Підсумкова контрольна робота з української мови (8 клас)

Опис документу:
Підсумкова контрольна робота з української мови у 8 класі містить завдання різної складності, за допомогою яких можна перевірити рівень знань учнів з тем, що вивчалися протягом навчального року за чинною програмою.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Варіант 1

Рівень 1 (6 завдань - 0,5б. кожне)

1. Який розділ науки про мову вивчає словосполучення і речення?

А морфологія;

Б лексикологія;

В синтаксис;

Г пунктуація.

2. Укажіть види речень за емоційним забарвленням.

А окличні й неокличні;

Б поширені й непоширені;

В питальні, спонукальні, розповідні;

Г повні й неповні.

3. Вставні слова — це…

А синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів, з яких одне головне, а інше — залежне;

Б члени речення, які відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні;

В слова в реченні, що вказують на ставлення мовця до висловленої думки;

Г слова, що називають особу або предмет, до якого звернена мова.

4. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після нього ставимо:

А крапку з комою;

Б кому;

В двокрапку;

Г тире.

5. Речення з поширеним звертанням є в рядку

А До тебе, Україно, струна моя перша озветься.

Б Пригадайте, мамо, те прощання край воріт, де сяяла роса.

В Микито, знов мою пораду ти забув і судиш про князів.

Г До тебе, мій дорогий юний друже, приходять усе нові та нові книжки, які відкривають безмежні обрії знань

6. Двокрапка між узагальнювальним словом та однорідними членами речення ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)

А Високі береги зеленувата вода лози усе було залите гарячим сонцем.

Б І срібні сурми журавлів сльота і ранки голубі все заплелося в тій дорозі .

В І море і озеро і широкий степ усе було залите гарячим маревом.

Г Усе тимчасове інструкції слова і гроші.

Рівень 2 (3 завдання - 1б. кожне)

1. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А Про творчість Максима Рильського Олесь Гончар писав — «Гармонія, що з думки вироста».

Б Про творчість Максима Рильського Олесь Гончар писав: Гармонія, що з думки вироста.

В Про творчість Максима Рильського Олесь Гончар писав: «Гармонія, що з думки вироста.

Г Про творчість Максима Рильського Олесь Гончар писав: «Гармонія, що з думки вироста».

2. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово)

І на слова (1) мої (2)дивилася (3)вода кленовими осінніми (4)очима.

А    підмет Б    присудок В    означення Г    додаток Д    обставина

3. Укажіть ускладнювальний елемент речення (замість крапок поставте пропущені літери).

І на тім рушн..кові ож.ве все знайоме до болю — і д..тинство й розлука, і вірна любов (А. Малишко).

А звертання;

Б відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;

В вставні слова;

Г однорідні члени речення.

Рівень 3 (2 завдання – 2б. кожне)

1. Установіть відповідність між типами речень та прикладами

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А На вигоні палили вогнище.

Б Буду сонцем у серце дивитись.

В На горизонті — обрис корабля.

Г Нам треба голосу Тараса.

Д Решетом воду не носять.

2. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом

1 обставина

2 додаток

3 прикладка

4 означення

А Через якийсь час, пополуднувавши, вся сім’я сиділа під хатою на призьбі.

Б Багато грабіжників зазіхало на твої багатства і могутність, стольне місто Києве.

В Залякані нарами й нагаями, селяни вдавали тихих і покірних людей, які готові робити всяку роботу, усе, чого тільки забажається панам.

Г Досвідчений учитель, він завжди ретельно готувався до проведення уроків.

Д Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з математики.

Рівень 4 (2б)

Виконайте синтаксичний розбір двох речень(на вибір). Визначте частини мови.

Живи, цвіти, вкраїнська мово, зціляй і душу, і вуста (Т. Бартош).

Фіолетовий колір символізує дружбу, велич, розкіш (З календаря).

Весною в селі встають рано(Григір Тютюнник).

Варіант 2

Рівень 1 (6 завдань - 0,5б.кожне)

1. Який розділ науки про мову вивчає правильне написання слів?

А морфологія;

Б орфоепія;

В орфографія;

Г синтаксис.

2. За метою висловлювання речення поділяють на:

А прості, складні;

Б поширені і непоширені;

В окличні і неокличні;

Г розповідні, питальні, спонукальні.

3. Однорідні члени речення — це…

А члени речення, які відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні;

Б слова в реченні, що вказують на ставлення мовця до висловленої думки;

В слова, що називають особу чи предмет, до якого звернена мова;

Г уточнювальні члени речення.

4. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставимо:

А тире;

Б кому;

В двокрапку;

Г крапку з комою.

5.Поширене звертання є в реченні

А Моя Вітчизно дорога, яка в тобі горить снага!
Б Україно! Слався нивами, слався рідними людьми!
В Вийся, жайворонку, вийся над полями, розважай людську тугу ти піснями.
Г Сій, сіваче, в людські груди правди вічної зерно.

6.Між однорідними членами речення та узагальнювальним словом ставиться тире в реченні (розділові знаки пропущено)

А Високі береги зеленувата вода лози все було залите гарячим сонцем.

Б Все тимчасове інструкції слова і гроші.

В Усе забудеться морози і люта завія.

Г Усе я пізнав там і втрати зловісні і радість і горе і спів солов’я .

Рівень 2(3 завдання - 1б. кожне)

1. У якому реченні з прямою мовою правильно розставлено розділові

знаки?

А М. Рильський писав — «Не бійтесь заглядати у словник».

Б М. Рильський писав: Не бійтесь заглядати у словник.

В М. Рильський писав: «Не бійтесь заглядати у словник».

Г М. Рильський писав — Не бійтесь заглядати у словник.

2. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово)

І (1)дощ (2)цілує (3)опівночі кульбаби (4)очі золоті.

А    підмет Б    присудок В    означення Г    додаток Д    обставина

3.Укажіть ускладнювальний елемент речення (замість крапок поставте пропущені літери).

З..мля, освячена кровʼю визволит..лів, дорога моєму с..рцю (Олесь Гончар).

А звертання;

Б відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;

В однорідні присудки;

Г відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом.

Рівень 3(2 завдання – 2б. кожне)

1.Установіть відповідність між видами односкладних речень і реченнями

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А За одного вченого дають десять невчених.

Б Мені невесело було й на нашій славній Україні.

В Ясени, ясени, бачу вас за селом край дороги.

Г Дівчині дарують квіти з напіврозквітлими пуп'янками.

Д Де старий спотикнеться, там нехай молодий добре напнеться!

2. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом

1 обставина

2 додаток

3 прикладка

4 означення

А Знесилений важкою роботою, Іван опустився на землю

Б На світі все знайдеш, крім рідної матері .

В Тріпочучи крильцями, підібравши лапки, жайворонки намагалися втриматися на одному місці.

Г Журавлі, яких зігріло лагідне сонце, здіймалися високо в небо.

Д Петро Сагайдачний, гетьман війська Запорізького,був не лише великим дипломатом, а й патріотом України

Рівень 4 (2б)

Виконайте синтаксичний розбір двох речень(на вибір). Визначте частини мови.

Фантазіє, богине легкокрила, ти світ злотистих мрій для нас одкрила (Леся Українка).

Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої хвилі (М.Коцюбинський)

З моря повіяло легеньким вітерцем (З газети)

Варіант 3

Рівень 1 (6 завдань 0,5б.)

1. Який розділ мовознавства вивчає лексику (словниковий склад мови).

А лексикологія;

Б орфоепія;

В орфографія;

Г синтаксис.

2. За наявністю другорядних членів речення є:

А повні й неповні;

Б окличні й неокличні;

В поширені й непоширені;

Г прості й складні.

3. Звертання — це…

А слово або сполучення слів, що називає особу чи предмет, до якого звернена мова;

Б частина мови, що означає предмет;

В слово, яке вказує на ставлення мовця до висловленої думки;

Г член речення, який називає особу, до якої звернена мова.

4. Як розділовий знак ставиться між двома однорідними членами, якщо вони значно поширені або ускладнені?

А крапку з комою;

Б кому;

В двокрапку;

Г тире.

5. Речення з поширеним звертанням у рядку

А Доле! Дай день, щоб напитись сонця, ніч мені дай — на зірки надивитися.

Б Добридень, хато! Будь завжди багата на радість, і на статки, й на добро.

В Дай мені, моя матусе-хато, хоч краплинку сили криленят.

Г Боже, молюсь, аби простив, бо я не можу без гір, і птахів, і трави…

6. Двокрапка між узагальнювальним словом та однорідними членами речення ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)

А Високі береги зеленувата вода лози усе було залите гарячим сонцем.

Б І срібні сурми журавлів сльота і ранки голубі все заплелося в тій дорозі .

В І море і озеро і широкий степ усе було залите гарячим маревом.

Г Усе тимчасове інструкції слова і гроші.

Рівень 2(3 завдання - 1б. кожне)

1. Правильно розставлено розділові знаки в реченні з прямою мовою:

А М. Рильський зазначав: Словник — це пишний яр, а не сумне провалля.

Б «Словник — це пишний яр, а не сумне провалля» — зазначав М. Рильський.

В «Словник — це пишний яр, а не сумне провалля», — зазначав М. Рильський.

Г «Словник — це пишний яр, а не сумне провалля»: зазначав М. Рильський.

2. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова (цифра позначає наступне слово)

По воді (1)золотою молитвою тихий (2)місяць до (3)мене (4)тече.

А    підмет Б    присудок В    означення Г    додаток Д    обставина

3. Укажіть ускладнювальний елемент речення (замість крапок поставте пропущені літери).

Пісня ширит..ся, росте, ро..ливається на в..чірніх просторах Дніпра (О. Довженко).

А звертання;

Б відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом;

В вставні слова;

Г однорідні члени речення.

Рівень 3(2 завдання – 2б. кожне)

1. Установіть відповідність між видами односкладних речень та прикладами

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

А Піду блукать по всесвіту широкім.

Б Дитячих літ моїх ожина.

В Зрубали яблуню стару в саду.

Г Когось на пісню раптом потягло.

Д На чужім мотузку в колодязь на спускайся.

2. Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом

1 обставина

2 додаток

3 прикладка

4 означення

А Через якийсь час, пополуднувавши, вся сім’я сиділа під хатою на призьбі.

Б Багато грабіжників зазіхало на твої багатства і могутність, стольне місто Києве.

В Залякані нарами й нагаями, селяни вдавали тихих і покірних людей, які готові робити всяку роботу, усе, чого тільки забажається панам.

Г Досвідчений учитель, він завжди ретельно готувався до проведення уроків.

Д Хлопець досить успішно склав екзамени з усіх предметів, у тому числі з математики.

Рівень 4 (2б)

Виконайте синтаксичний розбір двох речень(на вибір). Визначте частини мови.

Ти мене, кохана, проведеш до поля… (М. Рильський).

І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю…(Т.Шевченко).

Дарованому коневі в зуби не заглядають (Народне прислів’я).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»