Перспективне планування "Впровадження блоків Дьенеша з дітьми дошкільного віку"-

Опис документу:
Блоки З.Дьєнеша – унікальний дидактичний матеріал, який відіграє важливу роль у формуванні здібностей дитини дошкільного віку мислити творчо і самостійно. Використання ігор з блоками Дьєнеша дає можливість розвивати у малят вміння розмірковувати, розв’язувати нестандартні завдання, складати казки, фантазувати, конструювати , розвивати логічне мислення дошкільників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Дошкільний навчальний заклад «Оленка»

комбінованого типу (ясла-садок)№3

смт.Велика Новосілка

Авторська программа «Маленькі розумники»


О.В.Отт

2020 р.

Пояснювальна записка

Для сучасної освітньої системи проблема розумового виховання надзвичайно важлива і актуальна. А отже розвиток пізнавальної активності є одним із завдань розумового виховання. Так важливо вчити мислити творчо, нестандартно,самостійно знаходити потрібне рішення. В умовах оновлення Українського суспільства, відродження національної культури орієнтація на творчий розвиток особистості є світоглядною засадою сучасного виховання та освіти. На це вказується у цілому ряді державних документів у галузі освіти та виховання підростаючих поколінь: Законі України «Про освіту», Законі України «Про дошкільну освіту», Положенні про дошкільний навчальний заклад, Базовому компоненті дошкільної освіти.

Перед нами вихователями стоїть мета підготувати дітей до школи, та

розбудити пізнавальний інтерес дитини. Необхідно зробити навчання

цікавим. Сутність цікавості є новизна, незвичайність, несподіванка, дивина,

не відповідність колишнім уявленням. При цікавому навчанні загострюються

емоційно-розумові процеси, які змушують пильніше вдивлятися в предмет,

спостерігати, здогадуватися, згадувати, порівнювати, шукати пояснення.

Заняття буде пізнавальним та цікавим, якщо діти в ході його

думають,аналізують, порівнюють,узагальнюють, доводять , дивуються,

радіють успіхам і здобуткам новизні, фантазують, створюють самостійно нові

образи, досягають результату(цілеспрямованні, наполеглеві, проявляють

волю і досягають результату).

Дошкільне дитинство – це період, який забезпечує загальний розвиток особистості. Саме в цей період закладається фундамент загальних здібностей, як стартовий майданчик для набуття дитиною в подальшому будь-яких спеціальних знань і навичок, оволодіння різними видами діяльності. Це – найважливіший етап у житті людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і саму себе, спілкуватися з іншими людьми.

Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим допитливішою, розумнішою вона буде у майбутньому. дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою

Від інших вікових періодів дошкільне формування особистості.

Слід зазначити, що з кожним роком, входячи в оточуючий світ, дитина стикається з усе складнішими проблемами, для вирішення яких їй недостатньо лише бачити, чути, відчувати. Дуже важливо, щоб вона вміла виділяти причинно-наслідкові зв’язки, відношення між процесами та явищами оточуючого середовища. Це актуалізує проблему формування такого важливого пізнавального процесу як мислення.

Блоки З.Дьєнеша – унікальний дидактичний матеріал, який відіграє важливу роль у формуванні здібностей дитини дошкільного віку мислити творчо і самостійно. Використання ігор з блоками Дьєнеша дає можливість розвивати у малят вміння розмірковувати, розв’язувати нестандартні завдання, складати казки, фантазувати, конструювати і т.п.

«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку.Гра –це величезне світле вікно,через яке в духовний світ дитини вливається цілющій потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра-це іскра що запалює вогник допитливості» В.О.Сухомлинський

Мета: розвиток аналітичного сприйняття наочно-образного та логічного мислення дітей молодшого дошкільного віку.

Завдання:

виховні:

 • виховувати інтерес до ігор інтелектуального характеру та бажання до засвоєння нових знань і умінь;

 • виховувати дисциплінованість, організованість,посидючість, самостійність;

 • виховувати потребу доводити розпочату справу до кінця, вміння долати труднощі;

розвиваючі:

 • розвивати у дітей мислинневі операції (аналіз, порівняння, класифікація, узагальнення), пізнавальні процеси (сприймання, увагу, пам’ять, уяву); просторові уявлення;

 • збагачувати мову та мовлення дітей (вміння вести діалог з однолітками, коментувати свої дії, ідеї та задуми);

 • розвивати творчість і фантазію, здібності до моделювання та конструювання;

навчальні:

 • формувати уявлення дошкільнят про основні геометричні поняття (круг, квадрат, трикутник, чотирикутник, кут, сторона, висота і т.п);

 • знайомити з властивостями предметів (колір, форма, величина, товщина);

 • вчити орієнтуватися у просторі;

 • формувати вміння висловлювати власні найпростіші міркування на основі набутих знань, діяти за усними вказівками вихователя.

Принципи, що лежать в основі програми:

 • демократичність і гуманізм (взаємодія педагога і дитини, реалізація творчих здібностей);

 • науковість (обґрунтованість, наявність методичних рекомендацій та теоретичної основи);

 • доступність (відповідність віковим та індивідуальним особливостям);

 • наочність (наявність дидактичних матеріалів).

 • послідовність та наступність ( «від простого до складного»: навчившись елементарним навичкам, дитина застосовує свої знання у виконанні складних ігрових завдань).

Програма дозволяє індивідуалізувати складні ігрові завдання, що дає можливість застерегти дитину від страху перед труднощами, навчити самостійно діяти і творити .

У процесі роботи програми діти засвоюють сенсорні еталони, збагачують словниковий запас, вчаться працювати за схемами, порівнювати і узагальнювати предмети за певними ознаками.

Інтеграція освітніх областей:

Соціально-комунікативний розвиток: сприяє у дітей самостійності цілеспрямованості і саморегуляції власних дій.

Пізнавальний розвиток: розвивати пізнавальну мотивацію.

Формувати пізнавальні дії у дошкільнят.

Формувати первинні уявлення про обєкти навколишнього світу, про його властивості(колір, форму, розмір, кількість,частин та цілого, причини та наслідки)

Мовний розвиток: збагачувати активний словник дітей, розвивати зв`язне і монологічне мовлення дітей.

Фізичний розвиток: розвивати у дітей дошкільного віку моторику рук.

Художньо-естетичний розвиток: сприяє самостійності творчої конструктивно-модельної діяльності.

Організаційно-методичне забезпечення програми.

Програма розрахована на 4 роки.

1 етап - 2-3 роки;

2 етап 3-4 років;

3 етап 4-5 років;

4 етап 5-6 років

Для кожної вікової групи плануються заняття на 9 місяців (по 2 заняття

на місяць). Заняття проводяться в ІІ половину дня. Для дітей 2-3 роки

у другу декаду навчання проводиться ознайомлення з блоками ,та

проводяться вправи та завдання з сенсорики (папка додається)

Тривалість занять залежить від віку :

2-3 роки-5-10хв;

3-4 роки – 10-15 хв;

4-5 років – 15-20 хв;

5-6 років – 20-25 хв;

Форми і методи організації занять

У процесі ігрових занять використовуються різноманітні форми: традиційні, комбіновані і практичні заняття з використанням сюрпризних моментів, рухливих і малорухливих ігор, фізкультхвилинок.

Методи, в основі яких лежить принцип врахування рівня діяльності дітей:

 • пояснювально-ілюстративний (сприймають і засвоюють готову інформацію);

 • репродуктивний (відтворюють засвоєні способи діяльності);

 • частково-пошуковий (вирішення поставленого завдання під керівництвом педагога, за його зразком, на основі демонстрації його дій, запропонованих алгоритмів );

 • дослідницький (самостійна творча робота).

Методи, в основі яких лежить форма організації діяльності:

 • фронтальний (одночасно з усією підгрупою);

 • індивідуально-фронтальний (чергування індивідуальних і фронтальних форм роботи);

 • груповий (робота в парах, мікрогрупах);

 • індивідуальний (виконання завдань, вирішення проблем).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

З ЛОГІЧНИМИ БЛОКАМИ ДЬЕНЕША

В МОЛОДШІЙ ГРУПІ

Місяць

п/п

Тема

Зміст

Вересень

1

Знайомство з «Розумними фігурками»

Мета: викликати інтерес дітей до ігрового матеріалу.

Викласти перед дітьми набори і дати можливість погратися фігурами, обстежити їх.

Вихователь: не втручається у діяльність дітей; спостерігає за їх діями, виявляє інтерес дітей до ігрового матеріалу.

Діти:знайомство з дидактичним матеріалом (сенсорне обстеження), самостійна вільна діяльність з запропонованими вихователем об’єктами.

Матеріали: блоки, ілюстрований матеріал,

наявність початкового інтересу до ігрового матеріалу.

2

«Чарівна торбинка»

Мета: створювати умови для навчання дітей розрізняти знайомі предмети різної величини; формувати вміння реагувати на сигнал та відповідно діяти;вчити групувати предмети за кольором; ознайомлювати з кругом;виховувати вміння зосереджуватися ;розвивати мовлення дітей.

Вихователь: створює ігрову ситуацію; формує поняття «такий », «не такий »; демонструє зразки дій з дидактичним матеріалом, стимулює дітей до самостійних дій з предметами.

Діти: виконують дії за зразком вихователя; відповідають на запитання.

Матеріали: «чарівна торбинка»,іграшковий Каркуша,блоки.

Дидактичні ігри:

а)«Намисто для мами» (вправляти у послідовності розташування фігур круглої форми: викладання на фланелографі 1) великі намистинки; 2) маленькі намистинки; 3) чергування великих і маленьких намистинок);

б)«Допоможи мамі накрити стіл: розстав тарілочки» (вправляти у групуванні фігур за формою і кольором ).

Очікувані результати: діти самостійно знаходять предмети круглої форми, виконують дії за зразком вихователя.

Жовтень

3

«Квіточка »

(накладання)

Мета: закріплювати поняття про круглу форму, вчити будувати зображення способом накладання,використовуючи круглі фігури різного кольору та розміру.

Вихователь: спонукає дітей до ігрових дій, формує уміння будувати зв’язні висловлювання при порівнянні геометричних фігур.

Діти: проявляють інтерес до виконання поставлених завдань, вчаться взаємодіяти у групах.

Матеріал: ілюстрації квітки, набір блоків Дьенеша(плоский).

Дидактичні ігри:

а) «Схожі-різні»(вправляти у порівнянні фігур; закріплювати поняття «такий як», «не такий як», однакової форми,кольору,.

б) «Уважним будь» (уміння будувати зображення способом накладання, орієнтування на площині аркуша)

Очікувані результати: діти з допомогою вихователя аналізують фігури за ознаками, самостійно будують зображення.

4

«Казкове сонечко»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття трикутної форми

Мета: продовжувати формувати поняття «такий як», «не такий як»; знайомити з предметами трикутної форми; вчити порівнювати, виділяти спільні та відмінні ознаки; закріпити поняття про круглу форму.

Вихователь: створює ігрову ситуацію; формує поняття «такий як», «не такий як»;демонструє зразки дій з дидактичним матеріалом, стимулює дітей до самостійних дій з предметами.

Діти: виконують дії за зразком вихователя на основі його вказівок; відповідають на запитання.

Матеріал: альбом «Маленькие логики» (гра №3), набір блоків Дьєнеша.

Дидактичні ігри:

а)«Казкове сонечко» (вправляти у вмінні сприймати трикутну форму та порівнювати її з круглою формою; знайомити дітей з фігурами трикутної форми);

б)«Іграшка» ( вправляти в умінні накладати фігури трикутної форми на малюнок).

Очікувані результати: діти самостійно знаходять предмети круглої та трикутної форми, порівнюють їх з допомогою вихователя; виконують дії за зразком.

Листопад

5

«Чарівні картинки»

(накладання)

Мета: закріплювати поняття про трикутну та круглу форму, вчити будувати зображення способом накладання,використовуючи трикутні та круглі фігури різного кольору та розміру, формувати уміння орієнтуватися на площині аркуша.

Вихователь: вихователь проводить інструктаж, спостерігає за діями дітей, при необхідності надає допомогу.

Діти:демонструють уміння правильно обирати необхідні фігури (співвідносять їх за формою, кольором , розміром) та накладають їх на запропоновані зображення.

Матеріал: «Блоки Дьенеша для самих маленьких»(ст.7-велосипед,кішечка, стр.10 - квітка), набір блоків Дьенеша.

Дидактичні ігри:

а) «Не помились»(уміння підбирати фігури, визначаючи ознаки форми, кольору, величини).

б) «Такі різні будівлі»(вільне конструювання : гараж для велосипеда, будиночок для котика)

Очікувані результати: діти самостійно будують зображення способом накладання, проявляють творчі здібності при конструюванні.

6

«Дитячий садок – наш дім»(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття квадратної форми)

Мета: закріплювати поняття про круглу та трикутну форму, знайомити з предметами квадратної форми; вчити порівнювати, виділяти спільні та відмінні ознаки.

Вихователь: створює ігрову ситуацію;в ігровій формі закріплює поняття про круг та трикутник, формує поняття про квадрат.

Діти: пригадують відомості про круг та трикутник, впізнають їх за допомогою тактильних відчуттів, групують предмети за формою.

Матеріал: ілюстрації

Дидактичні ігри:

а) «Дитсадок» (знайомити з квадратною формою).

б)«Наведемо порядок в іграшкових шафах» вчити (групувати предмети за формою).

Очікувані результати: діти засвоюють поняття про квадрат, розрізняють в оточуючому середовищі предмети за формою та величиною.

Грудень

7

«В гостях у звірят»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття прямокутної форми)

Мета: закріпити знання дітей про фігури круглої, квадратної, трикутної форми, сформувати поняття «прямокутна форма»; вчити будувати зображення використовуючи фігури різної форми та величини способом накладання.

Вихователь: здійснює керівництво роботою дітей у групах, слідкує за точністю виконання ними завдань, аналізує рівень сформованості здатності кожного вихованця застосовувати попередньо здобуті знання в практичній діяльності.

Діти: вчаться працювати в групах, засвоюють спосіб накладання геометричних фігур на запропонований малюнок.

Матеріал:

Дидактичні ігри:

а)«Солодкий будиночок» (знайомити з прямокутною формою)

б)«Геометрична мозаїка» закріплення знань дітей про круг, квадрат, трикутник, прямокутник (робота в групах за завданнями альбома «Блоки Дьенеша для самых маленьких»: накладання фігур на запропонований малюнок).

Очікувані результати: діти закріплюють поняття про геометричні фігури, вчаться взаємодіяти в групі.

Грудень

8

«Пограємо з зайчиком»

(розвиток тактильних відчуттів, навички моделювання)

Мета: сприяти розвитку уміння розрізняти фігури на дотик;розвивати здібності до наочного моделювання;діяти відповідно до визначеного правила.

Вихователь: в ігровій формі закріплює поняття форми:круг, трикутник, квадрат, прямокутник та розміру:великий, маленький; слідкує за дотриманням правил гри.

Діти:вчаться визначати форму та величину фігури на дотик, грають у відповідності з правилами.

Матеріал: «чарівна торбинка», набір блоків Дьенеша, площинні геометричні фігури:великий трикутник – будинок Лисички, квадрат – будинок Зайчика, круг – будинок для білочки, прямокутник – будинок їжачка, іграшкові тваринки.

Дидактичні ігри:

а)«Чарівна торбинка»(уміння розрізняти геометричні фігури за формою і розміром та називати їх ,формувати навички моделювання помешкань диких тварин).

б) «На гостини до звірят» (розвиток уміння розрізняти геометричні фігури, абстрагувати їх за кольором та розміром).

Очікувані результати: діти самостійно визначають та називають ознаки фігур ; розрізняють їх за формою та розміром.

Січень

9

«У світі кольорів»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття кольорів)

Мета: збагачувати знання дітей про основні кольори, вчити розрізняти предмети за кольором, групувати їх.

Вихователь: стимулює дітей до виконання завдань на розрізнення предметів за кольорами, виховує естетичні смаки.

Діти:виконують завдання за вказівкою вихователя

Матеріал: картки-схеми до гри «Кольорові доріжки»(або «Продовж ряд»)

Дидактичні ігри:

а) «Квіткова галявина» (знайомити з основними кольорами: синій, жовтий, червоний);

б) «Кольорові доріжки»( формувати уміння чергувати кольори).

Очікувані результати:

діти демонструють знання основних кольорів, уміння групувати предмети за кількома ознаками, вчаться визначати закономірність у чергуванні кольорів.

Січень

10

«Куди поділися фарби?»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття кольорів)

Мета: закріплювати знання дітей про основні кольори, вчити розрізняти предмети за кольором, групувати їх.

Вихователь: створює ігрові ситуації, спонукає дітей до виконання завдань на розрізнення предметів за кольорами, виховує естетичні смаки.

Діти:виконують завдання за вказівкою вихователя.

Матеріал:ілюстрація трьох поросят, сніговик ,набір блоків Дьенеша, картки-схеми до гри «Продовж ряд»

Дидактичні ігри:

а)«Будиночки для трьох поросят» (орієнтування у світі кольорів, формування елементарних прийомів конструювання);

б)«Якого кольору не вистачає?»(вправляти у знаходженні кольорів, яких не вистачає у ланцюжку; вчити помічати закономірність чергування кольорів).

Очікувані результати: діти легко розрізняють предмети за кольором та групують їх, самостійно визначають закономірність у чергуванні кольорів.

Лютий

11

«Подорож на літаку»

Мета: сприяти розвитку уміння розрізняти фігури , виділяючи ознаки форми та кольору, величини; групувати їх.

Вихователь: створює ігрове середовище, спонукає дітей до активних дій.

Діти: проявляють інтерес до ігор, демонструють уміння

розрізняти фігури за кількома ознаками.

Матеріал: літак, набір блоків Дьенеша.

Дидактичні ігри:

а)«Залатаємо килимок» (узагальнення та систематизація знань).

б)«Допоможемо Марічці»(уміння класифікувати та узагальнювати фігури за ознаками форми, кольору, величини).

Очікувані результати:діти з легкістю знаходять фігури за двома (трьома) ознаками, демонструють свою уважність та спостережливість.

Лютий

12

«Куди поділися фарби?»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття кольорів)

Мета: закріплювати знання дітей про основні кольори, вчити розрізняти предмети за кольором, групувати їх.

Вихователь: стимулює дітей до виконання завдань на розрізнення предметів за кольорами, виховує естетичні смаки.

Діти:виконують завдання за вказівкою вихователя.

Матеріал: ілюстрація трьох поросят, альбом «Маленькие логики» (гра №8), набір блоків Дьєнеша, картки-схеми до гри «Продовж ряд».

Дидактичні ігри:

а)«Будиночки для трьох поросят» (орієнтування у світі кольорів, формування елементарних прийомів конструювання);

б)«Якого кольору не вистачає?»(вправляти у знаходженні кольорів, яких не вистачає у ланцюжку; вчити помічати закономірність чергування кольорів).

Очікувані результати: діти легко розрізняють предмети за кольором та групують їх, самостійно визначають закономірність у чергуванні кольорів.

Березень

13

«На лісовій галявині»

(орієнтування у величині предметів)

Мета: закріплювати вміння розрізняти фігури за величиною , вчити знаходити фігури за двома (трьома) ознаками, формувати навички моделювання .

Позиція вихователя: створення ситуації проблемного характеру, здійснювати керівництво груповою діяльністю дітей по створенню ними моделей казкових об’єктів.

Позиція дітей: діють за словесними вказівками вихователя, намагаються правильно орієнтуватися в просторі.

Матеріал: альбом «Маленькие логики» (гра №5), набір блоків Дьєнеша, великий трикутник – будинок Лисички, квадрат – будинок Зайчика, прямокутник – будинок їжачка, круг – будинок для білочки, іграшкові тваринки, набір площинних геометричних фігур.

Дидактичні ігри:

а) «Лісові галявинки»(орієнтування у величині предметів)

б) Рухлива гра «На гостини до звірят?» (розвиток уміння розрізняти геометричні фігури, абстрагувати їх за кольором та розміром)

Очікувані результати: діти самостійно знаходять фігури за двома символічними ознаками, орієнтуються у просторі з допомогою вихователя.

Березень

14

Ігри з блоками Дьєнеша

(систематизація знань про колір, форму, розмір, величину)

Мета:закріпити та систематизувати знання дітей про колір, розмір, величину геометричних фігур, стимулювати самостійну творчу діяльність дітей.

Позиція вихователя: створює розвивальне середовище і спостерігає за діяльністю дітей, корегує їх стосунки, при потребі надає індивідуальну допомогу.

Позиція дітей: працюють за індивідуальними завданнями.

Матеріал: Альбом «блоки Дьенеша для самих маленьких»(Велосипед», «Котик», «Ведмедик», «Сніговик», «Клоун»( на вибір дітей)).

Дидактичні ігри:

а) «Скільки?» (розвивати уміння ставити запитання, та виділяти ознаки геометричних фігур).

б) «Художники» (викладання блоків за схемою-картинкою).

Очікувані результати: наявність у дітей стійкого інтересу до ігрового матеріалу, прояв самостійності , творчості.

Квітень

15

«Колобок в гостях»

(ігри з блоками Дьенеша на сприйняття товщини)

Мета: познайомити дітей із поняттям товщини,

вправляти у порівнянні за однією чи двома ознаками (за товщиною та кольором, за товщиною та формою, за товщиною та величиною).

Вихователь: знайомить дітей з поняттям товщини предметів, продовжує формувати уміння порівнювати предмети за однією чи двома ознаками.

Позиція дітей: діють послідовно в чіткій відповідності з правилами.

Матеріал: зображення Колобка та звірів (зайчик, вовк, ведмідь, лисичка), набір блоків Дьенеша, обручі.

Дидактичні ігри:

а) «Частування»( розвивати уміння порівнювати фігури за однією ознакою (товщиною), підводити до розуміння заперечення властивостей.

б) «Проклади стежину»(вправляти у порівнянні за двома ознаками :за товщиною та кольором, за товщиною та формою, за товщиною та величиною).

Очікувані результати: сформовані вміння розрізняти предмети за товщиною та іншими ознаками.

Квітень

16

«Фірури-бешкетники»

(заперечення властивостей фігур)

Мета: підводити дітей до розуміння заперечення якостей фігур «не червона», «не кругла» і т.п.; формувати поняття «в колі», «поза колом»; розвивати мислительні операції: аналіз, абстрагування.

Вихователь: працює фронтально в ігровій формі підводить дітей до розуміння заперечення якості фігур, формує уміння знаходити задані фігури за словесним описом.

Діти:діти діють за вказівками вихователя, взаємодіють одне з одним.

Матеріал: обруч, набір блоків Дьенеша.

Дидактичні ігри:

а)«Гра з одним обручем»(формувати уміння ділити множину на дві підмножини).

б)«Ланцюжок»(вправляти у послідовності розташування геометричних фігур за однією заперечувальною ознакою).

Очікувані результати: діти з допомогою вихователя знаходять

фігури за однією чи двома заперечу вальними ознаками, проявляють пізнавальний інтерес.

Травень

17

«Подорож до лісу»

(закріплення знань та умінь)

Мета:закріплювати уміння знаходити фігури за однією (двома) заперечувальними ознаками ; спонукати до самостійних дій.

Вихователь: створює ігрове середовище,залучає дітей до гри, слідкує за дотриманням правил.

Діти:проявляють інтерес до ігор, діють у відповідності з правилами.

Матеріал: ілюстрація лісу з закодованими стежками ,картки стежок, набір блоків Дьенеша.

Дидактичні ігри:

1) «Відремонтуємо вагон»(вправляти дітей у послідовності розташування геометричних фігур за двома ознаками одна з яких містить заперечення).

2) «Знайти стежку за картинкою»(вправляти дітей в порівнянні)

Очікувані результати:

діти самостійно знаходять фігури за однією чи двома заперечу вальними ознаками, проявляють пізнавальний інтерес.

Травень

18

Підсумкове заняття

«Місто незнайки»

Мета:закріпити знання дітей про поняття «колір», «форма, «величина», «товщина»; узагальнити та систематизувати накопичені практичні навички;спонукати коментувати свої дії.

Вихователь: створює розвивальне середовище і спостерігає за діяльністю дітей, корегує їх стосунки, при потребі надає індивідуальну допомогу.

Діти: проявляють інтерес до ігор,демонструють уміння розрізняти фігури за кількома ознаками.

Матеріал:картки із символічним зображенням тварин із геометричних фігур(заєць,вовк, ведмідь, лисиця); моделі будиночків, логічні блоки Дьєнеша.

Дидактичні ігри:

а) «Третій зайвий» (закріплювати уміння виділяти ознаки предмета, називати їх, пояснювати схожість та відмінність об’єктів, обґрунтовувати свої судження).

б)«Нові пригоди колобка»(закріпити знання дітей про геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, прямокутник, уміння об’єднувати геометричні фігури за кількома ознаками ).

Очікувані результати:діти самостійно визначають ознаки фігур,знаходять необхідні за словесним описом, пояснюють схожість та відмінність.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
1
міс.
1
1
дн.
0
6
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!