Підготовка до ЗНО Самостійна робота №2 Тести

Опис документу:
Узагальнити й систематизувати знання про фонетику та орфоепію, закріпити знання учнів з тем, вивчених протягом року, удосконалювати вміння школярів пунктуаційно правильно оформлювати написане; самостійно помічати й виправляти помилки, розвивати навички самоконтролю, збагачувати словниковий запас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Підготовка до ЗНО Самостійна робота №2 Тести

1 Звук [ д ] є в кожному слові рядка

А дріт, захід, дзвякнути

Б сідло, набридло, попередження

В хід, відзвучить, здивовано

Г джбан, відкрито, дикун

2 Наголошений другий склад мають усі слова в рядку

А ранковий, навчання, середина, показ

Б завдання, непослух, ненавчений, ненависть

В одинадцять, загадка, кропива, соломина

Г сказаний, феєричний, новий, фаянсовий

3 Спрощення в групах приголосних відбувається в усіх словах рядка

А аген...ський, захис..ний, безвиїз..ний

Б блис..нути, корис..ний, проїз..ний

В кіс..лявий, блговіс..ний, курсан..ський

Г поїз..ці, невіс..ці, ілюзіоніс..ський

4 Апостроф пишемо в усіх словах рядка

А прив..ялий, обм..як, р..ядно

Б м..ятий, любов..ю, об..ївся

В шир..яти, розп..ятий, без..язикий

Г щаст..я, солов..ям, б..юро

5 М`який знак пишеться в усіх словах рядка

А українс..кий, чес..кий, він..ця, гос..ті

Б ц..вях, чес..тю, жнец.., лан..цюг

В медал..йон, смієт..ся, камін..ня, корис..тю

Г сл…ози, пташинон..ка, чумац..кий, т..мяний

6 Подвоєння літер відбувається в рядку

А вугіл..я, військ..омат, мерзне..ий, тон..а

Б брут..о, рас..а, горін..я, дан..ий

В жовч..ю, барок..о, письмен..ик, облич..я

Г щоден..о, еф..ект, олов`ян..ий, хоб..і

7 Суфікс -зьк- будуть мати прикметники, утворені від слів у рядку

А Сиваш, Полісся, Острог, узбек

Б Ятрань, бурлака, Кавказ, Галич

В Чикаго, Кривий Ріг, Рига, Буг

Г Одеса, Китай, громада, пан

8 Виділене слово вжите у невластивому йому значенні в реченні

А Вона сподівалася гіршого

Б Частіше здавайте собі це просте запитання

В Він має слабкі докази

Г Купила пальто з розкішним хутряним коміром

9 Установіть відповідність між словом і його тлумаченням

1 комунікативний а стосується шляхів сполучення

2 дружний б стосується спілкування

3 дружній в згуртований

4 комунікаційний г результативний

д доброзичливий

10 Установіть відповідність між словом і його тлумаченням

1 комплекс а вибір

2 адресат б одержувач

3 адресант в набір

4 комплект г сукупність

д відправник

11 Установіть відповідність між фразеологізмом і його тлумаченням

1 лягти головою а ударити

2 на кутні сміятися б плакати

3 наганяти холоду в лякати

4 ляща дати г загинути

д перемогти

12 Синонім до фразеологізму як торішні бублики наведено в рядку

А як собаці на перелазі

Б як сови ночували в голові

В більмом на оці

Г як лисому гребінь

13 Закінчення – а (я) у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А іній, Псков, Іртиш, грам

Б теніс, вовк, баран, дуб

В рабство, агітатор, язик, друг

Г біг, Париж, Байкал, трактор

14 Граматичний зв`язок порушено у словосполученні

А підозрілий погляд

Б міфічний герой

В зайняти місце

Г подякувати господарів

15 Граматичний зв`язок порушено у словосполученні

А характерні риси

Б оплатити за проїзд

В стилістика мовлення

Г копати криницю

16 Граматичний зв`язок порушено у словосполученні

А вжити заходи

Б написання роботи

В прояв дії

Г залежне слово

17 Однозначними э слова в рядку

А абетка, абрикос, бити, йти

Б бідний, лексика, організація, сонце

В абориген, березень, понеділок, білуга

Г світло, земля, основа, битва

18 Разом пишуться всі слова в рядку

А військово/зобов`язаний, давно/відомий, зоо/магазин, водо/гін

Б мого/грама, народно/господарський, генерал/губернатор

В пів/острова, свіжо/зрубаний, ячмінно/житній

Г соціал/демократ, червоно/зоряний, радіо/фізичний

19 В усіх словах іншомовного походження пишемо - і – в рядку

А еп..тет, пюп..тр, імун..тет, к..но

Б рад..ус, ф..лософ, пр…орітет, імм..гратн

В бадм..нтон, тр..умф, п..нцет, Ч..каго

Г гуман..тарний, ун..верситет, д..алог, ант..теза

20 В усіх словах іншомовного походження пишемо - и – в рядку

А ант..под, асорт.., д..ригент, д..зель

Б патр..от, с..лует, р..тм, ж..лет

В вест..бюль, д..станція, н..рка, л…ман

Г г..брид, д..ктант, рец..див, Алж..р

Відповіді

1 –г 9 1 – б 10 1- г 11 1 – г 12 –г 16 - а

2 – б 2 - в 2 – б 2 - б 13 – в 17 - в

3 – б 3 – д 3 - д 3 - в 14 – г 18 - а

4 – б 4 – а 4 - в 4 – а 15 – б 19 - б

5 – г 20 - в

6 – а

7 – в

8 - б

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
2
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!