Підготовка учнів до вивчення геометрії на заняттях гуртка початкового технічного моделювання

Опис документу:
На допомогу керівнику гуртка

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підготовка учнів до вивчення геометрії на заняттях гуртка початкового технічного моделювання

Серветник Василь Григорович,

керівник гуртка

Мурованокуриловецького районного

Будинку дитячої та юнацької творчості

Муровані Курилівці

2009

Даний методичний матеріал пройшов 25-річну апробацію в Мурованокуриловецькому районному Будинку дитячої та юнацької творчості і, у певній мірі, знайомить з особливостями системи підготовки, створеної в даному позашкільному закладі.

Вважаю за необхідне звернути увагу керівників гуртків на всебічну комп’ютерну підтримку процесу навчання.

Сподіваюся, що дана програма стане в пригоді керівникам гуртків, методичним працівникам.

В.Г.Серветник,

керівник гуртка вищої категорії,

керівник гуртка - методист

Розбудова, системи освіти України потребує створення оптимальних умов для розвитку особистості в процесі навчання, тобто перехід на особистісно-орієнтоване навчання.

Дитина - індивідуальність. Як підібрати ключик до її маленького сердечка, як зацікавити, захопити процесом навчання?

Пошукову роботу по виявленню талановитих, здібних до математики учнів розпочинаємо ще в початковій школі. З цією метою проводяться заняття гуртків шахово-шашкового та початкового технічного моделювання.

Помічаємо, що більшість учнів мають кращі оцінки з алгебри, ніж з геометрії. Чому так? Як цього позбутися? Ці питання хвилюють нас вже давно.

Світ геометрії оточує нас від самого народження, адже все, що ми бачимо навколо нас, будинок-паралелепіпед, колесо-коло, вікно-прямокутник, так чи інакше, відносять до геометрії. Ніщо не вислизає від її погляду. Геометрія - це не тільки розділ математики, шкільний предмет, це, насамперед, наше життя. Скажіть, ви часто застосовуєте в реальному житті формули скороченого множення, інтеграли, логарифми? А знаходити площу, об'єм, проводити паралельні чи перпендикулярні прямі доводиться людині, навіть не маючи вищої освіти! У той же час геометрія - це феномен загальнолюдської культури, що є носієм власного методу пізнання світу.

У сучасній школі вивчення геометрії як науки починається з 7 класу. При цьому відсутнє вивчення наочної геометрії. Багато труднощів у вивчені геометрії, на наш погляд, пов'язано з тим, що геометрію починають вивчати занадто пізно, загублено 6 років. І в цьому віці, 6 - 11 років, коли закладається наукове сприйняття світу, ці втрачені роки потім заповнити практично неможливо. Переступаючи поріг школи, дитина вже має визначені геометричні уявлення. І якщо говорити про розвиток безпосередніх наочно-геометричних уявлень, то вивчення геометрії в школі небагато може до цього додати. Дитина-дошкільник уже багато чого знає і вміє робити своїми руками: конструювати, ліпити, малювати. Саме в цей час спостерігається пік, якщо можна так сказати, «геометричної активності». Але ось дитина прийшла до школи, і живий струмок її геометричної активності, замість того, щоб бути сприйнятим і спрямованим у потрібне русло, фактично перекривається. У програмі та підручниках для молодших школярів з математики, якщо говорити про геометрію, зовсім не враховуються ні розумовий розвиток дитини, ні її вікові особливості. На кого, наприклад, розрахована програма, яка вимагає, щоб учень на виході з 3 - 4 класів міг розпізнавати найпростіші фігури: квадрат, прямокутник, коло, куб, кулю? Адже в школу приходить не Мауглі, що виріс серед дикої природи й у житті не бачив цих фігур, а дитина, що для гри у футбол ніколи не брала куб, а дитячі будиночки не будувала з куль. Логіка геометричної програми з математики для 1 - 4 класів прочитується легко: підготувати дітей до вивчення складного систематичного курсу геометрії. Але, зупинившись на рівні знайомства з термінологією і примітивними побудовами, програма не використовувала безпосередній досвід дітей, не ставила за мету розвиток їхньої геометричної інтуїції. До 12 - 13 років, коли учень починає вивчення геометрії, його безпосередній інтерес до неї вже вичерпується. На жаль, шкільний підручник з геометрії розбудити інтерес до геометрії навряд чи зможе. Учень, як тільки відкриває його, неминуче відчуває розрив між його особистим безпосереднім життєвим досвідом і тим, з чого починається вивчення геометрії. Становище геометрії порівняно з іншими предметами просто унікальне: жодний предмет так сильно не зв'язує нас з навколишнім світом, жодний предмет першокласники не готові так вивчати, як наочну геометрію. У той же час його починають вивчати з таким запізненням.

Допомогти розв'язати цю проблему може робота в гуртку початкового технічного моделювання. В основі цього курсу лежить максимально конкретна, практична діяльність дитини, пов'язана з різними геометричними об'єктами. Програма курсу максимально відповідає інтересам дитини цього віку. Тільки заняттям потрібно додати характер гри, тобто захопити гуртківців цікавою, корисною справою.

Панівною методичною лінією курсу початкового технічного моделювання є організація різноманітної геометричної діяльності: спостереження, експериментування, конструювання та ін., - у результаті якої учні самостійно здобувають геометричні знання і розвивають спеціальні якості: інтуїцію, уяву, окомір.

Результати психолого-педагогічних досліджень свідчать про те. що молодший шкільний вік учнів є найсприятливішим для систематичного цілеспрямованого формування просторових уявлень, розвитку уяви. Вчені-психологи висловлюються досить чітко: здібності та інтереси дітей, які поступають у початкову школу, достатньо сформовані для наочного вивчення предметів з погляду форми, величини та розміщення в просторі. Згідно з Ж. Піаже. розвиток розуміння дитиною простору йде в напрямі від топологічних уявлень до проективних, а потім до метричних. Дитина спочатку виділяє топологію об'єктів. У дітей молодшого шкільного віку добре розвинена зорова пам’ять. вони виявляють підвищений інтерес до спостережень над предметами та явищами оточуючого життя. Тому важливо використати цей сприятливий момент, щоб дати учням найелементарніші знання із стереометрії. Одночасно, недопустимо перевантажувати дітей недоступними для них термінами, поняттями. Учні повинні спостерігати, конструювати, в результаті чого у них нагромаджуватимуться уявлення про геометричні форми, розвиватиметься просторова уява, збагачуватиметься словниковий запас. Дитину потрібно вчити розглядати предмети, створюючи образи в уяві, а це сприяє не тільки розвитку просторової уяви, а й розумовому розвитку, вчить думати, аналізувати, робити висновки. Таким чином, здійснюватиметься поступовий перехід від наочно-дійового до образно-мовленнєвого та до деяких елементів понятійного теоретичного мислення у 5-6 класах. Якщо якісно провести пропедевтичну роботу у 1-4 класах (навчити учнів розпізнавати, уявляти фігури, зацікавити матеріалом), то це чудова база для ефективного вивчення просторових фігур у курсі математики 5-6 класів.

Початкове технічне моделювання - це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Програма гуртка початкового технічного моделювання (ПТМ) розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6 - 10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів протягом 3 років.

Мета початкового технічного моделювання - розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дитини через залучення її до технічної творчості.

Програмою передбачено вирішення таких завдань: розвиток конструкторських здібностей, винахідливості, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці. Програма гуртка спрямована на формування в учнів системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу. Тут враховані вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти в галузях «Математика», «Технології», «Мистецтво». Важлива роль надається графічній підготовці, формуванню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

Пропонуємо орієнтовний план вивчення окремих тем гуртка ПТМ для учнів 2-4-х класів, які найповніше розкривають підготовку учнів до вивчення геометрії.

Початковий рівень, перший рік навчання

Тема заняття

Кількість годин

На теоретичну частину заняття

На практичну частину заняття

Всього

Тема 1. Початкові графічні знання та вміння (12 год.)

Заняття 1. Ознайомлення з основними креслярськими інструментами, їх призначення та правила користування. Поняття про лінії й відрізки. Лінії креслення (суцільна основна, штрихова, штрих-пунктирна, тонка). Призначення ліній у кресленні. Практична робота.Креслення різних ліній. Призначення ліній у кресленні. Виконання і правильне використання креслень.

1

1

2

Заняття 2. Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею. Практична робота. Креслення геометричних фігур (квадрат, коло, прямокутник, трикутник). Види креслень. Виготовлення поробок на основі розгортки коробочки

1

1

2

Заняття 3. Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне вирізування. Практична робота.Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна одній.

1

1

2

Заняття 4. Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок. Складанки паперові - не звичайні, а казкові. Практична робота. Виготовлення найпростіших витинанок.

1

1

2

Заняття 5Практична робота. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка,). Виготовлення найпростіших витинанок.

-

2

2

Заняття 6Практична робота. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.

-

2

2

Елементарні геометричні поняття (12 год.)

Заняття 7. Загальні відомості про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті. Практична робота. Виготовлення «чарівних» окулярів з круглими, прямокутними, лінзами.

1

1

2

Заняття 8. Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізування геометричних фігур. Практична робота. Навчання вирізу-ванню геометричних фігур (овал, трапеція,). Виготовлення закладки з кругів і смужок. Робота з шаблонами, трафаретами, лінійкою.

1

1

2

Заняття 9. Конструювання фігур з паличок.

Прийоми вирізування геометричних фігур.

-

2

2

Заняття 10. Робота з геометричним конструктором. Практична робота. Виготовлен-ня геометричного конструктора.

-

2

2

Заняття 11Практична робота. Складання з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об'єктів (літак, вертоліт, ракета, вантажні автомобілі, пароплав, будинки).

-

2

2

Заняття 12Практична робота. Виго-товлення аплікацій із геометричних фігур за зразком (гусениця, жабка, мавпа, каченя) та власним задумом.

-

2

2

Початковий рівень, другий рік навчання

Тема

Кількість годин

На

теоретичну частину заняття

На

практичну частину заняття

Всього

Тема 1. Графічні знання та вміння (18 год.)

Заняття 1. Закріплення й розширення знань про креслярські інструменти та приладдя (лінійка, косинець, циркуль, олівець, креслярська учнівська дошка). їх призначення, правила користування і правила безпечної роботи. Круг, коло. Радіус, діаметр круга. Практична робота. Проведення дослідів із визначення діаметра та центра кола. Виготовлення дзиґи. Проведення дослідів із дзиґою.

1

1

2

Заняття 2. Ділення круга на 2, 4, 5, 6 й 12 частин. Практична робота. Виготовлення поробок із використанням деталей круглої форми (годинник, рухома поробка «Теремок»)

-

2

2

Заняття 3. Паралельні та перпендикулярні лінії. Умовні позначення на графічному зобра- женні лінії невидимого контуру, розмірної лінії, осьової та центрової лінії, діаметра і радіуса кола.

1

1

2

Заняття 4. Поняття про ескіз. Складання ескізу плоскої деталі. Збільшення та зменшення зображень плоских деталей за допомогою клітинок.

1

1

2

Заняття 5Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних моделей (будинок).

-

2

2

Заняття 6Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних технічних об'єктів (автомобіль).

-

2

2

Заняття 7Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних технічних об'єктів (катамаран).

-

2

2

Заняття 8. Закріплення понять про основні види розмітки. Прийоми розмітки деталі прямокутної форми. Розмічування та вимірювання за допомогою циркуля.

-

2

2

Заняття 9. Розмічування та вимірювання за допомогою циркуля.

-

2

2

Тема 2. Геометричні поняття (24 год.)

Заняття 10. Початкові поняття про геометричні тіла (призма, куб). Елементи геометричних тіл (грань, ребро, вершина, основа, бокова поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою призми та куба.

1

1

2

Заняття 11. Початкові поняття про геометричні тіла (куля, циліндр). Елементи геометричних тіл (основа, бокова поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою кулі та циліндра.

1

1

2

Заняття 12. Початкові поняття про геометричні тіла (конус). Елементи геометричних тіл (вершина, основа, бокова поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою конуса.

1

1

2

Заняття 13. Елементарні поняття про розгортки найпростіших геометричних тіл, прийоми їх креслення, вирізування, склеювання. Практична робота.Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (кіт).

1

1

2

Заняття 14. Способи та прийоми виготов-лення поробок на основі простих геометричних тіл. Практична робота.Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (миша, зайченя та ін.) і власним задумом.

1

1

2

Заняття 15Практична робота. Виготов-лення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (зайченя) і власним заду-мом.

-

2

2

Заняття 16Практична робота. Виготов-лення на основі простих геометричних тіл ігра-шок за власним задумом.

-

2

2

Заняття 17Практична робота. Виготовлення іграшок за власним задумом.

-

2

2

Заняття 18Практична робота. Виготов-лення на основі розгорток циліндрів й призм з основою різної форми (коло) підставок для олівців.

-

2

2

Заняття 19Практична робота. Виготов-лення на основі розгорток циліндрів й призм з основою різної форми (трикутник) підставок для олівців.

-

2

2

Заняття 20Практична робота. Виготов-лення на основі розгорток циліндрів й призм з основою різної форми (квадрат) підставок для олівців.

-

2

2

Заняття 21Практична робота. Виготов-лення на основі розгорток циліндрів й призм з основою різної форми (шестикутник) підставок для олівців.

-

2

2

Основний рівень, третій рік навчання

Тема

Кількість годин

На

теоретичну частину заняття

На

практичну частину заняття

Всього

Тема 1. Графічні знання і вміння (18 год.)

Заняття 1. Початкові поняття про технічну документацію. Технічний рисунок, креслення, ескіз. їх відмінності. Практична робота. Виконання технічного рисунка, креслення та ескізу найпростішої моделі кораблика.

1

1

2

Заняття 2. Поняття про технологічні картки. Основні умовні позначення, які використовуються на ескізах, технічних рисунках, кресленнях, технологічних картках, розгортках. Практична робота. Виготовлення моделі кораблика за технологічною карткою.

1

1

2

Заняття 3. Масштаб, нанесення розмірів. Поняття про плоске та об'ємне зображення.

1

1

2

Заняття 4. Порядок читання і складання ескізу плоскої деталі. Практична робота. Виготовлення моделі кораблика за технологічною карткою.

1

1

2

Заняття 5. Порядок читання зображень об'ємних деталей нескладної форми. Практична робота. Виготовлення об'ємної моделі робота.

1

1

2

Заняття 6. Початкове поняття про складальне креслення. Практична робота. Виготовлення об'ємної моделі робота.

1

1

2

Заняття 7Практична роботаВиготовлення макету садиби.

-

2

2

Заняття 8Практична роботаВиготовлення макету садиби.

-

2

2

Заняття 9Практична робота. Виготовлення макету садиби.

-

2

2

У результаті реалізації цих тем програми:

вихованці будуть знати:

назви і призначення інструментів, що використовуються на заняттях гуртка;

прийоми і правила безпечної роботи з інструментами;

назви найпростіших геометричних фігур;

прийоми розмітки за допомогою шаблона та клітинок на папері;

способи та прийоми виконання розгорток об'ємних фігур та виготовлення виробів на основі простих геометричних тіл;

вихованці будуть уміти:

впізнавати і називати геометричні фігури (трикутник, квадрат, прямокутник, коло) і геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус, призма); порівнювати найпростіші геометричні фігури;

проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, горизонтальні та похилі лінії;

креслити геометричні фігури й виконувати розгортки найпростіших геометричних тіл на папері в клітинку;

правильно користуватись креслярськими інструментами.

Подаємо розробки окремих занять пропонованих тем.

Початковий рівень, перший рік навчання

Заняття 1. (2 год.)

Тема. Ознайомлення з основними креслярськими інструментами. Поняття про лінії. Лінії креслення. Призначення ліній у кресленні. Практична робота. Креслення різних ліній. Виконання і правильне використання креслень.

Мета. Ознайомити гуртківців з основними креслярськими інструментами (олівець, лінійка, косинець), їх призначенням та правилами користування. Дати дітям загальні уявлення про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки, види ліній креслення (суцільна основна, штрихова, штрих-пунктирна, тонка), про призначення ліній у кресленні. Навчити дітей креслити різні лінії і правильно використовувати креслення.

Обладнання. Олівець, гумка, лінійка, косинець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

Вчитель з'ясовує підготовленість учнів до заняття, забезпечує необхідним тих учнів, у яких відсутній окремий матеріал чи інструмент.

II. Організаційний момент.

Вчитель. Лунає дзвіночок, до праці мерщій.

Ти всі перешкоди здолати зумій!

Працюй наполегливо, швидко, старанно,

щоб кожна хвилинка не втратилась марно!

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- Діти, хто з вас любить креслити?

- А що ви вмієте креслити?

- Для чого ж людям вміти креслити?

ІV. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

- Аби виконати будь-яку роботу людям потрібні інструменти та матеріали.

- Які інструменти у куховарки?

- А в швачки, двірника? (Діти відповідають.)

- У кожного з вас також і інструменти, за допомогою яких ви будете вчитися працювати на заняттях гуртка початкового технічного моделювання.

- Розгляньте, які інструменти та матеріали знаходяться у вашій папці. (Діти, розглядають, розповідають, вчитель доповнює та уточнює розповіді дітей.)

А для того, щоб інструменти не "губилися" і не "втікали" від вас, ми навчимося правильно організовувати робоче місце.

Інструменти та матеріали розкладають на парті так. щоб їх зручно було брати. (Вчитель показує.)

Інструменти зручно брати,

Якщо справа їх покласти.

Найзручніше папір брати,

Якщо зліва його класти.

Ті інструменти, які використовують частіше - кладуть ближче до себе з правого боку (якщо берете правою рукою). З лівого боку розкладають ті предмети, які можна взяти лівою рукою. Нічого зайвого на парті не повинно бути - його прибирають. (Діти за зразком обладнують робоче місце.)

Вчитель наголошує, що під час роботи потрібно сидіти рівно, не нагинатися, не крутитися.

Ввести поняття про лінії. Розглянути лінії креслення, призначення ліній у кресленні.

V. Повторення правил техніки безпеки.

Ознайомлення із правилами безпечної праці та культурою праці на заняттях гуртка початкового технічного моделювання.

Вчитель. Діти, до вас у гості завітали Гвинтик і Шпунтик, аби розповісти вам правила безпеки та культури праці.

Застосовуй інструмент тільки за своїм призначенням, не працюй несправним інструментом.

Не розміщуй пальці рук проти ріжучої частини інструмента.

Передавай інструмент з гострими кінцями ручкою від себе.

Не клади інструмент з гострими кінцями на край стола.

Працюй у фартушку або халаті.

Під час роботи з клеєм, пластиліном користуйся картонною підкладкою, для витирання рук використовуй серветку.

Після закінчення роботи прибери своє робоче місце.

VI. Самостійна робота.

Діти виконують креслення різних ліній: суцільна основна, штрихова, штрих-пунктирна, тонка, уточнюють призначення ліній у кресленні.

Під час самостійної роботи вчитель спостерігає за правильністю виконання завдання, допомагає, слідкує за правильністю постави, організацією робочих місць.

Гра "Накресли названу лінію".

Гру можна провести так: групу поділити на три (2) команди. Від кожної команди по одному представнику викликати до дошки — хто швидше накреслить названу лінію чи позначення за вказівкою вчителя. Гру повторити 3-4 рази.

VIІ. Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття — робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки — нахиляйся,

Наче маятник — хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

VII. Продовження самостійної роботи.

1. Дидактична гра "Кожній речі — своє місце". Діти під керівництвом вчителя кладуть інструменти на свої місця в папку, пенал і т. д.

2. Дидактична гра "Піжмурки".

Діти граються у парах. Спочатку один учень розкладає на парті інструменти, інший дивиться і запам'ятовує. Коли другий учень заплющує очі, — перший щось змінює (міняє інструменти місцями, замінює іншими тощо). Другий учень, розплющивши очі, відповідає, що змінилося.

VIІІ. Підсумок заняття.

- Чим ми будемо займатися на заняттях гуртка початкового технічного моделювання?

ІХ. Прибирання робочих місць.

Заняття 2. (2 год.)

Тема. Знайомство з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею. Практична робота. Креслення геометричних фігур (квадрат, коло, прямокутник, трикутник). Види креслень. Виготовлення поробок на основі розгортки коробочки.

Мета. Ознайомити дітей з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею, з видами креслень, з прийомами різання паперу ножицями по прямих лініях, правилами безпечної роботи з ножицями, їх будовою. Навчити креслити геометричні фігури (квадрат, коло, прямокутник, трикутник). виготовляти поробки на основі розгортки коробочки. Закріпити вміння користуватися шаблоном. Розвивати вміння працювати за зразком. Виховувати наполегливість у праці, точність у виконанні робіт.

Обладнання. Цупкий папір, ножиці, прості олівці.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

До початку заняття чергові під керівництвом керівника гуртка розкладають на робочих місцях необхідні інструменти і матеріали.

II. Організаційний момент.

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

На занятті не дрімати,

А старанно працювати.

Девізом сьогоднішнього заняття є вислів: «Фантазери, див творці - наші юні креслярці».

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- Діти, з яким матеріалом ви працювали на останньому занятті? (З папером.)

- А для чого людям папір? (Щоб на ньому писати, малювати, креслити.)

- На папері можна не тільки писати, малювати, його можна перегинати і складати, виготовляти з нього різноманітні вироби. Папір прийшов до нас із сивої давнини. Назву свою він отримав від тропічної рослини папірусу, на стеблах якого писали ще в Стародавньому Єгипті. Вперше виготовили папір у Китаї. Зараз важко уявити, як би люди обходилися без паперу.

- Діти, до нас на заняття завітала Мудра Сова з лісової школи з незвичайним проханням. Звірятка хочуть заготовляти корми, а от коробок у них немає. От Сова і просить вас допомогти звіряткам. Чи зможете ви це зробити?

IV. Розгляд зразка.

- Сова принесла вам декілька зразків. Розгляньте їх.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій. Закріплення нового матеріалу.

Побудувати за клітинками зошита: 1) квадрат зі стороною 3см;

2) прямокутник з довжиною 4см та шириною 2см.

Окремі гуртківці мають значні труднощі у розпізнаванні геометричних фігур та співвіднесенні їм відповідної назви. Найскладнішими для них є тривимірні об'єкти та фігури, що мають дуже схожу назву. Наприклад, діти плутають назви «прямокутник» і «прямокутний трикутник».

Завдання. Яку спільну назву можна дати фігурам, які зображені на малюнку. Це завдання допомагає з'ясувати в гуртківців рівень узагальнення, уміння виділяти спільні ознаки групи (множини) фігур, тобто бачити чотирикутник (паралелограм) у будь-якому розміщенні.

Завдання. Скільки трикутників на малюнку?

Щоб сформувати такі уміння, доцільно пропонувати спеціальні вправи.

1. Назвати предмети або їх частини з навколишнього середовища, що нагадують певні геометричні фігури.

2. Що спільного між променем - геометричною фігурою та променем від ліхтаря?

3. Назвати частини будинку, які нагадують геометричні фігури. Чому саме форма прямокутника переважає тут? Чи випадково це? Чому вікна, двері, стеля, стіни в будинках мають форму прямокутників?

У процесі навчання гуртківці ознайомлюються з малюнком, ескізом, кресленням, тощо. Використання різних зображень на заняттях сприяє розвитку графічної грамотності учнів, осмисленню засвоєного матеріалу. У процесі виконання побудов, вимірювань гуртківці набувають умінь орієнтуватися в просторі, розрізняти форму, величину, напрям тощо. Уміння учнів побачити квадрат серед прямокутників, відрізнити правий бік від лівого, визначити положення чи напрям допомагають сформувати в них загальні уявлення про геометричну форму, напрями.

Основним елементом малюнка є лінія-межа, контур предмета. Важливо, щоб учні навчилися розрізняти лінії за формою (пряма, крива, ламана), за розміщенням у просторі (вертикальна, горизонтальна, похила), вільно могли оперувати ними як у думці, так і практично.

Вчити учнів проводити лінії доцільно у процесі ознайомлення з ламаною, прямою, кривою, променем, відрізком, їх властивостями та взаємним розміщенням.

Формуванню відповідних умінь сприяють вправи на читання і побудову графічних зображень.

1. Назвати геометричні фігури, подані на малюнку.

2. Яку спільну назву можна дати фігурам? Чи є серед фігур на цьому малюнку квадрат, прямокутник, трикутник?

3. Накреслити кожну фігуру окремо.

Розвивати уяву гуртківців та вміння відтворювати сформовані образи допомагають і такі вправи:

1. Уявити горизонтальний відрізок довжиною 5см. Провести подумки з обох його кінців вертикально вниз відрізки по 3см. Кінці відрізків сполучити відрізком. Яка фігура утворилась?

2. З точки А провести подумки два відрізки довжиною по 4см під прямим кутом один до одного. Кінці відрізків сполучити відрізком. Яка фігура утворилась?

3. Сполучити відрізком подумки: а) протилежні вершини квадрата; б) середини протилежних сторін квадрата. Які фігури утворилися? Скільки їх?

4. Провести подумки пряму і позначити на ній три точки. Скільки утворилось променів?

Важливо домогтися, щоб гуртківці читали графічні зображення і виконували геометричні побудови, удосконалювали навички вимірювання, розвивали окомір.

Вправи на розвиток творчого мислення, фантазії, уяви, конструктивного мислення:

Поставте червоним кольором точку в середині кола, але поза квадратом.

Синім кольором поставте точку так, щоб вона була в середині кола і в середині квадрата.

Зеленим кольором поставте точку так, щоб вона була в середині квадрата, але поза кругом.

Жовтим кольором поставте точку так, щоб вона була і поза кругом, і поза квадратом.

Під час виконання креслень застосовують лінії різної товщини. (Вивішується таблиця "Графічна грамота").

Суцільною товстою основною лінією позначають контур предмета або деталі, місця відрізання, надрізання.

Штрих-пунктирною тонкою лінією з двома крапками позначають місця згину (перегину).

За допомогою розмірних ліній (тонких ліній зі стрілочками) показують розміри предмета або деталі. Всі розміри на кресленнях прийнято давати у міліметрах без позначення одиниці вимірювання. Лише для гуртківців першого та другого років навчання їх дають у сантиметрах з позначенням біля цифр одиниці вимірювання. Розміри проставляють завжди над розмірною лінією, зліва направо.

Місця нанесення клею і склеювання з лицьового боку позначають штриховкою, виконаною похилими суцільними лініями. А ті самі місця на зворотному боці позначають штриховими похилими лініями.

Стрілками показують напрямок перегинання паперу, з'єднання окремих деталей та скручування ниток.

Порядкові цифри або букви на картках показують, у якій послідовності виконувати виріб.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Креслення геометричних фігур (квадрат, коло, прямокутник, трикутник). Написання від руки умовних позначень на кресленнях у робочих зошитах. Виготовлення коробок на основі розгортки коробочки.

Фізкультхвилинка.

"Раз" - підняти руки вгору,

"два" - нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

як торкаєтесь підлоги.

"Три, чотири" - прямо стати,

будем знову починати.

IX. Продовження самостійної роботи.

Під час самостійної роботи вчитель допомагає окремим учням, дає поради.

X. Оцінювання виробів.

Вчитель дає словесну оцінку виготовленим виробам, вказує на недоліки, підкреслює, що, попри всі недоліки в роботі, старалися всі гуртківці.

XI. Підсумок заняття.

 • Що ми сьогодні вчилися виготовляти?

 • Чи сподобалося вам працювати з папером?

XІI. Прибирання робочих місць.

Заняття 3. (2 год.)

Тема. Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне вирізування. Практична робота. Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна одній.

Мета. Ознайомити дітей із поняттям симетрії, симетричних фігур. Закріпити вміння учнів прийомами різання паперу ножицями по прямих і кривих лініях, правилами безпечної роботи з ножицями, їх будовою. Розвивати обране сприйняття навколишнього світу, уяву, фантазію. Виховувати акуратність, точність у виконанні роботи.

Обладнання. Папір, ножиці, шаблони, прості олівці.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

Перед заняттям вчитель готує необхідне обладнання.

II. Організаційний момент.

Давайте усмішки усім дарувати:

І друзям, сестричці, і мамі, і тату.

Хай радість злітає у небо, як птах,

І добрі слова у нас всіх на устах.

- Добрий день! Я дарую вам усмішку, гарний настрій, тепле слово. Поділіться і ви своєю усмішкою з другом. (Звучить запис пісні «Улыбка». Діти обмінюються усмішками, компліментами.)

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- Сьогодні на заняття до нас знову прийшли ваші давні знайомі Гвинтик і Шпунтик. Вони принесли вам для роботи інструмент, яким самі користуються. Вгадайте, що це.

Майстер викував уміло два однакові ножі.

Дуже зустрічі зраділи два однакові ножі.

Обнялись, і роз'єднати їх уже ніхто не зміг.

Підкажіть, як називати почали відтоді їх? (Ножиці)

- Правильно, це ножиці. Ножиці бувають кравецькі, канцелярські, господарські, перукарські та інші.

На заняттях гуртка дітям краще користуватися господарськими ножицями з тупими кінцями. Ножиці мають леза, ручки з кільцями, шарнірне кріплення за допомогою гвинтика.

IV. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

Ввести поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне вирізування.

Давайте навчимося різати за допомогою ножиць. Під час різання паперу великий і середній пальці правої руки розмішені в кільцях ножиць, вказівний внизу. Леза розкривають широко і ріжуть папір середньою частиною ножиць, дивлячись уперед на лінію різання. Кінці лез при цьому не змикають повністю, бо будуть надриви.

Якщо ріжуть папір по кривій лінії то повертають не ножиці, а папір, тримаючи його так, щоб добре було видно лінію різання. Розрізняють такі терміни різання паперу ножицями: "розрізати", "відрізати", "вирізати", "надрізати". Термін "розрізати" означає розділити заготовку на дві або більше частин"Відрізати" - відокремити від цілого якусь частину, що розміщена з краю"Вирізуючи", відокремлюють частини під цілого, які можуть бути і всерединіПід час "надрізування" ріжуть папір не до краю, а до певного визначеного місця.

V. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

- Гвинтик і Шпунтик приготували для вас ще й повідомлення. (Один гуртківців зачитує.)

Під час роботи ножицями потрібно додержувати таких правил безпеки.

Працювати ножицями з тупими кінцями.

Передавати ножиці закритими і кільцями вперед.

Не можна класти пальці лівої руки на лінію різання.

VI. Самостійна робота.

Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетричних фігур і фігур симетричних одна одній.

VIІ. Фізкультхвилинка.

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити:

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись,

Руки вгору, руки в боки

І зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Розведіть їх в сторони

Плесніть, діти, кілька раз,

За роботу – все гаразд.

VIІІ. Продовження самостійної роботи.

ІX. Підсумок заняття.

 • Чи сподобалося вам працювати з папером?

 • А чи у всіх пальчики були слухняні. Подякуйте їм за гарну працю.

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

Х. Прибирання робочих місць.

Заняття 4. (2 год.)

Тема. Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок. Практична робота. Виготовлення найпростіших витинанок.

Мета. Ознайомити гуртківців з витинанками як видом мистецтва. Показати основні прийоми виготовлення витинанок. Закріпити вміння різати папір ножицями по прямих і кривих лініях. Розвивати уяву. Виховувати почуття прекрасного.

Обладнання. Папір, ножиці, прості олівці.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

Учитель посміхається,

Заняття починається.

Голівки всі схиляються,

Гуртківці стараються.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

-У нас сьогодні дуже цікава тема заняття. Ми будемо працівниками майстерні, в якій виготовляють витинанки.

- Витинанки – різноманітні прикраси з паперу, ажурно вирізані ножицями чи ножем з гострим кінчиком. Витинанками ще в давнину часто оздоблювали полички мисників, шаф, етажерок, прикрашали святкові столи, стіни у кімнатах.

Нині у такий спосіб ілюструють дитячі книжки. (Вчитель показує одну з таких книжок "Ходить пава" українські народні дитячі пісні, оформлена народною художницею Мартою Павловою.)

Залежно від призначення витинанки бувають найрізноманітнішої форми: круглі, квадратні, овальні, на зразок сніжинки, зірочки і т. д. Для їх виготовлення придатний будь-який папір.

Сьогодні на занятті ви навчитеся виготовляти витинанку у формі сніжинки, і ми прикрасимо наш клас до новорічного ранку. Відгадайте загадку.

Наша матінка завія нас із сита всюди сіє.

А як сонце припече - ми струмочком потечем. (Сніжинки)

Сніжинки бувають найрізноманітніші, але всі вони мають симетричні форми.

IV. Розгляд зразка.

Складанки паперові - не звичайні, а казкові. Вчитель демонструє витинанки-сніжинки різноманітних форм.

V. Технологія виготовлення.

1. Слово вчителя.

- Симетричні форми запозичені у природі. У листочка дерева посередині є вісь симетрії і однакові відгалуження від неї. У комах і пташок крила розміщені симетрично, інакше вони не змогли б літати.

2. Розгляд технологічної картки "Симетричне вирізування".

Для симетричного вирізування папір складають удвоє або в кілька разів. Оскільки віссю в папері буде лінія згину, то не треба різати вздовж згину, можна надрізати тільки невеличкі його частини, інакше деталі розпадуться.

3. Розгляд технологічної картки "Сніжинки".

Сніжинки найкраще виготовляти з цигаркового паперу, паперових серветок, але для тренування доцільно використати списані сторінки зошита.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

Спочатку вирізують з паперу заготовку квадратної форми (а). Перегинають її навпіл, а потім ще раз, щоб квадрат був складений учетверо (б, в). Обводять за шаблоном контури зображення і вирізують по них (в). Розгортаючи папір, отримують сніжинку чотирикутної форми (г).

VII. Повторення правил техніки безпеки.

Учитель нагадує гуртківцям, як потрібно тримати ножиці під час вирізування, правила техніки безпеки під час користування ножицями.

VIII. Самостійна робота.

Під час виконання гуртківцями завдання, вчитель стежить за виконанням завдання, допомагає у разі потреби тим гуртківцям, у кого з’являються труднощі, слідкує за правильною організацією робочих місць, вносить свої корективи, дає поради кожній групі. Нагадує про охайність під час виконання роботи.

ІХ. Фізкультхвилинка.

Вийдіть з-за парти, станьте всі вряд,

Наче шикуєтесь ви на парад.

Руки попереду, нарізно ноги,

Вперед нахиліться, торкніться підлоги.

Раз - нахиліться, два - підніміться.

В темпі виконуйте і не баріться.

X. Продовження самостійної роботи.

XІ. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

XІI. Підсумок заняття.

- Що таке витинанка?

- Чи сподобалося вам вирізувати витинанки?

- Який настрій у вас наприкінці заняття?

ХІІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 5. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик, квіти, сніжинка,). Виготовлення найпростіших витинанок.

Мета. Закріпити вміння різати папір ножицями по прямих і кривих лініях. Вчити дітей передавати характерні особливості зображуваних об’єктів. Розвивати вміння працювати з ножицями, спостережливість. Виховувати акуратність, естетичні смаки.

Обладнання. Папір, ножиці, прості олівці, зразки готових виробів.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

На заняття всі прийшли ви вчитись.

Постарайтесь не лінитись.

І до праці всі мерщій!

Здолайте труднощі усі!

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Пальчикові вправи (щоб пальчики були слухняні).

Привітання пальчиків

Руки складені в кулачки, притиснуті один до одного. По черзі відгинаємо пальці. Однакові пальці рук торкаються один до одного – ніби вітаються (великий з великим, вказівний із вказівним і т. д.). Говоримо: «Вітаються великі пальці – сховалися. Вказівні - сховалися . Середні - сховалися . Безіменні - сховалися . Мізинці – сховалися. Всі пальці розкрилися і привіталися. Добрий день!»

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

 • Чи слухалися вас пальчики під час роботи?

 • Що ви навчилися виготовляти?

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

 1. Прибирання робочих місць.

Заняття 6. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.

Мета. Закріплювати навички роботи з папером, вміння симетричного вирізування. Розвивати уяву, фантазію. Навчити виготовляти

Розвивати пізнавальну активність гуртківців, образне мислення.

Обладнання. прості олівці, ножиці, клей, пензлики, зразки готових виробів.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

З неба падає пороша,

Настрій нині в нас хороший.

Будем вчитись дружно, вміло.

Нумо, гуртом всі за діло!

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

- Що нам потрібно для роботи?

VII. Повторення правил техніки безпеки.

Учитель нагадує дітям спосіб намазування клею на великій площині, культуру праці з клеєм. (Слідкувати, щоб клей не потрапив в рот, очі.)

Інструктор нагадує правила техніки безпеки під час користування ножицями.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

"Раз" - підняти руки вгору,

"два" - нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

як торкаєтесь підлоги.

"Три, чотири" - прямо стати,

будем знову починати.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

 • Що ми вчилися виготовляти?

 • Чи сподобалося вам працювати?

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 7. (2 год.)

Тема. Загальні відомості про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті. Практична робота. Виготовлення «чарівних» окулярів з круглими, прямокутними, лінзами.

Мета. Розвивати творчу уяву та образне мислення, фантазію; розвивати навички роботи з папером; виховувати охайність, старанність.

Обладнання. Папір, ножиці, прості олівці, клей, пензлики, зразки готових виробів.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

Ми – маленькі майстренята.

Щоби вправно працювати,

Дружні пальчики умілі,

Гей, беріться всі за діло!

III. Повідомлення теми і мети заняття.

Сьогодні у нас незвичайне заняття початкового технічного моделювання. Сьогодні ви всі – не просто гуртківці. Всі ви станете на занятті чаклунами.

Ви запитаєте: «Чому чаклунами?»

А тому, що ви будете створювати «чарівні» окуляри. Все, до чого ви доторкнетесь, буде змінюватись, набувати різноманітні чудернацькі форми. Ви будете сьогодні то конструкторами, то дизайнерами. Вам лише потрібно застосувати все своє вміння, старанність і покликати на допомогу фантазію. А також бути дуже уважними, зібраними, щоб правильно виконати всі завдання.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

- А тепер давайте подумаємо і пригадаємо, які інструменти і матеріали ми використовуємо на заняттях початкового технічного моделювання.

- Від чого залежить успіх вашої роботи? (Необхідно правильно організувати своє робоче місце.)

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

- Найперше, що вам необхідно для роботи, - це ваші умілі руки, ваші обдаровані пальчики.

- Скільки пальчиків на руці?

- Як називається кожен з пальчиків?

- Що вони вміють робити?

- Отже, ваші пальчики можуть все робити, потрібно тільки старанність і бажання, щоб вони стали дійсно чудовими майстрами.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

-А тепер давайте пригадаємо, як працювати з клеєм?

- Пригадайте, як працювати з ножицями?

- Як потрібно передавати ножиці сусідові по парті?

Ножиці правильно друг мій бере:

Лезо - в долоню, а кільця - вперед.

- Покажіть, як потрібно це правильно робити. (Показ таблиці)

VIII. Самостійна робота.

ІХ. Фізкультхвилинка.

«Пальчикові вправи».

Замок

Руки міцно стиснуті, пальці переплетені. Рухаємо долонями, не розчеплюючи пальців.

На дверях висить замок.

Хто б його відкрити зміг?

Покрутили, потягнули,

постукали та й відкрили. (Розчепили пальці.)

X. Продовження самостійної роботи.

XІ. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XІI. Підсумок заняття.

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

ХІІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 8. (2 год.)

Тема. Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізування геометричних фігур. Практична робота. Навчання вирізуванню геометричних фігур (овал, трапеція). Виготовлення гри "Математичне доміно". Робота з шаблонами, трафаретами, лінійкою.

Мета. Ознайомити дітей з поняттям "розмітка"; правилами користування шаблоном, трафаретом, лінійкою, олівцем під час розмічання. Вчити економно використовувати матеріал. Закріпити вміння різати папір ножицями по прямих і кривих лініях. Розвивати образне мислення, фантазію. Виховувати активність, творчість, колективізм у дитячій грі.

Обладнання. Шаблони, трафарет, калька, копіювальний папір, папір в клітинку, скріпки, олівці.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- Діти, ви любите гратися?

- А які ігри вам найбільше до вподоби?

- До нас на урок прийшли ось такі геометричні фігури. (Вчитель демонструє.) Чи всі вони вам знайомі? (Діти відповідають, вчитель знайомить з овалом.)

- Погляньте на них. Вони такі сумні. Виявляється, фігурки теж хочуть погратися з дітками, але ви їх ніколи не берете до гри.

- Як же бути? Що потрібно зробити, щоб розвеселити геометричні фігури?

(Погратися з ними.)

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

- Давайте сьогодні виготовимо гру "Математичне доміно". Основна мета цієї гри - закріпити знання про найпростіші геометричні фігури. Заодно і наші фігурки розвеселимо. Працювати будемо у бригадах. (Поділ дітей на бригади.)

- Щоб виготовити роздатковий матеріал різної форми (овал, трапеція), потрібно навчитися користуватися шаблонами, розміткою на папері.

Під час розмічання шаблон розмістіть на заготовці так, щоб залишилося якнайменше обрізків. Тримати його потрібно лівою рукою, притискаючи до паперу, а правою обвести олівцем уздовж зовнішнього контуру зразка.

Трафарет подібний до шаблону, тільки під час розмічання обводять на ньому зображення по внутрішньому контуруДля перенесення зображення малюнка на заготовку використовують також кальку. Щоб не було зміщення кальки з малюнка, її накладають на малюнок і скріплюють двома скріпками. Легенько обводять олівцем по контурах, що просвічуються крізь кальку.

Зображення з кальки або з друкованої основи переводять на заготовку через копіювальний папір. Його кладуть на заготовку темнішим боком, зверху накладають малюнок і також скріплюють двома скріпками.

Для розмітки зображень прямокутної форми можна використати розлініяний в клітинку папір. Спочатку відлічують необхідну кількість клітинок по довжині і ширині, роблячи помітки. Потім відрізують папір по намічених лініях і отримують шаблон, яким виконують розмітку.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Пальчикові вправи

«Родина»

Пальці стиснуті в жменю. По черзі розгинається кожен пальчик, починаючи з великого, відповідно до тексту.

Цей пальчик – дідусь,

Цей пальчик – бабуся,

середній – татусь,

наступний – матуся,

а мізинчик – це я.

Ось родина моя!

(Пальці ритмічно стискати та розтискати)

IX. Продовження самостійної роботи.

Під час самостійної роботи вчитель допомагає окремим учням, дає поради.

X. Оцінювання виробів.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XIІ. Підсумок заняття.

- Чи вдалося вам виконати поставлене завдання так, як ви хотіли?

- Погляньте на наших гостей. (Вчитель заздалегідь перевернув геометричні фігури іншим боком.)

- Фігурки посміхаються. Вони задоволені і готові з вами погратися. Але спочатку потрібно прибрати робочі місця.

- Чи сподобалося працювати за шаблоном? Трафаретом?

- А хто хотів би продовжити цю роботу?

ХІІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 9. (2 год.)

Тема. Конструювання фігур з паличок.

Об'єкт праці. Фігури з паличок.

Мета. Ознайомити учнів з поняттям "конструювання". Вчити виконувати контурні зображення фізичних вправ, конструювати будиночки. Розвивати логічне мислення, фантазію, самостійність.

Обладнання. Палички, кружечки, малюнки фігур, будинків.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

1. Слово вчителя.

- На декількох заняттях ви будете вчитися конструювати. Конструювання - це створення, розробка будови виробу або окремих його частин. Сьогодні конструювати будемо з паличок, якими ви користуєтесь на уроках математики. Але палички вже не будуть позначати кількість предметів, а під дією ваших чарівних пальчиків перетворяться на різноманітні фігурки.

2. Відгадування загадки-добавлянки.

В тебе все буде в порядку,

якщо день почнеш з ... (зарядки).

- Чи всі дітки виконують вправи ранкової зарядки? А як ви їх виконуєте? (Учні по черзі демонструють.)

- Ось це і буде завданням для пальчиків: за допомогою паличок зобразити фігуру чоловічка, який робить фіззарядку.

IV. Розгляд зразка виробу.

Вчитель демонструє зразок фігурки. (Палички попередньо приклеює до основи, аби не розлетілися під час демонстрації.)

V. Технологія виготовлення виробу.

Щоб зобразити фігурку чоловічка, який робить фіззарядку, учням потрібно вирізати кілька кружечків.

За допомогою паличок можна зобразити кілька простих вправ, які учні виконували під час фіззарядки. Для прикладу вчитель вивішує таблиці, де показано послідовність виконання вправи: «вихідна поза», «руки в сторони», «руки вгору».

Діти можуть пригадати і складніші вправи або елементи вправ, які вони виконували на уроках фізкультури: «руки вперед», «присідання», «нахили вбік з підняттям руки», «руки в боки з присіданням».

З метою розвитку логічного мислення учням дають складніші завданняпропонують конструювати фігури за малюнками.

VI. Планування наступних трудових дій.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

Вчитель нагадує учням, що під час виконання завдання не можна крутитися, щоб палички не попадали на підлогу і не погубилися.

VIII. Самостійна робота учнів.

Фізкультхвилинка.

Діти разом виконують вправи ранкової гімнастики, елементи яких зобразили за допомогою паличок. (Один показує, інші повторюють за ним.)

IX. Продовження самостійної роботи.

Вправи з лічильними паличками (мал..23-25). Викладіть:

з 5 паличок два трикутники;

з 7 паличок два рівних квадрати;

 з 5 паличок квадрат і два маленьких трикутники;

Знайдіть закономірність і заповніть порожні клітинки четвертого квадрата

Використання різних ігор та ігрових моментів, змагань також є важливим способом розвитку пізнавальної, творчої активності.

X. Оцінювання виробів.

XI. Підсумок заняття.

- Чи сподобалося вам конструювати?

- А чи не хотіли б ви погратися з паличками?

Гра "Забери зайву".

- З 13 паличок побудуй 4 квадрати, як показано на малюнку.

- Забери 1 паличку, щоб залишилося тільки 3 квадрати.

XII. Прибирання робочих місць.

Учитель нагадує дітям про необхідність акуратно скласти палички у коробочки, прослідкувати, щоб не згубилися.

Заняття 10. (2 год.)

Тема. Робота з геометричним конструктором. Практична робота. Виготовлення геометричного конструктора.

Мета. Ознайомити дітей з деталями геометричного конструктора, правилами користування, призначенням. Уточнити уявлення про форму і величину предметів. Закріпити вміння різати папір ножицями по прямих і кривих лініях. Розвивати самостійність мислення, ініціативу, винахідливість у розв'язанні конструкційних завдань, пізнавальну активність гуртківців..

Обладнання. геометричний конструктор, ножиці, папір, олівці.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття — робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки — нахиляйся,

Наче маятник — хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 11. (2 год.)

Тема. Практична робота. Складання з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об'єктів (літак, вертоліт, ракета, вантажні автомобілі, пароплав, будинки).

Мета. Розвивати вміння учнів виготовляти предметні аплікації з кольорового паперу. Вчити естетично оформляти аплікаційні роботи. Поглибити знання учнів про світ професій "людина — техніка", ознайомити з поняттям "автомобілі". Виховувати бажання творчо мислити.

Обладнання. геометричний конструктор, таблиця, малюнки різних видів автомобілів, зразки готових виробів, картон, клей.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

1. Розповідь учителя.

Слово автомобіль буквально означає "той, що сам рухається" (грец. аутос - сам, лат. мобіліс - той, що рухається), машина, призначена для перевезення людей або вантажу.

Вантажні автомобілі використовують для перевезення різних вантажів. Легкові автомобілі призначені для перевезення невеликої кількості людей. Автобуси - це багатомісні автомобілі. Бувають автомобілі військові - бронетранспортери, самохідні установки; спеціальні - амфібії, аеросани, пожежні машини, автокрани; гоночні - для спортивних змагань.

2. Загадки.

Залізний кінь фарбований

І гумою підкований. (Автомобіль)

Я не їм вівса, ні сіна.

Дайте випити бензину

Усіх коней обжену,

Куди хочеш побіжу. (Автомобіль)

Прийди до мене,

Сядь у мене,

Дам тобі роботу,

Будеш робити за роту.

(Машина)

3. Продовження розповіді вчителя.

На початку XX століття в основному сформувалась загальна схема автомобіля, в органах керування з'явилося рульове колесо, яке замінило важелі, в атрибутах - сигналізація, освітлення. Постійно зростала швидкість: в 1906 році вона перевищила 200 км/год., а в 1970 році на спеціальному гоночному автомобілі, побудованому в США, був подоланий тисячокілометровий рубіж.

Виробництво автомобілів налагоджено в різних країнах - Німеччині, Англії, Франції, Японії, Італії, США.

В Україні автомобільні заводи випускають автобуси (Львів), великовантажні автомашини (Кременчук), малолітражні легкові автомобілі (Запоріжжя), легкові автомобілі для сільської місцевості (Луцьк), автомобільні двигуни (Мелітополь).

4. Бесіда вчителя.

- На уроці будемо виготовляти предметну аплікацію - автомобіль.

- Що означає слово "аплікація"?

Довідкове бюро. Аплікація — накладання форм різних матеріалів на інший матеріал. Аплікація буває предметна, сюжетна, декоративна.

- Яку аплікацію називають предметною?

Зображення окремих предметів називаємо предметною аплікацією.

Сьогодні ви будете інженерами-конструкторами, тобто розробите будову автомобіля. А весь клас перетвориться на конструкторське бюро. Нам необхідно вибрати головного конструктора й інженера з техніки безпеки.

IV. Розгляд зразка.

- Які це машини - легкові чи вантажні?

- З яких основних частин складається легковий автомобіль? (З кабіни, двигуна, коліс.)

V. Технологія виготовлення виробу.

Для основи беремо щільний папір або картон. Вибираємо колір фону, на якому модель нашого автомобіля і його кольорове вирішення були б чіткими і виразними.

Креслення основних деталей автомобіля виконуємо на зворотній, не зафарбованій стороні кольорового паперу, тому при наклеюванні частин на основу одержимо обернене зображення. Це необхідно враховувати в роботі.

Підготовлені для аплікації деталі викладаємо на основу, перевіряємо правильність будови моделі і лише тоді приклеюємо в певній послідовності.

Необхідно пам'ятати, що аплікація передає предмети узагальнено, умовно. Враховуючи цю особливість, необхідно уникати деталізації, домальовки.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Вчитель слідкує за роботою учнів, у разі потреби разом з головним конструктором допомагає окремим учням.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття - робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки - нахиляйся,

Наче маятник - хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 12. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення аплікацій із геометричних фігур за зразком (гусениця, жабка, мавпа, каченя) та власним задумом.

Мета. Ознайомити дітей з поняттям «аплікація». Розвивати образне мислення, фантазію. Виховувати точність та акуратність у ході виконання аплікації.

Обладнання. геометричний конструктор, картон, клей, ножиці, пензлик,

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

Аплікація — це накладання, нашивання, наклеювання матеріалів різної форми на інший матеріал. Слово «аплікація» в перекладі з латинської мови означає "накладання».

Наклеюють на основу (тло) після того, як усі елементи розміщено у відповідній послідовності (спочатку основні деталі, потім другорядні).

Наносять клей ПВА на аркуші тонким шаром, використовуючи пензлик. Краще наносити клей не на всю поверхню аркуша, а лише краплями на середину і край, потім розмазати по всій поверхні. Якщо клей під час розгладжування аркуша на папері виступає, то не можна його витирати пальцями. Для цього слід використовувати серветку.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Під час виконання гуртківцями завдання, вчитель вносить свої корективи, дає поради кожній групі. Наголошує, що площина аркуша повинна гармонійно заповнюватися аплікацією.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття — робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки — нахиляйся,

Наче маятник — хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

- Зайчик і Горобчик хочуть мені щось нашепотіти на вушко. Вони говорять, що дуже задоволені вашою роботою.

А вам сподобалося працювати сьогодні на уроці?

 1. Прибирання робочих місць.

Початковий рівень, другий рік навчання

Заняття 1. (2 год.)

Тема. Закріплення й розширення знань про креслярські інструменти та приладдя (лінійка, косинець, циркуль, олівець, креслярська учнівська дошка). їх призначення, правила користування і правила безпечної роботи. Круг, коло. Радіус, діаметр круга. Практична робота. Проведення дослідів із визначення діаметра та центра кола. Виготовлення дзиґи. Проведення дослідів із дзиґою.

Мета. Закріпити й розширити знання гуртківців про основні креслярські інструменти (олівець, лінійка, косинець), їх призначенням та правилами користування. Дати дітям загальні уявлення про коло і круг, радіус, діаметр, центр круга. Навчити дітей креслити різні кола і правильно використовувати креслення для виготовлення дзиґи.

Обладнання. Олівець, лінійка, косинець, циркуль, картон.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття - робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки - нахиляйся,

Наче маятник - хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 2. (2 год.)

Тема. Ділення круга на 2, 4, 5, 6 й 12 частин. Практична робота. Виготовлення поробок із використанням деталей круглої форми (годинник, рухома поробка «Теремок»).

Мета. Навчити дітей поділяти круг на частини і правильно використовувати креслення для виготовлення поробок.

Обладнання. Олівець, лінійка, циркуль, картон.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

V. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Час прийшов відпочивать.

Руки вгору, руки вниз.

Покрутись та зупинись.

А тепер всі руки в боки

І як жабки: скоки-скоки!

Раз – присіли,

Два – всі встали.

Знов, як жабки поскакали!

Раз, два, три, чотири, п’ять!

Треба знову працювати.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 3. (2 год.)

Тема. Паралельні та перпендикулярні лінії. Умовні позначення на графічному зображенні лінії невидимого контуру, розмірної лінії, осьової та центрової лінії, діаметра і радіуса кола.

Мета. Дати дітям загальні уявлення про паралельні та перпендикулярні лінії. Навчити дітей умовно позначати на графічному зображенні лінії невидимого контуру, розмірні, осьові і центрові лінії, діаметр і радіус кола.

Обладнання. Олівець, лінійка, косинець, циркуль, картон.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

V. Повторення правил техніки безпеки.

VI. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Ми стомилися всі трішки,

Хай спочинуть ручки-ніжки.

Ми стомились вже сидіти,

Хочем трішки походити, зазирнути у віконце,

Потягнутися до сонця, наче м’ячик пострибати…

Й знову будем працювати.

VIІ. Продовження самостійної роботи.

Після закінчення роботи діти випробовують моделі.

VIІІ. Підсумок заняття.

- Що нового ви дізналися на занятті?

ІХ. Прибирання робочих місць.

Заняття 4. (2 год.)

Тема. Поняття про ескіз. Складання ескізу плоскої деталі. Збільшення та зменшення зображень плоских деталей за допомогою клітинок.

Мета. Дати дітям загальні уявлення про ескіз. Навчити дітей складати ескіз плоскої деталі, збільшувати та зменшувати зображення плоских деталей за допомогою клітинок.

Обладнання. Олівець, лінійка, косинець, циркуль, картон.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

Креслення бувають різними за своїм виглядом і призначенням. На одних показують конструкцію в цілому, на інших - лише частини.

Креслярі виконують також і ескізи, технічні рисунки і малюнки.

Ескіз - це виконаний від руки малюнок із основними розмірами предмета. (Вивішується таблиця «Ескіз»).

IV. Розгляд зразка.

V. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VI. Повторення правил техніки безпеки.

VII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Хмарка сонечко закрила,

Слізки дрібнії зронила.

Ми ті слізки пошукаєм,

У травиці позбираєм.

Пострибаєм, як зайчата.

Політаєм, як пташата.

Потанцюємо ще трішки,

Щоб спочили ручки, ніжки.

Всі веселі? От чудово!

А тепер до праці знову.

VIIІ. Продовження самостійної роботи.

ІX. Підсумок заняття.

- Чи сподобалося вам заняття?

- Чого навчились?

- Що таке ескіз?

- Щоб бути хорошим креслярем, що потрібно знати?

Х. Прибирання робочих місць.

Заняття 5. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних моделей (будинок).

Мета. Навчити учнів за ескізами з цупкого паперу конструювати модель будинку.

Обладнання. Зразок виробу, ескіз, тонкий картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

Макет нескладний у виготовленні. Для роботи використовують цупкий креслярський папір. Розгортка стін і даху складається з одного аркуша розміром 150х202мм, на якому залишають клапани для підклеювання. Щоб лінії згину були рівними, перед збиранням макета їх обробляють по лінійці і ретельно прогладжують.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Керівник гуртка стежить за роботою гуртківців, допомагає окремим із них.

Фізкультхвилинка.

Всі піднесли руки – раз!

Став навшпиньки увесь клас.

Два – присісти, руки вниз,

На сусіда подивись.

Раз! – і вгору.

Раз! – і вниз.

На сусіда подивись.

Будем дружно присідати,

Щоб ногам роботу дати.

Раз! – піднялись.

Два! – присіли.

Хай мужніє наше тіло.

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.

IX. Продовження самостійної роботи.

Підготовлені деталі склеюють і прикріплюють на підставку із цупкого картону. Будівля має великі двері для в’їзду машин. Ці частини будівлі приклеюють із коричневого паперу. З протилежної сторони роблять вікна. На готовій моделі виконують додаткову обробку: малюють ручки на дверях, перемички на вікнах і інші невеликі деталі.

Використовуючи загальні принципи побудови, запропонувати гуртківцям самостійно розробити конструкцію будівлі.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 6. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних технічних об'єктів (автомобіль).

Мета. Вчити дітей за ескізами з цупкого паперу конструювати модель автомобіля.

Обладнання. Зразок виробу, ескіз, тонкий картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

Вступна бесіда.

- Діти, хто з вас їздив на вантажній автомашині?

- Розкажіть коротенько про свою поїздку.

IV. Розгляд зразка.

- З яких частин складається вантажний автомобіль?

Яке його призначення?

V. Технологія виготовлення виробу.

Для виробу використовують цупкий папір або тонкий картон. Модель складається з таких деталей: кабіна - одна деталь, дах кабіни - одна деталь, рама - одна деталь, кузов - одна деталь, підставка для кузова - дві деталі, кронштейн - одна деталь, колесо - чотири деталі.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Спочатку готують раму, на якій кріпитиметься решта деталей. В прямокутному аркуші паперу роблять згини і по два розрізи з вузьких сторін. Кути прямокутника не відрізають, вони служать клапанами для склеювання деталі. Потім виконують розмітку кабіни, вирізають розгортку і склеюють разом з дахом. Підставку для кузова роблять з листа паперу прямокутної форми, ділять його на чотири частини, згинають і склеюють. В результаті виходить заготівка у вигляді тригранного бруска. Кузов кабіни роблять так само, як і раму. Підставки приклеюють на раму, кронштейн - до кузова, заздалегідь зробивши згини кінців. Кузов до рами кріпиться за допомогою дроту, протягнутого в отвори кронштейна і середину задньої підставки. При такому кріпленні кузов машини можна перекидати. Колеса приклеюють безпосередньо до рами.

Керівник гуртка стежить за роботою гуртківців, допомагає окремим із них.

Фізкультхвилинка.

Раз, два, три, чотири.

Три, чотири, раз, два,

Розболілась голова.

Треба трішки відпочити,

Щоб нового ще навчитись.

Підтягнулися,

Присіли,

Пострибали,

Знову сіли.

Вийшла пауза мала -

До роботи нам пора.

IX. Продовження самостійної роботи.

Коли змонтовані всі деталі, проводять обробку моделі.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 7. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення за ескізами нескладних технічних об'єктів (катамаран).

Мета. Вчити дітей за ескізами з цупкого паперу конструювати модель катамарана.

Обладнання. Зразок виробу, ескіз, тонкий картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

Вступна бесіда.

- Діти, хто з вас плавав на човні?

- Розкажіть коротенько про своє плавання.

А що таке катамаран?

- Катамаран - стійке судно, яке утворене двома човнами, поставлених паралельно один одному і скріплених між собою. Перевернути його не вдасться, навіть якщо сильно розгойдати.

- Сьогодні на занятті ми навчимося виготовляти модель катамарана, а тоді запустимо їх на водоймі. Великі й малі катамарани борознять сьогодні водні простори в усьому світі.

IV. Розгляд зразка.

- З яких частин складається катамаран?

Яке їх призначення?

V. Технологія виготовлення виробу.

- Модель катамарана з двох човнів (рис. а) ми й пропонуємо вам збудувати.

Треба взяти цупкий папір і водостійкий клей.

Спочатку накресліть на папері викрійку. Виріжте її по зовнішніх лініях і зробіть розрізи А і Б завдовжки відповідно 60 і 55мм. Проріжте у заготовці чотири прямокутні отвори для поперечки.

По прямих пунктирних лініях В, Г, Д відігніть борти моделі, а по косих зігніть носову і кормову частини. По коротких (34мм) суцільних лініях зробіть вигини всередину моделі і склейте роздвоєні носові й кормові частини. До кормової частини приклейте палубу з прямокутної смужки паперу.

З'єднувальну планку виготовте зі смуги паперу, яку треба зігнути кілька разів і промастити клеєм. Так само можна виготовити й щоглу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота. Фізкульт-хвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

Коли висохне клей, один із кінців щогли трохи розріжте гострим кінцем ножиць і приклейте щоглу розвилкою до корпусу катамарана. На щоглу настроміть парус - прямокутний аркуш паперу. Поверхню катамарана розфарбуйте, а потім укрийте тонким шаром водостійкого лаку.

Потім діти запускають модельки на воді.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

Прибирання робочих місць.

Заняття 8. (2 год.)

Тема. Закріплення понять про основні види розмітки. Прийоми розмітки деталі прямокутної форми. Розмічування та вимірювання за допомогою циркуля. Виготовлення геометричних фігур, конструювання з них силуетних споруд та машин.

Мета. Ознайомити дітей з поняттям "розмітка"; правилами користування лінійкою, олівцем під час розмічання. Вчити вимірювати і робити розмітки, користуючись лінійкою, кутником, циркулем. Вчити виготовляти геометричні фігури: квадрат, прямокутник, трикутник, і конструювати з них силуетні споруди та машини.

Обладнання. Лінійка, циркуль, олівець, кутник, цупкий папір, ножиці, таблиця "Вимірювання та розмічання"; таблиця "Конструювання з геометричних фігур"; зразок готового виробу.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- На минулих заняттях ми з вами вчили елементи графічної грамоти, а сьогодні в нашому креслярському цеху ви, юні креслярі, будете вчитись працювати зі справжніми креслярськими інструментами. Будете виготовляти геометричні фігури і конструювати з них будинки та машини.

IV. Розгляд зразка.

- Ось такі будиночки і машини ви будете конструювати з геометричних фігур.

V. Технологія виготовлення виробу.

- До креслярських інструментів відносяться: лінійка, кутник (косинець), олівець. (Всі інструменти продемонструвати).

Кожен кресляр повинен вміти правильно користуватися креслярськими інструментами, вміти вимірювати і розмічати.

Від точності вимірювання і розмічання залежить якість і точність виробів. Тому треба пам'ятати народну приказку "Сім разів відмір, а один раз відріж".

Розмічання - це перенесення на заготовку ліній, що визначають контури деталі чи предмета. Розмічання слід починати з краю заготовки, раціонально розміщувати графічні зображення на ній, економно витрачаючи папір чи картон.

Робота за таблицею "Вимірювання та розмічання".

Користуючись лінійкою, кутником, потрібно починати відлік розмірів від нульової поділки. Лінійку з поділками прикладають до поздовжньої сторони прямокутного аркуша паперу і суміщають позначку "0" з краєм аркуша, а потім відмірюють потрібну довжину, наприклад 10см. Навпроти цієї поділки на папері ставлять точкуПісля цього прикладають лінійку до нижньої частини аркуша і на тій самій відстані ставлять позначкуРозміщуючи лінійку біля двох позначок, проводять олівцем лінію до певної цифри, наприклад 7смТаким способом відмірюють і ширину заготовки. Для точного розмічання необхідно ще виміряти і з протилежного боку 7см, а потім сполучити лінією паралельні відрізки.

За допомогою кутника можна ту саму заготовку розмістити швидше.

У кутника поділки починаються з нуля. Користуючись кутником, не потрібно міряти протилежну сторону, тому під прямим кутом проводять паралельні лініїОтже, раціональніше користуватися кутником, ніж лінійкою, під час виготовлення виробів прямокутної форми.

Під час вирізування потрібно слідкувати, щоб ножиці різали точно по зображених лініях.

Розгляд таблиці "Конструювання з геометричних фігур".

Розмічають і вирізують з цупкого паперу прямокутник 2 х 4см (а). За вирізаним зразком розмічають і вирізують ще три таких прямокутники. Два прямокутники розділяють однією лінією на два квадрати і розрізують по лінії. Один із вирізаних квадратів ділять на два трикутники і також розрізують. Два інші прямокутники ділять на чотири частини, а другий - на 8 квадратиків.

Кружечки використовують з конфетті, наштамповують на діркопробивачі (в).

З різних за формою і розміром геометричних фігур складають силуетний будиночок (1), легковий автомобіль (3), а також вантажні автомобілі різної форми (2, 4).

КОНСТРУЮВАННЯ З ГЕОМЕТРИЧНИХ ФІГУР

1. Поділи прямокутник (а) однією лінією на два квадрати (б).

2. Поділи квадрат на два трикутники (а).

3. Поділи чотири прямокутники (г) однією лінією на вісім квадратів (ґ). Наштампуй кружечки на діркопробивачі (д).

4. Склади силуети фігур.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

Інструктор нагадує правила техніки безпеки та гігієни праці.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити:

Рука вгору, руки вниз.

На сусіда подивись.

Рука вгору, руки в боки

І зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Розведіть їх в сторони.

Плесніть, діти, кілька раз,

За роботу - все гаразд.

IX. Продовження самостійної роботи.

Під час самостійної роботи вчитель допомагає окремим учням, дає поради.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

XI. Підсумок заняття.

- Діти! Чи сподобалося працювати циркулем?

- А хто хотів би продовжити цю роботу?

- Які ще креслярські інструменти ви знаєте?

- Користуючись лінійкою, кутником, звідки потрібно починати відлік розмірів?

- Як гадаєте, чи засвоїли ви креслярську справу?

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 9. (2 год.)

Тема. Розмічування та вимірювання за допомогою циркуля.

Мета. Поглибити вміння гуртківців вимірювати і робити розмітки, користуючись лінійкою, кутником, циркулем. Вчити виготовляти геометричні фігури: квадрат, прямокутник, трикутник, і конструювати з них силуетні споруди та машини.

Обладнання. Лінійка, циркуль, олівець, кутник, цупкий папір, ножиці, таблиця "Вимірювання та розмічання".

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Трішки ми попрацювали,

Сили наші підупали.

Треба нам би відпочити –

Свої сили відновити.

Руки вгору, руки в боки,

І ще декілька підскоків.

Руки вгору, руки вниз.

- До роботи знов берись.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Вчитель дає словесну оцінку виробам, вказує на недоліки та помилки.

XI. Підсумок заняття.

- Як гадаєте, чи засвоїли ви креслярську справу?

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 10. (2 год.)

Тема. Початкові поняття про геометричні тіла (призма, куб). Елементи геометричних тіл (грань, ребро, вершина, основа, бокова поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою призми та куба.

Мета. Сформувати в гуртківців уявлення про призму, куб, прямокутний паралелепіпед, їх елементи. Вивчити назви вказаних в змісті геометричних тіл. Навчити порівнювати форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою призми та куба.

Обладнання. Моделі куба, прямокутного паралелепіпеда, призми, виготовлені з дроту, дерева, розгортки поверхні паралелепіпеда, куба, предмети з формою призми та куба.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразків.

Розглянути з дітьми предмети, які мають форму прямокутного паралелепіпеда (сірникову коробку, ящик, цеглину, пенал, шкатулку і т.п.), а потім зображення прямокутного паралелепіпеда на малюнку.

V. Планування наступних трудових дій. Закріплення нового матеріалу.

- Розглянемо зображення призм, поверхні яких складаються з прямокутників. Такі призми називаються прямокутними паралелепіпедами.

Пропоную дітям подивитися навколо себе і назвати предмети, що мають форму прямокутного паралелепіпеда.

Гуртківці виготовляють моделі прямокутного паралелепіпеда із сірників і пластиліну та відповідають на запитання і розв'язують такі задачі.

1. Скільки паличок і скільки шматочків пластиліну взяли для виготовлення моделі прямокутного паралелепіпеда (палички - ребра, а шматочки пластиліну - вершини прямокутного паралелепіпеда)?

2. Скільки ребер у прямокутного паралелепіпеда?

3. Скільки вершин у прямокутного паралелепіпеда?

4. Подивіться на виготовлену модель прямокутного паралелепіпеда зверху, знизу, збоку. Які фігури ви бачите?

5. Ці прямокутники - грані прямокутного паралелепіпеда. Скільки граней у прямокутного паралелепіпеда?

6. Модель прямокутного паралелепіпеда зроблено з дроту. Довжина паралелепіпеда 5см, ширина - 1см, висота - 2см. Скільки сантиметрів дроту витратили на виготовлення цієї моделі?

7. (Показую гуртківцям зображення куба.) Скільки граней у куба? Усі ребра куба рівні між собою. Яку форму мають грані куба? Скільки вершин у куба? Скільки ребер у куба?

8. Вставте пропущені слова і числа в тексті: «Модель куба можна зробити з паличок і шматочків пластиліну. Для цього потрібно взяти ... паличок ... довжини і ... шматочків пластиліну».

9. Хлопчик зробив із дроту модель куба. Довжина кожного ребра куба дорівнює 3см. Якої довжини дріт потрібно взяти для виготовлення такого куба?

10. Чи можна з дроту довжиною 15см виготовити модель куба з ребром, що дорівнює 2см? 1см?

11. У Миколки був дріт довжиною 48см, з якого він виготовив модель куба з ребром, що дорівнює 2см. Скільки дроту залишилося у Миколки?

12. Чи правильне твердження: «Куб - це прямокутний паралелепіпед, у якого довжина, ширина і висота рівні між собою»?

13. Учні розрізали дріт на шматки і зробили модель прямокутного паралелепіпеда, довжина якого 8см, ширина - 5см, а висота - 3см. Дріт якої довжини використали учні?

14. З яких геометричних фігур складається розгортка даної на малюнку призми? Гуртківцям найважче визначити фігуру, що лежить в основі піраміди, призми, побачити елементи розгортки (дітей треба вчити такому аналізу та просторовому баченню).

VI. Самостійна робота.

Провести практичну роботу: виготовити з розгортки прямокутний паралелепіпед, обклеїти його поверхню кольоровим папером (рівні грані обклеювати однаковим кольором).

VIІ.Фізкультхвилинка.

Руки вгору підняли

І на місці всі пішли.

Сіли-встали,

Сіли-встали,

І на місці пострибали.

VIІI. Продовження самостійної роботи.

З розгортки виготовити куб. Обклеюючи його поверхню, гуртківці помічають, що для цього необхідно мати шість однакових квадратів. При цьому необхідно наголосити, що куб - це також прямокутний паралелепіпед, але такий, у якого всі грані рівні. Куб і прямокутний паралелепіпед діти уявляють як різні фігури, більшість з них, коли потрібно назвати прямокутний паралелепіпед, не називають куба. В процесі виконання практичної роботи школярі невимушено запам'ятовують назву фігури, а також термін «розгортка» (а, головне, уявляють, що це таке). Ці поняття гуртківці закріплюють, наприклад, виготовляючи прикраси на ялинку, цеглинки (з яких потім можна конструювати будинки) і т.п. Виконання різноманітних практичних завдань збагачує дітей величезним багажем просторових уявлень.

ІX. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

X. Підсумок заняття.

ХІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 11. (2 год.)

Тема. Початкові поняття про геометричні тіла (куля, циліндр). Елементи геометричних тіл (основа, бокова поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою кулі та циліндра.

Мета. Сформувати в гуртківців уявлення про кулю і циліндр, їх елементи. Вивчити назви вказаних в змісті геометричних тіл. Навчити порівнювати форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою кулі та циліндра.

Обладнання. Моделі кулі, циліндра, виготовлені з дерева, розгортка поверхні циліндра, предмети з формою кулі та циліндра.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

Пропоную дітям подивитися навколо себе і назвати предмети, що мають форму кулі та циліндра, а потім їх зображення на малюнку.

V. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

Розглянути фігуру, спитати, які предмети вона нагадує. Діти називають багато цікавих прикладів: «Мені мама спекла торт-циліндр. Пеньок також неначе циліндр».

Завдання. Намалювати дану модель циліндра в різних розміщеннях відносно спостерігача.

Виконання завдань керівник гуртка повинен контролювати. Слід вимагати, щоб діти не лише називали той чи інший об'єкт, але й давали хоча б найпростіше пояснення, уточнювали, чому вибрали саме його. Коли учні міркують у голос, у них виробляється чіткість математичної мови і, отже, готується підґрунтя для оволодіння умінням будувати дедуктивні висновки.

VI. Повторення правил техніки безпеки.

VII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Трава низенька-низенька,

Дерева високі-високі.

Вітер дерева колише-гойдає,

То вліво, то вправо нахиляє,

То вперед, то назад,

То вниз пригинає,

А діти за парти сідають.

VIII. Продовження самостійної роботи.

ІX. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

X. Підсумок заняття.

ХІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 12. (2 год.)

Тема. Початкові поняття про геометричні тіла (піраміда, конус). Елементи геометричних тіл (вершина, основа, бічна поверхня). Геометричні тіла у співвідношенні з геометричними фігурами. Порівняння форми оточуючих предметів, технічних об'єктів з формою піраміди і конуса.

Мета. Сформувати в гуртківців уявлення про піраміду та конус.

Обладнання. Моделі піраміди і конуса, виготовлені з дерева, розгортки поверхонь піраміди і конуса, предмети з формою піраміди і конуса.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

- Які предмети з навколишнього середовища дають уявлення про піраміду? Конус? (Ці вміння важливо формувати в гуртківців послідовно, цілеспрямовано, поступово).

Завдання. У зображеному на малюнку наборі моделей знайти піраміду (конус).

V. Планування наступних трудових дій. Закріплення нового матеріалу.

Завдання. Розмістити модель конуса так, щоб спостерігач бачив її спочатку, як зображено на малюнку а, потім, як на малюнку б.

Завдання. Яка фігура лежить в основі цієї піраміди?

Корисно включати в набори моделей як просторові, так і плоскі фігури. Просторові моделі доцільно розміщати по-різному. Наприклад, на мал. ми бачимо конус, який стоїть, і конус, який «лежить», одна піраміда стоїть на основі, інша - на грані тощо. Такі завдання допомагають закріпити початкові уявлення про просторові фігури. Учні вже не просто вибирають модель, а пригадують, насамперед, характерні властивості певної фігури, порівнюючи їх з ознаками даних моделей.

VII. Самостійна робота.

Завдання.Порівняти моделі кожної пари: паралелепіпед і призму, конус і піраміду, циліндр і паралелепіпед, піраміду і трикутник, виявивши їх схожість і відмінність.

Важливо, щоб діти не просто називали фігуру, а в процесі роздумів виявляли схожі або відмінні властивості цих фігур. Насамперед, порівнюючи призму з паралелепіпедом, вони повинні міркувати так: «обидві фігури є просторовими, але вони мають неоднакову кількість граней, ребер, вершин, оскільки в однієї фігури в основі лежить трикутник, а в другої - прямокутник. Бічні грані обох фігур - прямокутники». Порівнюючи круглі тіла з многогранниками, гуртківці самі переконуються, що у відомих їм круглих тіл (конус, циліндр, куля) або взагалі немає вершин (циліндр, куля), або є одна вершина (конус). Вони часто зауважують, що круглі тіла можна котити, а многогранники котити неможливо.

Фізкультхвилинка.

Раз, два! Час вставати,

Будемо відпочивати.

Пострибаєм, як зайчата,

Політаєм, як пташата,

Потанцюємо ще трішки,

Щоб спочили ручки, ніжки.

Всі веселі? От чудово!

А тепер - до праці знову.

VIII. Продовження самостійної роботи.

Завдання. Намалювати дану модель піраміди в різних розміщеннях відносно спостерігача.

Завдання. Модель правильної чотирикутної піраміди пофарбували так: основа червоного кольору, а бічні грані почергово зелені і жовті. Пофарбувати розгортку піраміди у відповідні кольори.

ІX. Підсумок заняття.

Х. Прибирання робочих місць.

Заняття 13. (2 год.)

Тема. Елементарні поняття про розгортки найпростіших геометричних тіл, прийоми їх креслення, вирізування, склеювання. Практична робота. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (кіт).

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Розгортки найпростіших геометричних тіл (куба, прямокутного паралелепіпеда, циліндра, конуса), картон, ножиці, олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

У 3-4 класах учням можна пропонувати виготовляти з готових розгорток циліндри, конуси, піраміди. Діти повинні розглянути розгортки, впізнати знайомі фігури, з яких складається розгортка того чи іншого тіла. Вивчаючи геометричні тіла, обов'язково необхідно використовувати аналогію між планіметрією і стереометрією: квадрат - куб, прямокутник - прямокутний паралелепіпед, трикутник - піраміда, круг - куля.

Учитель математики повинен зважати на те, що на заняттях гуртка ПТМ, уроках праці та малювання в початковій школі учні пройшли перший етап підготовки до курсу стереометрії, і підкріплювати знання учнів на уроках математики. При цьому можна використовувати три види завдань: на розпізнавання моделей, на розглядання креслень та одночасну роботу з моделлю, кресленням і малюнком.

VII. Самостійна робота.

Гуртківці будують розгортки призм, пірамід за клітинками, вирізають і склеюють їх.

Одночасна робота з моделями, кресленнями та малюнками

Завдання. Розглянути модель куба і знайти його розгортку серед конфігурацій, поданих на малюнку .

Завдання. На малюнку зображено розгортки прямокутних паралелепіпедів і на них позначено кружок і хрестик. Перенести їх на моделі цих фігур.

Завдання. На моделі прямокутного паралелепіпеда (мал. а) позначено кружок і хрестик. Перенести їх на розгортку цієї моделі (мал. б).

Фізкультхвилинка (за вибором гуртківців).

IX. Продовження самостійної роботи.

Із розгортки гуртківці легко складають куб. Аналогічно можна запропонувати розгортки прямокутного паралелепіпеда.

Завдання. Яку геометричну фігуру потрібно докреслити, щоб отримати розгортку. Накресліть потрібну фігуру.

а) прямокутного паралелепіпеда.

б) циліндра.

в) трикутної призми.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 14. (2 год.)

Тема. Способи та прийоми виготовлення поробок на основі простих геометричних тіл. Практична робота. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за зразком (миша, зайченя та ін.) і власним задумом.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Розгортки найпростіших геометричних тіл (циліндра, конуса), картон, ножиці, олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Раз – підняти руки вгору,

Два – нагнутися додолу.

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Три, чотири – прямо стати, -

Будем знову починати.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 15. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшки за зразком (зайченя) і власним задумом.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Розгортки найпростіших геометричних тіл (циліндра, конуса), картон, ножиці, олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Два прихлопи, три притопи,

На носок, на каблучок.

Руки вліво, руки вправо –

Ми танцюєм гопачок.

Раз – присядем, два – присядем.

Настрій гарний!

Покружляли, повертілись

І тихесенько всі всілись.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 16. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення на основі простих геометричних тіл іграшок за власним задумом.

Мета. Закріплювати вміння виготовляти іграшки за малюнком і зразком; працювати над розвитком конструкторсько-технічних навичок гуртківців. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Розгортки найпростіших геометричних тіл (куба, прямокутного паралелепіпеда, циліндра, конуса), картон, ножиці, олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття – робимо зарядку:

Руки вгору, руки вниз –

Все у нас в порядку.

Руки в боки – нахиляйся,

Наче маятник хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парти тихо сіли.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 17. (2 год.)

Тема. Практична робота. Виготовлення іграшок за власним задумом.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Розгортки найпростіших геометричних тіл (куба, прямокутного паралелепіпеда, циліндра, конуса), картон, ножиці, олівець.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Метелики літають

І дружно всі кружляють.

А потім потихенько

На квіточки сідають.

Дружно сіли, дружно встали

І весело покружляли.

Ну і нам пора сідати, -

Час прийшов, щоб працювати!

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

ХІІ. Прибирання робочих місць.

Основний рівень, третій рік навчання

Заняття 1. (2 год.)

Тема. Початкові поняття про технічну документацію. Технічний рисунок, креслення, ескіз. їх відмінності. Поняття про технологічні картки. Практична робота. Виконання технічного рисунка, креслення та ескізу найпростішої моделі кораблика.

Мета. Сформувати в гуртківців початкові поняття про технічну документацію, технічний рисунок, креслення, ескіз, їх відмінності, початкові поняття про технологічні картки. Навчити учнів з цупкого паперу конструювати моделі катамарана.

Обладнання. Зразок виробу, аркуш альбомного паперу, тонкий картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець, технологічна картка.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

- Сьогодні на занятті ми будемо виготовляти кораблик.

- А хто з вас плавав на кораблі чи на човні?

 • Які є кораблі?

- Розкажіть коротенько про своє плавання.

А що таке катамаран?

Катамаран - стійке судно, яке утворене двома човнами, поставлених паралельно один одному і скріплених між собою. Перевернути його не вдасться, навіть якщо сильно розгойдати.

- Де їх використовують?

- Сьогодні на занятті ми навчимося виготовляти модель катамарана, а тоді запустимо їх на водоймі. Великі й малі катамарани борознять сьогодні водні простори в усьому світі.

Розгляд ілюстрацій із зображенням різних кораблів.

IV. Розгляд зразка виробу.

- Ось погляньте (вчитель демонструє зразок кораблика), якого корабля ми будемо з вами виготовляти на сьогоднішньому занятті.

- З яких частин складається катамаран?

Яке його призначення?

V. Технологія виготовлення виробу.

- Уважно слухайте і спостерігайте, як я буду виготовляти кораблика. Намагайтеся запам’ятати послідовність виконання роботи. (Керівник гуртка демонструє послідовність виготовлення кораблика з коментуванням та опорою на технологічну карточку).

- Модель катамарана з двох човнів (рис. 2, а) ми й пропонуємо вам збудувати.

Треба взяти цупкий папір і водостійкий клей.

Спочатку накресліть на папері викрійку (рис. 2). Виріжте її по зовнішніх лініях і зробіть розрізи А і Б завдовжки відповідно 60 і 55мм. Проріжте у заготовці чотири прямокутні отвори для поперечки.

По прямих пунктирних лініях В, Г, Д відігніть борти моделі, а по косих зігніть носову і кормову частини. По коротких (34мм) суцільних лініях зробіть вигини всередину моделі і склейте роздвоєні носові й кормові частини. До кормової частини приклейте палубу з прямокутної смужки паперу.

З'єднувальну планку виготовте зі смуги паперу, яку треба зігнути кілька разів і промастити клеєм. Так само можна виготовити й щоглу.

На дошці - технологічна карта моделі кораблика.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Керівник гуртка стежить за роботою гуртківців, допомагає окремим із них.

Фізкультхвилинка.

Зупиняємо заняття - робимо зарядку.

Руки вгору, руки вниз

Все в нас по порядку

Руки в боки - нахиляйся,

Наче маятник - хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парту тихо сіли.

(Під музику діти виконують танцювальні рухи).

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Підсумок заняття.

ХІ. Прибирання робочих місць.

Заняття 2. (2 год.)

Тема. Основні умовні позначення, які використовуються на ескізах, технічних рисунках, кресленнях, технологічних картках, розгортках. Практична робота. Виготовлення моделі кораблика за технологічною карткою.

Мета. Сформувати в гуртківців поняття про основні умовні позначення, які використовуються на ескізах, технічних рисунках, кресленнях, технологічних картках, розгортках. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання. Зразок виробу, аркуш альбомного паперу, тонкий картон, клей, ножиці, лінійка, простий олівець, технологічна картка.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Діти, користуючись технологічною картою, виготовляють кораблик. Вчитель надає необхідну допомогу окремим учням.

Фізкультхвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

Коли висохне клей, один із кінців щогли трохи розріжте гострим кінцем ножиць і приклейте щоглу розвилкою до корпусу катамарана. На щоглу настроміть парус — прямокутний аркуш паперу. Поверхню катамарана розфарбуйте, а потім укрийте тонким шаром водостійкого лаку.

Потім діти запускають модельки на воді.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості. Учні оглядають складені моделі, випробовують їх, висловлють критичні зауваження щодо власних робіт і робіт своїх товаришів.

XI. Підсумок заняття.

Вдома можете перевірити, чи плавають ваші кораблики на воді. А щоб папір не промок, то змастіть низ кораблика вазеліном.

Прибирання робочих місць.

Заняття 3. (2 год.)

Тема. Масштаб, нанесення розмірів. Поняття про плоске та об'ємне зображення.

Мета.

Обладнання.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

Прибирання робочих місць.

Заняття 4. (2 год.)

Тема. Порядок читання і складання ескізу плоскої деталі. Практична робота. Виготовлення моделі кораблика за технологічною карткою.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

Девіз: Кожен майстер колись був невмілий.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота. Фізкультхвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

Після закінчення роботи діти випробовують моделі. Можна запропонувати дітям стати на сидіння парт і пускати парашути.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

Прибирання робочих місць.

Заняття 5. (2 год.)

Тема. Порядок читання зображень об'ємних деталей нескладної форми.

Практична робота. Виготовлення об'ємної моделі робота.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота. Фізкультхвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

XI. Підсумок заняття.

Прибирання робочих місць.

Заняття 6. (2 год.)

Тема. Початкове поняття про складальне креслення.

Практична робота. Виготовлення об'ємної моделі робота.

Мета. Вчити дітей створювати нескладні моделі об’ємної форми. Розвивати дитячу фантазію, творчість. Виховувати пізнавальний інтерес до природи і техніки.

Обладнання.

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць.

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

IV. Розгляд зразка.

V. Технологія виготовлення виробу.

VI. Планування наступних трудових дій, відбір матеріалів та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Повторення правил техніки безпеки.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір на виставку.

Учитель відбирає декілька дитячих робіт для колективного обговорення, залучає гуртківців до активного оцінювання їх якості.

XI. Підсумок заняття.

Прибирання робочих місць.

Заняття 7. (2 год.)

Тема. Практична роботаВиготовлення макету садиби.

Мета. Розвивати творчі здібності дітей, вдосконалювати навички графічної грамоти, закріплювати навички роботи інструментами, виховувати бажання творити.

Обладнання. Зразок готового виробу, предметні малюнки, таблиця, цупкий папір, кольоровий папір, ножиці, клей, лінійка, кутник, олівець, фломастери, фарби, дрібна крупа (манка, гречка, пшоно тощо).

Хід заняття

I. Підготовка робочих місць (до початку заняття).

II. Організаційний момент.

III. Повідомлення теми і мети заняття.

1. Розповідь керівника гуртка.

Архітектура — це будівельне мистецтво, вміння проектувати і створювати міста, житлові будинки, громадські і виробничі будівлі, площі і вулиці, сади і парки.

Архітектуру називають застиглою музикою. Чудові архітектурні споруди можна зустріти і в місті, і в селі. Це древні кремлі і церкви, палаци і бібліотеки, театри і музеї.

Та, на відміну від інших мистецтв, твори архітектури не лише розглядають і милуються ними, а ще й постійно використовують. Архітектура оточує нас. Це будинки, де ми живемо; школи, технікуми, університети, де навчаємось; театри, цирк, кіно — розважаємось; в садах, парках — відпочиваємо. На заводах і в установах працюють наші батьки; магазини, їдальні, вокзали, метро постійно заповнені відвідувачами. Важко навіть уявити, як можна бути без цих та інших споруд.

Різноманітність архітектури залежить не лише від творчої фантазії архітектора, але й від умов будівництва: теплого чи холодного клімату, форми рельєфу місцевості, можливостей будівельної техніки, матеріалу конструкцій, естетичних смаків жителів тощо.

В створенні архітектури використовується праця людей багатьох професій — будівельників, конструкторів, вчених і художників. Всі вони працюють під керівництвом архітектора. Архітектор з грецької мови означає "старший будівельник". Людина цієї професії повинна володіти об'ємними технічними і художніми знаннями.

2. Поетична хвилинка.

Хатинка у лісі

Кличе теплий дим в хатинку,

тихе світло у вікні.

Геть засніжені ялинки

посміхаються мені.

Ти зайди скоріш у хату,

в темнім лісі не блуди.

Випий чистої води,

що дзвенить і пахне святом.

Хай горять веселі шишки —

наче зорі сипле ніч.

Місяць небом ходить пішки,

і теплом зітхає ніч.

Ніна Ібракаєва

Село! І серце одпочине.

Село на нашій Україні —

Неначе писанка село,

Зеленим гаєм поросло.

Цвітуть сади, біліють хати,

А на горі стоять палати,

Неначе диво.

А кругом

Широколистії тополі,

А там і ліс, і ліс, і поле,

І сині гори за Дніпром...

Сам Бог витає над селом.

Тарас Шевченко

Сьогодні на занятті ми виконаємо макет житлового будинку. Ви спробуєте свої сили в архітектурі і пересвідчитесь, як багато треба вміти і знати, щоб результат вашої роботи тішив і милував око оточуючим.

IV. Розгляд зразка виробу.

Керівник гуртка демонструє зразок виробу, креслення розгорток і різні варіанти декорування будинку.

V. Технологія виготовлення виробу.

Для макета використовують щільний папір або тонкий картон.

Виконуючи розгортку будиночка, спочатку треба визначити місце, з якого буде починатися відлік. Таким місцем у будинку може бути будь-який кут. В зв'язку з тим, що всі будинки мають стіни, в основі розгортки буде пряма лінія, на якій проставлені розміри стін. Потім визначають висоту стіни і проводять другу, паралельну основі, лінію. Після цього креслять фронтони і клапани для підклеювання.

Наступними після розгортки стін виконують дах і підставку.

Вікна і двері виготовляють з кольорового паперу способом аплікації і декорують ще не зібраний виріб.

Стіни будиночка можна прикрасити "штукатуркою" шляхом нанесення крупи (манки, пшона тощо) на покриту клеєм ПВА поверхню моделі.

VI. Планування наступних трудових дій. Вибір матеріалу та інструментів. Закріплення нового матеріалу.

VII. Правила техніки безпеки та гігієни праці.

VIII. Самостійна робота.

Фізкультхвилинка.

Столярики-молодці

Тешуть столики й стільці.

Пилочками чики-чики,

Молотками туки-туки.

Чик-тук-туки, чик-тук-туки,

В нас до праці здібні руки.

IX. Продовження самостійної роботи.

X. Оцінювання виробів. Відбір кращих робіт на виставку.

XI. Підсумок уроку.

XII. Прибирання робочих місць.

МАКЕТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

Висновок

В цій методичній розробці коротко розглянуто підготовку молодших школярів до вивчення геометрії в середніх класах.

Навчаючись в гуртку ПТМ, вихованці мають змогу отримати додаткові знання в цікавій для них області, закріпити практичні навички роботи з креслярськими інструментами. В наступному це стане в нагоді при вивченні окремих предметів. Учні набувають умінь і навиків користуватися контрольно-вимірювальними приладами: лінійками, штангенциркулями, кутомірними інструментами.

Просторові уявлення формуються поступово. Найсприятливішим періодом для накопичення просторових уявлень, розвитку просторового бачення, як стверджують фізіологи, психологи, є вік до 9 років. Вирішальна роль у формуванні, накопиченні просторових уявлень належить наочності, практичній діяльності учнів з просторовими об'єктами навколишнього світу, досвіду дитини, можливості практично звіряти і поєднувати зорові та рухові сприймання та словесно осмислювати їх суть. Завдяки побутовому досвіду учнів відбувається накопичення образів предметів, формується просторове бачення та просторова уява.

Діти в дошкільному віці дуже рано починають орієнтуватися в просторі, осмислюють найпростіші поняття «вгорі», «внизу», «поруч», «близько», «далеко», «в», «на», «під» тощо. Правильність формування просторових уявлень у дітей залежить від коригуючої роботи дорослих, яка спрямована на виправлення помилкових уявлень дитини про розміщення предметів у просторі, визначення відстані між дитиною і предметами тощо.

Виконуючи ці вправи, учні повинні, насамперед, усвідомлювати, про які фігури йдеться. Для цього потрібно пригадати характеристичні ознаки фігури, уявити цю фігуру і виділити її на кресленні. Такі вправи сприяють розвитку вміння орієнтуватися в складних конфігураціях, відокремлювати в них простіші елементи.

Отже, геометрія стане цікавою та посильною для учнів 7-11 класів за умови, якщо в учнів 1-6 класів буде сформовано необхідний запас геометричних просторових уявлень, понять, розвинена на достатньому рівні просторова уява, мислення. Це створює необхідний фундамент для успішного вивчення систематичного курсу геометрії. Геометрія стане цікавою, посильною для учнів 7-11 класів тоді, коли в учнів молодших класів буде сформовано необхідний запас геометричних просторових уявлень, понять та розвинена на достатньому рівні просторова уява, мислення та рівень графічної грамотності.

Отже, враховуючи принцип наступності, більш раннє осмислення учнями просторових образів геометричних понять значно полегшить осмислення у наступних класах не лише курсу планіметрії, а й курсу стереометрії.

В основу вивчення геометричного матеріалу слід покласти наочність та інтуїцію учнів, приклади із довкілля, життєвий досвід учнів, виконання побудов.

Колись великий Ейнштейн висловив цікаву думку: «Відкриття неможливо зробити, якщо дотримуватися абсолютної логіки». Що ж потрібно хоча б для маленького відкриття? Відповідь проста - потрібно мислити творчо, мати добре розвинуті творчі здібності.

Одним із основних завдань освіти є формування творчої особистості, але у гуртку не всі діти мають однакові здібності, а ми повинні розвивати їх у кожного гуртківця і на кожному занятті.

Щоб розвивати творчі здібності гуртківців та систематично включати їх у самостійну пізнавальну діяльність, щоб забезпечити співпрацю між дітьми та керівником гуртка, традиційного заняття недостатньо. У зв'язку із збільшенням розумового навантаження на заняттях практикуються такі методичні прийоми, що підтримують у гуртківців інтерес до навчання, бажання займатися моделюванням і математикою, стимулюють їх активність протягом цілого року. Разом із серйозним навчанням на заняття вводяться елементи дидактичної гри або все заняття організовується як гра.

Важливо, щоб учитель зважав на те, що одним школярам досить легко виконати завдання, іншим треба докласти чималих зусиль. А все це пов'язується з різними психічними станами дітей, різним рівнем розвитку тих чи інших психологічних процесів. Щоб забезпечити оптимальні умови розвитку творчої особистості, необхідно правильно розподілити функції між дорослими і дітьми. На важливість цього моменту вказував свого часу К.Д. Ушинський, називаючи його провідною умовою творчої особистості.

Пропонуємо список літератури, з якої можна запозичити корисні поради щодо вирішення зазначених вище проблем.

Використана література

Програма гуртка початкового технічного моделювання. 2005 р.

Волчаста М. Особливості вивчення пропедевтичного курсу стереометрії в 1-6 класах. ж. «Матем. в шк.» №2, 2001.

Доротюк В. І. Розвиток творчої діяльності дітей. Ж. «Практична психологія». №3. 2000.

Крисинська І. В. Розвиток творчих здібностей дітей. Газ. «Математика». №27-28. 2004.

Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості. К., 1996.

Салтановська Н. І. Реалізація принципу наступності при формуванні стереометричних уявлень у початковій школі та 5-8 класах 12-річної школи. ж. «Матем. в шк.», №1, 2006.

Салтановська Н. І. Характеристика рівня сформованої геометричних уявлень в учнів 6 класу. ж. «Матем. в шк.», №6, 2005.

Сосницька В. А. Починаємо вивчати геометрію. ж. «Матем. в школах України», №26, 2005.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
4
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!