«Передумови та початок Національно - визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким».

Опис документу:
Розробка уроку

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Конспект уроку з історії України 8 клас.

Тема: «Передумови та початок Національно - визвольної війни українського народу проти польського панування на чолі з Богданом Хмельницьким».

Мета:

Навчальна. Охарактеризувати і дати оцінку основним подіям Національно – визвольної війни 1648 – початок 1649 років, визначити їх значення; показати напрямки найважливіших козацьких походів під час Національно – визвольної війни, місця найголовніших битв, визначити хронологічну послідовність подій;

Розвиваюча. Розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами та підручником, аналізувати та порівнювати їх, робити висновки, визначати значення історичних подій, висловлювати свою думку щодо них, складати хронологічну таблицю;

Виховна. Виховувати в учнів національно – патріотичні почуття.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

• застосовувати та пояснювати на прикладах термін «Національно-визвольна війна»;

• визначати причини та передумови Національно-визвольної війни;

• скласти історичний портрет Богдана Хмельницького;

• називати імена сподвижників Богдана Хмельницького;

• аналізувати та порівнювати історичні джерела.

Тип уроку: засвоєння нових знань та вмінь.

Методи: пояснювально-демонстративний, частково-пошуковий.

Основні поняття: «Національно-визвольна війна», полонізація.

Основні дати: 1595-1657 рр. – роки життя Б. Хмельницького;

22 січня 1648 р. – початок Національно-визвольної війни;

1648-1657 рр. - Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького

Обладнання: стінна карта, портрет Богдана Хмельницького та його сподвижників, ілюстрований матеріал, роздатковий матеріал, презентація.

План уроку

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

ІІІ . Мотивація навчальної діяльності

ІV. Вивчення нового матеріалу:

  1. Передумови та причини Національно-визвольної війни

  2. Б. Хмельницький та його соратники

  3. Початок війни

V. Закріплення нових знань учнів

VІ. Підсумки уроку

VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчення нової віхи історії, нового розділу: «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.» 

Дана тема складається з 7 уроків, а підсумком нашої роботи буде контрольна робота. 

Отже, Національно-визвольна війна 1648 – 1657 років є безумовним і одним з найяскравіших доказів того, що українці – народ  дуже благородний і який не терпить бути підкореним.  Сама собою Хмельниччина (традиційна історична назва)- це  повстання та історичний  період 1648 – 1657  років під проводом Богдана  Хмельницького, під час яких Річ Посполита втратила контроль над центральною частиною українських етнічних земель, на базі яких постала козацька держава, очолювана  гетьманом, що проіснувала до 1760-их років. Про що ми звами будемо говорити на наступних уроках.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Подія, яка можливо в деякій мірі змінила хід усієї історії України в XVII ст?(ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА). А коли була перша згадка про українських козаків (1492).

ІV. Мотивація навчальної діяльності

Дійсно, з виникненням козацтва, наприкінці ХV — на початку ХVІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині ХVІІ ст. починає розгортатися з новою силою національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої. А коли виникла Річ Посполита? (1569)

ІV. Вивчення нового матеріалу

Давайте з’ясуємо, що таке національно – визвольна війна.

У словниках можна знайти таке визначення:

«Національно-визвольна війна» ( рухи поневолених народів за повалення чужоземного панування, ліквідацію національного й колоніального гноблення, завоювання національної незалежності.)

Давайте з’ясуємо, чому почалася національно визвольна війна, тобто визначимо причини та передумови війни опрацювавши історичні документи. (Діти приступають до з’ясування причин Національно-визвольноївійни. Це вони роблять за допомогою документів, працювати з якими будуть в парах або в малих групах . Для опрацювання учитель пропонує ряд історичних джерел. Проаналізувавши їх, учні повинні виконати нижченаведені завдання.)

1. Згрупувати історичні джерела як такі, що вказують на:

а) посилення національно-релігійного гніту на українських земляхпід владою Речі Посполитої;

б) обмеження прав козацтва;

в) погіршення становища селян та міщан.

2. Визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу.

Документ 1. Зі скарги волинської шляхти на сеймі 1645–1646 рр.

«...Таких утисків не терплять і греки в турецькій неволі: забрано у православних церкви, монастирі й кафедри, заборонено вільне провадження відправ, бідні православні вмирають без причастя, не можуть прилюдно відправляти похоронів; у Любліні, Сокалі, Белзі та інших містах через відібрання церков православні мусять потайки ховати своїх померлих у підвалах і домах». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Документ 2. Із записок польського публіциста середини ХVІІ ст.

«Мусимо визнати, що велику ненависть підносять і поширюють великі податки, незвичайні роботи, часті, поволовщини, оренди, рогове, копитове та інші подібні тягарі, що їх над ними вигадують урядники, орендарі, суддівські гачки, економи, котрі хотіли б збільшити прибутки своїх панів... Спитайтесь у самих же козаків, що спонукало їх до такої відваги, сміливості, відчайдушності й шалу, і думаю, що вони всі вони подадуть великий реєстр кривд, неслушних податків, що їх терпіли від панів комісарів та інших вельможних державців». (Власов В. Історія України. 8 клас. Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 105)

Документ 3. З листа Б. Хмельницького до польського короля (1647 р.)

«Пани, державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас і тяжко ображають, позбавляючи нас не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас від такої біди й напасті захищати, допомагають

панам урядовцям знущатися з нас». (Власов В. Історія України. 8 клас: Навчальний посібник. — К.: А.С.К., 2000. — С. 100)

Опрацювавши дані джерела, учні складають таблицю.

«Причини та передумови Національно-визвольної війни»

Причини

Передумови

1. Загострення національно–релігійних утисків українського населення під владою Польщі.

2. Посилення соціально- економічного гніту селян, міщан, козаків.

1. Перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

2. Засилля в Україні польських магнатів і шляхти.

3. Початок формування

3. Нехтування польською владою станових інтересів українського козацтва.

української нації.

Метод «Мозковий штурм».

Завдання для учнів

 Зробіть припущення, виходячи  зі сформульованих причин війни, які верстви населення взяли участь у виступі та чого вони прагнули?

Селяни,козаки, міщани,українська шляхта,православне духовенство.

Отже. Тепер ми з вами зможемо визначити рушійні сили національно-визвольної війни. Пригадайте, Що таке рушійні сили?

рушійні сили (велика за чисельністю група людей, яка об’єднана певною

метою чи ідеєю).

Отже в Україні Невдоволення народу зростало. Але що ще необхідно, щоб почався відкритий виступ?

Той, хто очолить цю боротьбу І цією людиною став Б. Хмельницький

Пропоную вам переглянути презентацію і дізнатися більше про цю історичну постать.

Причини Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.

1. Швидке зростання великих землевласників серед польської шляхти та магнатів.

2. Релігійні утиски українців – полонізація та окатоличення.

3. Козацькі повстання 20-30-х років ХVII ст., які завершилися посиленням контролю польської влади над Запорозькою Січю, зменшенням кількості реєстрового козацтва (всі умови утисків козацтва було викладено в "Ординації Війська Запорозького" 1638 р.

4. Слабкість державної влади Речі Посполитої в особі короля та сейму, які не мали авторитету та контролю над діями польської знаті на Україні.

Передумови Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.

1. Політична сфера. Україна не могла розвиватися політично залишаючись у складі Речі Посполитої.

2. Релігійна сфера. Процес окатоличення українського населення.

3. Соціально-економічна сфера. Існування фільваркового господарства.

4. Психологічна сфера. Насильство в діях польської знаті (шляхта, магнати, духовенство та ін.) проти українців.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Історична вправа.

Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Позначте правильне твердження знаком «+», а помилкове знаком «-»

1) Однією з причин Національно-визвольної війни було насильницьке окатоличення населення.

2) Національно-визвольна війна розпочалась в 1645 р.

3) Головною рушійною силою у війні витупило селянство, а політичною силою і лідером – козацтво.

4) Б. Хмельницький був вихідцем із родини священика.

5) Союзниками українців були татари.

6) Б. Хмельницький ніколи не був у турецькому полоні.

7) У січні 1648 р. Б. Хмельницький очолив Національно-визвольну війну.

8) Б. Хмельницький не мав освіти.

Закінчіть речення:

1). Національно – визвольна війна – це…

2). Приводом до НВВ послужив…

3). Соратники Б. Хмельницького у НВВ були…

4). Батько Б. Хмельницького загинув у…

5). Гетьманом Б. Хмельницький став у…

Викинь зайве:

1). М. Кривоніс, Ф. Жеджалій, І. Богун, Владислав IV.

2). Селяни, козаки, магнати ,православна шляхта.

3). Фільварок, панщина, мануфактура, кріпацтво.

4). Лютеранство, православ’я, католицизм, уніатство.

Історичний диктант

Дайте відповідь «так» або «ні»

1. Родовим маєтком Б. Хмельницького був хутір Суботів. (ТАК)

2. 1595- 1657рр.- роки життя Б. Хмельницького.(ТАК)

3. Б. Хмельницький – правитель Речі Посполитої (НІ)

4. Поштовхом до козацького повстання стала особиста трагедія

Б. Хмельницького. (ТАК)

5. Б. Хмельницький народився в сім’ї чигиринського сотника Михайла Хмельницького. (ТАК)

6. Батько Б. Хмельницького загинув в битві під Цецорою. (ТАК)

VІ. Узагальнення та систематизація знань

Висновки:

Експансійна політика Речі Посполитої на українських землях створила передумови до початку Національно-визвольної війни;

Б. Хмельницький згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи;

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття розпочалася після оволодіння військами Хмельницького Запорізькою Січчю.

Робота з контурною картою

Завдання за к/к.

1 Позначте Микитинську Січ.

2. Позначте кордони держави, що стала союзником Б. Хмелюницького.

3. Підпишіть міста: Варшава,Чигирин, Центр реєстрових козаків Трахтемирів, Бахчисарай.

Перед вами знаходиться «Дерево знань», залиште там свої відгуки про сьогоднішній урок. (Учні на листочку записують речення і клеють їх на дошку.)

VІІ. Домашнє завдання

1.Опрацювати § 14 .

2. Дати відповіді на питання після параграфа.( в зошиті письмово),

3. Закінчити роботу в контурній карті.

4.Написати ессе на тему: «Чи герой Б. Хмельницький для України сьогодення?».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
2
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!