самостійних держав або національно-державних автономій.

  Г) інтеграція

  4) значне зосередження влади в руках однієї особи або групи осіб в умовах різкого обмеження політичних свобод і ролі представницьких органів.

  Д) сепаратизм

 4. (3 б.): Які чинники вплинули на розпад колоніальної системи?

Підсумкова контрольна робота з історії 11 клас.

Варіант 2.

Тести (по 0,5 б.):

 1. Коли Індія була проголошена «суверенною демократичною республікою»: а) 1947 р.; б) 1950 р.; в) 1951 р.; г) 1952 р.

 2. Назвіть ідеолога «прагматичних» реформ у Китаї: а) Ц. Цземін; б) М. Цзедун; в) Д. Сяопін; г) Х. Гофен.

 3. Вкажіть рік, названий «роком Африки»: а) 1955 р.; б) 1960 р.; в) 1991 р.; г) 1974 р.

 4. Єврейська держава Ізраїль була проголошена в: а) листопаді 1947р.; б) травні 1948 р.; в) липні 1952 р.; г) жовтні 1951 р.

 5. Процес ліквідації колоніального панування й надання політичної незалежності народам отримав назву: а) демобілізація; б) деколонізація; в) деідеологізація; г) демократизація.

 6. Що означає термін «холодна війна»: а) гостре й небезпечне політичне, військове та ідеологічне протиборство між Китаєм та США; б) гостре й небезпечне політичне, військове та ідеологічне протиборство між США та СРСР; в) гостре й небезпечне політичне, військове та ідеологічне протиборство між Китаєм та СРСР; г) гостре й небезпечне політичне, військове та ідеологічне протиборство між «християнським та мусульманським світом».

Завдання:

 1. (2 б.) (4): Назвіть причини деколонізації після Другої світової війни: а) зростання економічного потенціалу і впливу колоній; б) розгортання масових національно-визвольних рухів; в) негативне ставлення до колоніалізму світової громадськості; г) посилення територіальних і релігійних протиріч між колоніальними країнами; д) ослаблення метрополій у результаті Другої світової війни; е) «холодна війна», активізація зовнішньополітичної діяльності щодо колоній СРСР і США; є) зростання національної самосвідомості народів колоній; ж) масова еміграція населення колоній в країни Заходу.

 2. (2 б.) (4):Визначте форми прояву «холодної війни» міжнародних відносинах: а) активна участь у регіональних конфліктах; б) боротьба за підвищення рівня життя населення; в) пропагандистська війна; г) гонка ракетно-ядерних і звичайних озброєнь; д) змагання у галузі оборонних і космічних досліджень; е) пряма агресія наддержав одна проти одної; є) боротьба за вплив на країни «третього світу»; ж) атомна дипломатія.

 3. (2 б.): Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

  А) Деколонізація

  1) прагнення до відокремлення, притаманне переважно національним меншинам у багатонаціональних державах, спрямоване на відтворення й створення самостійних держав або національно-державних автономій.

  Б) «холодна війна»

  2) політика, яка передбачає загарбання та підкорення іншої країни

  В) Апартеїд

  3) протистояння двох воєнно-політичних блоків – комуністичного і західного (40-80 рр. XX ст.).

  Г) колоніалізм

  4) крайня форма расової дискримінації

  Д) сепаратизм.

 4. (3 б.): Які країни і чому називають новими індустріальними країнами Сходу?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
0
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!