Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Перелік тем курсових робіт з дисципліни "Фінансовий облік" для студентів спеціальності "Облік і оподаткування"

Економіка

Для кого: Дорослі

18.08.2021

55

1

0

Опис документу:
Кожного року студенти-випускники спеціальності "Облік і оподаткування" працюють над оформленням та захистом курсових робіт з дисципліни "Фінансовий облік". А починається все з вибору теми. Тематика змінюється щорічно на певний відсоток. Запропонований перелік тем був сформований на 2020-2021 навчальний рік.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Теми курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Бухгалтерський облік»


1.
Бухгалтерський облік: національні особливості та європейські тенденції.

2. Система державного регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні.

3. Облікова політика в системі управління підприємством.

4. Первинні документи: роль в обліку та вимоги до оформлення.

5. Порядок проведення інвентаризації та оформлення її результатів.
6.
Облік готівкових грошових коштів в системі управління ліквідними активами підприємства

7. Стан та перспективи організації й обліку безготівкових розрахунків на підприємствах України.

8. Аспекти обліку розрахунків підприємства з вітчизняними покупцями в умовах реформування економіки України.

9. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами в інформаційній системі управління підприємством.

10. Документування та облік розрахунків підприємства за претензіями в сучасних умовах господарювання.

11. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків в сучасних умовах розвитку економіки України.

12. Облік основних засобів у системі управління ефективністю використання матеріально-технічної бази підприємства

13. Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку.

14. Взаємозв’язок переоцінки основних засобів та показників фінансової звітності підприємств України.

15. Облік ремонтів і поліпшень власних основних засобів підприємства.

16. Малоцінні активи: наукова дискусія та практика обліку.

17. Обєкти нематеріальних активів в бухгалтерському та податковому обліку України в умовах їх удосконалення.

18. Правові та облікові аспекти орендних відносин підприємства в сучасних умовах господарювання.

19. Облік виробничих запасів у системі управління оборотними активами підприємства

20. Аспекти обліку операцій з надходження запасів на підприємство в сучасних умовах господарювання.

21. Методика обліку операцій з вибуття запасів на підприємстві в сучасних умовах господарювання.

22. Переоцінка запасів в сучасних умовах господарювання: організація та облік.

23. Фінансовий облік товарів, продуктів і тари на підприємствах ресторанного господарства.

24. Методика обліку надходження і вибуття товарів за сучасного рівня розвитку економіки України.

25. Бухгалтерський та податковий облік паливно-мастильних матеріалів на підприємствах.

26. Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій з тарою в торгівлі.

27. Методологія обліку витрат основного та незавершеного виробництва.

28. Методика обліку втрат від браку продукції за сучасного рівня розвитку економіки України.

29. Система обліку, контролю та аналізу витрат виробництва на підприємстві

30. Облік готової продукції та її реалізації на промислових підприємствах України.

31. Облік статутного капіталу й додаткового капіталу на підприємствах різних форм власності.

32. Особливості обліку розрахунків підприємства за кредитами та позиками в сучасних умовах господарювання.

33. Організація обліку розрахунків підприємства з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

34. Облік заробітної плати у системі управління персоналом підприємства

35. Організація обліку відпускних виплат підприємства за сучасних умов господарювання.

36. Лікарняні листи в Україні: видача, порядок оплати, оподаткування. Методика обліку лікарняних.

37. Організація обліку розрахунків підприємства за пенсійним та соціальним страхуванням.

38. Облік розрахунків підприємства за податком з доходів фізичних осіб в умовах реформування податкового законодавства України.

39. Методика обліку податку на прибуток в умовах реформування податкового законодавства України.

40. Облік податку на додану вартість в умовах реформування податкового системи України.

41. Електронна звітність: особливості та практичне застосування.

42. Методологія обліку доходів операційної діяльності підприємства в сучасних умовах реформування податкового законодавства України.

43. Облік процесу формування фінансових результатів та розподілу прибутку підприємства.

44. Фінансова звітність як джерело економічної інформації.

45. Бухгалтерський баланс (Звіт про фінансовий стан): зміст, оцінка та розкриття статей, методика складання.

46. Мета, структура і техніка складання Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства.

47. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.