Підсумкова контрольна робота з історії України (11 клас)

Опис документу:
Шановні колеги, пропоную вашій увазі підсумкову контрольну роботу з історії України для 11 класу. Робота розрахована на два варіанти і має завдання різного рівня складності: завдання з однією правильною відповіддю, встановлення відповідності, визначення причин...

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підсумкова контрольна робота з історії України

Варіант 1.

Тести (по 0,5 б.):

 1. Коли було звільнено від фашистів останній населений пункт УРСР с. Лавочне Дрогобицької області: а) 8 жовтня 1944 р.; б) 14 жовтня 1944 р.; в) 28 жовтня 1944 р.

 2. Які галузі науки зазнали на Україні найбільших гонінь у період «ждановщини»: а) математика, атомна фізика, географія; б) генетика, історія, кібернетика; в) медицина, філологія, літературознавство.

 3. Органи управління народним господарством з 1957 по 1965 рр. називалися: а) наркомати; б) раднаргоспи; в) міністерства.

 4. Піддана жорстокій критиці за «ідеологічні помилки» книга «Україна наша радянська» була написана: а) В. Симоненком; б) В. Чорноволом; в) П. Шелестом.

 5. Квітневий (1985 р.) Пленум ЦК КПРС проголосив курс на: а) «прискорення»; б) «перебудову»; в) боротьбу з алкоголізмом.

 6. Якій характеристиці відповідає сучасна структура населення України: а) міське населення за чисельністю переважає сільське,жінок менше ніж чоловіків, зростає чисельність корінного населення України; б) міське населення за чисельністю дорівнює сільському, жінок більше, ніж чоловіків, зменшується чисельність корінного населення України; в) міське населення за чисельністю переважає сільське, жінок більше ніж чоловіків, зменшується чисельність корінного населення України.

 7. (1 б.) Що означає поняття «системна криза суспільства»: а) у кризовому стані перебували усі сфери життя суспільства; б) кризові явища в економіці набули вже системного характеру; в) відбувалися зміни у системі ідеологічних установок радянського суспільства.

 8. (1б) Встановіть відповідність:

  А) дисиденти

  1) відмова радянського керівництва від політики масового терору з одночасним її засудженням.

  Б) десталінізація

  2) інтелігенція 60-х років,що прагнула до демократизації,люди,що повірили в можливість лібералізації комуністичного режиму

  3) інакомислячі, незгодні з тоталітаризмом у СРСР та інших соціалістичних країнах

 9. (2 б.) Вкажіть причини зародження дисидентського руху в Україні в 60-х роках: а) гостре відчуття частиною населення суспільної несправедливості; б) конфлікт критично налаштованої групи населення з владою, яка прагнула здійснення десталінізації в певних межах; в) дискримінаційна політика центру щодо України; г) невдоволення українського селянства рівнем свого життя; д) вплив антикомуністичних виступів у країнах Соцтабору; е) розгортання світового правозахисного руху під впливом «Загальної декларації прав людини»; є) прагнення частини населення зміцнити міжнародний авторитет України.

 10. (2 б.) Позначте твердження, які характеризують основні причини поразки радянських військ у перші місяці війни: а) стратегія Москви була розрахована тільки на наступальну війну; б) раптовість нападу Німеччини на Радянський Союз; в) значно менша кількість озброєння радянських військ порівняно з німецькими; г) переконаність Сталіна втому, що до перемоги над Англією Німеччина не наважиться напасти на Радянський Союз; д) відсутність патріотизму радянських солдатів, небажання йти в бій; е) відсутність допомоги інших держав; є) армія втратила досвідчені командирські кадри під час сталінських репресій, 90% командних посад посіли люди без вищої військової освіти; з) недоліки і помилки в розміщенні військ усередині округів були на користь ворогу.

 11. (3 б.) Позначте основні положення Декларації про державний суверенітет України: а) право української нації на самовизначення;б) Верховна Рада України – єдине джерело державної влади; в) держава має захищати та охороняти національну державність українців; г) народ – єдине джерело державної влади, Верховна Рада України виступає від його імені; д) Президент України – глава законодавчої влади в державі; е) розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову; є) визнання невід’ємних прав людини; з) проголошення економічної самостійності держави.

Підсумкова контрольна робота з історії України

Варіант 2.

Тести (по 0,5 б.):

 1. Коли було підписано пакт Молотова-Ріббентропа: а) 23 серпня1939 р.; б) 17 вересня 1939 р.; в) 28 вересня 1939 р.

 2. Яким галузям економіки надавалося пріоритетне значення в період відбудови: а) сільському господарству, легкій промисловості, житловому будівництву; б) важкій промисловості, енергетиці, транспорту; в) лісовому господарству, харчовій промисловості. Космічній промисловості.

 3. Надзвичайне возвеличення будь-кого і поклоніння йому – це: а) культ особи; б) волюнтаризм; в) суб’єктивізм.

 4. Відзначену на міжнародному кінофестивалі стрічку «Білий птах з чорною відзнакою» створив кінорежисер: а) Ю. Іллєнко; б) І Миколайчук; в) Л. Осика.

 5. Перший в Україні робітничий страйк улітку 1989 р. було організовано: а) шахтарями; б) вчителями та лікарями; в) залізничниками.

 6. Чому питання про національно-мовний статус України стало одним з найгостріших політичних питань в Україні: а) тому, що в 90-ті роки в незалежній Україні тільки більше половини населення вільно володіло українською мовою; б) тому, що Україна – багатонаціональна держава, де кожен народ прагне до офіційного визнання своєї мови державною; в) тому, що мовне питання є головним у взаємовідносинах між Україною та сусідньою Росією.

 7. (1 б.) Яке явище називають «депопуляцією»: а) падіння популярності серед населення; б) виступ перед народом з незрозумілими для нього гаслами; в) перевищення смертності над народжуваністю.

 8. (1б.) Встановіть відповідність:

  А) «шістдесятники»

  1) поновлення доброго імені, репутації несправедливо заплямованої або безпідставно звинуваченої людини

  Б) реабілітація

  2) інтелігенція 60-х років,що прагнула до демократизації,люди,що повірили в можливість лібералізації комуністичного режиму

  3) повторне звикання людини до соціальних умов праці після закінчення якої-небудь вимушеної перерви.

 9. (2 б.) Позначте твердження, що характеризують складові десталінізації: а) розширення економічних прав союзних та автономних республік; б) розширення прав України в політичному житті; в) заперечення культу особи Сталіна; г) ліквідація військових трибуналів військ МВС, Особливої наради МВС; д) реабілітація репресованих у 30-х рр.. політичних, радянських та військових діячів; е) реабілітація всіх репресованих за роки раденької влади; є) запровадження прокурорського нагляду за дотриманням законності; з) заперечення панування комуністичної ідеології в СРСР.

 10. (2 б.) Які твердження характеризують процес післявоєнної відбудови: а0 швидке відновлення всіх галузей економіки; б відсутність допомоги радянських республік; в) фінансова допомога за «планом Маршалла»; г) низький рівень життя населення; д) швидке відновлення важкої промисловості при приділенні недостатньої уваги легкій промисловості та сільському господарстві; е) значна кількість капіталовкладень була витрачена на розвиток культури та освіти.

 11. (3 б.) Позначте складові «нового порядку» в Україні: а) поділ українських земель на шість частин; б) допоміжна адміністрація з представників мирного населення; в) поділ українських земель на чотири частини; г) обіцянки створення самостійної Української держави; д) обіцянки вільного розвитку української культури; е) масове знищення мирного населення; є) концентраційні табори – «фабрики смерті»; з) вивезення до Німеччини обладнання, сировини, металів, продовольства, творів мистецтва, музейних експонатів, родючих чорноземів.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!