Педрада "Про стан роботи педагогічного колективу з охорони праці та попередження дитячого травматизму"

Опис документу:
На початок 2018/ 2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти готовності закладу до нового навчального року. На засіданні педради 27 серпня 2018 року протокол №1 затверджено план роботи школи на 2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ УІІ « Охорона життя і здоров ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з ТБ та охорони праці, оздоровлення учнів ».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Про стан роботи педагогічного колективу
з охорони праці та попередження дитячого травматизму


  Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в НВК « ДНЗ – ЗОШ
Iст.» знаходиться під щоденним контролем директора  школи Владімірової С.А..,  вихователя -методиста Буйніч СВ.,   завгоспа Паламарчук Г.М..
  На початок 2018/ 2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти готовності закладу до нового навчального року. На засіданні педради 27 серпня 2018 року протокол №1 затверджено план роботи школи на  2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ УІІ  « Охорона життя і здоров
ۥя учасників навчально-виховного процесу. Заходи з ТБ та охорони праці, оздоровлення учнів ». В закладі наявна вся необхідна документація а саме:
  Посадові інструкції працівників, інструкції з техніки безпеки , безпеки життєдіяльності.
У наказі по закладу від 27.08. 2018 року № 159 «Про організацію роботи з охорони праці»  передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в школі тощо. 
  Один раз на три роки за планом роботи управління освіти проводиться навчання та перевірка  знань адміністрацією закладу з питань охорони праці  та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо формою перевірки є іспит, який проводиться за екзаменаційним білетами у вигляді письмового опитування.
  Остання перевірка знань була проведена у 2018 році . Один раз в 6 місяців.

Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців для всього колективу школи. Запасні ключі від усіх приміщень закладу знаходяться у сторожа, завгоспа школи що зберігаються в її кабінеті. 
   Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах. Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2018 р. зі складанням акту. Заміри роблять щороку.

У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників результати проведення фіксуються в журналах інструктажу з охорони праці на робочому місці.

Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.
  Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів
 На 01 вересня 2018 року всі  працівники НВК « ДНЗ – ЗОШ
Iст.» надали медичні книжки з дозволом на роботу.  Питання охорони  праці  обговорювалися на засіданні педради  в листопаді 2018р., на нараді при директору школи в січні 2018року. У вересні 2018р. класними керівниками був проведений  вступний інструктаж з усіма учнями школи  про що свідчать записи у класних журналах. При проведенні заходів за межами території НВК « ДНЗ – ЗОШ Iст.» проводилися первинні інструктажі. 
     Медичне обслуговування учнів здійснюється медичною сестрою. Поглиблений медичний огляд лікарями ЦРЛ здійснено в 2018 році.
 Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від 01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р.
№ 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. 
    Відповідно до вимог нормативних документів у закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці.     
 Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу.    
   Наказом по НВК « ДНЗ – ЗОШ
Iст.» призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.  
 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Кожна класна кімната, кабінет , група має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні розміщено кілька стендів по безпечній поведінці.    
  На видному місці розміщені по етажні плани евакуації на випадок пожежі. В кожній групі і класі оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
 Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією школи та профспілковою організацією школи.
 Випадків, пов'язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі школи, на робочих місцях, під час організації навчально-виховного процесу у 2018 році не виявлено.
  В закладі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму.
   Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, дискусії, місячники, тижні тема яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги".   
  При проведенні як шкільних, так і районних масових заходів, у школі призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.
 У вересні та травні місяці кожного року у школі проводяться практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації.  Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації закладу.   У  листопаді 2017 року була перевірка СЕС по дотриманню санітарно – гігієнічних вимог і в січні 2018 р. з пожежної безпеки. Розроблені заходи по усуненню недоліків.

Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі  під час перерв , а в  побуті найбільше діти страждають через пустощі та безконтрольність з боку батьків. 
У школі було проведено ряд навчально - виховних заходів з питань охорони праці, а саме: місячник «Діти на дорозі!» (вересень 2018р.), «СНІД - загроза людству» (грудень, 2017р.) , вікторину між учнями 1-4 класів «Найкращий знавець правил дорожнього руху» , тематичні виховні години, вікторину «Правила безпечної поведінки» , конкурси плакатів та стіннівок, перегляди тематичних відеофільмів та відеороликів тощо.
РІШЕННЯ:
1.Вважати роботу педагогічного колективу з охорони праці та безпеки життєдіяльності як задовільною.

2.Вихователю – методисту Буйніч С.В.

спільно з головою профспілкового комітету Каленюк Л.П.

Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації адміністративного контролю за якістю проведення навчання та інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.
Обговорювати кожний нещасний випадок, який трапився в закладі, а також причини захворювання учнів і працівників, планувати конкретні заходи з попередження нещасних випадків та профілактики захворювань із призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

3. Вихователю - методисту Буйніч С.В. продовжувати організовувати зустрічі з фахівцями-лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.( згідно плану роботи школи)
                                      
протягом   2018- 2019 навчального року
4. Усім працівникам закладу:

Суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. № 563, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р. № 1/12-1459.

5. Педагогічним працівникам:

Постійно залучати фахівців для проведення з учнями 1—4-х класів, їхніми батьками роз’яснювальної, просвітницької роботи, заходів із профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесід про дотримання правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичних занять із питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного   харчоблоку.
                                               Постійно


6. Завгоспу Паламарчук Г.М.. і вихователям дошкільних груп:

Облаштувати ігрові майданчики відповідно до вимог.

До 01.08.2019р.


Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
1
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!