Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Передумови та причини Національно-Визвольної війни. Богдан Хмельницький. Історія України 8 клас. Конспект

Історія України

Для кого: 8 Клас

28.11.2019

1368

29

0

Опис документу:
Після цього уроку учні зможуть: • Розуміти передумови та причини Національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої. • Характеризувати особистість Богдана Хмельницького та його оточення, використовуючи історичні джерела, висловлювати своє ставлення до цього діяча. • Визначати заходи, яких уживав Богдан Хмельницький для підготовки війни.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема року: « Передумови, причини, та привід Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький.»

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 Розуміти передумови та причини Національно визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої.

 Характеризувати особистість Богдана Хмельницького та його оточення, використовуючи історичні джерела, висловлювати своє ставлення до цього діяча.

 Визначати заходи, яких уживав Богдан Хмельницький для підготовки війни.

Обладнання:

підручник «Історія України. 8 клас» Н. М. Сорочинська, О.О. Гісем, видавництво « Навчальна книга – Богдан»»; Тернопіль,2016 р. ілюстрації до теми (додаток); атлас «Історія України. 8 клас» карта « Українські землі у XVII ст.» Документальний серіал « Історія України» Серії № 79, документальний фільм «Богдан Хмельницький», портрети Б.Хмельницького та його соратників. пам’ятка «Схема характеристики історичної особи», картки

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Основні терміни : Національно-визвольна війна, Національна революція XVIIст

Основні дати:

1595 – 1657 рр. роки життя Б. Хмельницького;

22 січня 1648 р. початок Національно визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648 – 1657 рр. Національно визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Що об'єднує ці логічні ряди:

1. 1489 р. 1492 р. 1524 р. 1572 р. 1578 р. 1638 р.

2. 988 р. 1051 р. 1303 р. 1458 р. 1596 р. 1620 р. 1632 р.

3. 1591 – 1596 рр. 1625 р. 1630 р. 1635 р. 1637 – 1638 рр.

4. 1340 р. 1387 р. 1434 р. 1569 р. 1618 р.

IІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель:

Наприкінці XVI – на початку XVII ст. в Україні прокотилась хвиля козацько –селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості,охоплювало дедалі більшу територію,кількість повстанців також зростала. І з середини XVII ст. боротьба проти Речі Посполитої розгортається з новою силою.

Національно – визвольна війна українського народу середини XVII ст. стала однією з найважливіших подій в українській історії. Саме вона зумовила відродження української державності.

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Причини і передумови Національновизвольної війни українського народу.

Учні працюють з підручником ст. 123 – 124 ( в парах) Також створюються малі групи, які досліджують запропоновані вчителем історичні джерела.

Група № 1

Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі 1645–1646 рр.

«...Таких утисків не терплять і греки в турецькій неволі: забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне провадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправляти похоронів; у Любліні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні мусять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах».

Група №2

Документ 2. Із записок польського публіциста середини ХVІІ ст.

«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигадують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хотіли б збільшити прибутки своїх панів... Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців

Група №3

Документ 3. З листа Б. Хмельницького до польського короля (1647 р.)

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають панам урядовцям знущатися з нас».

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю

Робота з таблицею

Причини та передумови національно-визвольної війни

Передумови

Причини

1. Загострення національно релігійних утисків українського населення під владою Польщі.

2. Посилення соціально-економічного гніту селян, міщан, козаків.

3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва

1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.

3. Початок формування української нації

Метод «Мозковий штурм».

Завдання для учнів

Зробіть припущення, виходячи зі сформульованих причин війни, які верстви населення взяли участь у виступі та чого вони прагнули.

2. Богдан Хмельницький — людина і політик. Соратники Б.Хмельницького.

Розповідь вчителя.

Україна, натерпівшись польського панування, стримувала свій гнів протягом доби «золотого спокою». Але достатньо було невеликого поштовху, появи людини, що спромоглася б стати організатором боротьби, щоб український народ піднявся на війну. І така людина на Україні була – Богдан Хмельницький. Це була особа неординарна, котра з XVII по XXI століття викликає до себе різне ставлення. Протиріччя в сприйманні козацького ватажка – демократично обраного масами, і одночасно – носія авторитарної влади, виявились в поглядах ще його сучасників. Поляки вважали його порушником спокою, зрадником та тираном, сином антихриста і одночасно хлопом, розбійником.

Автор «Історії русів» ставиться до Хмельницького як до Мойсея, що вивів свій народ з «лядської неволі», але тут же ставить йому в провину, що він веде свій народ в нові кайдани рабства та неволі.

Відеофрагмент (Привід Національно-Визвольної війни)

Робота з портретом Богдана Хмельницького Підручник, ст. 126

Питання для обговорення

1. На основі даних документів, повідомлення та ілюстрацій визначте основні риси характеру Богдана Хмельницького.

2. Які факти біографії Хмельницького свідчать про те, що на початку національно-визвольної ійни він уже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте.

Слово вчителя

Створити з повсталих селян і козаків боєздатну армію, яка боролася за визволення України, Б. Хмельницький зміг, спираючись на своїх сподвижників. Серед них були представники різних станів — козацтва, української шляхти, міщан. У роки війни вони стали талановитими воєначальниками, будівничими держави, дипломатами. Його соратниками були Кіндрат Бурляй, Іван Гиря, Матвій Гладкий, Філон Джеджалій, Антон Жданович, Федір Вешняк та інші.

Причому, соратники Б. Хмельницького могли мали відмінні погляди з багатьох питань. Одні з них були досить поміркованими, інші налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України.

Оскільки, ми вже знаємо причини початку війни, хто її очолив, та дізналися про соратників Б. Хмельницького, настала черга поговорити про саму національно-визвольну війну.

Робота над поняттями :

національно – визвольна війна, Українська національна революція.

Поняття: Історики називають цю війну Національно-визвольна від слів «національна», тобто всенародна, «визвольна» оскільки її мета була визволити Україну від польського панування.

Фізкультхвилинка для очей

1. Подивились вправо, вліво, вгору, вниз, собі на ніс!

Знову вправо, знову вліво і покліпали очима.

Хронологічні рамки: 1648-1657рр.

Національно – визвольну війну поділяють на 4 періоди (Робота з підручником:

таблиця на ст.126) І вважають складовою частиною Української національної революції XVII ст. (1648 – 1676)

Рушійні сили: усі верстви українського суспільства середини XVII ст. Роль лідера виконувало козацтво, під керівництвом якого згуртувалося селянство, міщанство, православне духовенство, а також дрібна українська шляхта, яка також потерпала від свавілля польських магнатів.

За характером це була національно-визвольна, антифеодальна боротьба українського народу, в якій значну роль відігравало і релігійне протистояння (католицизм – православ’я).

Очільник : Богдан Хмельницький

Сподвижники Б.Хмельницького: як установив відомий український історик

І.Крипякевич, ними були Федір Вишняк, Сава Москаленко, Філон Джеджалій, Максим Кривоніс та ін.

Підготовку Б.Хмельницького до війни, а учні складають відповідну таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Заходи Б. Хмельницького щодо підготовки до війни

 Організація українського повстанського війська (заклик до українського народу вступати до козацького війська, налагодження виробництва пороху, купівля зброї і боєприпасів, домовленість з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська).

 Будівництво укріплень.

 Пошук союзників (укладення угоди з кримським ханом ІсламГіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Польщі)

3. Підготовка до війни

Розповідь учителя

По підготовці до збройного виступу Хмельницький прийняв заходи:

— розіслав універсали до українського народу із закликами вступити до лав козацького війська;

— налагодив виробництво пороху, організував закупівлю зброї та боєприпасів;

— заручився підтримкою Туреччини ( у лютому березні 1648 р. у Бахчисараї українські посли уклали угоду з кримським ханом Іслам Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої. Так, Хмельницький отримав добре об лаштовану кримська кінноту, у поєднанні з козацькою піхотою створила оперативно тактичну перевагу української армії над польською та зміг уникнути непередбачуваного нападу з боку Кримського ханства).

V. Закріплення знань учнів.

Вправа «Заповніть пропуски».

  1. Національно – визвольна війна українського народу тривала з … по … ?

2. Основними рушійними силами були … ?

3. Союзником Богдана Хмельницького у боротьбі проти Речі Посполитої у 1648 – 1649 рр. виступало…?

4. Богдан Хмельницький був вихідцем з родини …?

5. Найбільшим результатом Національно – визвольної війни стало проголошення …?

VІ. Підсумок уроку

Який висновок ми можемо зробити за результатами перших двох битв? Битви були переможними з боку козаків козаки повірили в свої сили, реальну можливість здолати ворога на шляху просування козацько татарського війська постійно вливалися нові сили:селяни, міщани, представники дрібної української шляхти тощо. Формується українська козацька армія

Рефлексія

VІI. Домашнє завдання

1. Опрацювати § 16, ст.123 – 131( пункти 1 – 3)

2. Почати роботу над хронологічною таблицею « Події Національно – визвольної війни у 16481649 рр.»

3. Скласти історичний портрет Б.Хмельницького згідно плану характеристики історичної особи (пам’ятка).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.